Referat af bestyrelsesmøder i Silkeborg Ny Teater

 

 

Bestyrelsesmøde d. 4/1 2023

kl. 19 på teatret

Mødeleder: Jørn I

 

Referent: Mette

 

Kagebager: Jonna

 

Deltagere: Birgit, Lone, Jonna, Judith, Lars, Jørn P, Heine, Jørn I, Mette

Fraværende: Jørn P

1) Godkendelse af referat

Ref. godkendt.


2)  Postgang

Børnenes kulturdag, vi afventer svar fra Lone om børnene er interesserede.

3). Økonomi

Heine har lavet årsregnskab for 2022. Der blev et overskud på 27.000 kr.


4) Huskekalender nye/udmeldte medlemmer
Nyt medlem til værtsgruppen, Jette Mejdahl.

5. Nyt fra udvalgene

Teknik: der er problem med computeren. Allan kigger på det. Måske skal vi have en computer mere. Lars snakker med firmaet bag for at høre, hvad vi gør med back up.

Der er folk nok til at afvikle teknik.

Jan har lavet manual til de forældre, der skal styre teknikken på børnestykket.

 

Festudvalg: der er sendt invitation ud til børnefødselsdag d. 4/3 23 .

 

Indkøb: der er bestilt kaffe. Der er bestilt brød ved Poul Bager.

 

Kostumer: det er ved at være på plads til de sidste stykker.

 

Kulisser: er færdige.

Der er problemer med låsen i yderdøren. Den skal måske skiftes.

 

Værtsgruppen: der var sygdom op til jul. Ellers går det fint. Fungerer fint med maden.


6) Nyt fra stykkerne

Børnestykket: de skal have håndmadder til premieren. I stedet for roser får de chokolade. Jonna og Birgit får navne på børn og folk omkring scenen.

Utroligt: Der er et godt stykke arbejde endnu inden der er klar til premieren.

Revy: er kommet godt fra start. Det kører godt med den nye pianist, Lone Leth.

7)  
Renovering af toilet

Mureren venter på at væggene tørrer lidt mere. Det anbefales, at der bliver malet, inden inventar kommer op.

Mureren tager fat i kommunen for at der bliver gjort noget ved ydervæggen, hvor fugten kommer fra.

Vi venter og ser om kommunen æder regningen.


8)  
Kan vi hjælpe værtsgruppen ved at skrive bordkort på forhånd?
Vedtaget, at den der låser op skriver bordkortene, inden værtsgruppen møder ind.

9)
Billetsalg

Der er ikke solgt mange billetter til Utroligt.

Billetter til børneforestillingen plejer at blive solgt fra nu af og frem.

 

Mailadressen skal skrives ind på hjemmesiden sammen med telefonnummeret, så folk selv kan vælge om de vil skrive eller ringe til telefonsvareren.

 

Malene vil kontakte Christian Kloch på Midtjyllands Avis og Det sker i Silkeborg, der evt. kan lave en konkurrence. Tekst sendes til Ekstra Posten.

Der laves facebook-reklamer det næste stykke tid.

 

Vi vil ikke give rabat til enkelte grupper, men gerne uddele billetter til konkurrencer.

 

Radio Silkeborg kan kontaktes.

Evt:

Dato ror næste møde:  

Langt møde søndag d. 5/2 23 kl. 12.30 hos Lone - Sportsvej 38

 Mandag d. 13/3 kl. 19 - Lars bager


Punkter til næste møde:  

Hvordan skaffer vi nye medlemmer til kulissegruppen

Arbejdsweekend

Skuespillerkursus

Medlemsaften

 

 

Tidligere møder:


 
2022 21/11 24/10 29/8 20/6 9/5 30/3 12/2 5/1
2021 1/11 11/10 30/8 24/6 16/6 26/5 22/4 6/3
2020 12/11 11/10 14/9 31/8 25/5 20/4 25/3 1/2 2/1
2019 11/11 14/10 20/8 12/6 13/5 24/4 25/3 23/2 8/1
2018 12/11 15/10 17/9 13/8 2/7 30/4 18/4 19/3 30/1 2/1
2017 20/11 18/10 25/9 31/8 13/6 10/5 20/4  30/3 19/1
2016 22/11 5/10 1/9 9/8 15/6 18/5 2/5 18/4  8/3 12/1
2015 7/12 28/9 31/8 24/6 5/5 13/4 9/3 14/2 7/1
2014 24/11 20/10 16/9 19/8 24/6 10/6 11/5 22/4 18/3 22/2 3/1
2013 25/11 21/10 23/9 19/6 29/5 23/4 18/3 16/2 9/1
2012 19/11 22/10 18/9 16/8 20/6 27/3 11/2
2011 31/10 3/10 12/5 13/4 4/4 27/2 18/1
2010 6/11 7/10 9/9 21/6 3/5 15/3 13/2  17/1
2009 17/12 12/11 2/10 2/9 4/8

 


Bestyrelsesmøde d. 21/11 2022

kl. 19 på teatret

Mødeleder: Jørn I

 

Referent: Mette


Deltagere: Birgit, Lone, Jonna, Judith, Lars, Jørn P, Heine, Jørn I, Mette

1) Godkendelse af referat

Referat godkendt.


2) Postgang

Dats: Vi siger nej tak til at være vært for børne-camp.

Børnenes kulturdag d. 18-19/3 23 - infomøde på kommunen er aflyst.

Der er problemer med vores mail i billetsystemet. Det er dog lykkedes Mogens at finde dem.


3) Økonomi

Det ser godt ud.

Overskud på ca. 50.000 kr


4) Huskekalender / Nye - udmeldte medlemmer

Aase Pedersen, nyt medlem til værtsgruppen.

5) Nyt fra udvalgene / Rengøringstjansen


Teknik: der er indkøbt en dims til en lampe til 1400 kr.

Lone og Lars holdt møde med Jan vedr. teknik på børnestykket. Han vil gerne sætte børnestykket op.

 

Kulisser: det går fremad. Der har været sygdom og andre skavanker. Har gjort hovedrent i dag. Vi skal tænke i at erhverve nye medlemmer til kulissegruppen.

 

Kostumer: Der er pladsproblemer. Det er en kæmpe opgave at sortere i tøjet. Det kan være en opgave til en arbejdsweekend, når sæsonen er slut.

 

Rengøring: alle medlemmer skal tage del i den fælles opgave med rengøring. Vinduer i sminkerummet skal vaskes godt af, så de ikke bliver grønne.

 

Værtsgruppe: møde med 20-30 medlemmer. De tog godt imod den nye opgave med billetter og henvisning til bordene.

 

Sufflør: Det er på plads til alle forestillinger.


6) Nyt fra stykkerne


Revy: generalprøve gik godt. Regi-gruppen gør et kæmpe arbejde.

Premiere: der er bestilt roser og snitter.

Birgit og Jonna køber varer ind til caféen.

Fordeling af låse op-vagter i dec, jan. Heine sender oversigt over hvem, der har købt billetter til den, der låser op. Den skal medbringes på aftenen.

Børnestykket: Det går godt.

Forårsstykket: går godt. Nye medlemmer er kommet godt i gang.

7) Renovering af toilet, varme og radiatorer


Jørn har kontaktet Dennis på kommunen. Termostater er i vente. Jørn har bedt Dennis kontakte smeden. Vi kan evt. få en varmeovn.

 

Jørn skrevet til mureren, men har ikke hørt fra ham endnu.

8) Fondssøgning

Heine har søgt et par fonde uden held.

Evt)

Ok til rundvisning af børn fra Buskelund SFO til foråret.


Dato for næste møde

. 4/1 2023 kl. 19 kagebager: Jonna

 

Langt møde søndag d. 5/2 23 kl. 12

Punkter til næste møde


Punkter til det lange møde:

Nye medlemmer til kulissegruppen

Arbejdsweekend

Skuespillerkursus

       Medlemsaften

Bestyrelsesmøde d. 24/10 2022

kl. 19 på teatret

Mødeleder: Jørn I


Referent: Mette


Kagebager: Judith

Deltagere: Birgit, Lone, Jonna, Judith, Lars, Jørn P, Heine, Jørn I, Mette

Fraværende: 

 1. Godkendelse af referat: Godkendt

 2. Postgang : Indstilling
  til kulturprisen. Jørn I indstiller os. (Stikord: Over 200 medlemmer,
  frivillige, børn engagerede, eneste sted i Silkeborg, der spiller
  revy.)
 3. Økonomi: Ingen indtægter fra abonnenter i år. 

  Der er solgt billetter for 120.000 kr, som afregnes efter hver enkelt
  forestilling.

  Heine har lavet ansøgning til Mads Clausens fond i forhold til udskiftning af

  termostater. Vi kan forvente svar omkring 1. dec.

 4. Huskekalender: 2 nye medlemmer: Laila Grosen og Lone Friedrich, begge til værtsgruppen
 5. Nyt fra udvalgene:

  Teknik:
  Der er indkøbt sort projektor. Kommer til november. De sidste lamper er ved at
  blive indstillet. Teknikker på revy er Susanne, Lars tager forårsstykket. 


  PR-udvalg:
  Der ligger mange programmer, som gerne må deles ud. 


  Billetter:
  Revy næsten udsolgt. Solgt 20 til Gummi T og 140 til Utroligt. Den første uge
  var der 37 opkald på telefonsvareren, siden er det gået stille. Der kan laves
  venteliste til revyen, når den bliver udsolgt.


  Lars og Heine har delt arbejdet med placering af solgte billetter mellem sig. På sigt
  skal 2 mere læres op.


  Kostumer:
  Lone og Jonna rydder op og rydder ud.

 6. Nyt fra stykkerne:

  Revy:
  Kører planmæssigt. De er klar uden manus. Kulisser ikke helt klar. Kostumer er
  under udarbejdelse. Godt arbejde af pianisten.


  Børnestykket:
  Jan tilbyder at lave teknik på børnestykket. Han skal læres op. Lars og Lone
  tager snakken med Jan og Lone. Børnene kan alle replikker og der har løst
  udfordringen med en skuespiller, der sprang fra.


  Forårsstykket:
  tekniker kommer engang i november. Kører godt med øvning, dygtig instruktør.
  Hårdt arbejde med kulisserne. 

 7. Evaluering af medlemsaften / Medlemsfest:

  Det
  var ikke hvad vi regnede med, men det var super godt. Godt fremmøde. God måde at
  holde medlemsaften på. Godt tidspunkt.


  Medlemsfest
  d. 4/3 2023, Lars og Anne Sophie er festudvalg.


  Vi har råd til at holde en god fest, evt. med hjælp
  udefra. 

 8. Renovering af toilet:

  Der er indhentet overslag, ca. 40000 kr. til mureren og ca. 8000 kr. til vvs. Jørn I
  kontakter kommunen for at høre, om de kan hjælpe til enten økonomisk eller med
  mandskab. 


  Hanne
  Doctor kan få ansvar for maling efterfølgende.  Der er sorte render på væggene i caféen efter vandskaden. 


  Der er bestilt nyt træskilt til vores indgang. 

 9. Evt: Birgit
  bestiller brød hos Poul.
 10. Dato for næste møde:

  d. 21.11.22     Kagebager til næste møde: Jørn P


  d. 4/1 23  Langt
  møde søndag d. 5/2 23 kl. 12 

 11. Punkter til næste møde:

  Fondssøgning


  Renovering af toilet

Bestyrelsesmøde d. 29/8 2022

Mødeleder: Jørn I

 

Referent: Mette

Deltagere: Birgit, Lone, Jonna, Judith, Lars, Jørn P, Heine, Jørn I, Mette

1) Godkendelse af referat

Referat godkendt.


2) Postgang

Invitation til Seniorteaterfestival udsendt til medlemmer.

DATS: Vi har fået  tilskud til opførselsafgift til stykkerne i sidste sæson.

 

Bunkerdage: ændres til Bunker by night næste år.

Det er for meget arbejde i det i fht. det vi fik ud af det. Vi takker nej til at være med næste år.

3) Økonomi

Der er 600.000 på kontoen.

 

Der er lavet vognmønter. De stilles i baren.

Heine har haft møde med Carlsberg. Der er lavet ny kontrakt, som er gældende i 3 år.

Der gives samstemmende tilladelse til at indkøbe 3 lamper mere.

4)  Huskekalender

 Ingen udmeldte.

 

Nye medlemmer:

Asta Laursen

Mette Vestergaard, teknik, sufflør, billetter

Kristina Grindsted

Lone Leth, ny pianist til Revy

 


5) Nyt fra udvalgene - herunder status på sufflører, teknik, kostumer, kulisser til alle stykker

Teknikgruppen har ikke været samlet endnu. Der skal sættes nye lamper op, Lars, Allan og Susanne sørger for det. Lars har renset og opdateret computeren.

Kostumer: der mangler kostumefolk til børnestykket.

Vi er blevet kontaktet af Jysk Musikteater, som tilbyder os kostumer. Kostumegruppen kigger på det og rydder evt. ud på loftet.

Suffli: Aisling og Jørn I på revy, Joan på forårsstykket. Børnenes forældre forventes at stå for suffli på børnestykket.

Kulisseholdet har været samlet og fordelt opgaver. Der kan godt bruges et par hænder mere.

Skuespil: Tom og Lillian, Revy: Knud, Børnestykket: Aase og Alice.

Kulissegruppen inviteres til afslutningsmiddag sammen med værtsgruppen.

 

Billetter:

Der mangles en Iphone 7 eller nyere, som skal bruges til at scanne billetter. Der skrives ud til medlemmerne om nogen har én liggende.

Der skal købes billetter og mad samtidig. Der kan dog også sendes et link, hvis folk har billetter og gerne vil købe mad senere. Der bliver mulighed for også at købe vegetarret.

Der kan både betales med mobile pay og dankort.

Heine sender oversigt over, hvilken menu der er til hver enkelt spilledato.

Bordkort: bordnr, navn og antal. Der skal manuelt laves bordfordeling.

 

Heine har skrevet til dem, som plejer at købe hele forestillinger. Mange har allerede skrevet tilbage.

 

Salg af kager i Café:

Vi holder os til Pouls kager, da de kan fryses.

6) Nyt fra stykkerne

Husk at skrive øve-datoer på kalenderen i køkkenet.

Alle stykker er så småt i gang.

7) Medlemsaften 30/9 kl 18 til spisning

Heine sender link ud til medlemmer i morgen.

Forestilling: “Et slag for det gode humør”

 

Der bestilles pizza

8) Tidligere start næste sæson

Udskydes til langt møde.

9) Opdatering på vandskaden
Vi venter på kommunen kommer og kigger på det.

10) Evt

11)  Dato for næste møde

d. 28/9 kl. 19, Jørn P er fraværende

Kagebager: Lone

d. 24/10
12) Punkter til næste møde

Punkter til langt møde: Tidligere opstart næste sæson.


Bestyrelsesmøde 20/06-2022

 

Klik for pdf-referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/5-2022

Tilstede: Jørn I, Jørn P (referent), Heine, Birgit, Lone Kjær, Lars, Jonna Mikkelsen, Judith

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Referat godkendt og underskrevet

2. Konstituering af bestyrelsen + fordeling af opgaver.

JIV tog notater til dette punkt og tilretter bestyrelsens opgavefordeling.

Der har ikke meldt sig nogen til festudvalget (teatrets fødselsdag 4/3-23), men foreløbig laver vi fællesspisning kl. 18:00 til medlemsaften 30/9-22.

3. Postgang

Vi skal have fornyet vores spiritusbevilling. Heine ordner.

4. Økonomi

Er ikke så ringe.

5. Huskekalender – herunder

Nye medlemmer:

Hans Henrik Bendtsen – Brædstrup – 54 år.

Isabella Vestergaard – 13 år

Anne Marie Hvelplund – 65 år – Åbent hus

Marie Jensen – 62 år – Åbent hus

Berit Kjærulff – 30 år – Åbent hus

Jørn Hansen – Villis mand

Malene Snejbjerg – 30 – Scenen – og make-up

Udmeldte:

Eva Rahbek, Kristina Klyver, Jimmi Klyver, Inge Marie Bach, Einar Bach, Ditte Kongsbak, Trine Kongsbak, Anton Dare, Anne Marie Jacobsen, Metteaja Hylleberg, Lonnie Tønnesen, Iben Kristensen, Johanne Vedersø

 - Spilleplan

  Vi sætter en ekstra weekend på til børnestykket, men slutresultatet skal stadig være at der ”kun” spilles 4 hele weekender + premiere.

Revy sættes ned til 25 gange og forårsstykket op til 16 gange.

JørnP retter til og sender til Lone.

Det er instruktørerne der giver spilleplanerne til skuespillerne.

 - Billetnet

Der er mange udfordringer der skal løses. Det gør Heine og Lars.

- Bestilling af hele forestillinger: Vi kontakter dem der plejer at bestille hele forestillinger inden billetsalget åbner.

- Vi holder samme pris på varm ret, uanset hvad menuen er. Som noget nyt kan gæsterne se menuen når de køber billetter.

Billetsalg starter først 1/10-22.

 - Nye medlemmers aktive andel i teatret. (Heine)

Vi har ikke passive medlemmer i SNT. Heine tilbagebetaler derfor til 2 personer.

 - DATS spørgeskema (JIV)

  JIV ordner det bare selv.

 - Instruktørmøde om rollebesætning. Sat til søndag 22/5. Evt. flyttes?

Det bliver 22/5.

 - Instruktør-møde med arb.grupper.

Møde med arbejdsgrupper, dvs. Kulisser, Kostumer og Teknik:

Starten af august for Forårsstykket og sidst i august for Børnestykket.

-. Nyt fra udvalgene?

Teknik: Større modernisering af lys +Elnet, herunder forbedring af sikringsgrupper og lysdæmper fordeling.

Lars opdaterer også PC’en.

6. Nyt fra stykkerne – herunder

- Instruktørass. til børnestykket og Utroligt.

  Lone Kjær snakker med emner til instruktørassistent på børnestykket.

  Der er ikke kostumefolk på børnestykket. Vi prøver hver især at få en ide til, hvor vi finder nogen.

  Revy: Mangler en pianist. Vi søger med lys og lygte

7. Næste møder

Man. 20/6-22 kl. 19:00 – Mette udsender dagsorden incl. kagemand/pige.

Man. 29/8-22. kl. 17:00 pakkes programmer af de der kan komme og kl. 19:00 er der B-møde

8. Evt.

Bunkerdage 11-12 juni: Vi må sælge det sædvanlige, men kun fra cafeén.

Om vi skal have is med i sortimentet, afhænger af vejrudsigten.
Referat fra bestyrelsesmødet d. 30/3-2022 kl 19.

Tilstede: Jørn I, Jørn P, Heine, Birgit, Lone Kjær, Lars, Jonna Mikkelsen, Mette Frausing og Connie

1. Godkendelse af referat: godkendt og underskrevet.

2. Postgang:

HS og JI har haft møde med leder fra Bunker by night ift Cafe Rene på teateret. Vi må gerne have salg og underholdning som vanligt, dog skal der aftales priser, da Muddis kaffevogn og har salg af kaffe.

Heine laver mail ift tilmelding til dagen

Heine har endnu en gang sendt ansøgning til Coronapulje ift mistet indtjening.

3. Økonomi: Indtjening på +84000 for i år.

DATS billet fungerer rigtig godt.

Der er sendt ansøgning ift opførselsafgift

4. Huskekalender

Afslutning for værtsgrp d. 25/4-22. Bestyrelsen møder kl 18, Gæsterne kommer kl 19. Birgit bestiller mad.

Jørn I har lavet dagsorden som vanligt ift generalforsamling d.24/4-22 kl 19.

Åbent hus 24/4 kl 14-17. Lars får lavet vognmønter med logo. Der skal laves en skattejagt/ spørgeskema med gevinsten 2 x 2 billetter med spisning.

Nye medlemmer: Hanne Vestbo, Karen Kristiansen, Louise Kronborg, Alfred Poulsen, Lena Skovgaard, Aya Skovgaard, Bjarne Bo Christensen.

Det aftales at der fremover også tilbydes spisning på premiereaftenen

5. Nyt fra udvalgene

PR gruppen er i gang med de nye annoncetegninger

Billetbestilling overgår til DATS. Lars og Heine tager møde ift opsætning.

Teknik: Der har været store problemer med computeren, så derfor tager Lars computeren med hjem og renser/opdaterer, når sidste revy er overstået.

6. Nyt fra stykkerne: Otto er et næsehorn og Panik i familien er veloverståede og der er ryddet op.

 

7. Tekst i programmet mht at vi nu overgår til onlinebilletbestilling – hvad med vores telefonnummer og henvendelsesmuligheder til teatret fremover?

Jørgen Kongsbak har lavet en køreplan med datoer ift programmet, annoncer o.s.v.

Teksten i programmet skal rettes til, så den passer til de nye tiltag ift bl.a.billetbestilling.

 

Skal vi fortsat yde den service at sende/levere pr. cykel/bil til medlemmerne?

Programmerne bliver også i år leveret ud i fysisk form. Men gæstebilletterne kommer til at foregå med koder og ikke den fysiske billet.

8. Opførsel som frivillig- eller måske snarere ikke ønsket opførsel:

Der har desværre været et par uønskede sammenstød mellem medlemmer- Vi kan kun henstille til at alle taler pænt til hinanden, og holder den gode tone. Teateret skal være et sted hvor vi alle kan have det hyggeligt og rart.

9. Næste møde- Generalforsamling d. 24/4-22 kl 19.

10. Der har været forslag ift rullegardin for store vindue i cafeèn, så det dels kunne lune lidt men også gøre det muligt at have den store foldedør åbent under forestilling. Dette afstås der fra, da en åbentstående dør vil dæmpe lyden fra scenen. I stedet aftales det at åbnevagt/værtsgruppe tænder varmen ved ankomst til teateret.

 

Vi fik indtil flere lækre smagsprøver, som alle kunne egne sig til at komme i fryseren og taget op til hver forestilling, så vi ikke skal nøjes med kransekage.

Lars havde også lækre smagsprøver fra one grab med- de vil gerne levere til os.

Referent : ConnieReferat fra det lange møde 12/2-2022

 

Tilstede: Jørn I, Jørn P., Lone Kjær, Heine, Mette Frausing, Lars, Birgit, Jonna Mikkelsen, Connie

1.      Referat fra både sidste og forrige møde godkendt og underskrevet

2.      Postgang:

Martin fra kommunens bygningsafd. har været forbi, og vurderet sætningsskade og skimmelsvamp på toilettet. Skimmelsvamp på toilettet kan muligvis skyldes, at der er malet med forkert maling, som ikke er åndbar. Begge dele vil blive ordnet engang i løbet af året, hvornår vides ikke.

Kontaktet fra flere i fællesskaber ift evt sponsorering af billetter. Der bliver sponsoreret 2 x 2 billetter, samt en invitation til at komme og være en del af teateret som aktiv.

DATS har informeret om, at de refunderer det fulde beløb på 4800 kr til opførelse af min fraskilte enke.

3.      Økonomi: Budgettet fra 2021 ramte rigtigt fint. Budget for 2022 fremlagt. God økonomi.

4.      Huskekalender:

Generalforsamling d. 24/4 kl 19. På valg er Jørn I, Lone Kjær, Birgit, Mette, Connie, Tom Bak

JI, LK, B, MF, TB modtager genvalg.

20/3 børnenes kulturdag. Børnene fra Otto er et næsehorn, Mette, Lone Skjødt, Birgit og Jørn I deltager på dagen. Lars laver FB promovering

Heine har fået flere indmeldelser af nye medlemmer. Primært folk omkring scenen.

Snakket om at få lavet en jobbeskrivelse af de forskellige funktioner på teateret, så det bliver nemmere at gå til for nye medlemmer. JI og LK reviderer velkomstbrochuren.

5.      Nyt fra udvalgene:

Jørgen Kongsbak er på PR. Der bliver reduceret i  antal af programmer fra 3000 til 2000. Til gengæld øges antallet af flyers til børnestykket, da de hurtigt bliver brugt.

Billetbestillingen som vært-> der er perioder på vagten, hvor der er travlt.

Teknik: Allan og Lars planlægger skift af lamper. De kontakter ift brug for hjælp hertil.

Kostumefolket mangler nye folk. Måske kontakte AOF?

