Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Silkeborg Ny Teater Søndag, den 19. april 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og gennemgang af forretningsorden

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af revideret regnskab

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter/gebyrer

5) Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)

6) Valg af formand/kasserer. På valg er Heine Snede (genopstiller)

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. På valg er bestyrelsesmedlem Lars Linnebjerg (genopstiller), bestyrelsesmedlem Jørgen Olesen (genopstiller). Herudover skal vælges en suppleant, da pladsen er vankant

8) Valg af revisor. På valg er revisor Stig Kristensen (genopstiller) og revisorsuppleant Per Dybsø (genopstiller)

9) Forelæggelse og godkendelse af repertoireplan

10) Eventuelt

Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 19.4.2015

 

Helle bød velkommen, der blev derefter holdt 1 minuts stilhed for Aase Dybsø, som vi desværre har mistet i februar 2015

 

Der var 60 fremmødte medlemmer, deraf 56 stemmeberettigede

 

  1. Valg af dirigent: Poul Jespersen blev valgt til dirigent, Wigant Dreier og Jørgen Kongsbak blev valgt som stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning: Helle aflagde bestyrelsens beretning. Sidste års teaterture blev aflyst på grund af manglende tilslutning, forslag om kun en tur, så kan det forhåbentlig samle deltage nok til en tur.
  3. Regnskab: Heine forelagde regnskabet, som viste et overskud på 11.214 kr. teatret har en god økonomi, men vi skal tænke på varmen, måske kan der spares noget der.
  4. Kontingent/gebyrer: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dvs. 60 kr. for børn og pensionister, 60 kr. for nye medlemmer og 120 kr. for øvrige, blev godt modtaget.
  5. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer: Heine blev genvalgt.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Olesen og Lars Linnebjerg genopstiller, men der mangler en suppleant. Forslag Jørgen Olesen, Lars Linnebjerg og Jørn Iversen, valgt til bestyrelsen Jørgen Olesen 44 stemmer, Jørn Iversen 42 stemmer, suppleant blev Lars Linnebjerg 26 stemmer.
  8. Revisor og revisor suppleant: Stig Kristensen blev genvalgt som revisor og Per Dybsø som suppleant.
  9. Repertoireplan: Tina fremlagde repertoireplanen til efteråret spilles Et dukkehjem af Henrik Ibsen, instruktør Michael Iversen, instruktørass. Susanne Segalt, der øves tirsdag og torsdag og premiere den 29.10.2015. Forårssæsonen består af en lagkagerevy skrevet af Kent Knudsen og Morten Sørensen, instruktører bliver Kent Knudsen, Morten Sørensen og Jørn Iversen, der øves tirsdag første øvedag i uge 41, premiere 14.1.2016. Skuespillet bliver  Cocktail skrevet af Leslie Howard instrueres af Wigant Dreier øvedag er onsdag og der er premiere den 21.1.2016. Børnestykket bliver Pinocchio instrueres af Martin Tønnesen og Kristine Paaske øvedag bliver mandag og der er premiere den 25.1.2016. Der bliver legedag for børnene den 14.5.2015. Husk medlemsdagen den 20.6. 2015 kl. 9., da vil deltagerne på de forskellige stykker mødes om formiddagen.
  10. Evt.: Kan der ikke gøres noget ved varmen i salen, nogen gange er det for varmt, andre gange meget koldt, måske der kan laves ”før” styring på varmen. Knud spørger, om der ikke fast kan være 500 kr. i billetkassen, så behøver man ikke flytte rundt på pengene. Måske der kan være ekstra vekselpenge som bestyrelsen kan tage af. Skriv i programmet at der kan betales med dankort. Der var ikke for mange gæster til børnestykket i år, stykket var rigeligt langt, det må ikke være mere end 50-60 min. som det plejer. Vi vil skrive i programmet at vi udsteder gavekort. Medlemmer som er gæster til et stykke, bedes bruge gæsteindgangen, ellers er det svært at vide om alle er kommet, og der er ikke så meget trafik gennem køkkenet. Det opfordres til at købe ”klippekort” til baren, (kan købes hos bestyrelsen) så kan andre ikke høre, at vi har noget, der hedder medlemspris, det er også nemmere, man behøver ikke vise sit medlemskort, men husk det alligevel, måske sidder der en i billetten, som ikke ved du er aktiv medlem. Meld dig til medlemsdagen, vi har en liste liggende, så man kan allerede skrive sig på nu. Invitationen udsendes snarest. Helle takkede for fremmødet. Poul takkede for god ro og orden.

