Generalforsamling søndag den 30. april 2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og gennemgang af dagsorden

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af kontrolleret regnskab

4) Fastsættelse af medlemskontingenter

5) Behandling af indkomne foslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen
     Forslag fra bestyrelsen til ændring i vedtægterne:

o   §6 stk. 5 punkt 7 i dag: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

o   §6 stk. 5 punkt 7 forslag: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

o   §6 stk. 5 punkt 8 forslag: Valg af suppleant.

o   Konsekvensrettelse: Nuværende §6 stk. 5 punkt 8-10 ændres til §6 stk. 5 punkt 9-11


6) Valg af formand / kasserer. På valg er kassererHeine Snede (genopstiller)

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. På valg er bestyrelsesmedlem Jørn Iversen (genopstiller), bestyrelsesmedlem Jørgen Olesen (genopstiller ikke) og suppleant Lars Linnebjerg (genopstiller ikke)

8) Valg af bilagskontrollant. På valg er bilagskontrollant Stig Kristensen (genopstiller)

9) Forelæggelse af repertoireplan

10) Eventuelt
Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 30.4.2017

 

67 fremmødte 66 stemmeberettigede

Tina indledte generalforsamlingen med 1 minuts stilhed til ære for Paul Jensen et mangeårigt medlem af teatret.

 

  1. Valg af dirigent: Jørgen Kongsbak blev valgt til dirigent, Wigant Dreier og Lone Iversen blev valgt til stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning, Tina aflagde beretningen. Der var ingen kommentarer
  3. Forelæggelse af kontrolleret regnskab: Heine aflagde regnskabet, der er et lille underskud, derfor sætter vi priserne op på øl/vand til næste sæson, priserne for medlemmer forbliver som nu.
  4. Fastsættelse af medlemskontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent dvs. 60 kr. for børn under 18 år, 60 kr. for pensionister og 120 kr. for andre, samtidig er det bestemt at medlemmer får 1 fribillet i stedet for 2, når vi er så mange aktive medlemmer, bliver det til mange penge, som teatret går glip af. Der var ingen kommentarer.
  5. Behandling af indkomne forslag:

             1. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne

                   a. § 6 stk. 5 punkt 7 i dag valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                   b. § 6 stk. 5 punkt 7 forslag: valg af bestyrelsesmedlemmer

                   c. § 6 stk. 5 punkt 8 forslag: valg af suppleant.

                   d. konsekvensrettelse: nuværende § 6 stk. 5 punkt 8-10 ændres til § 6 stk. 5 punkt 9- 11

                  Forslaget vedtaget.

              2. Forslag fra Kenneth Holme Poulsen omkring undersøgelse af muligheder for

                  udenfor de faste tidspunkter (udsendt på mail 21.4.2017)

              3. Forslag fra Kenneth Holme Poulsen omkring undersøgelse af muligheder for elektronisk

                  billetbestilling med billetbetaling (udsendt på mail 21.4.2017) Forslaget blev drøftet.

               Malene vil gerne hjælpe med input. Lars: vi har allerede været ude og indhente forslag,

               Steen mener det er vores fordel at der kan afbestilles billetter, det kan der ikke hvis de er

               betalt forud, man kan godt få systemer, hvor man ikke betaler forud. Vi har de sidste 2 år

               brugt sms til børnestykket, det har virket godt. Flere vil være behjælpelig både med

               undersøgelse af forslaget billetbestilling og hjælpe med udformningen af plakater.

               Bestyrelsen arbejder videre.

  1. Valg af kasserer: Der var genvalg af Heine Snede.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: på valg Jørn Iversen (genopstiller), Jørgen Olesen (genopstiller ikke) og suppleant Lars Linnebjerg (genopstiller ikke). Forslag Jørn Iversen, Jørn Pedersen og Jane Justesen, Jørn Iversen og Jørn Pedersen blev valgt til bestyrelsen og Jane Justesen som suppleant.
  3. Valg af bilagskontrollant: der var genvalg af Stig Kristensen og genvalg af Per Dybsø som suppleant.
  4. Forelæggelse af repertoireplan: EFTERÅRSSTYKKET bliver På sporet af en Baggårdspuma – en kabaret om Otto Brandenburg fra hans tidlige ungdom og gennembrud til hans karriereslut. Medvirkende 4 eller 7 damer og 4 herrer, der bliver en ”hilse på” aften i juni,  øve start er 10.8. og følgende torsdage fra 19 -22 der er premiere torsdag den 26.10 og sidste spille dag den 2.12. i alt 12 forestillinger. Instruktør er Michael Iversen. REVY medvirkende 6-8 personer, forfattere/instruktører Kent Knudsen og Morten Sørensen, Jørn Iversen er hjælpeinstruktør. Tekster udleveres ved møde den 29.8. og øve start den 5.9. og følgende tirsdage fra 19 – 22. premiere 23.11. der spilles 6 forestillinger før jul efter jul startes den 4.1. og sidste spilledag er den 24.3. der spilles 19 forestillinger efter jul. FORÅRSSTYKKET bliver Mor(d)skab medvirkende 4 kvinder og 4 mænd, instruktør bliver Wigant Dreier, ”goddag-møde” før sommerferien med udlevering af manuskripter, øve start den 13.9. og følgende onsdage 19-22., premiere torsdag den 18.1. og sidste spilledag den 23.3. i alt 15 forestillinger. BØRNESTYKKET: Folk og røvere i Kardemommeby medvirkende 10-15 børn og gerne 2/3 Unge/voksne øve start bliver 18.9. og følgende mandage 17.30.- 20.30premieren bliver mandag den 22.1. kl. 19.30 og sidste spilledag 17.3. der bliver 13 forestillinger, der er legedag og manuskriptudlevering den 28.5. kl. 10-15. instruktør bliver Kerstin Aagaard og Morten Bak Hansen, konsulent Lars Linnebjerg. I år er spilleplanen klar og bliver udsendt til alle medlemmer.
  5. Evt.: der ønskes nyt til gulvvask, noget der er bedre end det vi har. Forslag om mobilpay, men det er ret dyrt, når det er en forening. Vi er ikke gode nok til at få vores programmer ud, alle bør være mere aktive, det er i alles interesse. Måske kunne der på logoet i det store vindue, påføres hvad vi spiller i indeværende sæson. Der kunne være spilledatoer på flyers, vi skal optimere på de enkelte stykker. Syvkanten (friluftsspillet i Varde) har rettet henvendelse til os, hvis vi bliver mere end 25 personer kan vi få rabat på billetterne, vi kan også få en rundvisning, hvis vi bliver over 25 giver teatret bussen derned. Det bliver den 5.7. Malene tænker der kommer tilbud på billetter til Kabaret i Jysk musikhus. Jørgen omtaler kursus på Rønshoved den 17-19-.9., han deltager selv. Tina takkede Jørgen Olesen og Lars Linnebjerg for deres arbejde i bestyrelsen. Jørgen takkede for god ro og orden. Tina takkede Jørgen fordi han ville være dirigent og tak til alle de fremmødte.