Kulissefolkene vil forsøge at udvide åbningstiden, så der også kan laves kulisser om aftenen.

Repetoireudvalget er så småt gået i gang med at læse på stykker til næste sæson.

6.      Nyt fra stykkerne

Vi har været plaget af coronaaflysninger de sidste uger.

Børnestykket har allerede planlagt 2 nye datoer. Der er på nuværende tidpunkt kun110 billetter tilbage. Fb promovering af børnestykket har fungeret godt.

Da der ikke rigtigt er folk på venteliste til revy eller Panik i familien, er der ikke for nu, brug for at planlægge nye datoer.

Jørn P fremlagde tilmeldingen fra næste års ønsker- Det er knapt med folk til scenen.

7.      Åbenthus arrangement: planlægges til 24/4 kl 14-17 med nye skuespillere som hovedfokus.

Der bliver lavet en konkurrence på fb. Lars laver FB annonce

Lars undersøger priser på vognmønt med logo.

8.      Medlemsdagen foreslås afviklet d. 7/10 eller 30/9 afhængig af, hvornår Kim Brandts teatertrup kan komme og underholde.

9.      Instruktørerne til næste sæson inddrages i valg af skuespil.

10.Betalt promovering. Flere muligheder som fravælges gr for dyre. Lars vil lave jævnlige opslag på FB.

11.  Birgit og Jonna vil kigge på andet/større udvalg ift slik og kager evt. indpakkede muffins eller cookies og anden slags slik.

12.  Lars har undersøgt flere udbydere af Online billetbestilling  og foreslår Safe ticket. Da Safe ticket ikke kan tilbyde andet end DATS billetten, som fungerer godt allerede omkring børnestykket. Da DATS billetten er billigere i brug enedes vi om, også at bruge dem til billetsalget til voksenstykkerne. Heine og Lars kontakter DATS billetten ift et møde.

Der er blevet aftalt flere ændringer på hjemmesiden, som Mogens tager sig af. Der arbejdes ikke videre på fornyelse af hjemmesiden fra ex Advicer.

13.  Årshjulet fra Heine. Godtages med små ændringer. Flot arbejde.

14.  Forslag fra Jørgen Kongsbak ift vedtægtsændringer foreslået fra DATS (se bilag 1) omkring, at generalforsamlingen kan udskydes gr pandemi eller afholdes virtuelt incl afstemning, vurderes unødvendigt på Silkeborg Ny teater.

15.  Forslag om tilladelse til at måtte tage egne børn med til generalprøve nedstemmes.

16.  Billetprisen for børn ml 3-15 år sættes til 50 kr. Under 3 år gratis. Over 15 år voksenpris. Prisen skrives i det nye program.

17.  Lone Kjær fortsætter med at lave flyers/folder ift hvervning af nye medlemmer.

18.  Næste møde er aftalt til 30/3 kl 19Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 5. januar 2022.

Tilstede: Jørn I, Jørn P, Heine, Jonna, Birgit, Mette, Lars, Lone.

Fraværene: Connie.

Ad.1. Referatet fra sidste møde kunne ikke underskrives, da Connie var syg.

Ad.2.

- Jørn I har kontaktet kommunen igen ang. skimmelsvamp /mug på toilettet.

Han har ikke fået nogen tilbagemelding endnu. Han kontakter dem derfor telefonisk.

-          Vi drøftede vores hjemmeside, facebook og instagramprofiler på baggrund af en gennemgang fra en mediekonsulent på ”Midttjyllands avis”

Vi mener, at det er vigtigt at hun kender noget mere til vores behov. Jørn I, Lars, Mogens og måske Connie skal have et møde med konsulenten igen.

-          Vi er inviteret med til at medvirke i ”Børnenes kulturdag”

Der vil være nogle børneskulespillere og et par bestyrelsesmedlemmer på teateret fra kl. 10 - 12.

De vil tage imod de gæster der kommer.

Ad.3.

 Heine gennemgik regnskabet.

Ad.4.

Udmeldelser: Joa Skovboe, Dine Sofie Pedersen.

Indmeldelse: Annelise Brink, Ellen Sølgaard, Carsten Staustrup, Christina Christensen.

Ad.5.

-          Teknik:

Der er styr på alle stykker.

Lars har snakket med produktionsskolen, som havde påtaget sig, at optage vore forestillinger på video. De er sprunget fra p.g.a. corona. De vender tilbage, når der er ro på coronaen.

-       Kulisser:

Kulissen gruppen har stillet spørgsmålet; ”Kan produktionsmøderne ligge på forskellige tidspunkter i stedet for nu, hvor de alle ligge på den samme dag i foråret?”

Vi snakkede om i bestyrelsen, at det kunne være en god ide, at efterårsstykket holder mødet før sommerferien, børne og forårsstykket holder først efter sommerferien.

Det er meget vigtigt med en forventningsafstemning mellem instruktør/holdet og produktionsholdet (kulisser, kostume, regi og teknik)

Der kan evt. være nogle øvekulisser i starten.

 

-          Kostumer:

Det går efter planen, men der er meget travlt.

-          Værtsgruppen:

Bemandingsplanen er lavet for foråret.

Ad.7.

Generalprøve på ”Panik i familien” søndag d. 16. jan afholder vi på almindeligvis, hvis restriktionerne ophæves. Hvis ikke bliver det med begrænset antal og tilmelding.

Ad.8.

Mette har haft flere nye medlemmer der har henvendt sig med en frustration over, at de står på en rengøringsplan. De er muligvis ikke ordentligt informeret! Det vil vi gøre noget ved. Heine vil lave et udkast til et årshjul, så alle kan se, hvad man laver på teateret i løbet af et år.

Ad.9.

Der er stadig mange medlemmer der ikke har reageret på den udsendte ønskeseddel.

Jørn P sender en rykker ud og der laves opslag på facebook  SNTinternt .

Ad.10.

Vi venter og ser, hvor mange der melder sig til den nye sæson inden repertoireudvalget mødes.

Ad.11.

Vi har haft besøg af fødevarestyrelsen. Vi blev godkendt.

Ad.12.

Lone præsenterede en ny flyer. Den blev godkendt. Nu skal der arbejdes på bagsiden.

Ad.13.

Næste møde er det lange bestyrelsesmøde d. 12. feb. Kl. 13. 00 - 16.00. Mødet afholdes hos Heine.

Vi spiser efterfølgende sammen.

Punkter til dagsordenen:

-          Introaften om de forskellige arbejdsgrupper - annonce i avisen om det.

-          Onlinebilletsalg i næste sæson.

-          Årshjul

-          Medlemsfest (udsat til ?)

-          Repertoire? Hvor mange stykker?

-          Generalprøver - Skal de flyttes til sidste øvegang i ugen op til premieren?

Ad.14

-          Medlemsfest i marts udsættes. Lars skriver ud til medlemmerne.

-          Generalforsamling søndag d. 24. april.

-          Nyt møde onsdag d. 30. marts kl. 19.00

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/11-2021 kl 19

 

   1.     Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt og underskrevet.

   2.     Postgang

   Jørn I kontakter Heine fra kommunen  igen ift vandhane og badeværelse

   Der kommer besøg af fødevarestyrelsen 2/11-21

   Heine har fremsendt katalog omkring inventar til bortgivelse fra Torvecenteret- vi har ønsket et julemandskostume derfra

   3.     Økonomi  Regnskab femlagt. Ingen bemærkninger. Intet nyt fra revision ift tilskud.

   4.     Huskekalende

   Birgit bestiller blomster og snitter til revypremieren samt afslutning på efterårsstykket

   Poul har bagt til teateret- det bliver afhentet.

   1 nyt medlem Joan Skovbo

   2 udmeldte Gitte Stoubæk og Ulla Andersen

   5.     Nyt fra udvalgene:

   Kulissegruppen arbejder stadig meget på børnestykket

   Kostume Så småt startet på forårsstykket

   Teknik planlægger afvikling af revyen. Lamperne virker efter Allan har brugt en del tid på det.

   Der tages kontakt til future sales ang rabat, da der fra start har været problemer med at teknikken har kunnet snakke sammen. Vi har nu haft lamperne i 2 år uden at kunne bruge dem.

   Der har været lånt en pult til opdatering af lamper.

   Der er bestilt nye forstærkere i Hi Fi klubben.

   Efterårsstykket er optaget.

   Billetvagt Heine kontakter værtsgruppen og forespørger om der er stemning for at lægge billetvagt ind under værtsgrp arbejdet.

  Suffli Faktisk ved at være på plads. Evt en ekstra på til revyen??

   Stykkerne Flot premiere på efterårsstykket.

   Revy går godt.

   Forårsstykket har sat 3 ekstra øvesøndage af.

   Børnestykket går stille og roligt.

   Skuespil fordeling af skuespillere Forslag- sende mail ud 1 uge før fordeling af skuespillere, for helt at være up to date, og måske undgå aflysninger/ folk melder fra.

   6.     Evt. Forslag om andet udvalg af kage??

   Lone Kjær laver forslag til flyer ift at skaffe nye medlemmer

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/10-2021 kl 19

 

Tilstede : Birgit, Heine, Mette, Jørn P., Jørn I., Lone, Jonna M. og Connie

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt og underskrevet

2.      Postgang

Mail ang filmprojekt- videresendt til medlemmerne

Kontakt til Stefan Kvam ang skilt fra perronteatret. Dette skilt kan på ingen måde flyttes til Silkeborg Ny teater- men vi kan søge om et at få lov til at sætte et nyt skilt op- selvfølgelig mod egenbetaling.

Mail fra pige som ønsker at komme i praktik- hvilket ikke kan efterkommes

Heine har haft kontakt til kommunen- % nyt ift toilettet – der rykkes for svar

Låsen i døren ml teater og børnehaven er langt om længe blevet vendt, så vrideren nu sidder på vores side.

Rosenbedet ude foran er blevet rengjort

Heine har fået mail ang rapportering ift tilskuddet teatret har fået. Efter ansøgning og tilsagn og endda udbetaling, er der kommet nye regler ift bl.a. revisor. Reglerne er kryptiske og svære at tyde- selv for dem selv. Der afventes yderligere svar fra revisor fra PVC. Det ender måske med at de laver en slags skabelon til brug for rapportering.

3.      Økonomi

Ikke de store bemærkning- alt er fortsat med flot resultat.

4.      Huskekalender

Nye medkemmer

Anne Outzen – Værtsgruppe
Aisling Fitzmaurice – Sufflør revyen

Coco Lykke – 13 år

Bente Sønderbo – værtsgruppen

Rita Balle – regi på revyen

Helle Knudsen – værtsgruppen

Anna Olsen – vært, billetten

 

5.      Nyt fra udvalgene

Rengøring: Der er lavet rengøringsplan- bestyrelsen tager opstartsrengøring

Teknik: Mikkel, Steffen og Lene på revyen

              Susanne tager efterårsstykket fraset 1 forestilling

              Et par forstærkere er gået itu. Lars køber nye ved Hi Fi klubben

Kulissegruppen arbejder på børnestykket- der er lavet et stor flot hoved til næsehornet- flot men enormt arbejde.

Tøj/ kostumer: børnestykket går fremad

                                  Revyen er ved at være på plads.

      Sufflør: efterårsstykket har Lone Skjødt på- Helle P står klar ved evt. forfald

 

 

Sufflør fortsat: revyen har Aisling og Jørn I

                           Forårsstykket: Helle P. fraset 2 torsdage

Billetten: Jørn P har lavet fordeling frem til jul. Der er kommet et par nye medlemmer – Per Dybsø lærer op. Connie laver fordeling af billetten til efter jul.

Låse op: der er lavet fordelingsplan

Birgit køber roser til efterårspremieren

Poul Bager brød og kransekager som vanligt

6.      Nyt fra stykkerne:

Efterårsstykket generalprøve 24/10 2021

Revy: har aftalt ekstra øvelørdag

Forårsstykket % nyt

7.      Skal vi holde åbent hus igen? Hvornår?

Der aftale dato til stormøde.

 8.      Medlemsdagen:

42 fremmødt til en god/ sjov aften. Der snakkedes om evt at holde medlemsdagen på et andet tidspunkt? Tidligere udmelding af dato? Bedre præsentation?

 9.      Evt.

Næste møder 1/11 kl 19, 8/12 kl 12 Langt møde aftales til 12/2 kl 13.Referat fra bestyrelsesmøde 30/8-2021 kl 17

 

Tilstede var: Birgit, Lars, Heine, Mette, Jørn P., Jørn I., Lone, Jonna Mikkelsen og Connie

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt og underskrevet

 

2. Postgang

 Endnu en gang har der været kontakt til kommunen ( ny kontaktperson) denne gang gr svampeangreb på toilettet, vandhanen i køkkenet drypper, låsen i døren ind til børnehaven er stadig ikke blevet vendt om, der er store huller i vejen og al den megen ukrudt rundt omkring huset. Der kommer en ud og kigger på tingene.

 

Kontakt til Stefan Kvam omkring de gamle skilte fra perronteatret. Kan de flyttes ud til os?

 

Heine har fået tilbud fra DGI omkring webbaseret regnskabs-, medlems og kontingentsystem. Vi enedes om, at det bliver for stort og dyrt for vores lille teater.

Heine vil gå videre med at undersøge ift Dasbilletten, hvor billetter til børnestykket bliver købt igennem. Kan dette system mere end vi anvender det til nu? Eller kan One drive dække vores behov.

 

Der bliver bedt om børneattest ift instruktører på børnestykket.

 

De penge teatret har modtaget som tilskud- der blev vi pludselig stillet overfor nye/ændrede krav, som er svært at leve op til. Heine korresponderer med dem, for at undgå de nye krav.

 

Banken lukker for kontant indlevering, så der fremover kun vil være i bank, hvor man kan indlevere  kontanter. Ikke så stort et problem for os, da flere og flere anvender mobile pay/ kort

 

3. Økonomi

Heine fremlagde regnskab- som vanligt med flot resultat.

 

4. Huskekalender- godkendelse af nye medlemmer/ afgang af medlemmer

Udmeldte:
Leo Gravesen
Kresta Jul
Ann Hay
Thea Hay
Thilde Krüger
Mathias Linack
Yasmina Linack
Kirrie Breumlund (ny)

Nye medlemmer:

Caja Juhl

Steffen Agerskov

Mathilde Jensen,
Anders Schriver
Dinne-Sophie Petersen

Thea Jensen

Shirley Satella Jade Santos

Susanne Rye Jensen

Gitte Stoubæk

Lene Bendix

5. Nyt fra udvalgene

Teknikgruppen har haft kursus i opsætning. Kunne have brugt mere tid til afvikling. Måske endnu en dag? Der var fejl i computerprogrammet- denne fejl er heldigvis både fundet og rettet, så det nu virker igen.

Kulissegruppen er godt på vej ift efterårsstykket. Børnestykket har fået til 1. oktober til at komme med ønsker til ændringer.

Kostumegruppen ser frem til at der kommer et par nye medlemmer og deltager.

Værtsgruppen har møde d. 4/10

Forsyning Danskvand og cola er leveret i plastflasker, da de ikke kan levere i glas. Der skal købes snolder. Lars sender forslag omkring chokolade med logo.

Facebook/ instagram Der bliver oprettet instagram, som linker til FB. Facebook opslag omkring åbent hus har kostet ca 300 kr.

 

6. Nyt fra stykkerne

Efterårsstykket er opstartet øvning

Revy har gennemlæst tekster og der er lagt op til en god sæson

Forårsstykket er nu fuldtallige, da den sidste skuespiller er fundet.

Børnestykket er kommet i gang med at øve

 

7. Hvordan gik åbent hus arrangement?

Der kom 15-20 gæster og det gav 3 nye medlemmer.

Snak om at gentage og holde åbent hus først i april måned??

 

8. Medlemsdag.

Brian Hansen er hyret til kun 5000 kr, og der er sendt invitationer ud. Lone laver tekst, og Heine sender ud.

Vi spiser Pizza kl 18.30. Pris 50 kr/person

 

9. Eventuelt

Rengøring 27/10 kl 16-18

Næste møde aftales til 11/10-21 kl 19


REFERAT FRA KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2021

Tilstede var: Jørn Iversen, Lone Kjær, Jørn Pedersen, Heine Snede, Lars Linnebjerg, Mette Frausing, Birgit Jensen, Jonna Mikkelsen og Connie Andersen

1.      Konstituering som følger:

Jørn I formand, Lone Kjær næstformand, Heine Snede kasserer, Connie Andersen sekretær

Jørn Pederen, Birgit Jensen og Jonna Mikkelsen bestyrelsesmedlemmer

Mette Frausing og Lars Linnebjerg suppleanter

 

2.      Jørn I er blevet kontaktet af Martin Holm – de ønsker at gøre brug af teatrets lokaler til foredrag ifm Bunker by night 11.+12. september. Der er også spurgt til ophængning af plancer fra Blicheregnens museum og  Skanderborg museum.

Lån af teatret er gjort betinget af, at vi må sælge øl/ vand, kaffe/the i cafèen. Vi afventer svar.

Jørn I har kontaktet kommunen ift fj af ukrudt ved brandtrappen. Det vokser efterhånden op igennem trappen, så det er svært at benytte den.

 
Kommunen er i øjeblikket ved at skifte rør i kælderen, og reparere de store sætningsskader på huset.

 
Låsen i døren ml teateret og børnehaven bliver vendt, så børnehaven skal benytte nøgle og vrideren kommer til at sidde på teatrets side.

 
Der bliver købt kalender til ophængning i køkkenet, så vi kan se hvornår der er optaget på teatret.

3.      Lone Kjær har haft møde med teknikgruppen. Der vil blive kaldt til kursus 15/8, hvor der er hyret en underviser ind ift al den nye teknik. Det har været mere end svært at finde en dato hvor alle kunne.

 

4.      I forhold til forårsstykket er den gode nyhed, at der kun mangler en mand på ca 40-50 år.

 
5.      Connie har lavet et opslag på FB ift at trække nye medlemmer til. Det ser umiddelbart ud til, at være en god idè. Vi enedes om at Lars og Connie forsøger at lave en annonce som kan køre på FB. I tilknytning dertil vil vi invitere til åbent hus 29/8 kl 13-16 for at promovere vores teater.

6.      Vi pakker programmer på teatret mandag d. 30/8 kl 17 og efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Referent Connie Andersen

           

Referat fra bestyrelsesmøde d 16/6-21

Til stede var,  Birgit- Lone- Jørn I- Jørn P – Connie – Mette – Heine – Jonna-

 

!. Godkendelse af Referat

    Udsat til senere, pga. sekretæren havde glemt referatet.

2. Postgang – herunder hvad formanden har sendt, fået siden sidst. Laila Fischer fra kommunen   har sendt de nye Corona regler, det ser ikke ud til at vi skal se corona pas til generalforsamlingen.  DGI  har en kvinde ansat, som kan være behjælpelig med  et medlemssystem, ligeså billetsalg, samt noget med booking af pladser. Der findes mange andre gode ting i systemet. Heine kikker nærmere på det og melder tilbage

3. Økonomi

  Ser ok ud, selv om vi har haft nedlukning. Vi er godt hjulpet af den håndsrækning vi fik på 170,000,0kr. Fra Dansk ungdoms fællesråd

4. Huskekalender   Godkendelse af nye medlemmer. Eller afgang

    Nye medlemmer----Kirrie Breumlund   14 år-----Emilie Roulund    12 år----------Karolina Cypryanska   12 år

  Udmeldte   Andreas Bernth-----Inger Lorentzen--------Mike Jørgensen------Cille Sommer--------Maluka Reppenhagen----Malthe Skovsted – Nielsen------Katja Tønnesen

5. Nyt fra udvalgene  Hvordan ser det ud med skuespiller staben til de forskellige stykker. Ander fra aftenerne, samling ved hvert stykke.

Min fraskilte enke,  ved Jørgen Kongsbak og Poul Jespersen. De er ved at have spillerne på plads.

Marianne       Mette Petersen

Fernando        Lars Linnebjerg

Mino                Bodil Lyngsø

Paul                 Anton Dare

Victor              Jørgen  

Revyen    af   Morten Sørensen og Kent Knudsen 

Spillere 

Susanne Segalt

Tina Elkjær

Connie Andersen

Conny Skovgaard

Ejvind Nielsen

Martin Tønnesen

Forårs stykket mangler stadig nogle skuespillere         yngre mænd

 

Børne stykket         Otto er et næsehorn

Instruktører Lone og Jan Schjødt

Spillere kommer senere

 

 

6. Forberedelse til Generalforsamling

Vi dækker op ved bordene,  bestyrelsen sidder på senen.

Jørn Kongsbak er ordstyrer Birgit bestiller kager hos Poul

 

7. Input til Medlemsdag

    Der var ingenting

8. Evt.

     Lone har indkaldt teknikgruppen bestående af  Allan Sørensen    Susanne Segalt    Mikkel Grothe    Daniel ??

    Lars Linneberg      Henny  Rasmussen    Mette Pedersen

  til torsdag, for at få en snak om fordeling

 

 Vi har fået brev fra Jørgen Kongsbak med spørgsmål angående hvad der skal rettes i bladet, de fleste ting skal forblive som der nuværende, idet annoncørerne har sagt ja til bladets ordlyd og oplagsstørrelse.

Vi blev enige om at billet prisen og madprisen skal være ens 100,00 kr pr del og børne billetter til 50,00 kr

 

9. Næste møde

    Dette kan først besluttes efter generalforsamlingen.

 

REF. JFM

Referat fra Bestyrelsesmødet 26 maj 2021

 

1 Referatet godkendt.

2 Postgang, formanden har ikke haft nogen nævneværdig   

3 Økonomien hviler næsten i sig selv, Der begynder at komme indbetalinger  Kontingent  over halvdelen har betalt.

4 Godkendelse af nye medlemmer, 2 nye og 7 der har meldt sig ud.  Udmeldingerne er primært børn som ikke kommer på scenen i år.

5 Der var intet nyt fra  udvalgene.

6 Generalforsamlingen, en opgørelse over hvor mange der var på valg og hvem der vil modtage genvalg.

7 Snak og optælling på hvor mange vi måtte være. Birgit ordner brød.

8 Medlemsaften bliver 1 Oktober, Connie havde et forslag til underholdning, men hun var optaget.  Katja havde et link til nogle hjemmesider som vi kan søge videre på.

9 EVT  Børnehaven vil ikke låne salen, ved ombygning ude. Kommunen har gjort opmærksom på, at huset har en sætningsskade , som de kommer og ordner engang.

Næste møde 16 juni

    

Bestyrelsesmøde 22/4 kl 19

 

1.   Referatet fra sidste møde     Godkendt

2.    Postgang. Efter snak med kommunen om udlån til børnehaven, projektet er ikke klar, derfor er det

       udsat, børnehaven mener at de måske kan gøre der med foyeren. Formanden blev gjort opmærksom

          på at huset har en sætningsskade udvendigt, kommunen tager sig af det.

3.  Økonomi.  Corona regnskab, der er ikke det store at komme efter. 

4.  Huskekalender. Nye medlemmer, der er kommet 6 nye børn, og en voksen. Afgang 2 stk.

      Da det altid er bedst at holde møderne på teateret bliver det sådan 25/5 instruktørmøde, opgaven      

      bliver at få fordelt skuespillerne.  Instruktører samt Jørn Iversen og Lone Kjær deltager.

5   Efterårs stykket. Min fraskilte enke. Instruktør  Jørgen Kongsbak og Poul Jespersen

6.  Forårsstykket. Panik i familien. instruktør  Wigant Dreier og Janni Seberg

7.   Revy,  Det skal tænkes igennem  instruktører Morten Sørensen og Kent Knudsen

8.   Børnestykket Otto er et næsehorn. Instruktører  Lone og Jan Schjødt

9.   Arbejdsgruppemøde   1-2-3 juni

10.  Malene er behjælpelig med at lave tekster og billeder til hvad er kommer.

11.  Generalforsamling 20/6 kl 19,00

12.   Medlemsdag i september

13    EDT.  Legedag  13/6

14.    Næste møde  26/5

Bestyrelsesmøde lørdag 6/3 kl 10 hos Jonna Mikkelsen

3 stk var med virtuel, der var Lone -  Katja – Mette

Deltager som vat tilstede:  Jørn Iversen   Jørn Pedersen   Heine   Birgit   Connie   Jonna

 

1  Godkendelse og underskrift på de sidste referater.

2   Postgang forespørgsel fra Granly, i forbindelse med opgravning ude i plænen, de vil gerne om krybberne  kan  komme til at stå inde i salen, for at kunne skabe ro omkring børnene i sovesituationer.  