Silkeborg Ny Teater  Formandens Beretning 2014/15

Velkommen til årets generalforsamling og tak til jer alle for endnu en god sæson, som vi er kommet igennem med rigtig mange gode oplevelser.

 Første aktivitet, var ikke sådan et helt officiel teaterarangement, det var nemlig vores Café René i anledning af Bunker By Night. I år havde vi kun salg fra cafeen, og selv om der var godt gang i håndmadderne, og vi var godt besøgt, så manglede vi omsætningen fra det telt vi tidligere har haft ude i Parken. Vi vil dog fortsat gerne være en del af dette arrangement, men vil selvfølgelig også gerne tjene lidt penge på vores indsats, så vi ligger nu i forhandlinger med Bunker udvalget, således at vi kan komme til at stå med salgsbod i Parken igen. Jeg kan kun opfordre jer til at tage familien under armen og komme på Silkeborg Bad lørdag den 6. juni, der bliver nok at se på.

 Sæsonens første officielle aktivitet, var fordeling af roller mellem de medlemmer, der havde ønsket at komme på scenen. Dette skete i fred og fordragelighed instruktørerne imellem den 19. maj, og alle medlemmerne havde så fået svar i løbet af en uges tid. Kabalen var ikke lige til at gå op, men ved jungletrommers hjælp lykkedes det at få kontakt med flere nye og gamle folk, for der var rigeligt med roller, og så blev de resterende kort blandet igen og vi var klar til den nye sæson.

 Inden vi kunne gå på sommerferie, havde vi inviteret til medlemsdag – denne gang kaldte vi det ”Den halvstore medlemsdag”, da vi havde valgt at slå den op i en målestok, der var lidt mindre end året før. Vi havde valgt at holde arrangementet ”hjemme” og derved udnytte vores dejlige omgivelser og gode lokaler, og tilslutningen var flot, ca. 60 medlemmer. Vi havde igen stor glæde af samarbejdet med Anette Raaby og hendes hjælpere, som satte gang i både fysiske aktiviteter og ikke mindst gang i tankerne. Vi siger tak for at få indsigt i jeres tanker og holdninger til de fiktive dilemmaer, vi udsatte jer for. Dette er et godt udgangspunkt til vores fortsatte arbejde med at Silkeborg Ny Teater, skal være et rigtig godt og rart sted at være for alle, og hvor alle er på lige fod og ingen kan undværes. Jeg tror også at jeg på alles vegne kan takke værtsgruppen for resultatet af deres store opgave om formiddagen, nemlig selv at købe ind og forberede frokost til resten af os. Tak for det. Uden at afsløre for meget, kan jeg sige at bestyrelsen lige nu også arbejder med at få stablet endnu en medlemsdag på benene, det bliver lørdag den 20. juni, så glæd jer og husk tilmeldingen.

 Sommer eller ej, børnene skulle også have deres opstart. Nye og gamle børn nåede lige at møde instruktørerne, så en fordeling af roller kunne være på plads inden de gik på ferie. Det var nogle hyggelige timer, først for børnene alene og så lidt mere tørt information, som også var beregnet for forældre, så vi var sikre på at alle viste hvad man siger ja til, når man siger ja til at spille teater på Silkeborg Ny.

 Efter en god sommerferie, hvor vi havde haft en gulvmand fra Garant Tæpper forbi teateret, for at renovere gulvet her i salen og i køkkenet, var alt klar til brug igen. Jeg skal her lige indskyde, at denne renovering jo har ført til flere varianter at instruktion i gulvvask, men vi tror nu alle er med igen – er nogen stadig i tvivl om hvordan gulvet skal behandles, så spørger I bare Tina !

Klar til brug var teateret og straks efter ferien blev der holdt instruktør-kursus. Kurset henvendte sig både til nuværende instruktører men også til medlemmer, som måske kunne tænke sig at snuse lidt til jobbet. Ca. 10 af vore egne medlemmer + et par stykker fra nabo foreninger havde en særdeles udbytterig weekend, og tog herfra med masser af gå på mod og nye ideer.

