Silkeborg Ny Teater

Ønskeseddel

       Husk at skrive dit Navn
I sæson 2018-2019 vil jeg gerne deltage i: Sæt gerne flere x'er
Akkompagnement
primært til revy

Billet-bestilling
mandag - torsdag 17.30-18.30

Billet-salg ved dør
- modtagelse af gæster

Instruktion

Kostumer
syning / tilretning

Kulisser
fremstilling

Pr-udvalg
annoncesalg til programmet mm

Regi

Repertoire-udvalg

Sminkning
mest børnestykket

Suffli

Teknik
afvikling af lys og lys under forestillinger

Værtsgruppe
servicering af publikum

Fest-udvalg 2019
planlægning

OPTRÆDEN: Husk det er en Ønske-seddel, der er ingen garanti for,
at man får sit / sine ønske opfyldt
Optræden EFTERÅR - Revy
Spilleperiode: medio november - ultimo marts - ca 25 forestillinger

Optræden EFTERÅR - Skuespil
Spilleperioode: ultimo oktober - primo december - 12-15 forestillinger

Optræden FORÅR - skuespil
Spilleperiode: medio januar - ultimo marts - ca 15 forestillinger

Optræden FORÅR - Børnestykke
Spilleperiode: ultimo januar - ultimo marts - 10-15 forestillinger i weekends

Sendes senest 15. februar 2018.