Iversen holder møde med kommunen omkring vedligehold i brugsperioden. Fra 3/8 starter ( forhåbentlig) kulissegruppen op igen, der kan blive noget logistik som der skal tages højde for.

Heine har fået brev fra banken, fra August skal vi til at betale negativ rente.

3   Økonomi.  Budgettet kom på pc så alle kunne være med, der er underskud på 60 tusind, vi har ingen forventede store udgifter det kommende år. Heldigvis er der stadig penge på bogen, så alle var fortrøstningsfulde

4   Huskekalender- medlemmer – generalforsamling – datoer for næste sæson.  Ingen nye medlemmer. Generalforsamlingen bliver vi nødt til at udskyde indtil vi må være der alle sammen, vi afventer en åbning af landet.  

Vi håber at teateret kommer til at køre max næste år, at alt normaliserer sig. Repertoireudvalget er ved at være færdig, vi venter på næste step. 

Vi har ikke fastlagt nogle kommende ting med dato, i øjeblikket må vi ikke bruge lokalerne så vi venter på genåbning inden der besluttes mere.

5 Børnenes kulturdag d 21/3 bliver virtuel der har vi meldt fra

6 Udvalgene – repertoireudvalg – instruktører til 2021/22.  Jørn P havde lavet et oplæg om for og imod bladet i papirform. Vi kom frem til at få bladet lavet i mindre stk. skulle vi komme i mangel kan vi hurtigt få lavet flere. 

Vi fornemmer at hjemmesiden bliver brugt mere, for at tilgodese vore annoncører rettes der henvendelse til webmaster for evt. at få annoncerne til at blive synlige på hjemmesiden. 

Vi vedbliver med at sende papirbladet med ud sammen med indbetalingerne.  Vi tror ikke på at revyen kan fortsætte, enighed om at lukke helt ned, så spillerne kan få besked.  

Vi kunne godt bruge nogle flere værtsfolk, alle må være opmærksomme på om vi møder eller kender nogen,

7 Indkomne forslag fra Kent om at få professionelle til at optage revyen og skuespillene , vi arbejder videre med at finde nogen der kan. 

Connie havde forslag om at alle skulle kunne købe billetter samtidig, der enes vi om at sådan bliver det fremover, samtidig udvider vi salgstiden til 4 timer den første uge. Bilet prisen vil fremover blive 100 kr..

8 Kurser – medlemsdag.  Vi laver ikke noget nu, tager stilling senere på året.

9 Evt  ikke noget

10  næste møder 22/4 kl 19  der håber vbi at kunne møder med alle

 

Ref Jonna Mikkelsen

Referat fra det virtuelle møde 13/1-21

Frem på skærmen kom:  Birgit, Lone, Jørn I,  Jørn P, Heine, Connie, Mette. Katja,  Jonna.

 

1.       Godkendelse af referat-----   mangler underskrifter  må ordnes når vi kan mødes igen

2.       Postgang herunder----Repertoireudvalget skal i gang---- Perronteateret hvem besøger dem, og hvornår. Ønskesedlen??       Repertoireudvalget vil snarest blive indkaldt, restriktioner på 5 personer kan give udfordringer, måske bliver det en mail korrespondance,  J I tager sig af det  J I kontakter nogle instruktører om de kunne have lyst til at sætte et stykke op..     Jonna og Lone Schjødt besøger Perronteateret, og ser om vi kan bruge noget derude fra.        Ønskesedlen er lavet, men ingen instruktører har meldt sig, vi mangler også svar fra andre, Jørn P ringer til nogle forskellige, for at høre om det evt. kan være en forglemmelse, de ikke har svaret.

3.       Økonomi  Årsregnskabet er færdigt, vi fik det forevist på skærmen ,stod som sædvanlig i snorlige rækker. Vi har et underskud i år på 110 tusind, men heldigvis har vi penge på bogen, så klarer det.

4.       Huskekalenderen   Forårsstykket er for en tid siden  AFLYST, og nu AFLYSER vi også Pippi.

5.        Aflysning af Pippi   Birgit og Jane fjerner og ordner tøjet,  Knud og Tom fjerner kulisserne ,Jørn P tager rekvisitterne .   Der skal findes et nyt børnestyke, Pipi skal ikke gentages.  Teater festen 6/3 vælger vi at aflyse.

6.       Revyen Forhåbentlig kan den køre videre---- hvornår    forhåbentlig fra 11/2-21

7.       Er værtsgruppen klar til at fortsætte?  Ingen har hørt noget negativt fra nogen, vi må konkludere at alt er i orden

8.       Evt input til det lange bestyrelsesmøde  Vi har fået henvendelser fra et par stykker, omkring noget der kan gøres anderledes, det kikker vi på d 6/3  kl 12 hos Lone     hvortil mødet flyttes

9.       EVT

 
Referent Jonna

Referat fra bestyrelsesmødet 12/11-20

Til stede var:  Lone—Jørn I--- Birgit—Heine---Connie—Mette—Katja—Jonna.

 

1.Godkendelse af referat.     Ja

2.Postgang    herunder hvad formanden har sendt siden sidst.  Brandsyn Heine fra Kommunen var med,

    vi får ny branddør.    Vi har fået 10 nye stole, i stedet for de 10 sæder der var bestilt, vi betaler kun  

   for sæderne.   Teknikken er blevet lavet, således at sal og teknik  og opvaskemaskine kører på hver sin    

   fase. Opvaskemaskinen er ikke optimal mere, Birgit og Jonna undersøger priser på nyt.

  henvendelsen fra Haderslev teater er vi ikke interesseret i.  Henvendelse fra Marianne Løkke om

   børnenes kulturdag, kan vi gøre noget Mette og Lone undersøger.

3.Økonomi: Kopi  fra Heine --  Vi har et forventet underskud, men har dog stadig penge på bogen.

    Heine har fået henvendelse fra Carlsberg, Kurvand udgår fremover kan vi kun få Ramløse.

4.Huskekalender—godkendelse af nye medlemmer og evt afgang af medlemmer.

   Vi har fået et nyt medlem:  Dorthe Knudsen   Snak om programmet fysisk, skal måske fremover

  laves på hjemmesiden.  Abonnements ordningen ?  vi snakker om det på det lange møde 6 februar.

5. Privatliv  Kører godt,   kulisserne har været meget omfattende

6. Revy  De øver på fuld kraft. Vi kan tage medlemmer ind til generalprøven.

    Premiere d 27  21 roser  snitter til 25 personer Birgit sørger for det.

7. Piger i sky.De øver og er godt i gang.

8. Pippi Børnene har nu fået kostumer på.

9. Teaterets start, hvordan fungerer værtsgruppen med de nye til tag, Det går i det store hele godt, og

     Publikum har taget det fint.

10.  Næste møde13/1-21

11. EVT. Brændende kærlighed flytter,  

 

Referent JFM

 

Næste møde  13/1-21   


Referat fra bestyrelsesmødet på Silkeborg Ny Teater d. 11.10.2020

Deltagere:  Jørn Iversen—Lone Kjær—Heine Snede--- Jørn Pedersen----Birgit Jensen------ Connie Andersen---Jonna Mikkelsen------ Mette Fausing----- Katja Tønnesen

 

!. Referatet godkendt.

2. Konstituering  Jørn Iversen formand—Lone Kjær  næstfoprmand--  Jonna Mikkelsen  sekretær.

    Arbejdsopgaver Heine Laver liste som hænger i køkkenet

3. Børnenes kulturdag er flyttet 1 år til 21 marts 2021, vi forsøger at få PIPI børnene med, det er en ge

     efter sidste forestilling. Det sker i Silkeborg—vi spørger Helene ???? om hun vil tage sig af det.

4. Økonomien vi har 1000 kr i underskud, men heldigvis stadig penge på” bogen”  altså penge i banken.

5. Ingen nye medlemmer, 1 udmeldelse

6. Udvalgene.  Jørgen P siger at kulisegruppen har haft meget ekstra arbejde, spørger om der er et tilskud til      evt en frokost. Det er et nej grundet, mange andre gør lige så stort et stykke arbejde, alle har meldt sig  frivilligt.

  Teknikken mangler folk, der er kun 3 stk til at tage alle stykker, for lidt.

    Værtsgruppe mødet, der var god stemning alle indforstået med nye regler, for opstilling af borde,       serverings måden bliver anderledes, og der skal være en synlig HYGIEJNE person-Heine laver skrivelser således ingen kan være i tvivl,  Listerne kommer til at ligge—hænge så de er synlige for alle involverede.
Der skal fremover være 5 personer i værtsgruppen, efter spisning og afrydning, kan der gå 1 til 3 personer hjem, alt efter hvad der kan blive enighed om, blandt dem der er i værtsgruppe pågældende aften.

Heine har printet reglerne ud , om opmåling af areal, vi må måle fra væg til væg, altså cene og stykket helt ud til køkkenet. Men når der stadig skal være afstand mellem hver enkelt. Vi bliver ved de 36 tilskurer som vi startede med.

7.Privatliv har generalprøve søndag 18.

8.Revy   den er kommet godt i gang.

9. Piger i sky  er kommet godt i gang-.

10. Pipi  der er kommet nogle nye børn, alle er med i stykket, det går godt.

11.  Vi prøver med bordopstilling, og finder løsningen.    Vi kikkede på visir og fandt nogle som vi prøver at købe hjem til værtsfolkene.

12.    næste møde  12 November   holdes hos Lone   Sportsvej 38  kl 19.

Dato for det lange bestyrelsesmøde bliver  6 Februar

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.9.2020

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: regnskabet er ok
 4. Huskekalender: godkendelse af nyet medlem: Frederikke Bjergegaard. Der serveres øl/vand til generalforsamling.
 5. Udvalgene: billetsalg: Revyen er udsolgt, der er solgt mange billetter til både Privatliv og Piger i sky, bordopstillingen bliver 9 med 4 ved hvert bord, pladerne tages af de store borde, derfor er antallet af gæster 36, det bliver en anderledes oplevelse både for publikum og spillerne, man sådan er det. Der er solgt billetter på nettet til Pippi. Jørn P har skrevet til Susanne på kommunen, hvad/hvordan vi skal gøre for at få reklame på reklamesøjlerne ved indfaldsvejene til Silkeborg.
 6. Kurser/udvikling/medlemsaften: det var en virkelig god og hyggelig aften, rigtig gode boller, pengene var givet godt ud. ”specialklassen” var vilde med vores teater.
 7. Næste møde: generalforsamling den 20.9.
 8. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2020

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: deVi har fået børneattest på Lone Schjødt
 3. Økonomi: Der er købt teknik ind, så der er brugt en masse penge, men de fleste er overskud fra 2017. Fra DATS får vi tilskud til Pippi 3750 kr. og til min kone spøger 5400 kr.
 4. Huskekalender: Lone Fridrich er udmeldt og Jesper Nielsen. Jørn I har på teatret holdt møde med Stefan Kvamm om udlån af teatret til den Kreative skole. Jørn fortalte ham, at alt der er i lokalerne, er noget teatret har købt altså teatrets ejendom, hvis vi forlader stedet, er der kun nøgne lokaler tilbage. Stefan Kvamm var meget imponeret over alt og at det kører så godt, han kan også godt forstå, hvis det evt. skulle lånes ud, skulle der være folk fra teatret til stede, men han var enig med os om at det ikke er muligt med udlån. Efter Stefan Kvamm har fortalt Den kreative, hvordan det er, kan de godt forstå det, så den er lukket. Men Stefan kunne ikke forstå vi ikke har reklame på reklamesøjlerne, der står ved nogle indfaldsveje, så vi vil finde af hvordan vi klarer det.
 5. Udvalgene: Teknik har som omtalt indkøbt lamper, som de gerne vil have hjælp til at få sat op. Der skal indkaldes til møde i værtsgruppen den 5.10 kl. 19. Jonna E holder møde med billetsælgerne ved døren.
 6. Privatliv: det går fint efter planen.
 7. Revy: der er sket en udskiftning Jesper Nielsen har sagt fra, Heine er kommet med i stedet for, det er dejligt Heine igen løser et problem på revyen.
 8. Piger i sky: Mødes første gang den 1.9. Katja har meldt fra, da hun er flyttet til Aarhus, Else er kommet i stedet for, det er godt vi har medlemmer, der træder til, når problemer opstår.
 9. Pippi: mødes første gang i aften.
 10. Kurser/udvikling/medlemsaften: Alt er klar til fredag, vi mødes kl. 16.30, Birgit bestiller mad til ”specialklassen”.
 11. Næste møde 14.9. kl 19
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.8.2020

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Afslag fra DGI på ansøgning om økonomisk i forbindelse med corona nedlukningen. Vi skal afholde generalforsamling,
 3. Økonomi: efter omstændighederne ser det pænt ud. Teknikudvalget har købt ny teknik, der er 6 ugers leveringstid, vi bevilgede pengene sidste år.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Victoris Faber, Diana Martinyk og Thea Hay. Udmeldte: Mia Leth, Magnus Jørgensen, Frejua Bødskov, Ove Hansen, Emely Gybel, Nosh Hartington, Gerda Hansen, Kathrine Jensen, Emma Faarvang, Christian Lauritsen, Hanne Prangsgaard, Helene Gravningsbråten, Nanna Klausen, Laura Fischer, Morten Fischer, Enilie Reppenhagen, Kyung Reppenhagen, Line Laursen, Lone Bitsch, Peter Bitsch, Carina Bitsch, Victor Kubel, Natja Lichtenstein, Emma Laursen, Ingrid Cirkeline Jørgensen, Marie Kunø Nis Ross og Ulla Jacobsen. Generalforsamling den 20.9. kl 19, Jørn udsender indkaldelse. Henvendelse fra Den Kreative Skole om lån af teatret, vi mener ikke vi skal låne det ud, Jørn og Heine skal have et møde Stefan Kvamm og Jytte Skovbo fra kommunen.
 5. Udvalgene: Der skal pakkes programmer den 31.8. kl. 17, billetsalget starter den 9.9.for abonnenter og annoncører off. starter salget den 14.9., vi må på næste møde tage stilling til, hvor mange der må være i teatret. Billetter til Pippi skal købes på nettet.
 6. Privatliv: skuespillere: Mogens, Klaus Møldrup, Mette Pedersen og Tina Elkjær.
 7. Revy: skuespillere: Jørgen Kongsbak, Lars Linnebjerg, Jesper Nielsen, Joan Heervagen, Kristina Linnebjerg og Connie Andersen.
 8. Piger i sky: skuespillere: Mogens Kjær, Martin Tønnesen, Katja Tønnesen, Kirsten Laborn, Maja Gybel og Mette Frausing.
 9. Pippi: intet nyt
 10. Kurser/udvikling/medlemsaften: Heine udsender invitation til 4.9. kl. 17.30, der kan max være 60, når vi åbner til cafeen., så det er først til mølle, det koster 50 kr. per. person for en burger + øl eller vand, underholdningen er fra 18.30 – 20.30.
 11. næste møde 31.8.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.5.2020

 

 1. Referat fra 20.4.20 godkendes på næste møde.
 2. Postgang: Iab.
 3. Økonomi: Vi har søgt puljen til Coronastøtte via DGI/DIF. Aflysningerne har kostet os 106 tkr.,men vi skal være tilfredse, bare vi får dækket lidt af det.

Året 2020 kommer til at give underskud, men vi har haft nogen gode sæsoner, så økonomien er stadig god.

Abonnenter der har betalt girokortet, kan bruge det i næste sæson (sådan har det været hele tiden).

 1. Huskekalender: Nye medlemmer: Anton Dare og Jesper Teddy Lønstrup Nielsen.

Kontingent: Heine opkræver uændret kontingent, på forventet efterbevilling.

Generalforsamling: Udsættes indtil videre pgra. forsamlingsreglerne.

 1. Udvalgene: PR udvalg: Annoncørerne har fået tilbudt annoncer til halv pris (2 år for 1 pris). Godt halvdelen har accepteret. De sidste kontaktes

Teknik: Alle ”jobs” er besat. Udskiftning af lys skal være færdigt inden sæsonen starter.

Kulisse/regi: Der er sat ansvarlige på alle 3 nye stykker. Pippi er jo lavet

Hvis muligt laves et rigtigt gulv, i stedet for podie kasser bag scenen (Jørn P tjekker).

Værtsgruppen: Med de nuværende Coronaregler, skal maden øses op og serveres – dvs. 5 værter indtil der er spist.

 1. Privatliv: Alle roller er besat. Alt OK.
 2. Revy: Alle roller er besat. Alt OK.
 3. Piger i sky: Alle roller er besat. Alt OK.
 4. Pippi: Der har været afholdt medlemsdag med 12 deltagere over 2 omgange. Det gik fint. Opførelsesafgift for musik er betalt
 5. Kurser/udvikling/medlemsdag:

Vi fastholder medlemsaften arrangement den 4. september – muligvis med begrænsning i deltagerantal. Invitation udsendes ca. 1. august.

 1. Næste møde: Mandag d. 3.8.20
 2. Evt.: Endelige retningslinjer for efterårssæsonen venter lidt – der kan ske meget på Coronafronten.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.4.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg Kulturråd V/Carsten Pedersen spørger om, hvilke forventninger vi har til næste sæson, vi gør som vi plejer, så må vi se, hvad fremtiden vil bringe.
 3. Økonomi: stort set ingen ændring fra sidst, vi skal forvente et stort underskud, på grund af aflysningerne. Heine har undersøgt, om vi kan få del i kulturpakken, men det kan vi ikke.
 4. Huskekalender: Jørn aflyser generalforsamlingen, vi kan ikke på nuværende bestemme en ny dato. Jørn udsender aflysningen og søndag aften udsender han repertoiret for næste sæson, hvad der skal spilles, hvem skal instruere, øve ugedage, start dato for øvning og spilleplan. Instruktørerne mødes den 6.5 til fordeling af rollere, svar skal være senest den 8.5., derefter bestemmer grupperne, hvem der skal hjælpe på de forskellige stykker, dvs. om hvert stykke mødes kulisse, sy, regi, teknik og instruktør alle på en gang..
 5. Udvalgene: Det er bestemt at PR ikke skal kontakte vores annoncører i år,  måske er der nogen, der ikke synes, de vil være med i år på grund af krisen, vi vil nævne dem i vores program, så håber vi, de vil være med næste år, vi kan evt. lave programmet lidt mindre.. Der bliver skrevet til instruktørerne , om de vil samle nogen til at rydde op, som vi plejer efter sidste forestilling.
 6. Kurser/udvikling/ medlemsaften: intet.
 7. Næste møde: er ikke aftalt.
 8. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.3.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Børnenes kulturdag blev aflyst på grund af corona krisen, kommunen håber at kunne afholde en i efteråret. Revyen den 11.3. blev aflyst da Susanne var syg. På grund af corona blev hele landet lukket ned fra den 12.3. i første omgang til 25.3., men derefter blevet lukket til den 13.4.,  så desværre sluttede vores sæson på en kedelig måde, desværre blev hverken revy, Min kone spøger eller Pippi optaget på video, det er synd for publikum, som ikke nåede at komme i teatret, men også for skuespillerne som fik en kedelig afslutning for sæsonen, teatret mister også mange penge. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke spilles for at optage video, ingen ved hvornår det åbner op igen for flere mennesker sammen. Spillerne skal hente deres egne ting, inden der kan ryddes op.
 3. Økonomi: På grund af coronaen, forventer vi et underskud for resten sæsonen på ca 75.000 kr. Heine tager kontakt til Your ticket angående billetsystem, vi vil prøve med børneforestillingen til næste sæson.
 4. Huskekalender: nyt medlem: Lena Skovbo. Dagsorden for generalforsamlingen er gennemgået, vi fastholder datoen den 26.4., så ser vi om den skal udsættes og evt. hvor længe. Der afholdes instruktørmøde den 6.5.
 5. Udvalgene: der har været afholdt PR-møde den 10.3., med fordeling af annoncetegning.
 6. Revy: øv aflyst
 7. Min kone spøger: øv aflyst
 8. Pippi: øv aflyst
 9. Kurser/udvikling/medlemsaften: overført til næste møde
 10. næste møde den 20.4.
 11. Evt.: Rigtig god fest, der var 30 til festen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 1.2.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Brev fra Nets om stigning på brug af  Dankortterminalen,  derfor skifter vi til Bambora.
 3. Økonomi: Vi har betalt benyttelsesafgift til Silkeborg kommune. Tilskud fra DATS  til En god Pige på 2.545 kr., fin økonomi.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Nanna Klausen, Mille Løkke, Kristina Linnebjerg, Malte Skovsted-Nielsen, Ejnar Bach og Natja Liechtenstein. Dagsordenen for generalforsamlingen er gennemgået
 5. Udvalg: repertoireudvalget arbejder godt, rollehæfterne er fordelt, så ikke alle behøver læse dem alle, derfor har alle ansvar for at vælge fra, så alle kun læser, det man mener kan bruges.. festudvalget er i fuld gang, så der bliver også fest fødselsdagsfest i år. Teknikgruppen er ved at finde ud af, hvad der bedst til os, de har fået bevilling til at bruge penge til det, de mener er det bedste.
 6. Revy: ingen kommentarer.
 7. Min kone spøger: billetsalget går rigtig godt, der er ikke mange billetter tilbage.
 8. Pippi: der er udsolgt.
 9. Kurser/udvikling/medlemsaften: Børnekulturdag den 22.3., vi skal have åben hus fra kl. 10 – 12,  da børnene skal spille senere den 22.3, vil de være til stede sammen med nogle voksne til åben hus arrangementet, i forbindelse med kulturdagen er der optaget en video på teatret, som bliver lagt på Kommunens hjemmeside, Facebook og teatrets hjemmeside. Medlemsaften den 4.9.2020, hvad der skal ske, må vi finde ud senere.
 10. Næste møde: 16.3.2020 og 20.4.2020
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.1.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: På grund af en henvendelse fra publikum, angående at med bringe mad m.m., har vi bestemt det skal stå i programmet, at der ikke må medbringes mad, drikke m.m.. Torsdag den 9.1. er der møde med alle foreninger m.m. indenfor kulturen, Jørn I og Jonna M deltager.
 3. Økonomi: meget flot regnskab.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Ulla Jacobsen og Emely Gybel. Punkter til langt bestyrelsesmøde: generalforsamling, datoer for planlægning for næste sæson.
 5. Udvalgene: Der skal skrives ud til medlemmer, for at få nogen til at melde sig til festudvalget Lone skriver. repertoireudvalget skal i gang med at finde nye stykker til den næste sæson, de skal være færdig senest den 15.3.
 6. En god Pige: vat et godt stykke, det var trist, at flere ikke så stykket, ca. 30 i snit pr aften.
 7. Revyen: er udsolgt: der er venteliste men ikke så mange, som der plejer, de fleste er kommet ind til den 16.1. da der var mange afbud.
 8. Min kone spøger: det går godt efter planen, hvem udsender indkaldelse til generalprøven? Alle kommer til generalprøver. Til premieren kommer Heine, Jørn I, Birgit, Jonna E.
 9. Pippi: det går rigtig godt, alle undtagen Heine kommer til generalprøver, hvem skriver ud?
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt møde.
 11. Næste møde: 1.2. kl. 12 hos Lone.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.11.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: fin økonomi, der skal skiftes pærer i lamperne i baren og salen, vi kan ikke den slags pærer mere. Værtsgruppen vil gerne have et nyt serveringsbord, Jørn I og Birgit kører til Ikast og kigger på det.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene. Helene kigger på sminken, om der mangler noget. Jørn P udsender ønskesedler omkring 18.12. med svarfrist den 3.1.2020.
 6. En god pige: Birgit og Jørn kommer til afslutning.
 7. Revy: Det går godt, men nu er der også snart premiere. De fleste i bestyrelsen kommer til generalprøven, Til premieren kommer: Heine, Birgit og Jonna
 8. Min kone spøger: der mangler en del ting til regien, men ellers går det godt.
 9. Pippi: det går rigtig godt, alle er glade.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet
 11. Næste møde 2.1.2020, lang bestyrelsesmøde den 1.2.2020
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.10.2019

