Silkeborg Ny Teater

Silkeborg Ny Teater lægger mange frivillige kræfter i alle stykkerne der går over scenen.

Mange af medlemmerne ses på scenen, men bag scenen arbejder endnu flere hårdt
for at alle forestillingerne kan fungere optimalt.

Billetbestilling og BilletsalgHeine Snede Lars Linnebjerg


Kostumer
Birthe Larsen Merete Jacobsen
Jonna Mikkelsen Lily Munch


Kulisser, regi og regissører
Alice Gravesen Ida Kristensen Jørn Pedersen Hanne Doktor
Lillian Bak Stig Kristensen Susanne Segalt Tom Bak
Villy Larsen Aase Schmidt John Olsen Jørgen Olesen

Rita Balle


Suffli


Bodil Sehested
Helle Pedersen Lone Schjødt Aisling Fitzmaurice
Jørn Iversen
Teknik

Else Førgaard Hansen Henny Rasmussen Lars Linnebjerg Lene Bendix
Mette Petersen
Mikkel Grothe Steffen Agerskov Susanne Segalt


Værtsgruppe
Anne Lise Brinch Bent Andersen Birgit Herbsleb Birgit Jensen
Bodil Rønne Birthe Brønd Birthe Larsen Daniel Janby
Carsten Sørensen Ellen Margrethe Velborg Erny Stausbøl Inge Prang
Inger Krath Hanne Doktor Ingrid Svenstrup Jens Chr Sørensen
Jette Dreier Jonna Mikkelsen Jørgen Dreier Jørn Pedersen
Karen Kristiansen Kirsten Wiehe Knud Sandberg Lily Munch
Lone Schjødt Merete Jacobsen Mona Jeppesen Per Dybsø

Susanne Rye Jensen Thorkild Brønd Ulla Madsen Villy Larsen