Silkeborg Ny Teater

Silkeborg Ny Teater lægger mange frivillige kræfter i alle stykkerne der går over scenen.

Mange af medlemmerne ses på scenen, men bag scenen arbejder endnu flere hårdt
for at alle forestillingerne kan fungere optimalt.

Billetbestilling og Billetsalg

Connie Andersen Dorte Marlene Kongsbak Ejnar Olsen Hanne Husted

Inge Marie Bach Inger Lundsgaard Jonna Elkjær Karin Jørgensen
Mette Ladegaard Per Dybsø


Kostumer
Anne Marie Jakobsen Hanne Prangsgaard Jane Justesen Lilly Munch
Lone Iversen Merete Jacobsen


Kulisser
Alice Gravesen Leo Gravesen Allan Schmidt Aase Harlev
Ida Kristensen Stig Kristensen Judith Olesen Jørgen Olesen
Lillian Bak Tom Bak Steen Møller Nielsen Jørn Pedersen
Susanne Segalt Jørn Pedersen Knud Sandberg Birgit Nielsen


Suffli

Annette Simo
Joan Heerwagen Jonna Elkjær Kirsten Davidsen

Mette Ladegaard Line Laursen
Regi

Jens Sandal Jørn Iversen Mette Petersen Susanne Segalt
Tina Elkjær Verner Elkjær


Make up / Sminke

Anne Sophie Andresen Lonnie Tønnesen Lone Voss


Teknik
Else F. Hansen Henny Rasmussen Jørn Tidemann
Lars Linnebjerg
Martin Tønnesen Mette Petersen Mike Jørgensen Morten Bak Hansen

Susanne Segalt Tina Elkjær


Værtsgruppe

Allan Sørensen Alice Gravesen Bente Gloggengichser Birgit Herbsleben
Birgit Jensen Birgit Nielsen Birthe Brønd Birthe Larsen
Bodil Rønne Carsten Sørensen Charlotte Almar
Ejnar Bach
Ejnar Olsen Ellen Margrethe Velborg Erny Stausbøll Ida Kristensen
Ida Tronhjem Inge Marie Bach Inge Prang Inger Lundsgaard
Ingrid Svendstrup Jens Chr Sørensen Jette Dreier Jonna Mikkelsen
Jørgen Dreier Jørn Pedersen Knud Sandberg Lily Munch
Lone Friedrich Lone Rytter Fischer Margit Mikkelsen Merete Jacobsen
Mona Jeppesen Niels Kr Munch Ove Hansen Per Dybsø
Ruth Mikkelsen
Steen Møller Nielsen Stig Kristensen Thorkild Brønd
Ulla Andersen
Ulla Madsen Vili Hansen Villy Larsen
Winnie Ibsen