Fraværende: Lone

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Stadig meget fint
 4. Huskekalender: godkendelse af nyt medlem: Gerda Hansen.
 5. Udvalgene: værtsgruppen har holdt møde, der var 25 fremmødte. Værtsplan for efteråret og rengøringsplan er udsendt, Kulissegruppen: det kører godt. Teknikken: det kører godt.
 6. En god pige: Det går rigtig godt, spillerne glæder sig til generalprøven på søndag. Jonna M har været nødt til at melde fra som sufflør, men der er fundet sufflør til alle forestillingerne. Helene sender besked til medlemmerne om generalprøven.
 7. Revy: det går rigtig godt.
 8. Min kone spøger: det går efter planen, kostumedamerne er godt i gang.
 9. Pippi: det går rigtig godt, god stemning på holdet.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til lang bestyrelsesmøde.
 11. Næste møde: 11.11., 2.1.2020 hovedrengøring, lang bestyrelsesmøde den 1.2.
 12. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.8.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Heine har fået navneskilte til værtsgruppe, teknik, billetsælgere og bestyrelse. Heine vil undersøge billetsystem fra DATS. Cykelløbet Chasing Cancellara aarrangeret af Virtu den 31.8. har start og mål på Silkeborg Bad, vi har lover Badet at lave kaffe og smøre boller, som skal serveres som skal serveres for deltagerne foran Kurbygningen. Gjessøvej bliver lukket fra Badet og til Gjessø fra kl. 6 til ca. 20.
 3. Økonomi: Regnskabet ser rigtig fint ud, der er kommet tilskud fra DATS til Flammedanserinden og Dyrene i Hakkebakkeskoven i alt 5832 kr.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Nora Hartington, Frederikke Trærup, Else Marie Trærup, Conny Skovgaard, Christian Lauritzen, Lone Schjødt, ikke udmeldte: Nis Ross, Sarah Sandgaard, Svend Skov, Birthe Ugilt.
 5. Udvalgene: Teknik: de har sat første proces i værk, vi sætter næste proces i værk, økonomien er til det, så hvorfor skal vi så vente til næste år. Kulissegruppen hare haft møde og sendt et referat til bestyrelsen, der er 2 personer tilknyttet hvert stykke, det er de 2 der skal nævnesd ved premiere + 2 mere som har lavet meget til det enkelte stykke. Bestyrelsens kontaktperson er Jørn P., Søren Broberg er kommet med i kulissegruppen, da de manglede en mand. Der holdes opstartsmøde med værtsgruppen den 7.10.
 6. Den gode pige: er startet op og det går efter planen.
 7. Revy: Holdet mødes første gang den 28.8., John Olsen skal spørges om han vil være regissør.
 8.  Min kone spøger: starter op den 3.9.
 9. Pippi: mødes den 26.8.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Teknik skal have et kursus med Jens fra Skanderborg, de bestemmer selv datoen
 11. næste møde: onsdag den 28.8. kl. 17 til pakning af breve. Ma 16.9. og 14.10 kl. 19
 12. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.6.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Sabrina Mortensen, Makula Reppenhagen, Frank Poulsen. Udmeldte : Isse Jacobsen, Morten Bak Hansen, Kerstin Hansen, Cecilie Knudsen, Betina Agerbo Nielsen, Jannik Balslev, Ida Hedegaard Pedersen, Janne Kaasgaard, Lørke Sommer, Dinah Bang, Helle Bang, Antonn Dare, Birthe Ugilt, Jacob Overby, Liss Larsen, Lone Rytter Fischer, Nis Ross, Sarah Sandgaard, Svend Skov.
 5. Udvalgene: kulisse: vi har fået mere plads i kælderen, kulissegruppen allerede taget det i brug, der er lavet ny plads til kulisser o.s.v., Teknik: Lone har haft kontakt til DATS, derigennem har hun fået kontakt til Jens fra Skanderborg (som tidligere har været hos os), der er aftalt møde med ham på onsdag, Allan Tina, Susanne og Lone tager med til mødet. Sydamerne har fordelt sig på stykkerne i mellem sig. Når der laves flyers til revyen skal der stå nr. og billede af skuespillerne, alle andre er nævnt i programmet. Til skuespillene skal der være billeder af skuespillerne, hvem de er og hvem de spiller, alle andre står nævnt i programmet. Jørn laver listen med navne til siden i programmet ”omkring scenen”. Heine bestiller navne skilte til værtsgruppen, billetsælgere og bestyrelsen.
 6. Den gode pige: heldet har været samlet, det tegner rigtig godt.
 7. Revy: Holdet har været samlet, men desværre mangler vi en musiker.
 8. Min kone spøger: holdet mødes den 19.6.
 9. Pippi: alt kører på skinner.
 10. Sommerreparationer: der er 10 tilmeldt til maling af salen, Jørn I henter maling, Jørn P sørger for pensler og Birgit laver maden.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: der 21 + 6 fra bestyrelsen tilmeldte til den 22.6, det er for få, så vi aflyser medlemsdagen. Kursus ved vi ikke noget om endnu. Vi vil arrangere en hyggeaften 6.9.
 12. Næste møde: 5.8. og 2.9.
 13. Evt.: vi vil igen undersøge muligheden for teleslynge.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.5.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Konstituering/fordeling af arbejdsopgaver: konstituering: Lone Kjær  næstformand, Jonna Elkjær sekretær, fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer og fordeling af arbejdsopgaver: bilag vedlagt.
 3. Postgang: intet
 4. Økonomi: fin økonomi, mange har betalt kontingent, opgørelsen for lys, varme og renovation for 2018 giver en tilbagebetaling på 600 kr.
 5. Huskekalender: Godkendelse af nye medlemmer: Rasmus Rose, Iben Kristrensen, Kevin Pedersen, Kristinna Klyver, Jimmi Klyver. Udmeldte: Freja Nørgaard, Jørn Tidemann, Ruth Mikkelsen, Lena Skovgaard, Mette Ann Hansen.
 6. Udvalgene: intet nyt
 7. Den gode pige: medvirkende : Bodil Lyngsø, Kristine Paaske, Mette Pedersen, Mike Jørgensen, Mogens Kjær.
 8. Revy: medvirkende: Connie Andersen, Susanne Segalt, Cille Sommer, Allan Sørensen, Lars Linnebjerg; Jørgen Kongsbak.
 9. Min kone spøger: Ejnar Olsen, Mogens Kjær, Else Hansen, Joan Heerwagen, Kirsten Laborn, Mette Frausing, Helene Handberg Nielsen
 10. Pippi: der er legedag den 26.5., derefter sættes holdet.
 11. Sommerreparationer: Der skal males vægge og vinduer i salen, Jørn I sender mail ud om hjælp til malingen. Birgit og Jonna sørger for frokost.
 12. Kurser/udvikling/medlemsdag: Heine har sendt invitation til medlemsdagen.
 13. Næste møde: 12.6. og 5.8.
 14. Evt.: Heine spørger om navneskilte hos Låsesmeden, der skal være skilte til værtsgruppen og bestyrelsen Teknikholdet skal spørges om hvilke trøjer/T-shirt de kan ønske sig.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.4.2019

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Jørn I har igen rykket for vores benyttelsesaftale.
 3. Økonomi: det ser som altid fint ud. Der skal bruges penge til nyt/mere lys til scenen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Marie Kunø, Mia Leth, John Olesen og Freja Nørgaard. Udmeldt: Cathrine Fræer,  Allan Schmidt er afgået ved døden.
 5. Udvalgene: PR-udvalget har afholdt møde og fordelt tegning af annoncer, nuværende annoncer skal være kontaktet senest 15.6., derefter skal udfyldes eventuelt resterende annonceplads. Senest 1.7. skal instruktørerne aflevere teksten til de forskellige stykker. Formandens ord skal afleveres senest 1.8., 15.8. skal programmet godkendes, så er programmet færdig til 1.9. Teknikudvalget har været samlet for at kigge på lyset og finde ud af hvad, vi skal have anskaffet.
 6. Revy: det er gået lige godt, som det altid med alt udsolgt.
 7. Flammedanserinden: det gik rigtig godt, der var også udsolgt og endda lavet en ekstre forestilling.
 8. Sommerreparationer: 15.-16.juni males salen, på generalforsamlingen bliver medlemmerne spurgt om hjælp.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt
 10. Næste møde: dato findes efter generalforsamlingen.
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.3.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi afventer stadig benyttelseskontrakt fra Silkeborg kommune. Vi melder fra til ”Livets vand”, der er ingen interesse fra medlemmerne. Vi siger nej til Hakkehuset, som gerne ville låne teatret, vi må ikke låne/leje det ud til andre.
 3. Økonomi: Det går rigtig godt, alle forestillingerne har givet overskud.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Betina Agerbo og Chatrine Fræer.
 5. Udvalgene: PR-reklamen i biografen stoppes i starten af april. Jørgen Kongsbak har indkaldt PR-udvalget til møde den 9.4.Teknikudvalget: der skal ses på nyt teknik.
 6. Repertoire: der er nu valgt 3 til hver opsætning, som instruktørerne skal tage stilling til. Ønskesedlerne skal ud tidligere, så det er muligt at vælge stykker ud fra antal skuespillere.
 7. Revy: Jonna og Birgit kommer til afslutning.
 8. Flammedanserinden: Tina og Jane kommer til afslutning.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Der har været fuld belægning, det er rigtig fint.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Sangkursus den 17.-18.8. kl 10-16. Medlemsdagen bliver på teatret fra kl. 11.30-18.
 11. Næste møde: den 24.4.
 12. Evt.: sommerreparationer: der skal males i salen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.2.2019

 

 1. Rederat godkendt
 2. Postgang: Dansk flaskegenbrug er overtaget af HCS. Cafax er fusioneret med JDE. Tina har deltaget i nytårsmøde for kunst, kultur, festival m.m., det var et rigtigt godt møde.
 3. Økonomi: regnskabet er rigtig fin. Der er kommet 3.000 kr fra DATS som tilskud til opførelse af efterårsstykket. Budget for 2019 er gennemgået.
 4. Huskekalender: Jane Sønderup er udmeldt, Bent Larsen er afgået ved døden. Dagsordenen for generalforsamlingen er gennemgået. Heine laver ”årshjulet” til næste møde.
 5. Udvalgene: vi spørgen Jørgen K om han vil have kontakten til bogtrykkeren og står for indsamling af tekster m.m.  til programmet ligesom sidste år. Der er 60 tilmeldt festen, det er rigtig dejligt, så mange slutter op om den. Teknik skal have ny pult. Værtsgruppeafslutning en 8.4.2019 kl.19.
 6. Repertoire: udvalget læser rigtig mange stykker, udvalget arbejder godt.
 7. Revy: det går godt , der er jo udsolgt.
 8. Flammedanserinden: stykket bliver rigtig godt modtaget af publikum, der er udsolgt, holdet vil lave en ekstra forestilling den 4.4.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det er endt godt, men der har været for mange afbud. Brug af mobiltlf. På teatret er drøftet. Tl afslutningen dertager: Birgit, Jonna, Jane og Tina.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Prøver at få et sangkursus op at stå. Der er rigtig mange gode forslag til medlemsdag, så der er noget at arbejde videre med.
 11. Næste møde: 25.3 og 24.4.2019
 12. Evt.: medlemmer kan købe drikkevarer til mand/kone til medlemspris ikke til anden familie og venner.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 8.1.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg kommune har overtaget driften af huset, så vi sidder til leje hos kommunen. Nytårsmøde for kunst, kultur, festival o.s.v. på Rampelys den 17,1, Tina deltager.
 3. Økonomi: regnskabet for 2018 viser et pænt overskud.
 4. Huskekalender: generalforsamling den 28.4.2019.
 5. Udvalgene: Jørn P udsender ønskesedler. Jørn I indkalder til møde i repertoireudvalget. Der er udsendt invitation til fødselsdagsfesten. Heine udsender ”huskedatoer” til alle medlemmer.
 6. Revy: det går rigtig godt.
 7. Flammedanserinden: Det går efter planen. Generalprøve: Heine, Jørn P, Jørn I og Birgit. Premiere: Lone, Birgit, Tina.
 8. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det går efter planen. Generalprøve: Lone, Tina, Heine og Jonna. Premiere: Jørn I, Lone og Jonna.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: medlemsdagen bliver den 22.6.2019
 10. Næste møde: langt møde hos Jørn I den 23.2., 25.3.
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.11.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har fået tilskud fra DATS til opførelse af Folk og røvere i Kardemomme By og Mordskab. Hakkehuset har henvendt sig og bedt om et nyt møde om ”Livets vand” (kilden).
 3. Økonomi: Der købes ny computer til kassereren til at føre regnskab på.
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer.
 5. Udvalgene: Allan kigger på tv´erne i sminkierum og køkken. Kulisseholdet: det går efter planen, nu skal de til at lave de sidste kulisser til børnestykket. Kostumer: kostumer til børnene er næsten færdige, de er godt i gang med kostumer til, Flammedanserinden. Vi vil gerne have lavet en ny reklamefilm til biografen, Lars vil hjælpe, der sendes forespørgsel ud til medlemmer angående ideer.
 6. Snak om en ting: Der hare ikke været solgt for mange billetter. Lone, Jørn I og Jonna kommer til afslutning.
 7. Revy: det går rigtig godt, vi glæder os til at se det. Til generalprøven kommer Tina, Lone og Jonna. Til premieren kommer Helene, Birgit og Jonna.
 8. Flammedanserinden: det går rigtig godt, alle går frisk til sagen.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: det går efter planen, kostumerne er færdige den 19.11.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet.
 11. Næste møde: 8.1.2019 kl. 16 rengøring og 23.2.2019 kl.12.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.10.2018

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: se sidste referat. Der skal købes ny stol til suffløren.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Kirsten Wiehe.
 5. Udvalgene: Værtsgruppemøde: der var 36 til opstartsmøde i værtsgruppen, ca 10 mere end der plejer, dejligt. Festudvalget er kommet godt i gang. Jørn og Birgit har lavet rengøringsplan.
 6. Snak om en ting: Tina og Joan bliver interviewet i Radio Silkeborg. Jørn I, Heine, Birgit, Jane og Jonna kommer til generalprøve og premiere, der bestilles mad og roser. Der er lavet åbnevagter.
 7. Revy: der kører efter planen, kostumerne er næsten færdige, regien er næsten klar.
 8. Flammedanserinden: Det går rigtig godt. Efter den 25.10 begynder Jane og Jonna at kigge på kostumer.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det går rigtig godt, de lægger manus efter efterårsferien. Jane og Birgit er i gang med kostumer. Kulisseholdet kan ikke lave kulisserne færdige før Snak om en ting er færdigspillet Susanne kigger på regien.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Medlemsaftenen med sang og øl smagning var fantastisk hyggelig, det kan gentages.
 11. Næste møde: 12.11. og 8.1 rengøring
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 17.9.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Fantastisk økonomi, måske vi skal se på nye stole?  Eller4 måske mere lys?
 4. Huskekalender, nye medlemmer: Emma Faarvang og Nis Roos. Evaluering af BBN: vi havde en rigtig god dag i Hjøllund, vi solgte ikke så meget øl som sidste gang, derfor var indtjeningen mindre, men Heine har haft en snak med Martin fra BBN, så fordelingen blev lidt anderledes, til fordel for os, så trods mindre indtjening og det store arbejde er vi tilfreds, vi har nu også fået en ide om, hvordan vi skal gøre til næste gang, vi er med næste gang, som bliver om 2 år. Vi får reklamefilmen på igen i biografen, vi vil tænke på om der skal laves en ny til næste år.
 5. Udvalg: kostumedamen til børnestykket er sprunget fra, Helene vil godt selv kigge efter kostumer, Birgit og Jane hjælper hende.
 6. Snak om en ting: Det går rigtig godt. Jane har prøvet flere kostumer og det kunne spillerne godt lide.
 7. Revy: det går helt efter planen, de har øvet sange et par aftner, Jacob er rigtig dygtig til at hjælpe. Der er flytte en forestilling fra den 8.3. til den 29.3. (det er en hel solgt forestilling). Revyen er næsten udsolgt, der er kun få billetter i november og december.
 8. Flammedanserinden: Det går bare som det skal, når kostumer er færdige til efterårsstykket, derefter skal der kigges på kostumer til dette stykke.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det er dejligt hold, det går godt med øvningen. Cecilie er sprunget fra som medhjælper, Birgit går ind og hjælper det hun kan. Der er fundet 2 som sufflør og billetsælger. Mette sætter kyset. Helene har haft møde med Aase og Allan om kulisser.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der planlægges en medlemsaften med øl smagning og fællessang med Nis (vort nye medlem), forslaget er den 5.10. Lone finder ud af om Nis kan.
 11. Næste møde: 15.10. kl 16 og 12.11.
 12. Evt:. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny teater den 13.8.2018

 

 1. referater godkendt
 2. Indkommet post: Børneattester på Helene og Cecilie er kommet.
 3. Økonomi: det ser rigtig fint ud..Udmeldte: Annette Lauritsen, Lone Voss Boes, Ida Voss Boes, Minea Wieland.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Kristian Rasmussen, Ida Hedegaard Pedersen, Cecilie Knudsen, Ofelia Mogensen, Helena Gravningsbråten, Solveig Grødem, Anton Darre, Aase Ørnstrup og Lærke Insa Grue Sommer. Heine og Jonna har haft et møde med Martin fra BBN, der er lavet aftale med ham, de sætter telt op, borde, bænke og bar, Martin har bestilt fadøl, vi deler udgifter og indtægter ligesom sidst. Derudover sælger vi sodavand, sandwich, håndmadder, kaffe og kage. Heine har næsten styr på værtsgruppen og Jonna har næsten styr på sanggruppen.
 5. Udvalgene: Tina har skrevet med Michelle fra Radio Silkeborg, vi kan komme med indslag i radioen, som vi plejer. Kulisseholdet er startet, der er 2 kontaktpersoner til hvert stykke. Teknik: der mangler en tekniker til opsætning af lys til børnestykket, Lone sender mail til teknikgruppen. Jørn P og Birgit laver rengøringsplan, gulvet i salen er rengjort, Birgit finder ud af, hvordan planen med rengøring laves. Der bliver indkaldt til værtsgruppemøde mandag den 8.10.kl. 19. Birgit får lavet billedet fra sæsonen til Hall of Fame. Festudvalget er klar.
 6. Snak om en ting: Der er byttet lidt rundt på rollerne, Lone Rytter var bange for, hun ikke magtede rollen, Lærke Insa Sommer er kommet med i stedet for. Lone er blevet assistent for Jens.
 7. Revy: holdet går i gang med øvningen den 28.8. Malene har meldt fra og Connie Andersen er kommet med. Der mangler en sufflør.
 8. Flammedanserinden: Holdet starter øvning den 5.9.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: holdet starter øvning den 20.8., der har været lidt problemer med opførelsesafgiften, den er steget ret meget, men det er, som det nu er. VI spørger et nyt medlem og hun vil være behjælpelig med kostumer.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Vi synes der var for få tilmeldte til medlemsdagen, så vi må finde ud af, om vi skal have en sådan dag og hvad den i givet fald skal indeholde. Begge skuespilkurser gik rigtig godt.
 11. Næste møde: den 30.8. kl. 19 pakkes breve, møde den 17.9. kl. 19 og den 15.10 kl. 16 til hovedrengøring derefter møde
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.4.2018

 

Konstituering: Næstformand: Lone Kjær, sekretær: Jonna Elkjær,

Efter ønske tager Tina pladsen i bestyrelsen for 1 år.

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: en del har betalt kontingent, ellers intet nyt
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: ingen. Udmeldt medlemmer: Annemette og Klaus Jacobsen; Astrid Sangill; Ejnar Bach, Jacob Christoffersen, Lars Handberg, Linda og Mathias Madsen.
 5. Udvalg: PR: der er møde den 14.5.. Malene har lavet udkast til billeder i programmet, de er rigtig gode. Afslutning i værtsgruppen gik rigtig godt. Jørn I har bestilt manus til 3 stykker.
 6. Snak om en ting: der mangler 2 damer.
 7. Revy: der er fundet spillere, men der mangler 1 sufflør
 8. Flammedanserinden: der mangler 1 herre
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: vi håber der kommer mange børn til legedagen.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der er tilmeldt 15 til skuespilkurset.
 11. Næste møde: den 12.6. kl. 19, den 13.8. kl. 19, der pakkes programmer den 30.8.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.4.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: I DATS regi er teaterfestival for børn og unge 29.6-30.6 og 1.7, vi deltager ikke. Dramas teaterforlag arbejder sammen med Dansk Teaterforlag.
 3. Økonomi: Regnskabet ser rigtig fint ud. Der er købt 500 nye kuglepenne med teatrets navn på.
 4. Huskekalender: Godkendelse af nyt medlem: Jane Sonderup.
 5. Udvalg: Tina har fået lavet aftale med Skabertrang, angående forløbet af vores program, så efter generalforsamlingen, skal der indkaldes til møde i PR-udvalg. Der er bestilt flyers til børnestykket og gæstebilletter. Alt er klar til værtsgruppeafslutning.
 6. Næste sæson: instruktører er på plads og de har valgt stykker, vi skal have fundet hjælpe/medinstruktører til dem.
 7. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der er 14 tilmeldt kurset, på generalforsamlingen bliver der gjort opm,ærksom på at der er plads til flere. Der er bestilt værelse til instruktøren. Heine sender reminder ud angående medlemsdagen.
 8. Næste møde: bestemmes efter generalforsamling.
 9. Evt.: Hakkehuset har udskudt deres projekt ”Kilden” til uge 23 20198, set er fint for os, så har vi bedre tid til at finde ud af, hvad vi kan byde ind med. Vi har været I Hjøllund for at se stedet, hvor ”Bunker by night” skal afholdes, det er et fantastisk sted, med skøn natur og rigtig meget plads, teltet hvor vi skal være kommer til at ligge et rigtigt godt sted.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.3.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der har været et møde med Hakkehuset, vi er interesseret i et samarbejde, men der er ikke så meget konkret endnu, vi får et møde igen senere, når der er lidt mere på plads.
 3. Økonomi: varmeregningen er kommet. Økonomien ser rigtig godt ud nu, men efter næste uge, går der jo et halvt år før der rigtig kommer penge i kassen.
 4. Huskekalender: nyt medlem godkendt: Victoria Faber. Sommerreparationer: teknikken skal gennemgås, stolene skal renses, ellers ikke de store ting.
 5. Udvalg: PR-udvalget indkaldes til møde efter generalforsamlingen. Repertoireudvalget er næsten færdig.
 6. Revy: en god sæson med udsolgt.
 7. Mordskab: god sæson, hvis vi ser bort fra de 2 første forestillinger, var alt udsolgt.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by: det var en rigtig flot forestilling, der har aldrig været så lang en venteliste (heller ikke på revyen), der blev lavet 3 ekstraforestillinger,
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er tilmeldt 13 til skuespilkursus, Tina sender reminder ud, Jane og Jonna sørger for forplejning. Medlemsdagen er klar.
 10. Næste møde: den 18.4. kl. 18
 11. Evt.: vi mangler kuglepenne, Heine undersøger.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.1.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Vi har fået tilskuddet fra DATS 5.357 kr. Regnskabet er fint, men det er jo også nu pengene kommer ind.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Lone Rytter Fischer.
 5. Udvalgene: festudvalget har udsendt invitation til fødselsdagsfesten, en omvendt fest, det kører på skinner, men der kan godt bruges en mere i udvalget. Heine udsender en opfordring til medlemmerne om at købe ”drikkekort” til 50 kr. i stedet for hver gang at betale 5 kr. for en sodavand med MobilePay, det koster teatret 0,75 kr. hver gang en betaler med MobilePay  uanset beløbets størrelse. Repertoireudvalget: Udvalget er startet, der er 11 bøger rundt til gennemlæsning.
 6. Revyen: det går fint.
 7. Mordskab: der er ikke mange billetter tilbage.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by: det er blevet en flot forestilling, der er lavet 2 ekstraforestillinger, måske bliver der en mere, der er nu ca. 90 på venteliste.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er planer om et skuespilkursus for voksne og måske en for børn. Medlemsdagen er næsten planlagt.
 10. Næste møde: 17.2. kl 12 og 19.3.
 11. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.1.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Bunker by night genopstår, den 1.9.afholdes det i Hjøllund, hvor der også er mange bunkere, vi vil deltage, Martin (fra Bunkermuseet) kommer til et bestyrelsesmøde og fortæller lidt mere om det.
 3. Økonomi: Årsregnskabet er færdigt og viser et overskud på 15.184 kr., det er meget fint. Det udligner ca. underskuddene i 2015 og 2016.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: ingen. åbne/lukkevagter for resten af sæsonen er fordelt.
 5. Udvalg: Jørn I vil snarest indkalde til møde i repertoireudvalget. Heine indkalder til møde i festudvalget.
 6. Revy: Det går helt efter planen, der er udsolgt.
 7. Mordskab: Bella har måttet melde fra på grund af sygdom, Susanne er trådt ind i stedet. Til generalprøve/premiere kommer flere fra bestyrelsen.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by:  Det går efter planen. Til generalprøve/premiere kommer der flere fra bestyrelsen.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: vi arbejder videre med medlemsdagen.
 10. Næste møde: 30.1., langt møde 17.2. kl. 12 på Borgergade, generalforsamling den 22.4.
 11. Evt.: intetReferat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.11.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi ved ikke om vi får pengene fra DATS (5700 kr.), Drama er gået konkurs, det berøre tilsyneladende tilskuddet fra DATS, det er i hvert fald i første omgang udskudt på ubestemt tid. Vores medlemsmail må kun bruges i forbindelse med ting der vedrøres vores teater, brug facebook til andet. Vi har fået børneattester På Kerstin og Thyge. Vi har fået mobilpay.
 3. økonomi: fint økonomi, pumaen giver overskud. Kulisseholdet vil gerne have en ny skruemaskine, vi giver tilsagn.
 4. Huskekalender: nye medlemmer Line Laursen, Bente Gloggengieser.
 5. Udvalgene: Uddeling af flyers i bilruder den 9.12 kl. 14.30, Festudvalget skal i gang med planlægning, hvem er i festudvalget?
 6. Baggårdspuma: til afslutning deltager Jonna og måske Birgit.
 7. Revy: til Premieren deltager Heine, Birgit, Jane og Jonna.
 8. Mordskab: det går efter planen.
 9. ’Folk og røvere i Kardemomme by: status drøftet. Kulisserne og kostumerne er langt fremme, liste over regi mangler fra Kerstin, men den er undervejs, der er solgt fint med billetter, der er solgt flere til skoleklasser end der var sidste år.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møde: 2.1.2018 til hovedrengøring og 3.2. langt møde.
 12. Evt.: ønskesedler skal udsendes

