Silkeborg Ny Teater

fra teatret

Hej alle medlemmer.

På denne side kan du finde informationer til vore medlemmer,

der vil også komme billeder fra prøverne på vore stykker,

billeder fra Teaterfester og andre arrangementer, 

samt meget andet.

 

Seneste opdateringer : 24/10-2021:

Billeder fra COm nu VIDere 17-11-2021

Billeder fra Min Fraskilte Enke 23-10-2021

RengøringsplanNYT !!!!! 
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på

Silkeborg Ny Teater

Søndag d. 20. juni 2021 kl. 1900.

(Udsat fra d. 25. april 2021)

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning.

3)    Forelæggelse af kontrolleret regnskab.

4)    Fastlæggelse af medlemskontingenter.

5)    Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen – 10/6).

6)    Valg af kasserer. Heine Snede (genopstiller).

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Jørn Pedersen (genopstiller),

                  Jonna Mikkelsen (genopstiller).

Valg af bestyrelsessuppleant.

På valg er Katja Tønnesen (genopstiller ikke).

8)    Valg af bilagskontrollantsuppleant/revisor.

På valg er  Per Dybsø. (Genopstiller).

9)    Forelæggelse af repertoireplan. (UDGÅR)

10)                  Eventuelt.REFERAT:

Referat fra Generalforsamling d20/6-21

Til stede fra Bestyrelsen

Jørn I, Jørn P, Heine, Lone, Birgit, Connie, Mette, Katja, Jonna

Der var mødt  23 medlemmer  op udover bestyrelsen.

 

1.       Valg af dirigent:    Jørgen Kongsbak blev opfordret og sagde JA

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.       Bestyrelsens beretning.  Formand Jørn Iversen læste sin beretning op, som blev godkendt, med applaus

3.       Forelæggelse af kontrolleret regnskab

 Kassereren Heine Snede fremlagde regnskabet ,som blev godkendt. 

Heine fortalte om sin vej i søgning af forskellige puljer, der har været fremme her under Cononaen.  

Alle søgninger var forgæves,  på nær en den sidste han har prøvet,  som gav  170,000,00 kr. det var fra Dansk Ungdoms Fællesråd .

4.       Fastlæggelse af Medlemskontingenter.

De forbliver som vanligt.  120,00 kr. pr person  60,00 kr. for pensionister og 60,00 for børn

5.       Behandling af indkomne forslag( skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen)

Der var intet indkommet

6.       Valg af kasserer. Heine Snede (genopstiller)

Ingen andre ønskede at stille op, Heine blev genvalgt

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er

Jørn Pedersen( genopstiller)

Jonna Mikkelsen(genopstiller)   begge blev genvalgt

Valg af bestyrelses-suppleant . på valg er

Katja Tønnesen ( genopstiller ikke) Lars Linnebjerg blev foreslået og valgt

Under hvert valg var der stor klapsalve fra salen

8.       Valg af bilagskontrollantsuppleant/revisor.

På valg        Per Dybsø(genopstiller)   han blev hurtigt genvalgt

Også stor Applaus

9.       Forelæggelse af repertoireplan(Udgår)

10.   Eventuelt

Connie fortalte om manglende  sufflører.  Jonna ligeså om at vi godt kunne bruge hjælpere til kostumer, der ikke altid skal syes blot findes i vor store kostumelager. Lone efterlyste flere til at hjælpe med afviklingen i teknikken.

Til slut takkede formanden dirigenten for at styre generalforsamlingen sikkert igennem. Formanden takkede også bestyrelsen for godt og forbilledligt samarbejde. En velkomst til nyvalgte Lars Linnebjerg og en stor tak for indsatsen til afgående suppleant Katja Tønnesen.

Aftenen sluttede med kaffe og kage, der var livlig snak og grin ved bordene, det var dejligt igen at høre og se liv i salen igen

 

Referent    JFM
Info
Vedtægter for SNT Bestyrelsesmøder Bag scenen
Medlemsliste Generalforsamlinger Bestyrelsen


Teaterfester og Medlemsdage
TeaterfesterTeaterfesten 2-3-2019Medlemsdage


Fra årets prøver

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Billeder fra prøven på Revyen
COm nu VIDere 17-11-2021


Billeder fra prøven på Privatliv 15-10-2020 Billeder fra Generalprøven på Revyen 22-11-2020

Det gamle arkiv

Husk venligst at alle billeder fra prøver, fester mm er interne

og kun må lægges på offentlige sider såsom Facebook, Twitter mfl

efter aftale med Mogens


Gå til Arkiv-siden