Silkeborg Ny Teater

fra teatret

Hej alle medlemmer.

På denne side kan du finde informationer til vore medlemmer,

der vil også komme billeder fra prøverne på vore stykker,

vores medlemsblad kan læses på denne side,

og meget andet.

 

Seneste opdateringer: 

5/5-2019:

Referat Generalforsamling 2019

Repertoire 2019-2010

MedlemslisteNYT !!!!! - sæt X'er i kalenderen.
TIrsdag den 11. juni kl 19.00:
Instruktører mødes med Kulisse / Teknik / Regi / Kostume-folk

Lørdag den 15. juni kl 9 - ca 16.00:
Male og oprydningsdag
Salen skal males.
Der startes med rundstykker.
kl 12 frokost
ALLE er hjerteligt velkomne til at give en hånd med.
(Som hedengangne præsident Kennedy ville have sagt det:
Don't ask what your theatre can do for you,
ask what you can do for your theatre!)

Lørdag den 22. juni kl 11.30 - ca 17.00:
Medlemsdag for alle aktive medlemmer på SNT.
Dagen afholdes på teatret.

Weekenden 17. og 18. august:
Sang og musik-kursus.
Nis Ross vil være kursusleder


Info
Vedtægter for SNT Bestyrelsesmøder Bag scenen
Medlemsliste Generalforsamlinger Bestyrelsen


Teaterfester og Medlemsdage
TeaterfesterTeaterfesten 3-3-2018Medlemsdage


Fra årets prøver

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens

Fotos fra Snak om en ting, fredag den 16/11-2018 Fotos fra revyen Generalprøven den 25/11-2018
Det gamle arkiv

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Gå til Arkiv-siden