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.10.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Heine har fundet ud af, at man hos DATS kan søge om godtgørelse for afgiftsopførelse, han har fået penge, han søger igen når det er muligt.
 3. Økonomi: for tiden er der underskud, men nu skulle det jo gerne snart ”strømme” ind med penge.
 4. Huskekalender: godkendelse af nyt medlemmer: Ruth Mikkelsen.
 5. Udvalgene: der er afholdt møde i værtsgruppen, hvor de nye veste blev præsenteret, ligesom Birgit gennemgik det nye vi har fået til rengøring. Kulisseholdet har haft store udfordringer med drejekulisserne, men nu fungere det.
 6. Baggårdspuma: der er folk på til billetsalg og åbnevagterne er fordelt, der kommer mange fra bestyrelsen til både generalprøve og premiere.
 7. Revy: Jannik er af personlige årsager stoppet på revyen og Martin har indvilget i at overtage rollen, det går rigtig godt. Flere fra bestyrelsen kommer til generalprøve og premiere, i efteråret er der folk på til billetsalg og åbnevagterne er fordelt.
 8. Mordskab: det går efter planen, under den første del af øveforløbet behøver alle ikke at være der hver gang, men der er ”rigeligt” men afbud, det må vi snakke om.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: Vi har fået henvendelse fra Morten, som gerne vil lave en kendingsmelodi, han vil gerne have den beskytte hos Koda, men så skal vi betale afgift, det har vi sagt nej til.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møde: 20.11.og 2.1. til hovedrengøring, lang bestyrelsesmøde den 3.2.
 12. Evt.: vi vil prøve at få stolene gjort rene efter sæsonen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.9.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: 2 forespørgsler om praktikplads, Tina har svaret at det ikke er muligt, da vi ikke er der om dagen, men hvis det har interesse er de velkommen til at komme og kigge til os om aftenen.
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer
 5. Udvalgene: Der er indkaldt til møde i værtsgruppen den 9.10. Heine har også indkaldt til møde om billetsystem. Kenneth og Jørn T har lavet brev til skolerne, Kenneth ringer til hver skole og laver aftale om at sende det på mail og at de sender videre til klasserepræsentanterne, vi håber det kommer til at give noget til Folk og røvere, så vi måske kunne få nogle klasser ind. Vi har fået plakaterne, så hæng op hvor det er muligt. Den 9.12. mellem 14-16 skal der sættes flyers om Folk og røvere i bilruder på Søtorvet, der er forestilling i musikhuset. Martin og Lars holder et møde med dem, der har lyst til at høre om teknik. Martin har også talt teknik med Morten Bach
 6. Baggårdspuma: Tina har taget kontakt til forfatterne angående premieren den 26.10. Det går godt, kulisserne er vist færdig til næste uge, så det bliver spændende.
 7. Revy: På grund af frafald er der kun 6 på scenen, der mangler nogen til at hjælpe med ting til scenen
 8. Mordskab: De er lige startet, men alle er klar til øvningen, som bliver noget opdelt, så alle ikke behøver være der hver gang.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: de er lige startet, vi har drøftet stykket.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Jørgen K og Joan har været på et godt kursus på Rønshoved, Medlemsdagen bliver den 16.6.2018.
 11. Næste møde 18.10 kl. 16 til hovedrengøring og 20.11.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kunstcentret at 25 års stiftelsesjubilæum den 16.8., vi giver en gave.
 3. Økonomi: intet nyt vedr. økonomien. Slettede medlemmer: Anna Roswall, Anni Bjerregaard, Camilla Olsen, Ditrte Bech, Dorte Nørgaard, Frederik Mølgaard, Helle Larsen, Louise Olsen, Mikkel Næsted, Søren Thomsen, Yasmin Bech, Susanne Justesen.
 4. Huskekalender: Godkendelse af nye medlemmer: Ingrid Svenstrup, Sofie Skovridder, Thyge Holting.
 5. Udvalgene: Billetsalgsgruppen holder møde den 7.9. værtsgruppen indkaldes til møde den 9.10. Teknik vil invitere alle interesserede til introduktionsmøde. Jane har syet nye veste, de er blevet rigtig pæne. Pr: programmer er nu pakket, for at spare porto omdeler bestyrelsen rigtig mange.
 6. Baggårds puma: det går efter planen.
 7. Revy: Jane Kaasgaard har været nødt til at melde fra, Charlotte er kommet med i stedet for.
 8. Mordskab: starter den 20.9
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: starter den 18.9.
 10. Næste møde: 25.9. og 18.10. til hovedrengøring.
 11. Evt.: Tina, Jørn og Jørgen skal på radio Silkeborg den 12.9.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.6.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Made in Denmark, international golfturnering, der afholdes i Silkeborg næste år, inviterer til inspirationsmøde om, hvad der kan arrangeres for at vise byen frem for deltagerne i turneringen. Der er invitation fra Horsens til international teaterfestival, hvor der kommer udenlandske instruktører.
 3. Regnskab: intet at bemærke, udmeldte: Nanna, Maria og Trine Jacobsen, Nikita Lange og Kirsten Petersen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Mathias Linack.
 5. Udvalgene: PR: der mangler svar fra Carlsberg ellers er alle annoncer på plads, der er udgået tre, der er kommet 2 nye annoncører + 2 der har udvidet fra 1/8 til ¼. Instruktørerne er rykket for skriv til programmet, Der er indhentet tilbud på nyt kamera til optagelse af stykkerne, som kan tilsluttes harddisken og derfor er det nemmere at lave dvd, det er drøftet i bestyrelsen. Teknik: der er på plads, hvem der skal sætte lys på de forskellige stykker: kulisser: Der er udpeget kontaktpersoner til de enkelte stykker, Ida og Stig er til Mordskab, Lilian og Tom er til baggårdspumaen og Jørn og Sten er til Folk og røvere, der er ryddet op i Kulisserne. Der kan godt søges efter sydamer.
 6. Baggårdspuma: holdet mødes 15.6.
 7. Revy: første møde var 12.6, der var mange gode ideer, der udleveres manus den 29.8.
 8. Mordskab: første møde var 7.6. med gennemlæsning, det gik fint.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: De har haft legedag og det gik rigtig godt.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er ok til medlemsdagen.
 11. Næste møde: 2.8. og 31.8. kl. 17
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 10.5.2017

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: der er indkommet 2 forslag, som er drøftet.
 3. Økonomi: intet at bemærke
 4. Huskekalender: Konstituering: næstformand: Martin Tønnesen, sekretær Jonna Elkjær. Godkendelse af nye medlemmer: Mona Jeppesen. Udmeldt medlemmer: Alberte Mortensen, Anette Hansen, Lotte Tidemann, Dennis Ankersen, Ditte Ankersen og Mille Ankersen. På arbejdsdagen skal der ryddes op på kontoret, regi lægges på plads, der skal sættes møbler på loftet, så der kan blive plads bag scenen til kasser med tøj fra sminkerummet, Martin vil male i garderoben og sørge for at der bliver sat flere lamper op, skabet flyttes tilbage, som den stod før, der laves hylder på væggen, Martin vil finde ud af, om det kan laves, så stativet med revytøj, kan hejses op under loftet. Repertoireudvalget skal mødes og gennemgå alle de rollehæfter vi har fået fra Kirsten.
 5. Udvalgene: opfølgning på generalforsamling: der skal holdes møde om billetbestillingssystem Lars, Malene, Claus, Mike, Heine og Jonna skal deltage i mødet.Ejnar har forslag til gulvvask, Birgit og Kristine tager et møde med ham.Heine finder ud af mobilpay. Malene og Mike indkaldes til møde med Tina og Kristine angående plakater Annonce Bjørnholt og Lise´s glider ud, ny er Per-B programmet bliver som sidste år med billeder på forsiden af de 4 forestillinger, flyers bliver også som sidste år. Vi vil få nogen til at køre rundt med breve til annoncører og abonnenter m.m. for at spare porto, medlemmer skal OPFORDRES til at få flere programmer delt ud. Signe tager billeder  til programmet.
 6. Baggårdspuma: Rollerne er besat og spilleplanen godkendt.
 7. Revy: rollerne er besat og spilleplanen godkendt
 8. Mordskab: rollerne er besat og spilleplan godkendt
 9. Folk og røvere: der bliver legedag den 28.5.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er klar til medlemsdagen.
 11. Næste møde : 13.6. og 2.8.
 12. Evt.: Der er 8 tilmeldinger til Varde den 5.7.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.4.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: Dinah Bang og Helle Bang er godkendt som nye medlemmer. Generalforsamling: der er indkommet 3 forslag som udsendes til medlemmerne.
 5. Udvalgene: PR: Tina indkaldt til møde den 3.5., Tina har også fået plan fra Silkeborg Bogtrykkeri. Lars og Michael har ikke tid til at tage billeder til programmet, der må spørges en anden.
 6. Stykkerne i foråret: evaluering: der skal være færre programsatte forestillinger på forårsstykket og børnestykket, så det bliver ca. samme antal som sæsonen 2015/2016.
 7. Opstart af stykker: bestyrelsen skal have møde med instruktørerne inden generalforsamling, så startdato på de forskellige forestillinger kan oplyses den 30.4. og datoen på legedagen.
 8. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er klar til medlemsdagen.
 9. Næste møde: aftales den 30.4.
 10. Evt.: Vi vil forsøge at lave en tur til Varde friluftsspil, der spilles Midt om natten. Knud Sandberg laver nyt lys ved spejlene i smikkerummet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.3.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Da vores kasserer indsender aktivitetsskemaet til DATS til tiden, har teatret vundet en bogpakke, med forskellige skuespil.
 3. Økonomi: vi har en fin økonomi
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Mikkel Næsted, Maria Løkke, Sarah Sandgaard, Cille Sommer, Morten Bak Hansen, Kerstin Bak Aagaard, Mette Ladegaard.
 5. Udvalgene: Tina har indkaldt til det første PR-møde 3.maj. Repertoireudvalget er færdig med deres arbejde, instruktørerne er på plads, de skal mødes med bestyrelsen den 20.4.
 6. Revy: Birgit og Jonna kommer til afslutningen.
 7. Stamherren: Tin a, Lars og Jonna kommer til afslutning
 8. Et eventyrligt Måltid: det var en rigtig god forestilling, men vi havde programsat for mange forestillinger. De holder afslutning den 1.4. hos Mads
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: medlemsdagen er på plads
 10. Næste møde 20.4. kl.18
 11. Evt.: vi skal have nyt til optagelse.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.1.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Efter artiklen i avisen om manglende mandlige skuespillere, er der 2 der har henvendt sig, den ene har meldt sig ind.
 3. Økonomi: Der er et underskud på ca. 10.000 kr. I det nye år købes der en industristøvsuger til kælderen.
 4. Huskekalenderen: godkendelse af nye medlemmer: Frederik Mølgaard, Ejnar Olsen
 5. Udvalgene: Til næste sæson skal alle, som har haft noget at gøre med de enkelte stykker at gøre, nævnes på de sedler der ligger på bordene. Generalforsamlingen bliver den 30.4. Værtsgruppeafslutningen bliver den 19.4.
 6. Revy: Det er gået fint med forestillingerne her i efteråret.
 7. Stamherren: Det går efter planen, men nu skal repliksikkerheden til at være der. Til generalprøven kommer Tina, Birgit, Heine og Jonna. Til premieren kommer Jørgen, Tina, Birgit og Jørn.
 8. Et eventyrligt måltid: Det går fint, et par dage mangler der sufflør og billetsalg. Til generalprøven kommer Tina, Birgit, Heine og Jonna. Til premieren kommer Martin, Lars, Tina og Jonna
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er flere forslag, som behandles på det lange bestyrelsesmøde.
 10. Næste møde: 28.1. kl. 12 hos Jørn, den 27.2.
 11. Evt.; der skal kigges på højtalerne, i den ene side støjer de meget. Til sommerreparationer skal der kigges på alle ledninger. Lars laver det så kulisseholdet kan tænde mere lys på scenen, når de skal arbejde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.11.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Janne Kaasgaard
 5. Udvalgene: Kristine og Tina har været til møde med Silkeborg radio, de vil lave noget pr for stykkerne, Tina tager kontakt angående Stamherren og Et eventyrligt måltid. Spillerne skal få flere programmer ud i yderområderne. Kulisse: de ønsker en industristøvsuger inden næste sæson. Medlemsmøde: der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 2 til den 4.12. sidste frist er den 29.11.
 6. Kvinde kend din krop: Stykket har solgt rigtig godt, flere aftner er/har været udsolgt. Den 3.12 kommer Jørgen og Jonna.
 7. Revy: Det var en rigtig god generalprøve, så gæsterne kan godt glæde sig.
 8. Stamherren: det går fint efter planen, enkelte skal gøre lidt mere ved teksten.
 9. Et eventyrligt måltid: vi skal have lov til af børn/forældre at lægge billeder på facebook, det skal vi huske at tale om på ”legedagen”.
 10. Kurser/udvikling/ medlemsdag: overføres
 11. Næste møde: den 19.12. kl. til hovedrengøring og 30.1.2017 kl. 12
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 5.10.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Dankort online vil oprette modtagelse af Visa og Mastercard.
 3. Økonomi: Vi vil se på et nyt komfur, Tina vil skrive ud til medlemmerne om nogen har en mikroovn for meget, teatret trænger til en ny.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Astrid Sangill.
 5. Udvalgene: Jonna holder planlægnings møde med billetsælgere den 18.10. Der var ca 40 mødt frem til medlemsmødet den 25.9. Lars sender ny mail til teknikkerne. Lars har taget kontakt til Radio Silkeborg. Der skal sættes flyers i bilruder i januar i forbindelse med nytårskoncerten. Gallerigangen er blevet rigtig flot, billederne er rigtig gode. Tina skriver ud til medlemmer, om nogen er interesseret i de gamle rammer.
 6. Kvide kend din krop: Det går godt, Martin skriver ud til medlemmerne om generalprøven den 30.10.. Morten indspiller noget musik, som skal bruges til stykket. Der går fint med billetsalget.
 7. Revyen: det går efter planen, det går godt med musikeren.
 8. Stamherren: Det går fint med øvningen, Arne har desværre på grund af sygdom været nødt til at melde fra, Mogens Kjær har overtaget Arnes rolle, han kommer til øvning, når han er færdig i Musikhuset, første gang bliver den 9.11.
 9. Et eventyrligt måltid: Det går fint efter planen. Lars bliver nødt til selv at sætte lyset.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der skal afholdes kursus i teknik i maj næste år. Medlemsdagen overføres til langt bestyrelsesmøde.
 11. Næste møde: 31.10. kl. 16 til hovedrengøring. 22.11. og 19.12. kl. 16 til endnu en hovedrengøring.
 12. Evt:. Der skal ryddes bedre op efter øve aftnerne, tørres borde af osv., opvaskemaskinen skal ikke tændes til øve aftner. Der er kommet forslag om ny farve duge til salen, de skal ikke skiftes.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 1.9.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Der mangler betaling for et par annoncer, men det skal nok komme ind, ellers trækkes det fra på den første regning fra dem. Martin har fundet lys, vi kan bruge på bordene i stedet for fyrfadslysene.
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer.
 5. Udvalgene: Lars indkalder til teknikmøde den 13.9. Der indkaldes til værtsgruppemøde den 10.10. Kenneth har talt med Kristian Klok fra Midtjyllands Avis, om han vil skrive noget i avisen, om at vi mangler mænd. Vi synes det er en fin reklamefilm, Michael har fået lavet. Vi vil indkalde medlemmer til hyggeligt samvær den 25.9.
 6. Kvinde kend din krop: holdet er kommet godt i gang.
 7. Revy: Holdet fik udleveret tekster i mandags, så i dag er de gået i gang med øvningen.
 8. Stamherren: Holdet havde første læseprøve i går.
 9. Et eventyrligt måltid: Holdet startede øvningen i sidste uge.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møder: 5.10. kl. 19 og 1.11. til hovedrengøring kl. 16
 12. Evt.: Vi får prøver hjem på tøj, måske allerede til 25.p og til værtsgruppen den 10.10.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.8.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Inspirationsmøde i forbindelse med kulturby Aarhus den 23.8. kl. 8-10, ingen kan deltage.
 3. Økonomi: fin økonomi. Udmeldte medlemmer: Alexander Pedersen, Camilla Madsen, Emil Blaabjerg, Hanne Bachmann, Josefine Ryom, Kim Mackayzee, Nicolaj Pedersen, Anne-Louise Sørensen, Kristina Nielsen, Mira Boissard, Alberte Just, Georgine Riech, Maria D. Nielsen, Sabine Alkilde Larsen, Morten Woetmann Jacobsen, Paul Jensen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Svend Skov, Jacob Overby, Anette og Ove Hanbsen, Klaus Møldrup og Birgit Hersleb.
 5. Udvalgene: Pr: der er få annoncører der skal rykkes. Jørn, Kristine, Tina og Jonna læser korrektur på programmet. Michael vil gerne lave reklamefilm, optagelse den 21.8. fra 9-12, der skal komme publikum fra 11-12, helst omkring 45, det kommer til at koste 1000 kr., det kommer i biografen , når der er plads. Birgit og Heine holder møde med værtsgruppen.
 6. Kvinde kend din krop: medvirkende Tina, Mette, Marianne, Joan, Helene, Allan og Jacob, holdet var samlet i juni og starter øvningen den 16.8.. Jane og Jonna kigger på kostumer.
 7. Revy: Morten, Kent og Jørn mødes den 23.8 for at fordele rollerne. Holdet mødes den 29.8. og får manuskript udleveret.
 8. Stamherren: starter øvningen den 31.8.og Wigant er så glad, alle roller er besat fra start.
 9. Et eventyrligt måltid: øvningen starter den 22.8. de glæder sig meget til at komme i gang.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: skuespilkurset gik rigtig godt. Opfølgning på medlemsdagen tages på møde i oktober.
 11. næste møder: 1.9. kl. 17 til pakning af programmer, 5.10. og 1.11. kl. 16 til hovedrengøring.
 12. Evt.: vi vil købe polo shirt med lange ærmer til værtsgruppen. Kristine og Martin finder priser på tøj til næste møde også på tøj med teatrets logo, som medlemmerne kan købe. Martin køber ”lys prøver” til næste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.6.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kodak opkræver automatisk, hvis der spilles baggrundsmusik, musik til revyen skal indberettes og afregnes som sædvanligt. De arbejder på at lave Bunker by night i 2017, vi vil gerne deltage i mødet de holder den 13.9.
 3. Økonomi: der er ikke den store forandring i regnskabet. Udmeldte medlemmer: Josefine Ryom, Mira Boissart, Anna Roswall, Anne-Louise Sørensen, Georgine Riech, Kristina Nielsen og Monica D. Nielsen
 4. Huskekalender: godkendte nye medlemmer: Birthe Brønd, Lone Boes og Munea Wieland.
 5. Udvalgene: PR: Lars tager kontakt til lokalradioen. Vi vil ikke have streamer. Vi får lavet flyers til børnestykket og til teatret generelt. Mogens har lavet forslag til digital program, det vil vi gerne bruge. Vi kan få en reklame i biografen. Michael vil godt være med til at lave en reklamefilm. Udsendelse af programmet bliver den 1.9.. Kristine kigger på tøj med logo, måske medlemmerne kan have lyst til at gå med reklame for teatret, så kan blive gjort opmærksom på, at der findes et andet teater end Perronteatret. De kigger også på polo trøjer til værtsgruppen. Kristine spørger Mette Hylleberg om hun vil være assistent, derefter findes skuespillerne hurtigst muligt.
 6. Sommerreparationer: Vi er færdige med at male og bestyrelsen har fået ryddet op på kontoret. Sminkerummet er frisket op, gallerigangen er blevet lystr og pæn. Cafe er blevet rigtig flot. Der var dejligt mange medlemmer til hjælp, så det hele blev lavet mandag og tirsdag. Nu mangler vi blot at få hængt nye gardiner op i sminkerummet. Der bliver købt ny kommode til sminkerummet og til køkkenet og der lægges en plade på, så det kan bruges til frasætning fra komfuret, der bliver købt nyt komfur og nye rammer til billederne i gallerigangen.
 7. Revy: der er intet nyt.
 8. Stamherren: der mangler en mand.
 9. Et eventyrligt måltid: Det er været afholdt legedag, det gik rigtig godt. Lone Iversen, Anne Marie Jacobsen og Jane Justesen vil sy kostumerne, Jonna indkalder til møde med dem. Alvilda vil gerne holde pause.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Det er på plads til medlemsdagen, Heine laver holdene. Der er 46 tilmeldte. Vi laver morgenkaffe, eftermiddagskaffe og aftensmad. Birgit laver kaffe til skuespilkurset.
 11. Næste møde: 8.8. og 1.9.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.5.2016

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Steen efterlyser teleslynge, det vil kræve nyt lydanlæg og mikrofoner til alle spillerne, på revyen skal der være to teknikere, så det bliver vist en dyr affære, hvis vi hører om nogen, der hører dårligt, vil vi opfodre dem til at sige det til billetten, når de bestiller billetter, så vil de, så vidt det er muligt, placerer dem ved et af de forreste borde, det er der allerede nogen der gør.
 3. Økonomi: der er ikke noget nyt at sige om økonomien, der mangler en del kontingent penge endnu.
 4. Huskekalender: godkendelse af medlemmer: Anne-Louise Sørensen, Anne-Sophie Andresen, Anni Lundgaard Jensen, Freja Bødskov, Hans Løkke, Inger Lundsgaard, Lonnie Tønnesen, Magnus Jørgensen, Maja Kristensen, Marianne Løkke, Mette Ann Hansen. Udmeldte medlemmer: Anna K Broberg, Dorte Skovrider, Jette Kofod-Nielsen, Kenneth Broberg, Kirstine Sørensen, Lucca Duff, Niels Kofod-Nielsen, Sofie Skovridder, Trine Jakobsen.
 5. Udvalg: PR: Tina har haft møde med bogtrykkeren og aftalt levering den 9.9.2016, så udsender vi den 12.9., Vi skal have noget i programmet, om at vi søger mandlige skuespillere. Måske skal vi forsøge med billeder, af f.eks. af 2 skuespillere fra børnestykket, på forsiden af programmet, vi vil også gerne have en mørkere blå farve, årstallet skal stå tydeligt.
 6. Sommerreparationer: der er en del medlemmer, der har meldt sig, til at hjælpe med maling o.s.v., der males i cafeen, gangen og sminkerummet, døren til sminkerummet skal også males og kanten ved scenen. Skabet til venstre for suffløren skal flyttes på loftet, trækket til scenetæppet skal sættes fast i gulvet.
 7. Revy: der fundet skuespillere og pianist, holdet mødes den 23.5.
 8. Stamherren: der mangler svar fra Søren Thomsen angående den sidste rolle. Tina bestiller manuskripter
 9. Et eventyrligt måltid: der er legedag den 21.5. Lars tager spilleplanen med. Wigant og Lars har haft møde med kulisseholdet, der skal laves spændende kulisser til børnestykket. Efter henvendelse fra medlemmer, har vi drøftet om det er muligt at sætte et stykke op i efteråret, men vi skal allerførst finde en instruktør.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er tilmeldt 12 til skuespilkurset, der er plads til flere, opfordring udsendes igen til medlemmerne. Jørn og Tina haft møde med Annette Raaby angående medlemsdagen.
 11. Næste møde: 18.6. og 8.8.2016
 12. Evt.: invitation til generalprøve i Thorning i år koster den 70 kr.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.5.2016

 

 

 

Konstituering:

Næstformand: Martin Tønnesen

Sekretær: Jonna Elkjær

 

Sommerreparationer: starter den 13.6.2016 kl. 16  og de følgende aftner, Tina sender ud til alle medlemmer, hvis der skulle være nogen, der har lyst at hjælpe, hvilket vi håber.

