Silkeborg Ny Teater

fra teatret

Hej alle medlemmer.

På denne side kan du finde informationer til vore medlemmer,

der vil også komme billeder fra prøverne på vore stykker,

billeder fra Teaterfester og andre arrangementer, 

samt meget andet.

 

Seneste opdateringer : 05-05-2022:

Formandens / Bestyrelsens beretning

Referat af Generalforsamling

Referat fra BestyrelsesmødeNYT !!!!! 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på

Silkeborg Ny Teater

Søndag d. 24. april 2022 kl. 1900.

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning.

3)    Forelæggelse af kontrolleret regnskab.

4)    Fastlæggelse af medlemskontingenter.

5)    Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen – 14/4).

6)    Valg af formand. Jørn Iversen. (genopstiller).

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er 

Lone Kjær (genopstiller),

Birgit Jensen (genopstiller).

     Connie Andersen (genopstiller ikke). 

Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg er Mette Frausing (genopstiller).

8)    Valg af bilagskontrollant/revisor.

På valg er Tom Bak. (Genopstiller).

9)    Forelæggelse af repertoireplan.

10)                  Eventuelt.

Referat fra generalforsamling d. 24. April 2022 kl 19

 

1.       Valg af Dirigent:

Jørgen Kongsbak valgt.  Mødet er varslet ifølge vedtægter. Michael P og Martin T. valgt som stemmetællere.

2.       Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af formand Jørn I ( se beretning).  Ikke de store kommentarer til beretningen, men et par afklarende spørgsmål ift den planlagte online billetbestilling.

3.       Forelæggelse af kontrolleret regnskab ved Heine

Flot regnskab med stort overskud trods aflysninger gr corona. Godkendt af revisorerne

Heine har søgt både DATS, DGI og DIF om tilskud gr de aflyste forestillinger- alle med afslag, men henvisning til kassebeholdningen.

Men DUF bevilgede overraskende nok 170.000 kr. Det afstedkom dog ikke uden problemer- ikke mindst da de fra DUF i flere omgange, kom med nye betingelser. Flere af betingelserne var uopnåelige. (Se Heines skriv)

 

4.       Fastlæggelse af medlemskontingenter

Medlemskontingenter fastholdes

 

5.       Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

6.       Valg af formand.

Jørn Iversen genvalgt

 

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lone Kjær genvalgt

Birgit Jensen genvalgt

Connie Andersen genopstiller ikke. Mette Frausing træder ind i på pladsen.

Som bestyrelsessuppleant er Judith Olesen foreslået fra bestyrelsens side og er valgt.

 

8.       Valg af bilagskontrollant/revisor

Tom Bak genvalgt

 

9.       Forelæggelses af repetoireplan

1.       Revy 25 forestillinger. Instruktører Morten Sørensen og Kent Knudsen

2.       Forårstykket bliver Utroligt af Marc Camoletti . Instruktør Michael P. Der arbejdes på at finde en instruktørass.  14 forestillinger

3.       Efterårsstykket udgår desværre, da det i sidste sæson har været svært at bemande flere poster og især scenen.

4.       Børnestykket bliver Gummi T.  Instruktør: Lone Skjødt. Der arbejdes på at finde en instruktørass.

 

10.   Eventuelt

Auktion over 2 af teaterets ældre skruemaskiner.
Info
Vedtægter for SNT Bestyrelsesmøder Bag scenen
Medlemsliste Generalforsamlinger Bestyrelsen


Teaterfester og Medlemsdage
TeaterfesterTeaterfesten 2-3-2019Medlemsdage


Fra årets prøver

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Billeder fra prøven på Revyen
COm nu VIDere 17-11-2021


Billeder fra prøven på Privatliv 15-10-2020 Billeder fra Generalprøven på Revyen 22-11-2020

Det gamle arkiv

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Gå til Arkiv-siden