Silkeborg Ny Teater

Ønskeseddel

       Husk at skrive dit Navn:
I sæson 2021-2022 vil jeg gerne deltage i: Sæt gerne flere x'er
Akkompagnement

Billet-salg ved dør
- modtagelse af gæster

Instruktion


Instruktør-assistent

Kostumer
syning / tilretning

Kulisser
fremstilling

Pr-udvalg
annoncesalg til programmet mm

Regi

Regissør på Revy

Repertoire-udvalg

Sminkning

Suffli

Teknik
opsætning og afvikling af lys og lys under forestillinger

Værtsgruppe
servicering af publikum

Fest-udvalg 2022
planlægning

OPTRÆDEN: Husk det er en Ønske-seddel,
der er ingen garanti for, at man får sit ønske opfyldt
Optræden EFTERÅR

Optræden FORÅR

Optræden BØRNESTYKKE


Evt. bemærkninger

Sendes senest 3. januar 2021.


Vejledning, Silkeborg Ny Teaters Ønskeseddel

Ønske

”Jobbeskrivelse”

Husk det er en ønskeseddel, der er ingen garanti for at man får sit ønske opfyldt

Akkompagnement

Levende musik til revyen / evt cabaret / musikalsk stykke

Billetsalg ved døren

·         Mødetid 18:15 – ca. 20:30

·         Tage imod penge for billetter og mad

·         Lave afregningsbilag

”Festudvalget 2021”

·         Du skal have lyst til at planlægge og afvikle den årlige teaterfest

·         Festen er altid den 1. lørdag i marts (teatrets fødselsdag)

·         Udvalgsarbejdet starter i november året før

Instruktion

Stå i spidsen for at få et helstøbt skuespil ud af manuskriptet og træffe de nødvendige beslutninger.

·         Sammen med teknikfolk

·         Sammen med kostumefolk

·         Sammen med kulissefolk

·         Sammen med regifolk

·         Og selvfølgelig skuespillerne

·         På efterårsstykket ligger arbejdet fra maj til premieren i oktober

·         På børnestykket og forårsstykket ligger arbejdet fra maj til premieren i januar

Instruktørassistent

·         Være praktisk gris og instruktørens forlængede arm

·         Sende mails

·         Notere de ting der skal huskes

·         Sparring med instruktør

Kostumer

I samarbejde med kostumegruppe at:

·         Primært fremfinde kostumer fra loftet

·         Tilrette kostumerne

·         Evt. sy nye kostumer

Kulisser

·         Kulisseholdet fremstiller kulisser, maler og tapetserer osv.

·         Fremstiller større rekvisitter mm.

·         Arbejder samlet tirsdag formiddag

NB: Der er grænse for, hvor mange der kan arbejde i værkstederne samtidigt.

Optræden efterår

Optræden forår

Optræden Børnestykke

·         Du kan ønske efterår, forår eller begge dele

·         Hvis ønsket er revyen, så skriv det gerne i bemærkninger

PR-udvalg

·         Sælge annoncer

·         Finde muligheder for reklame for teatret - fx biograf og facebook

Kontakt med trykkeri

Kuvertere programmer til medlemmer og annoncører.

Regi

·         I samarbejde med instruktøren og kulissefolk at skabe scenebilledet

Primært at sørge for møblement og rekvisitter til stykket (fremfinde / købe)


  Regissør på Revy
  Være regissør på revyforestillingerne, dvs. være til rådighed for et antal  
  forestillinger, hvor du bærer rekvisitter ud og ind af scenen.

Repertoireudvalg

Der arbejdes i januar til medio marts

Læse manuskripter og finde mulige stykker til:

·         Efterårsstykke

·         Forårsstykke

·         Børnestykke

Sminkning

Primært sminke til børneforestillinger, med specielle makeupper.

·         Ofte er det kun design af masker og efterfølgende oplæring – dvs. du behøver ikke at sminke til alle forestillingerne.

Suffli

·         Hjælpe skuespillerne på scenen

·         To eller flere kan godt deles om en suffliopgave

·         Suffløren er der både til øveaftener og spilleaftener

·         Til børnestykket sælger suffløren også billetter

Teknik

Der er to forskellige typer opgaver

·         Lys- og lyd-design i samarbejde med instruktøren

·         Afvikling af lys og lyd under forestillingerne (her kan flere deles om et stykke)

·         Du behøver ikke at kunne / ville begge dele, for at være tekniker

Værtsgruppe

Arbejdet ligger på alle voksenforestillinger fra 17:45 til slut (ca. 23:15)

·         Der dækkes borde

·         Laves kaffe

·         Serveres mad

·         Stå i baren

·         Vaske op (i maskine)

·         Lave afregning for aftenen

På børnestykket er det 12:00 – slut (ca. 16:45) – altid i weekender