 

Næste møder: 18.5. og 15.6.2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny teater den 18.4.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: der er kommet forslag fra Jørgen Kongsbak om Swip, hvis vi skal have det skal vi også have Mobilepay, men det er for dyrt, vi tager det op igen. Poul Jespersen er kommet med en ide, måske kan der spilles revy i Lunden, for at i møde komme efterspørgslen, det er meget besværligt at flytte ”lyset”, der er forespørgsel om en revy i juni måned. Der har været ført forkert på dankortterminalen, da beløbet er tastet ind, er det ikke godkendt, så når kunden taster sin pinkode, går den med på beløbet, så pludselig er der fire cifre mere i beløbet, så det bliver flere hundrede tusinde, vi har betalt renterne, som kunden skulle betale på grund af overtræk.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud, men det jo også nu, der er flest penge på kontoen. Rentesatsen i Bank Nordik er faldet til næsten ingenting, så vi flytter det hele til Sparekassen Kronjylland, så har vi det hele samlet i en bank.
 4. Huskekalender: vi er klar til generalforsamling, der er ikke indkommet forslag, der er bestilt kage. Nu har instruktør til alle stykkerne, dejligt.
 5. Udvalgene: på nuværende tidspunkt er der tilmeldt 27 til værtsgruppeafslutning, men der kommer sikkert flere.
 6. Sommerreparationer: væggene i cafeen skal males, Der skal også males i sminkerummet. Bestyrelsen skal have en oprydningsaften.
 7. Revy: Birgit, Tina og Jonna kommer til afslutningen.
 8. Cocktail: spiller sidste officielle forestilling den 21.4., der er lige en ekstra forestilling den 30.4.
 9. Pinocchio: Martin og Kristine kommer med en evaluering.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der bliver skuespilkursus den 27.-28.6. kl. 18.30 – 22, der skal betales 50 kr.
 11. Næste møde: bestemmes den 24.4. efter generalforsamling.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 8.3.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: mail fra Helene, hun kunne tænke sig at skrive et børnestykke. DATS vil gerne gøre reklame i vores program, men de har ingen penge til at betale annoncen med.
 3. Økonomi: ikke noget nyt at sige om økonomien.
 4. Huskekalender: Vi har lavet forslag til vedtægtsændringer, de sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Det sendes ud alene ikke i bladet.
 5. Udvalgene: der er lige afholdt fødselsdagsfest der var 56 deltagere deraf en del børn og unge, det var en rigtig god fest. Når der laves værtsplan til næste sæson, skal der tænkes over ikke at sætte for mange nye sammen, der skal være god tid til oplæring. Heine bestiller nye træskilte til opsætning ved indkørslen, selvfølgelig med det rigtige navn.
 6. Repertoire: planen er klar
 7. Revy: der bestilles til holdet lørdag den 9.3, hvor de spiller to gange
 8. Cocktail: Lars optager video, Tina, Lars, Birgit og Jonna deltager den sidste aften.
 9. Pinocchio: en rigtig god forestilling, desværre sælges der for få billetter. Birgit, Lars og Jonna deltager i afslutningen. Lars optager video.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Tina undersøger om det er muligt at få en instruktør til skuespillekursus. Tina og Jørn tager kontakt til Anette angående medlemsdagen.
 11. Næste møde: den 18.4., værtsgruppeafslutning den 2.5.
 12. Evt.: der er fremsat ønske om et par store gryder mere.

Referat af bestyrelsesmøde i Silkeborg Ny Teater tirsdag d. 12. januar 2016 kl. ca. 1900

Formanden ej til stede i starten af mødet pga. personalemøde på sit job.

Jonna delvis fraværende (fysisk!) pga. suffli/øvning på Cocktail.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: En invitation til et spiritusbevillingsmøde i kommunalt regi i aftenfravalgt.

Lidt besværligheder med at få den nye skinne til scenetæppet sendt til den rigtige adresse. Er nu kommet hertil og opsættes onsdag aften af Lars, Martin og Stig.

Ad 3: Årsregnskabet fremlagt. Et beskedent underskud på 4.387,- kr.

 Ad 4: Punkter til det lange best.møde d. 30/1 hos Birgit, Borgergade 37, 2. :

Dagsorden til generalforsamling

Justering af foreningens vedtægter

Reperationer på teatret (Bl.a. maling af paneler)

Læsbare flyers til vores forestillinger (udspring af Et Dukkehjems svært læsbare model)

Medlemsdagen – hvordan, tema?, emner,

Kurser til efteråret?  Eksternt eller på teatret?

 Ad 5: Jørn afgav referat af det første repertoireudv.møde, som var hos Jonna. Udfundet 14 titler, som skal læses og vurderes. Flere titler kommer til senere. Næste møde 2/2 kl. 1900 hos Ida/Stig.

Kent og Morten har ønske om måske at lave noget specielt til næste sæson, da det er de 2’s 25. revy (sølvbryllup) Sagen drøftes på det lange best.møde.

Jubilæumsudvalget/festudvalget: Heine, Jørgen Kongsbak og Steen Nielsen. Der er sendt indbydelse ud til ”HERREFEST” d. 5. marts kl. 1800 (Gælder dog begge køn i dette tilfælde).

Værtsgruppen: Tilgang af 4 nye. Ikke helt klart hvor mange, der er trådt ud. Vagterne fordelt med i snit 8 vagter pr. vært.

 Ad 6: Revy: åbne-vagter fordelt – regivagter fordelt.

Ad 7: Cocktail: Jonna åbner alle gange.

 Ad 8: Instruktøren lidt utilpas med, at kostumer først er blevet fundet frem efter Jul. Mente nok, at det kunne have været iværksat noget før, så børnene vænnede sig til at have tøjet på.  Lidt spændt på, om det hele kan nås.  God hjælp fra nogle forældre til at sminke børnene. De belønnes med 2 stk. fribilletter til hver.

 Ad 9: Drøftes på store Best.møde.

 Ad 10: Mogens Kjær har tilrettet og justeret vores hjemmeside til en noget mere læse- og se-venlig udgave.   (mhb på mobil og tablet. Mogens)

 Næste møde tirsdag d. 8. marts kl. 1900

Generalforsamling er bestemt til søndag d. 24. april kl. 1900.


 

Således passeret

Jørn Iversen, ass. Referent.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.12.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Bunkermuseet har aflyst Bunker by Night i 2016.
 3. Økonomi: regnskabet ser godt ud. Der hænger en tast på klaveret, den skal repareres. Lars prøver at finde ud af en ny stang til scenetæppet.
 4. Huskekalender: langt bestyrelsesmøde den 30.1.2016 kl. 12
 5. Udvalg: Jørn indkalder til møde i repertoireudvalget. Jubilæumsudvalget har holdt møde, det bliver en mandefest.
 6. Et dukkehjem: det var en god forestilling, men for lidt publikum. Det sorte tæppe er ikke så pænt, måske der skal kigges på det.
 7. Revy: det går fint, der er en god stemning. Alle kommer til generalprøven, Lars og Jonna kommer til premieren.
 8. Cocktail: fra nu af kommer alle og det er vigtigt, der skal være gennemspilning fra nu. Tina, Birgit og Lars  kommer til premieren.
 9. Pinocchio: det går fint, men der er solgt for få billetter. Vi vil give en forestilling til Granly. Birgit, Tina og Jonna kommer til premieren
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde.
 11. Næste møder: den 12.1.2016 kl. 16 til hovedrengøring og den 30.1.2016 kl. 12
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde fra den 28.9.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er henvendelse fra en der sælger ud af tøj og stoffer, Helle har videregivet det til sydamerne.
 3. Økonomi: det ser fint ud. Der bestilles gardiner til cafeen.
 4. Huskekalender: jubilæumsfestudvalget består af: Malene, Jørgen K., Steen og Heine
 5. Udvalgene: PR sender mail ud om manglende billeder af skuespillere til flyers . Lars tager billeder af et dukkehjem og videre sender til Mogens som jo skal bruge billeder til avisen. Der er lavet rengøringsplan, den sendes ud i oktober. Der er købt kasser til sminke til hvert hold.
 6. Et dukkehjem: Det går efter planen, mangler lige det sidste til kulisser, tøjet er næsten på plads.
 7. Revy: Kent, Morten og Jørn er samlet i aften med hensyn til tekster.
 8. Cocktail: Den sidste mand er fundet. Det virker til at være et godt hold.
 9. Pinocchio: Martins ord ”det går skide godt”, det er et meget motiveret hold som fungerer godt sammen.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: så er tiden kommet for kulisseholdets tur, vi betaler benzin og frokost.
 11. Næste møde: den 26.10. til hovedrengøring. Datoer for de næste 2 møder findes på mødet den 26.10.
 12. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: invitation til frivillig fredag den 25.9. Skal vores hjemmeside optimeres til mobiltlf. Og tablets, vi spørger Mogens. Henvendelse fra Lis Rytter, hun er med i gruppe som laver kabaret, vil gerne spille i Silkeborg og synes vores teater ville være stedet, vi kunne dele entreindtægter, men vi må sige nej, andre har spurgt og fået samme svar.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Lars Handberg vil gerne lave en cover til facebook, han synes der skal mere oplysning o, hvad vi laver, der foregår jo meget på teatret.
 5. Udvalgene: Heine skriver ud om der er nogen der har lyst til at være med i festudvalget. Tina tænker, at hvert hold skal have deres egen sminkekasse, som de så har ansvaret for, skal der fyldes op, skal de henvende sig til Tina. Heine indkalder til værtsgruppemøde den 5.10.kl. 19, der skal tales om påklædning.
 6. Et dukkehjem: Kulisseholdet er godt i gang, der er bestilt tapet. Øvningen går efter planen.
 7. Revy: De starter først øvning i oktober, da der må slettes 2 datoer, som desværre er i programmet, (de bliver slettet på hjemmesiden) må der findes 2 nye dage, den ene bliver den 19.3., den anden må findes når holdet mødes første gang.
 8. Cocktail: der mangler stadig en mand.
 9. Pinocchio: de skal bruge vandsminke. Det er et godt hold, og det går efter planen. Helle har fået børneattester på Martin og Kristine.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet tager til Kolding teater den 6.10. og ser på kulisser, må ske de kunne få gode ideer, det er altid godt med nye indput. Førstehjælpskurset er aflyst, ingen tilmeldinger desværre.
 11. Næste møder: 28.9. og 26.10. kl. 16 til hovedrengøring.
 12. Evt.: vi vil ikke spørge nogen om at skrive cabaret i år.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.6.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er indmeldt 4 nye medlemmer, Helle har taget kontakt til dem. Brev fra et par nye medlemmer om medlemsdagen stor tilfredshed.
 3. Økonomi: Det ser meget fint ud. Bunker by night har givet ca. 8.000 kr. i overskud. Det var en god oplevelse at sælge fadøl i teltet, det gør vi gerne igen.
 4. Huskekalender: jubilæum overføres til næste møde.
 5. Udvalgene: programmet: der mangler ½ sides annoncer, der er flere forslag.
 6. Et dukkehjem: Ida og Stig er kontaktpersoner til kulisseholdet, Lars Handberg er på teknik. Der er store ønsker bl.a. 4 fjernsyn, det efterkommer vi ikke. Vi skal have forslag fra Martin Holm om tapet.
 7. Revy: På medlemsdagen kom der mange gode forslag til Morten.
 8. Cocktail: der mangler stadig en mand. Alice og Leo er kontaktpersoner til kulisseholdet, Susanne på teknik.
 9. Pinocchio: Jannick har meldt fra (skal på efterskole) Martin prøver at finde en anden. Tom og Lilian er kontaktpersoner til kulisseholdet, Lars Linnebjerg er på teknik.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Kulisseholdet tager til Dorteateatret i Kolding engang i september. Lørdag den 12.9. kl. 10-15 er der førstehjælpskursus, deltagerantallet kan være fra 5 til 16 pers., indbydelse med i næste blad, der udkommer i juli. Næste bliver der et opfølgningskursus. Medlemsdagen gik rigtig godt, vi har kun fået gode tilkendegivelser, der er mange forslag til jubilæumsfesten. Brandstationen vil gerne være behjælpelig, hvis det har interesse til næste medlemsdag.
 11. Næste møder: 31.8. kl. 18 (til pakning af programmer) og 28.9.
 12. Evt.: Cabaret: Michael laver synopsis til næste møde. Heine har lavet et indlæg til bladet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 5.5.2015

 

 1. Referat godkendt. Konstituering: næstformand: Tina Elkjær, sekretær: Jonna Elkjær, fortegnelse over kontaktpersoner vedlagt.
 2. Postgang: Spiritusbevillingen til Bunker by night er afsendt fra politiet. Helle melder os til DGI og NET´s Klubliv Danmark.
 3. Økonomi: ser fint ud nu, der er mange der har betalt kontingent.
 4. Huskekalender: Lars har haft kontakt til Herning, vi hører nærmere om dato for generalprøve på Pippi. Der er tilmeldt 20 til ølsmagning den 8.5. Generalforsamling evaluering: spørgsmål om mobilpay, ikke på nuværende tidspunkt. Byttepenge i billetkassen, den fra bestyrelsen lægger 500 kr. i billetkassen, så der er 1500 kr. i barkassen, de 500 kr. lægges tilbage igen efter brug. Der laves gavekort, der bliver reklameret for det i programmet. Der købes varmeblæsere til salen, de tændes når bestyrelsen er der for at låse op, de skal slukkes, før publikum kommer. Bunker ny night: Martin har lavet aftale om teltet, bestilt fadøl hos bryggeriet, lejet kølevogn, overskud fra ølsalget bliver delt ligeligt mellem dem og os, der bliver sat en højtaler op hos os, så frihedssangen kan høres i parken.
 5. Udvalgene: Pr møde: annoncetegningen er i gang. Michael og Lars tager billeder til programmet, da Mogens ikke kommer til medlemsdagen, tager Michael og Lars billeder af de medlemmer, der ønsker at få taget nye. Der var også forskellige forslag til at facebook siden, kan gøres mere spændende. Da den første premiere er den 29.10. behøver programmet først komme ud i slutningen af august. Kulisseholdet starter oprydning i kælder og på loft.
 6. Evaluering af Den spanske flue og Revy: det er gået godt, det har været en fin sæson.
 7. Et Dukkehjem: rollerne er ved at blive besat.
 8. Revy: rollerne er ved at blive besat.
 9. Cocktail: rollerne er ved at blive besat.
 10. Pinocchio: der er ”legedag” den 14.5. derefter besættes rollerne.
 11. Kurser/Udvikling/medlemsdag: stadig ingen løsning på kulisseholdets tur. Der er en del på plads til medlemsdagen, antallet kendes jo ikke endnu, da der er tilmelding senest 8.6.
 12. Næste møder 26.5. og 24.6.
 13. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.4.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helle har søgt om spiritusbevilling til Bunker by night. Heine finder ud af om vi skal have kursus i hjertestarter.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Lars har undersøgt en tur til Varde, det bliver ikke til noget, så han prøver at finde noget andet.
 5. Udvalgene: PR: udvalget er indkaldt til møde den 22.4. kl. 19. Prisen er uændret fra sidste år.
 6. Den spanske flue: afslutning Lars, Jørgen deltager fra bestyrelsen
 7. Revy: afslutning: Jonna og Birgit deltager fra bestyrelsen.
 8. Karlson på taget: er afsluttet, Carina og Victor var rigtig gode som instruktører, desværre kan de jo ikke næste år, men vi tror, vi har fået gode instruktører til næste sæson.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet har måske fået en ide til kursus. Medlemsdagen er vist ved at være på plads.
 10. Næste møde: 29.4.2015
 11. Evt.: vi inviterer Martin til næste møde, så vi kan få styr på Bunker by night.
Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.3.2015

 1. referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: det ser fint ud
 4. Huskekalender:/teatertur: Lars er ved at lave en aftale med Varde friluftsspil.
 5. Udvalgene: Tina har haft til Bent Lysdal angående et kursus i teknik, afventer svar. Menuen til værtsgruppen m.m. er planlagt.
 6. Den spanske flue: publikum morer sig godt
 7. Revy: det tager publikum også godt imod
 8. Karlson på taget: desværre er den sidste weekend (den i april) aflyst. Birgit og Jonna deltager i afslutningen
 9. Repertoireudvalg: der er forespørgsel ude til de instruktører der har meldt sig, svar senest den 27.3.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet har ikke helt fundet det rigtige endnu. Der er ok fra Anette og Birthe skal spørges om børnehaven.
 11. Næste møde: 13.4.
 12. Har fået tilbud fra Funder el, det iværksættesReferat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.2.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg kulturråd har inviteret til møde på Medborgerhuset den 11.3.2015, DATS har inviteret til generalforsamling den 18.4.-19.4.2015
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Godkendte ny medlemmer: Alberte Greve, Alberte Just, Alexander Pedersen, Anna Bjerregaard, Christina Malmgren, Ditte Kongsbak, Erny Stausbøll, Frederik Hartmann, Georgina Riech, Hao Hoang Nguyen, Helle Larsen, Jacob Weihrauch, Josefine Ryom, Katrine Dahl-Pedersen, Kirsten Laborn, Klaus Jakobsen, Lonnie Tønnesen, Mathias Madsen, Natsja Tønnesen, Nicolaj Pedersen, Pernille F. Christiansen, Paarnannguaq Lynge, Sabina Larsen, Sebastian Oest, Trine Kongsbak, Victor Kubel, Yasmin Pedersen.Funder el skal bestilles til at lave lys på loftet, ellers ingen sommerreparationer.
 4. Huskekalender: Generalforsamling den 19.4.2015, vi foreslår samme kontingent, på valg er Heine, Lars og Jørgen, og Stig som revisor. Helle udsender invitation til generalforsamling.  Festen: der serveres helstegt pattegris, men ikke fadøl.. Der holdes møde med instruktører den 13.4. kl. 18, datoen til fordeling af roller skal instruktørerne være med til at fastsætte. Møde med instruktører, kulisseholdet, sydamer, teknik og regi holdes den 8.6. Lars undersøger en tur til Varde friluftsspil.
 5. Udvalgene: der er afslutning for værtgruppe m.m. den 27.4. kl. 19
 6. Den spanske flue: der optages video den 27.3.
 7. Revy: der optages vedeo den 9.4.
 8. Karlson på taget: der optages video den 14.3., weekenden 11.4.-12.4. aflyses på grund af manglende salg.
 9. Repertoireudvalget: den 23.2. bestemmes hvilke stykker der skal spilles il næste sæson.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Kulisseholdet er ved at finde af, hvilke andre teater de kan besøge, så de kan få et indblik i, hvordan de laver kulisser.  Medlemsdag: Helle tager kontakt til Anette.
 11. Næste møder: den 9.3. og 13.4.2015
 12. Evt.; vi må skrive et indlæg til bladet, at når man er gæst, bruger man altid fordøren, det er kun medlemmer, der har gratis adgang også til premiererne. Der skal altid vises medlemskort også i baren, vi opfordrer til, at alle køber et  kort til køb i baren, (det købes hos bestyrelsen ), det letter arbejdet for dem i baren og andre kan ikke høre, at der er medlemspriser, til medlemspriser kan man selvfølgelig ikke købe til et helt selskab.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.1.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Nogen mener det er lidt svært at se skiltning, mener måske de sorte ”duge” skal op igen. Det kan nok hjælpe at vaske skiltene, de skal males igen, men vejret skal være til det. Der var været følere ude angående øl smagning, der kan holdes medlemsmøde, tilbud 150 kr. pr. person.
 3. Økonomi: Årsregnskabet er færdig, det viser et overskud.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet har et ønske om at se andre teatre i stedet for et kursus. Teknik: der skal kigges på hvad der er i vejen med højtalerne, de brummer Heine kontakter Helen angående festudvalg.
 6. Den spanske flue Hanne har sagt fra til stykket, Else er trådt ind i stedet. Det var en rigtig god generalprøve.
 7. Revy: der bestilles 20 roser – vildsvinemarineret nakkesteg, salat og flutes.
 8. Karlson på taget: der bestilles 29 roser – lasagne
 9. Repertoireudvalget: der er sket en indkredsning af stykker, så når alle har læst dem, kan der vælges et efterårs- forårs- og børnestykke.
 10. Kurser/udvikling: overføres til langt bestyrelsesmøde
 11. Næste møder: 14.2. og 9.3.2015
 12. Evt: der er købt kopimaskine til print af flyers osv. Thorning amatørteater inviteres til at se Den spanske flue den 22.1 , vi er inviteret til deres generalprøve. Der er reserveret 30 billetter. Der skal laves et print af gulvvask til medlemsbladet.Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.11.2014