 De forskellige stykker startede nu også op i løbet af august måned, og midt i september åbnede Ungdomsstykket sæsonen med stykker ”Koldt”. Et godt hold med dygtige og engagerede unge medlemmer leverede en flot forestilling med scenen fyldt op med flyttekasser. Endnu en gang måtte der kæmpes med at få publikummer herud, men holdet fik trods alt nogle gode aftener og nogle fine tilbagemeldinger.

 Før vi kunne trække tæppet for den næste opsætning, måtte vi fjerne et bord fra salen, for ellers var der ikke plads til hele orkesteret, som var en stor del af Kabareten ”Den røde tråd”. Da først premieren var overstået, og folk begyndte at få øjnene op for hvad det var der foregik på Silkeborg Ny Teater i denne sæson, måtte Jonna være lidt kreativ med pladserne, og forsøge at råde bod på det manglende bord. Efterspørgslen var stor og snart var der udsolgt til alle forestillinger. Lysene blinkede og alt gyngede når tæppet gik, Marie-kiksene fløj om ørene på Kristine og publikum sang med så det var en lyst.  Vi kan vist kun kalde dette for en succes – og den varede til starten af december.

 Så var der juleferie, men kun for værtsfolkene, for teateret lå ikke stille hen af den grund. Der skulle gøres klar til de tre premierer der stod for døren i januar.

 2015 blev skudt i gang med humør, da vi havde premiere på ”Den spanske flue”. Holdet havde desværre forfald ugen op til premieren, men dejligt at Else var frisk på at springe til med en ekstra rolle – og heldigt at de to ikke skulle være på scenen på samme tid. Hvad mere skal jeg sige om Fluen – rigtig dejlig underholdning og flot leveret af hele holdet.

 Ugen efter var det revyens tur, ”Badet i smil”. Ingen nyhed her – udsolgt næsten før programmet var ude. 2 mand og 4 damer på scenen med nogle gode tekster og fine kustumer, så kørte det. Traditionen tro lød det efter forestillingerne ”Sikke en revy I leverer – hold da op”, og kan det blive ved, det håber og tror vi selvfølgelig på.

 Børneholdet ”Karlsson på taget”, en dejlig blanding af gamle og nye børn og ikke mindst igen en dreng på scenen, så her var rollerne også fordelt udenfor scenen, for jeg tror da nok at Mathias har gjort sit til at pigerne har følt sig godt vartet op. Alt er forløbet godt og der har været masser af børn inde og opleve rigtig levende underholdning med masser af grin, specielt når figuren Karlsson kom flyvende bag vinduesrammerne. Hvilket for øvrigt giver mig anledning til at takke vores dygtige kulissegruppe for endnu en imponerende sceneopbygning.

 Ca. 80 forestillinger er det blevet til i denne sæson, så vi er dermed kommet op omkring de 4.500  publikummer – og det er vi rigtig stolte af !

På grund af en lille sætter-nisse, har vi i år åbnet dørene for spisende gæster allerede kl. 18.30. Held i uheld føler vi, da det har givet en større ro når vi åbner, da publikum nu kommer lidt bedre fordelt i løbet af den halve time.

 Vi har haft tradition for, at lave et par ture ”ud af huset”, for at se andre opsætninger og hygge os sammen. Denne gang forsøgte vi at arrangere tur til Varde Friluftsspil og til musical i Fredericia, men begge ture måtte vi aflyse på grund af manglende tilmeldinger. Om vi har valgt de forkerte arrangementer, meldt for sent ud eller hvad årsagen er ved vi ikke, men vil selvfølgelig gerne høre hvis I har en mening om det.

 Teaterets fødselsdag blev sædvanen tro også fejret med årets Teaterfest – vi var alle inviteret til Grisefest! En rigtig god fest med flot pynt, lækker mad og en dejlig blanding af festklædte medlemmer. Vi siger tusind tak til hele festudvalget, for indsatsen og den guidede tur til sydens sol.

 Endelig vil vi i bestyrelsen gerne takke jer alle for at være med til at gøre teateret til det bedste sted at være – et sted hvor man har lyst til, helt frivilligt, at bruge mange mange timer sammen med masser af søde og hyggelige mennesker.

En ny sæson står for døren og den vil sandsynligvis bringe mindst lige så mange gode oplevelser for alle vore medlemmer, nye som gamle.

Så tusind tak til jer alle, hver og en, Tak for netop din indsats på Silkeborg Ny Teater.