 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Fine Spind fra Århus har en hjemmeside, hvor vi kan få reklame for børnestykket. Der har været lidt problemer med bordnumre, vi skal have lavet store bordnumre, der har været lidt problemer med at folk har sat sig ved det forkerte bord, men nu hvor vi har fået bordkortene må det hjælpe, så står det jo hvor folk skal sidde, så må man sige det til dem der sætter sig forkert, der bliver nok ikke problemer efter jul, sår vi får alle bordene ind igen.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Helle sender ud til medlemmer om sidste frist for stof til medlemsbladet, der kommer sidst i december
 5. Udvalg: vi må kigge på hvem vi kan få med i festudvalget og evt. spørge på holdene.
 6. Den røde tråd: der skal optages video, Tina kigger på det. Der er udsolgt, så det er rigtig godt. Jørgen og Birgit er der til afslutning.
 7. Den spanske flue: Wigant er tilfreds med forløbet, han kan måske godt tænke sig en åben prøve, det taler vi med ham om, så der kan sendes ud til medlemmer. Tina og Heine kommer til generalprøve.
 8. Revy: det går efter planen.
 9. Karlson på tage: det går rigtigt fint.
 10. Repertoireudvalg: der skal være 4 stykker næste, men ingen musikstykke eller julestykke, om efteråret klassisk eller nyere stykke.
 11. Kurser/udvikling: overføres til langt møde.
 12. Næste møde: 8.1.2015 og 14.2.2015
 13. Evt.: Spørg Martin om øl smagning.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.10.-2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Lars har fået forespørgsel om, det kun var til Koldt, der kunne bestilles billetter over nettet og hvorfor. Lars har sendt et uddybende svar, det kunne vedkommende godt forstå og ville så ringe til billetten.
 3. Økonomi: Heine har haft indbrud og de har taget computeren, hvor regnskabet m.v. lå på, så det har været et arbejde og få det konstrueret, men det har Heine klaret.
 4. Huskekalender: lang bestyrelsesmøde den 14.2.2015 hos Helle.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet vil gerne have lys på øvre loft, det finder vi ud af til næste år, og også hvordan værelserne deroppe kan bruges.
 6. Koldt: evaluering: der var alt for få publikum, så vi mener ikke, der skal spilles ungdomsstykke til næste år.
 7. Den røde tråd: Det er gået rigtig godt, generalprøven var helt i top, nu glæder de sig til premieren. Der er så mange på scenen, at kulisseholdet, kostumer og teknik ikke skal på scenen for at få deres rose, det tager alt for lang tid og der er ikke plads, de bliver nævnt, men får roserne bagefter.
 8. Den spanske flue: det går efter planen, der er fundet møbler, tapetet er kommet i dag, så detr bliver spændende at se scenen.
 9. Revy: de har fået teksterne og skal øve anden gang i morgen.
 10. Karlson på taget: Nu spørger de efter kulisser og rekvisitter, der er begyndt på det. Nu da den røde tråd skal have premiere, kan de komme til at få hele øve tiden på scenen, det bliver godt.
 11. Repertoireudvalget: vi har bestemt at der kun skal spilles 4 stykker til næste år. Første møde bliver den 8.12.2014 på teatret.
 12. Kurser/udvikling: kulissekursus overførtes til langt bestyrelsesmøde.
 13. Næste møder: 24.11 og 7.1.2015 kl. 16.30 til hovedrengøring
 14. Evt.: Mundstykket til den ene støvsuger dur ikke, mon ikke vi skal sætte den på loftet, det er nok med 2.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 16.9.2014

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Vi giver 2 x 2 fribilletter til tombola ved lokal arrangement Knæk cancer den 20.11.
 3. Økonomi: Regnskabet ser fint ud, der er købt podie til klaveret og gulvet i salen er rengjort, så det ser ud som nyt. Flyers er for dyre, vi vil undersøge om vi ikke selv kan lave dem, der skal ses på en kopimaskine..
 4. Huskekalender: Birgit og Jonna har haft med Martin angående Bunker by night, vi var ikke tilfreds med indtjeningen i år. På næste møde kommer Martin, så vi kan finde ud af, hvad vi gør til næste år.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet vil gerne have tøjstativet flyttet fra rummet bag køkkenet til sminkerummet, det forstår vi godt, den skal køres ind i sminkerummet.
 6. Koldt: Det er et rigtig godt stykke og de spiller godt,  men der kommer ikke noget publikum, der er aflyst 3 forestillinger.
 7. Den røde tråd: de har haft første gennemspilning, det går efter plane
 8. Den spanske flue: Der skal købes retro tapet, det bliver ret kostbar, men vist også det eneste skal købes. Går efter planen.
 9. Revy: Starter den 7.10.
 10. Carlson på taget: Det går godt, alle er meget engageret.
 11. Kurser/udvikling: instruktørkurset var rigtig godt, alle var meget tilfredse.
 12. Næste møder: 20.10. og 24.11.
 13. Evt.: intet.Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.8.2014

 

 1. Godkendelse af referat overføres til næste møde (Jonna Havde at skrive den ud)
 2. Postgang: Bevilling fra Trygfonden til førstehjælpskursus, det skal afholdes indenfor et år, det passer bedst i maj måned. Ønskesedlen på nettet og den i bladet skal rettes til så de passer.
 3. Økonomi: Der er købt pengeboks. Heine laver ”klippekort” til medlemmerne til køb af øl/vand, de købes hos en fra bestyrelsen.
 4. Huskekalender: Birgit spørger Kirsten om hun kan lave en platte til samme pris som maden, vi vil servere den til de sidste forestillinger på Den røde tråd. Vin skal koste 100 kr. medlemsprisen er den samme.
 5. Udvalgene: 1.9. er sidste frist for indlevering til medlemsbladet, Joan udsender ca. 15.9.Fra kulisseholdet er der kommet ønske om at købe et podie til klaveret, det er bevilget.
 6. Koldt: ønsker at spille noget musik til stykket. Der må spilles 3 numre.
 7. Den røde tråd: Tina har inviteret Lisbeth Lautrup Knudsen og hendes mand til premieren.
 8. Den spanske flue: der startes øvning 20., der mangler stadig en pige (er fundet).
 9. Revy: er ikke startet op endnu.
 10. Carlson på taget: starter 1.9.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: til instruktørkurset den 30.-31.8. er der 11 tilmeldte deraf er 2 fra andre teatre.
 12. Næste møder: 16.9. kl. 16.30 til hovedrengøring. 20.10.kl. 19
 13. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.6.2014

 

 1. Referat godkendt.
 2. Postgang: Garanttæpper ordner gulvet i salen.
 3. Økonomi: ser rigtigt fint ud, der mangler regning for el + varme. Den halvstore medlemsdag blev meget billigere end sidste år.
 4. Huskekalender: intet
 5. udvalgene: Pr: der er nok annoncer, dejligt. Madprisen bliver i år 95 kr., billetprisen for børneforestilling ændres til 45 kr. og for en hel forestilling bliver det 2400 kr. ungdomsstykke, skuespil og revy er billetprisen 85 kr., en hel forestilling koster 4600 kr. studiekort (skal forevises) 50 kr. til alle forestillinger.
 6. Koldt: spillerne er på plads, så spilleplanen udsendes.
 7. Den røde tråd: der er forslag fra spilerne om at spille 2 gange lørdag, så kan der blive et par fredage mindre.
 8. Den spanske flue: Wigant har forespørgsel til 2, så vi venter stadig spændt.
 9. Revy: premieren ændres til onsdag i stedet for torsdag, så kan spilleplanen bedre gå op.
 10. Carlson på taget: Nu har vi fået instruktør, rigtig dejligt at Carina meldte sig, der bliver mødedag for børnene onsdag den 25.6. spilleplanen udlevet til Carina.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: det kan stadig nås at melde sig til instruktørkurset den 30-31.8, Birgit og Jonna sørger for forplejningen. Det var en rigtig god medlemsdag, vi har kun fået positive tilkendegivelser, det var rigtig hyggeligt, at vi var i egne lokaler/område. ”dilemma” skal med i bladet.
 12. Næste møder: 19.8. kl. 18, og 16.9 kl. 16.30 (hovedrengøring)
 13. evt. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 10.6.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Hammel neurocenter skal have et kursus i Søvilla og har spurgt om de kan låne teatret til et møde, det har vi sagt nej, da vi jo ikke låner teatret ud.
 3. Økonomi: Der var ikke nær så stor omsætning til Bunker by Night som sidste år, som følge deraf heller ikke så stort overskud, vi manglede teltet nede i parken, vi må snakke med Martin Holm, hvad vi gør til næste år. Vi skal selv lave reklameflyers til næste år.
 4. Huskekalender: Brian laver medlemsbladet denne gang, så må vi finde en løsning til næste gang.
 5. Udvalgene: PR: programmet skal være trykklar den 5.8., spilleplan udsendes i denne uge svar senest den 22.6.. teksten fra instruktørerne til bladet skal skal være hos Helle senest den 26.6.. Der mangler 3 x 1/8 og 1x ¼ annoncer til programmet. Kulisseholdet starter op den 17.6. Lars inbdkalder til teknikmøde.
 6. Koldt: Helene og Lars mangler svar fra 1 spiller.
 7. Den røde tråd: holdet er klar premieren rettes fra den 23.10. til den 24.10.
 8. Den spanske flue: der mangler en herre.
 9. Revy: holdet er klar, der er 6 medvirkende
 10. Karlson på taget; Helle sender efterlysning ud til medlemmer, om der ikke er 1 der kunne tænke sig at være instruktør. Der skal snarest indkaldes til ”legedag”, men in struktøren er nødt til at være på plads først, der skal bruges 10 – 12 børn.
 11. Tur til Varde/Fredericia: begge ture er aflyst da der kun var få tilmeldinger.
 12. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er 6 tilmeldinger til instruktørkursus, vi sender invitation til Thorning, Perronteatret og Krabasken, Der er ved at være styr på medlemsdagen den 21.6. der 60 tilmeldte.
 13. Næste møde: 24.6. kl. 17 og 19.8. kl. 18
 14. Evt.: Da Brian er flyttet til København, er han selvfølgelig nødt til at forlade bestyrelsen, hvilket vi beklager meget. Tak Brian for din indsats i bestyrelsen, vi har været meget glade for at have dig med, du er kommet med meget godt nyt til teatret, vi vil komme til at savne dig.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.5.2014

 

 1. Konstituering: Næstformand: Tina Elkjær, sekretær: Jonna Elkjær. Fordeling af arbejdsopgaver: se vedlagte bilag.
 2. Postgang: Helle har bestilt manuskripter. Har fået Koldt. Spiritusbevillingen er fornyet med 8 år.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Udmeldte: Astrid Sørensen, Bente Larsen, Christina Kristensen, Daniel Baun-Christensen, Dorte Blem, Emma Stampe, Signe Larsen, Stine Vestergaard. Der laves flyers til Bunker by night, vi har fået lov til at få dem udleveret ved indgangen. Der bliver ingen telt nede i parken, men der skal stadig sælges udenfor døren ved cafeen.
 4. Medlemsdagen: Anette glæder sig til at hjælpe os igen i år, hun synes der skal foregå en del udenfor, hun laver oplæg til om eftermiddagen. Ca 14 dage før skal hun have endelig antal.
 5. Næste møder: 10.6. – 24.6. og 19.8. kl 18 til pakning af breve.
 6. Evt.: Helle og Birgit deltager den 19.5. i mødet med instruktørerne til fordeling af roller. Jørgen udsender invitation til 12.6, møde med alle grupperne og instruktørerne.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.4.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Landsteaterfestival søger medarrangør i 2015, vi vil ikke være med. Vi vil lave flyers om teatret til uddeling til Bunker by night den 24.45.og til Oplev Silkeborg den 30.5. vi vil undersøge, om der er opbakning til at vi deltager i Oplev Silkeborg.
 3. Økonomi: det ser fint ud, der er ikke betalt forfatterafgift på De skrå brædder endnu.
 4. Huskekalender: oprydning i regi den 15.5. kl. 17.
 5. Udvalgene: der holdes PR møde den 29.4. kl. 16.45.
 6. Evaluering af forårets stykker: af erfaring vil vi håndhæve at børneskuespillerne skal være fyldt 12 år. Vi har haft møde med instruktørerne, det skal påpeges at generalprøverne er for teatrets medlemmer ikke for familie, de må købe billet til en af de programsatte forestillinger.
 7. Aftenen for nye medlemmer: fra bestyrelsen deltager Birgit, Jørgen, Tina og Heine
 8. Tur til Varde/Fredericia: overføres til næste møde.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der skal reklameres for medlemsdagen på generalforsamlingen. Helle skal have møde med Anette den 5.5., tilmelding senest den 25.5. Heine laver invitation som sendes på mail. Der afholdes instruktørkursus i 30.-31.august, der skal betales 100 kr.
 10. Evt.: beretningen gennemgået.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den18.3.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Varmeforbruget er steget, strømforbruget er faldet. Heine ser på hvad radiatorerne står på og regulerer det evt.
 4. Huskekalender: Brian sender medlemsbladet ud en af de nærmeste dage. Datoen for ”halvstor” medlemsdag skal med i kalenderen i bladet.
 5. Udvalgene Helle indkalder til PR møde, så der kan komme gang i annoncetegningen.
 6. Revy: afslutning, Jørgen og Jonna deltager, der serveres vildsvinemarineret nakkesteg, salat og flutes.
 7. På de skrå brædder: da det er solgt forestilling, kan man ikke komme ind for se den, men man må meget gerne deltage i afslutningen efter forestillingen. Der serveres barbercueben, salat og flutes. Helle deltager
 8. Orla Frøsnapper: der serveres pizza. Birgit og Lars deltager.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: Vi vil forsøge at få et kursus for instruktører i august, måske også et for kulisseholdet. Helle snakker mede Anette om den ”halvstore” medlemsdag
 10. Næste møde: 22.4. kl 18
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.2.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Politiet skal have mere dokumentation, da adressen på næringsstyrelsen og bevillingsnævn ikke er den samme, Heine har sendt det. Der mangler stadig rollehæfter fra ”Det man ikke dør af” og der mangler også fra ”Gaslys”, Lars prøver at få fat i dem. Vi skal være omhyggelig med at samle dem sammen den sidste dag der spilles. Hvis nogen vil til DATS generalforsamling, kan man selv melde sig til. Fra Herning er der kommet tilbud om billigere billetter til forpremieren på Cats, Tina sender det ud. Det er nu, der skal søges hos kommunen om støtte fra udviklingspuljen, vi har ikke noget at søge støtte til. Vi vil søge om kursus i førstehjælp.
 3.  Økonomi: vi har drøftet sagen om de bortkomne penge, resultatet udsendes til medlemmerne. Der skal sendes reminder om teaterfesten, og lidt mere oplysning om, der skal betales nu. Godkendelse af nye medlemmer: Bruno Kristensen, Malene Fisker, Kim Mackayzee, Kent Knudsen, Bent Andersen, Lars Nielsen, Stine Vestergaard, Camilla Clausen, Marie Louise Jacobsen,  Pernille Gade, Aja Konnerup, Jens Chr. Sørensen, Brian Clausen, Daniel Baun-Christensen, Maja Gyvel, Alberte Mortensen, Katja Tønnesen, Astrid Søndergaard Julie Nielsen, Kia Thomsen, Lærke Mackayzee, Astrid Sørensen, Julie Gade, Laura Clausen, Nanna Gade, Sara Petrovic, Sarah Clausen, Yasmin Bech, Emma Stampe, Jannik Balslev, Bertram Husum. Heine har laver budget.
 4. Generalforsamling: dagsorden gennemgået, Helle har lavet udkast til beretning, Heine har fået regnskabet revideret. Indbydelse sendes med bladet.
 5. Tidsplan: Afslutning for værtsgruppen m.m. den 28.4. Møde med instruktører den 22.4., medlemsmøde for nye medlemmer den 7.5., den 22.5. udmelding om rollefordeling. Medlemsdag for alle den 21.6.
 6. ”uskrevne regler”: Brian sender forslag rundt til bestyrelsen.
 7. Beskrive arbejdsopgaver: Brian laver udkast.
 8. Sommerreparationer: Gulvene i salen og køkkenet skal vokses. Der skal ryddes op i rekvisitterne, så vi ved hvad vi har. Alle indkøb af rekvisitter til stykkerne, skal gå igennem instruktørerne, så der ikke bliver købt, hvis vi har noget.
 9. Åben prøve: der bliver ikke afholdt åben prøve på alle stykkerne, vi må det diskuteret på generalforsamlingen.
 10. Repertoire: forårsstykket er bestemt, Helene læser ungdomsstykker, der er møde igen den 10.3.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: se under punkt 5: der undersøges andre muligheder for kurser.
 12. Næste møde: 18.3. og 22.4.
 13. Evt.: Lars synes at der i de tidligere stykker (nu da han har set mange af dem i forbindelse med kopiering) var der kulisser, flere og møbler og mere regi, det var flottere end nu. Hvis nogen køber en forestilling til en fødselsdagsfest skal der betales 300 – 500 kr. pr. opvarter, det skal betales direkte til personalet.


 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.1.2014

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der har været brandsyn, den brandslukker, der ved døren til børnehaven, skal byttes med den, der er ved teknikrummet, det var alt der var at bemærke. Der kommer annonce i Ekstraposten den 8.1. med de datoer, man kan få billetter til. Vi skal have spiritusbevillingen fornyet, det klarer Heine.
 3. Økonomi: årsregnskabet er færdigt, der er et underskud, som er lidt mindre end det overskud, der var sidste år. Vi har haft flere engangs investeringer i år og vi havde medlemsdagen.
 4. Huskekalender: langt bestyrelsesmøde: der skal laves tidsplan for foråret generalforsamling gennemgås m.m.
 5. Udvalgene: repertoireudvalget skal vide lidt mere om hvilke ønsker bestyrelsen har til repertoireplanen, i hvilken retning der skal findes stykker. Værtsplanen er lavet og udsendt. Teknik har travlt, der er problemer med computerne. Festudvalget har udsendt indbydelse til fødselsdagsfesten. Smeden er bestilt til at lave det bærende til hylderne over døren til køkkenet.
 6. Revy: det går fint skal nok blive færdig, der bestilles roser, og snitter.
 7. På de skrå brædder: trods alle vanskeligheder bliver stykket færdig, og det skal nok blive godt. Der bestilles roser og snitter.
 8. Orla Frøsnapper: det ser ud til alt når at blive færdig. Der bestilles roser og og lasagne
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde
 10. De næste møder: 22.2.2014 kl. 12 på Dalsvinget 189
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.11.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er brandtilsyn 10.12.2013, Birgit tager derud. Der er forslag fra kulisseholdet, om at reolerne ved siden af døren til køkkenet forlænges hen over døren og reolen med kulisser, der kan blive en hylde, hvortil der bl.a. kan flyttes stole, så kan der blive mere plads i reolen til rekvisitter til stykkerne, Jørgen indhenter tilbud, så kigger vi på, hvordan vi kan få det lavet. Der skal laves plads til kostumerne fra Matador, når vi opbevarer, må vi bruge dem alt det vi vil. Der skal laves lys på loftet, Kurt har lovet at lave det, så vi tager fat i ham igen.
 3. Økonomi: der bliver underskud i år, beløbet bliver ca. lig med overskuddet sidste år. Vi har jo også brugt mange penge til medlemsdagen, vi mener de var givet godt ud.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene: Alt til bladet sendes til Brian, så laver han det, som han plejer, ønskesedler sendes ud med bladet. Der er første møde i repertoireudvalget den 2.12.
 6. Gaslys: der har desværre været alt for få, der har set stykket. Stykket er måske for alvorligt, det er synd for skuespillerne, som har lagt et stort arbejde i det, og de spiller rigtig godt. Birgit og Jørgen kommer til afslutning, Lars samler manuskripter ind, så de kan blive sendt retur.
 7. Revy: det kører planmæssigt. Der er taget billeder til flyers, som udleveres til publikum ved indgangen.
 8. På de skrå brædder: Der tages billeder til flyers. Lone er hoppet fra rollen som Lydia (hun døjer stadig med skulderen), Tina har overtaget rollen: Da Verner er blevet alvorlig syg, skal der findes en spiller i stedet for ham.
 9. Orla Frøsnapper: Der er lidt problemer med at børnene ikke er for gode til at møde op. Jette og Niels tager sig af det. Der skal sendes flyers ud til skolerne.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde
 11. De næste møder: 3.1.2014 hvor der hovedrengøring og 22.2.2014 som er dagen for langt bestyrelsesmøde.
 12. Evt.: der mangler stadig bøger fra ungdomsstykket.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 21.10.2013

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DGI, vi deltager ikke. Der er lavet aftale med Dansk Teaterforlag om opførelse af Orla Frøsnapper, så vi tager opsætningen med musik. Iben From har rettet henvendelse om vi ikke kunne tænke os at lave et godt invent i forbindelse med Asger Jorns 100 år, der skal være udstillinger på museerne også på Kunstcentret om Jorn, derfor syntes hun det var oplagt at vi var med. Vi har taget imod ideen, og vil se hvad vi kan ”finde på”. Hardy Knudsen (Meyer fra Indenfor murene) har sendt mail til Helle, han har et manuskript ”Store planer”, som han vil give os, vi vil gerne se på det.
 3. Økonomi: vi har underskud for i år, men vi har lavet mange gode investeringer, så pengene er brugt godt.
 4. Huskekalender: dato for rengøring den 3.januar 2014og bestyrelsesmøde den 22.februar 2014 er godkendt.
 5. Udvalgene: Brian har udsendt bladet nu.
 6. Det man ikke dør af: evaluering: Brian og Lars tager med til holdets evalueringsmøde. De har ikke været gode nok til at lave PR., så der har været for få tilskuere.
 7. Gaslys: Der er solgt for få billetter. På fredag den 25.10. kommer der anmelder fra Avisen. Der er bestilt flyers.
 8. Revy: holdet har været samlet en gang, alle var tilfredse med teksterne.
 9. På de skrå brædder: det kører efter planen, men det er nu replikkerne skal læres.
 10. Orla Frøsnapper: Det går godt, meget bedre end sidste år. Børnene virker som et godt hold sammen. Stykket med sangene skal kunne holdes indenfor tiden.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: tages op på mødet i januar. Måske et kulissekursus.
 12. De næste møder: 25.11.2013 og 3.1.2014
 13. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.9.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Fritidsrådet har inviteret til åbent temamøde 10.10. med B..S. Christiansen, det er udsendt  til alle foreninger. Brian har været til møde på Rampelys,  Brian var meget begejstret, men vi har ingen referat fra mødet.
 3. Økonomi: det ser stadig fint ud. Udmeldte: Ditte Sprogø, Pernille Toft, Janne Ahler, Anne Line Lauritzen, Pernille Lund, Laura Iversen, Erik Paulsen, Sonja Schmidt, Anders Nielsen, Lone Tolstrup, Per Jeppesen, Theodor Østerby, Yngve Lyngsø, Kirsten Jensen.
 4. Huskekalender: Hovedrengøring 3.1 2014 kl. 17, lang bestyrelsesmøde 22.2.2014 (datoerne godkendes på næste møde)
 5. Udvalgene: Der er ikke meget til medlemsbladet denne ganbg. Repertoireudvalgsmøde den 18.11. Jonna udsender indkaldelse, Helle tager kontakt til Brian angående flyers.
 6. Det man ikke dør af: det er småt med tilskuere, fredag den 20.9. blev aflyst. Helle sender opfordring til medlemmerne om at støtte op om stykket. Billetprisen nedsættes til 50 kr. for alle.
 7. Gaslys: Der er åben prøve i aften, men da det er meldt sent ud, har vi været nødt at prioritere bestyrelsesmøde. Det går efter planen.
 8. Revy: Starter 8.10.
 9. På de skrå brædder, det går efter planen, kostumedamerne er begyndt at finde kostumer frem. Scenen er klar
 10. Orla Frøsnapper: Helle har talt med Jette og Niels, de vil gerne have sange med i stykket, Helle har haft kontakt til Drama som vi har kontrakt med, har ikke rettigheder til stykket. Helle har derefter talt med Thomas fra Dansk teaterforlag, da det er dem der har rettighederne, vi hører nærmere fra ham.
 11. Kurser/udvikling: overføres til næste møde.
 12. Næste møde: 21.10 og 25.11
 13. Evt.: Helle har været til møde, da man vil finde ud af om der er brug for et egnsteater. Der er nedsat en arbejdsgruppe, næste møde er 3.10.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.6.2013

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: brev fra NETS angående hvilke dankortterminaler, der skal udskiftes i år. Heine kigger på det.
 3. Økonomi: Der er købt ny PC til teknikken, den koster 17.000 kr. Lysdæmperen fejlede ikke noget, så nu vil Allan, Lars og Kurt igen kigge på det, måske bliver det nødvendig at få hjælp fra Funder El, da det er dem der har kendskab til alt vores el. Udmeldte: Hanne Gjelstrup, Mogens Glænø, Trine og Ditte Kongsbak, Simone Vildau, Eva Boye Rasmussen.
 4. Huskekalender: vi skal snarest have indlæg til medlemsbladet, Jonna laver en liste over datoer for generalprøver, Heine skriver om de nye medlemmer, alt sendes til Brian. Rengøringsplanen for efteråret medsendes ikke nu, den kommer senere på mail.
 5. Udvalgene: Til programmet er der lavet en tegning til ”Det man ikke dør af”, til ”Gaslys” bliver der også lavet en tegning. Til ”Orla Frøsnapper”, ”På de skrå brædder” og Revyen laver Eva tegninger. Der mangler tekst Brian har haft møde med grafikeren hos bogtrykkeren, der bliver lidt på nogen af siderne i programmet. Det hele afleveres til bogtrykkeren i uge 27.  
 6. Det man ikke dør af: alle roller er besat, Kim synes det ser spændende ud. Flere af de nye også det lød spændende.
 7. Gaslys: Rollerne er besat. Alt skal være hvidt. Alle spillerne var der den 15.6.
 8. Revy: Kent og Morten syntes de havde en rigtig god formiddag den 15.6., de fik rigtig mange input til revyen. Alle spillerne var der.
 9. På de skrå brædder: Der skal kun være tæppe som bag scenen, så der må ikke være mange lyde fra køkkenet, svingdøren må ikke bruges, da tæppet så vil bevæge sig, alle spillerne må blive inde bag scenen. Der må ikke vaskes op under forestillingen, værstgruppen kan evt. opholde sig i sminkerummet.
 10. Orla Frøsnapper: Der holdes nyt møde med alle børnene den 24.6., så må det sidste komme på plads med spilleplanen.
 11. Kurser/udvikling: evaluering af den 15.6.: meget dejlig mail fra Allan, Steen har sendt mail til Helle. ”Næste gang” skal vi huske at have navneskilt. Værtsgruppen syntes rigtig godt om Tapas. Andre har også tilkendegivet at de syntes godt om dagen.  Det blev ikke så dyrt som budgetteret med. Måske skal vi have et mindre opstartsmøde hvert år.
 12. Næste møde: den 24.7. er til korrekturlæsning af programmet. Næste bestyrelsesmøde den 21.8.
 13. Evt.: Telefonkø Lars er ved at får tilbud fra 3 forskellige firmaer, så det bliver lidt spændende, hvad de kan tilbyde.  

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 29.5.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kontrakterne på stykkerne er kommet. Manus på Orla Frøsnapper er kommet, de Andre skulle komme inden 1.6.2013.
 3. Økonomi: Computer er bestilt, systemet bliver opgraderet. Alle ”gamle” VHS bånd er overspillet til DVD. Der er købt kamera. Udmeldt er : Sofie Skovbo, Maja Jensen og Tenna Rhiger.
 4. Oprydningsdag: det er flyttet til den 24.8.
 5. Planlægning af 15.6.: der er 62 tilmeldte. Der er morgenkaffe kl. 9. kl. 9.30 går man ud i grupperne. Frokost kl. 12 – 13, kaffe kl. 16 – 16.30 og middag kl. 18.
 6. Fordeling af roller: Der var 25 til mødet med instruktørerne. Der skal laves evaluering af aftenen. Rollerne er fordelt og det er næsten gået op. Kim har ikke unge nok til ungdomsstykket, det finder han. Der er 5 på Gaslys. Til forårsstykket mangler der endelig svar fra 2. Revyen er besat. Det bar en god aften med Jette, Niels, børnene og forældrene, der mangler nogle børn, Jette og Niels vil prøve at finde nogen. De sætter også børnestykke op i Kragelund, så der kan de nok finde dem, de skal bruge. Alle, som har ønsket at spille , har fået en rolle. Der er møde med instruktører, sydamer, kulissefolk, teknik den 13.6. kl. 19
 7. Programmet: Der er plads til 46 ottendedele annoncer, vi har 43 måske 44, det er nok. Eva skal tegne til Revy, De skrå brædder og Orla Frøsnapper. Matarialet skal afleveres til 1.7. Der skal ingen foto i programmet, men der skal laves en lille beskrivelse af stykket og billeder af spillerne til flyers, som lægges på bordene. Brian tager et møde med trykkeren.
 8. Evaluering af Bunker by night: Det var en rigtig god aften, der var så mange hjælpere, at de også fik set lidt. Vi skal flytte det store telt ned på plænen og så have det lille oppe ved teatret. Der blev taget rigtig godt imod håndmadderne, men til næste år skal vi sælge håndmadder fra det store telt på plænen, mange der kom ind på teatret og så håndmadderne, at havde de vidst det, ville de gerne have haft dem i stedet for pølser. Birgit og Inger havde også fået smurt rigtig fine håndmadder. Birgit har skrevet en liste over, hvad vi skal bruge til næste år. Lars havde et forslag om, vi kan lave noget i forbindelse med julesøndag, så der er lidt mere end nisserne, vi tænker over det til senere.
 9. Næste møde:19.6 og 24.7.
 10. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.4.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: På maillisten til MØGgruppen, som arbejder med børn og unge, der er kommet tilbud om deltagelse i møde den 8.5., det sendes til Kim, Jette og Niels.
 3. Økonomi: det ser fint ud. Lyset skal efterses, så fejlen kan findes. Lars og Allan kigger på bærbar PC. Lars får lavet en aftale om at få overspillet de gamle VHS bånd.
 4. Generalforsamling: Helle har lavet beretningen. Der er kommet  et forslag.
 5. Planlægning af 15.6.: Det er vist at være på plads. Heine laver invitationen, der startes med morgenkaffe kl. 9. Der sluttes med middag ca. kl. 18. Der er sidste tilmelding den 25.5.
 6. Medlemsmødet den 7.5.: Helle byder velkommen, og Birgit serverer kaffe, instruktørerne præsenterer kort stykkerne, derefter kan man snakke med de forskellige instruktører. Der laves lister hvor man skriver navn, tlf. og mailadresse og hvad man er interesseret i, der tages billeder af alle. Der laves en dag for børn den 9.5. kl. 13 og forældrene skal komme til kaffe kl. 15, så de der kan blive informeret om, hvad det er at spille teater og hvad det indebærer, Birgit og Lars deltager.
 7. Oprydningsdag: der er oprydningsdag den 2.6. start kl. 10 og der sluttes af med grill-hygge.
 8. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.3.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Vi er blevet på Dramatikværkstedets mailliste, så ve får tilbud derfra. Kulturrådet har ansat en kulturkonsulent, som skal få den fælles kulturportal op at stå. Sønderport er ved at blive omdannet til et kulturhus, Brian har været der, han synes det et fantastisk hus med mange muligheder.
 3. Økonomi: intet nyt, der er endelig kommet regning for vin, den er nu betalt.
 4. Huskekalender: Afslutning for værtsgruppen m.m. bliver den 29.4 kl. 19. Helle er ved at skrive bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Noter punkter til uskrevne regler til næste møde.
 5. Udvalg: Helle har indkaldt til møde i PR-udvalget den 25.3. Helle venter på tilbud fra trykkeriet. Allan og Lars kigger stadig på lys og computer
 6. Høfeber: Tina, Lars, Helle kommer til afslutning.
 7. Revy: Helle, Tina og Lars kommer til afslutning.
 8. Albert: Lars og Jonna kommer til afslutning.
 9. Medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 10. Helle har møde med Anette Raaby om den 14.4., Helle tager rundstykker med. Desværre kan Niels Kofoed ikke deltage. Planlægning af den 15.6. overføres til næste møde.
 11. Repertoire: udvalget af stykker er afsluttes, så nu kan de fordeles mellem instruktører, det offentliggøres på generalforsamlingen.
 12. Næste møde: 23.4. kl.19
 13. Evt.: sommerreparationer: film på vinduer i sminkerum, gulv bag scenen, oprydning på kontoret, måske flere forslag på næste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 16.2.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: DATS holder seminar i Vildbjerg 13.-14.april, teatret kan sende 2 deltagere, det er gratis. Seminaret holdes, når vi har kursus med bestyrelse, instruktører og DGI. 4 nye medlemmer har indgivet ønskesedler.
 3. Økonomi: Heine har lavet budget, der er afsat penge til kursusdagen, så det giver et underskud. Der er kommet varmeafregning, der er en stigning, som er fremkommet ved højere priser på varme. Nye medlemmer godkendt: Allan Schmidt, Anna Line Lauritzen, Bente Larsen, Ditte Sprogø, Ejvind Nielsen, Emil Blåbjerg, Frederik Jensen, Inge Prang, Inger Krath, Janne Ahler, Jette Koefod-Nielsen, Jonna Mikkelsen, Kathrine Jensen, Knud Sandberg, Kristine Påske, Lena Skovgaard, Lone Tolstrup, Mads Niær Kristensen, Maja Jensen, Mette Hylleberg, Morten Rasmussen, Sofie Skovbo, Tenna Rhiger.
 4. Huskekalender: generalforsamling: Heine genopstiller som kasserer, bestyrelse og suppleant Brian og Lars genopstiller, Joan genopstiller ikke. Revisor og suppleant Stig og Tom genopstiller. Vi foreslår uændret kontingent. Under evt. der er forslag, om at vi ændre medlemspriser for øl og vand, så det bliver 10 kr. for øl, og 5 kr. for vand. Til næste møde skal bladet laves, vi skal have datoerne, på de forskellige planlagte medlemsdage, med i bladet.
 5. Udvalgene: der er styr på fødselsdagsfesten, det er et gangstertema i år. Benjamin + band spiller til spisningen. Brian bestiller noget spændende til middagen.
 6. Medlemsaften med instruktører, Der er ikke nok, som har meldt sig som instruktører.
 7. Kurser/udvikling: der er bekræftelse fra DGI Anette Råby bliver kursusleder den 14.4 kl. 9-16, prisen bliver 280 kr. pr. deltager. Helle skriver til instruktørerne, at de skal mere aktive til medlemsaftenen, Der skal sammen med instruktørerne være lavet øveplan, som skal lægges frem til medlemsaftenen, så spillerne allerede der kan forholde sig til, om de kan øve de dage der planlagt. Der skal ringes til alle skuespillerne den 22.5. og der skal ringes fra teatret, så alle får besked samme dag. Jonna laver udkast til spilleplan, som vi ser på til næste møde
 8. Repertoire: der læses rigtig mange stykker i år, det har fungeret godt at vi har været delt i 2 hold. Der er møde igen den 26.2. og beslutningen tages den 16.3.. Så kan vi få det oplyst på næste møde.
 9. Næste møde: den 19.3. og 23.4.
 10. Evt.: Vi skal se på om der er noget vi kan ændre i programmet. Måske vi kan lave foldere til hvert stykke, som kan lægges på bordene, og som publikum kan tage med hjem.

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.1.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helle har talt med Dorthe Mikkelsen fra DGI, vi kunne tænke os et kursus i bl.a. konflikthåndtering, bestyrelsens forhold til medlemmer, og bestyrelse + instruktører. Kurset afholdes 14.4. kl. 9-16.
 3. Økonomi: Regnskabet for 2012 ser flot ud. Der er kommet regning på huslejen, den kan heldigvis bare sendes videre til kommunen.
 4. Huskekalender: Lars får fremkaldt billeder, så vi kan få billedet for sæsonen 2011-2012 lavet.
 5. Udvalgene: Repertoireudvalget har haft møde den 3.1., udvalget er delt i 2 hold med 6 personer i hver, hold 1 (Tina, Charlotte, Annemette, Birgit N. Lone og Helene) tager ungdomsstykket og efterårsstykket. Hold 2 (Ida, Stig, Kirsten, Poul; Helle og Jonna) tager forårsstykket og børnestykket.
 6. Høfeber: Generalprøven gik godt, holdet glæder sig til at komme i gang. Da Lone skal opereres i skulderen, har Tina læst hendes rolle op, så hun kan afløse Lone et par gange i januar.
 7. Revy: Regner med de er klar til tiden.
 8. Alberte: De kan ikke deres replikker for godt, men det skal nok gå med spillet, de er blevet noget bedre.
 9. Medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 10. Kurser/udvikling: Lars kigger på tilbud af kurser fra DATS.
 11. Næste møde 16.2. kl. 12 hos Birgit.
 12. Evt. Intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.11.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Lars har købt ekstern harddisk til brug for optagelsen af stykkerne. Regnskabet ser fint ud.
 4. Huskekalender: dato for lang bestyrelsesmøde overføres til næste møde.
 5. Udvalgene: Festudvalget: Brian indkalder til møde, invitationen skal med i bladet, der udkommer medio december. Repertoireudvalget: der indkaldes til møde den 3.1.2013 kl. 19 på teatret, Jonna udsender indkaldelse. Lars, Tina og Brian får indsamlet materiale til bladet inden næste møde. Hvis nogen har noget til bladet bedes til sendt til Brian i wordform inden 3.12.
 6. Så længe mit hjerte slår: det går rigtig godt, det ser ud som om holdet har forstået, at det bliver en god forestilling, hvis alle står sammen om det.
 7. Høfeber: det går godt et rigtig godt hold, som fungerer godt sammen. Lone skal opereres i skulderen, datoen kendes ikke endnu, skulle der blive problemer med spilledage, går Tina ind og spille rollen.
 8. Revy: går rigtig godt, musikeren er virkelig god.
 9. Albert: Så er der igen problemer, et par spillere har spurgt om de ikke kan spille kl. 12 og kl. 14 den 20.4.2013, men nu er de så i tvivl om de kan nå den kl. 14, så da der ikke er solgt billetter bliver forestillingerne aflyst.
 10. medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 11. kurser/udvikling: overføres til næste møde.
 12. Billetbestilling/billetter mede videre: intet
 13. Næste møde: den 3.12. kl. 17.30 og 9.1.2013 kl. 16 til hovedrengøring derefter møde.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.10.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Netværksmøde 24.11.2012 i DATS
 3. Økonomi: fint regnskab. Der kommer etiketter med teatrets logo på vinflaskerne.
 4. Huskekalender: der afholdes generalforsamling den 28.4.2013
 5. Udvalgene: vi skal have en til at lave bladet, der skal udkomme i december, hvem?  Repertoireudvalget skal indkaldes snart, på næste bestyrelsesmøde diskuteres hvordan vi deler gruppen, da den er meget stor. Velkommen til teatret opdateres, det samme skal ske velkomst til nye medlemmer.
 6. Snyd: de er færdig med at spille onsdag den 24.10. Det har ikke så godt besøgt som sidste år, men vi vil alligevel forsøge igen til næste år.
 7. Så længe mit hjerte slår: der er premiere torsdag den 25.10. Det er blevet en god forestilling.
 8. Høfeber: der prøves kostumer onsdag. Er færdig med at øve i Søvilla. Det går efter planen.
 9. Revy: Wigant er kommet med på revyen, det er godt med 3 herrer. De har kun været samlet en gang.
 10. Alberte: Der er ingen problemer nu. De har været på scenen for første gang i aften. De øver i mindre grupper.
 11. Medlemsaften med instruktører: skal laves igen til næste år.
 12. Kurser/udvikling:  vi kunne ønske at lave kursus for bestyrelse sammen med instruktører. Et fælles kursus for alle grupper på teatret, forsøg at få Musik- og Teaterhuset den 15.6.2013.
 13. Billetbestilling/billetter m.v.: det er gået rigtig godt med bestilling over nettet til Snyd, måske det kan laves til børneforestilling, men der skal kun bestilles op til 10 billetter, derover må der ringes til billetbestillingen.
 14. Næste møde: 19.11. og 3.12.kl. 17.30.
 15. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.9.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Intet
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Der købes fotokamera. Heine sender ny medlemsliste ud, Tina går maillisten igennem og får rettet op på det.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene: Helle har fået en annonce med spilleplanen for efteråret sat i Ekstraposten. Jørn I sørger for en omtale af stykkerne både i Midtjyllands Avis og Ekstraposten, samt at kalenderen i Ekstraposten er opdateret.
 6. Snyd: det er fine plakater der er lavet, spillerne er ved at hænge dem op rundt på skolerne og i byen, der er lavet forskellige billeder til uddeling i stedet for postkort. Der er ved at være en god nerve i stykket nu. Der bestilles kage til generalprøve, roser og mad til premieren.
 7. Så længe mit hjerte slår: stykket er drøftet.
 8. Høfeber: holdet er nu fyldt op. Det går godt, holdet fungerer godt sammen.
 9. Revy: er ikke startet endnu.
 10. Albert: Eva og Nikita er hoppet fra. det har været en noget kaotisk start, men nu er der styr på det. Laura er på ferie i 3 uger i øveperioden. Til næste år inviteres forældrene til at komme efter børnene, når de er samlet til ”legedag”, da skal forslag til spilleplanen foreligge, man skal der tage stilling til den og om man vil være med på de betingelser teatret stiller, vi kan ikke have det kaos det har været i år. Der er ikke en pasningsordning, man kan komme til, når man har tid lyst.
 11. kurser/udvikling: det er været 2 gode kurser. Til næste år vil vi prøve at få et instruktørkursus op at stå.
 12. Billetbestilling/udvikling: Det er på nettet til Snyd, så det bliver spændende at se, hvor mange der bestiller over nettet. Det har været helt vild med bestillinger i år, de første 4 dage var det nærmest umuligt at komme igennem til teatret, kom man igennem, var det som at vinde i lotteriet. Vi må prøve at finde en løsning til næste år, måske at det bliver oplyst hvilket nummer man er i køen, så ved man der er kontakt og ikke bare at der er optaget.
 13. Næste møde: 22.10.2012 og 19.11.2012
 14. Evt.: Heine og Birgit sørger for avisudklip til scrapbogen, Brian får fremkaldt billeder fra sidste år, så vi kan få lavet billedet til gangen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den16.8.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Regn skabet ser meget fint ud. Udmeldt medlemmer: Mathilde Pape, Cecilie Knudsen, Nadia D. Pedersen, Lene Ahlgren, Morten V Jakobsen, Elsebeth Kristensen, Irma Sehapovic, Christel W. Pape, Signe Rasmussen, Annette Holgaard, Christina Holgaard, Hans Chr. Larsen.
 4. Huskekalender: Korrekturlæsning på programmet. Helle skriver følgebreve til annoncører, abonnementsmedlemmer, det skal medsendes programmet. Deltagelse i åbenprøve, generalprøve og premiere tages op på næste møde.
 5. Udvalgene: Tina laver rengøringsliste for efteråret. Der gøres hovedrent 18.9. kl. 16. Der inviteres til værtsgruppemøde den 10.9. kl. 19.
 6. Snyd: der er læseprøver tirsdag og torsdag.
 7. Så længe mit hjerte slår: Per Jeppesen er kommet med på holdet i stedet for Steen Møller Nielsen, det går godt med læseprøverne.
 8. Høfeber: der starter læseprøver den 29.8., der mangler desværre en mand, da Morten Voetman har meldt fra på grund af arbejde.
 9. Revy: intet nyt starter læseprøver den 9.10.
 10. Albert: er ikke startet læseprøver endnu. Der har været store problemer med at får spilleplanen til at gå op. Det skal tages med på ”kursusdage” for børnespillerne til næste år.
 11. Kurser/udvikling: Der er kursus med Kim Harris den 18.-19.8., der startes med rundstykker kl. 8.30. Niels Rahbech vil gerne have flere med på kurset den 8.-9.9., der er sendt reminder ud til Revyholdet og ”Mogensenholdet”.
 12. Billetbestilling/billetter m.v.: der åbnes på telefonen for billetsalg den 4.-5.9. for abonnenter og annoncører, derefter må programmer lægges ud til alle.
 13. Næste møde: 18.9. og 22.10.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.6.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har diskuteret rollefordelingen og besked til skuespillerne, vi vil samle op på det til næste år. DATS har afholdt netværksmøde på Perronteatret, Heine og Helle, vi har måske ikke meget ud af mødet, da vi har vores egne lokaler og en stor medlemsskare. Det er bestemt at holde 2 møder om året, vi har været nød til at sige fra til at holde næst møde, da vores teater er optaget alle hverdagsaftener i efteråret. Man kan låne Musik- og teaterhuset gratis 1 gang om året, man må sikkert ikke tage entre, men er det nødvendig, man kunne jo gå sammen med en anden amatørteaterforening. Der kan også holdes kurser gennem DATS, det har vi haft et par gange. Der gives et tilskud til disse kurser. Der kommer et referat som opsummerer, hvad der er talt om på mødet.
 3. Økonomi: Lars har undersøgt der kan købes en ekstern harddisk for 1000-1500 kr. til gamle VHS bånd af forestillingerne.  Vi køber en. Der skiftes hvidvin. Økonomien er ok.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene. Maillister skal opdateres til de forestillinger, Brian hjælper Tina. Medlemsbladet kommer sidst i juni, så kan datoer på generalprøver og premiere komme med. Martin Holm(Bunkermuseet) laver et udkast om Snyd til programmet. Helle har lavet forord. Der er lavet en mappe til notering af udlånte kostumer, den står på hylden ved telefonen.
 6. Snyd: Lotte har sagt ja til at være behjælpelig, men hun har ikke hørt noget fra Michael. Helle tager kontakt. Det er ikke godt at han ikke være der de sidste 3 tirsdage. Brian følger op på PR.
 7. Så længe mit hjerte slår: holdet har været samlet, der er udleveret rollehæfter, så der skulle være styr på det.
 8. Høfeber: holdet har været samlet og fået rollehæfter, der er også udleveret øveplan, så der styr på det.
 9. Revy: holdet har været samlet, alle omkring holdet deltog. Der udleveres tekster til oktober når holdet mødes igen.
 10. Albert: Det skal ændres til Alberte, i programmet kunne det evt. laves med et væltet e. Helle tager kontakt til trykkeriet.
 11. Kurser/udvikling: Der er fra teatret tilmeldt 13 på hvert kursus, det er flot.
 12. Billetbestilling/billetter m.v.: Lars har lavet et godt online system, som skal bruges til Snyd, det bliver linket til FB. Det skal hverdag koordineres med billetbestillingen, så de der evt. bestiller over tlf. bliver noteret, Der laves en liste til billetsælgerne som sædvanlig.
 13. Impro: Helene finder nogle datoer, som kan komme med i bladet, så er alle forberedt i god tid.
 14. Næste møde: 16.8 kl. 19 og 18.9. kl. 18.
 15. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 27.3.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Banknordic lukker deres filial her i byen og flytter til Århus, vi undersøger andre muligheder. Vi har vurderet om vi skal med Silkeborg turisme, men til 1100 kr. siger vi nej.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Det er kun medlemmer der kan købe til medlemspriser i baren, de kan købe til mand/kone men ikke til gæster, det står også i brochuren ”Velkommen til Silkeborg Ny Teater”.
 4. Huskekalender: der skal være afslutning for værtsgruppen, PR og billetsælgere den 30.4. kl.  19. Sommerrep: Verner kontakter Poul Erik om reparation af loftet. Der skal ryddes op i depotet og garderoben ved køkkenet, stolene skal rengøres, lampekuplerne skal rengøres, der skal se på gulvet ved siden af scenen. Birgit Davidsen kigger på sofaerne. Det er bestemt til den 17.5. kl. 10. Der lægges sedler frem til generalforsamlingen så man kan skrive sig på.
 5. Udvalgene: Kostumer: vi låner kun tøj ud til de små dilitantforeninger i de nærliggende forsamlingshuse, ikke til andre, medlemmer kan låne til optræden (skal lægges på plads igen) ikke til fest. Der skal laves en bog, hvor man skriver hvad og hvornår man har lånt noget, og der skrives når det er leveret tilbage. Kostumeholdet rydder som sædvanligt op efter sæsonen, vasker selv og hænger tøj på plads. PR er ude og gentegne annoncer. Helene har starter medlemsmøder op med teatersport.
 6. Revy: der er lavet 2 ekstraforestillinger.
 7. Den nøgne sandhed: der er stadig billetter tilbage. Håndværkerforeningen har aflyst forestillingen den 28.3 med 2 dages varsel. De har betalt 4600 kr. for den.
 8. Otto er et næsehorn: det går godt, der er rigtig mange på venteliste, men der kan ikke komme flere ind, de sidste 4 forestillinger er solgt til skoleklasser.
 9. Repertoire: Udvalget her bestemt repertoiret, der bliver ungdomsstykke, efterårsstykke og til foråret bliver der revy, skuespil og børnestykke. Instruktørerne skal være på plads så de kan mødes den 23.4.
 10. Behandling af mail og sms: formanden besvarer mails til bestyrelsen.
 11. Kurser/udvikling: Skuespillernes værktøjer med Kim Harris den 18.-19.8.. Sang og stemmetræning med Niels Rahbek den 8.-9.9. Begge kurser er fra 9 – 16, men der startes med kaffe kl. 8.30. Hvis der ikke bliver fyldt op med vores egne medlemmer inden 15.5. udbydes det til andre interesserede til 500 kr. Medlemmer betaler 100 kr.
 12. Billetbestilling/billetter: Billetter til ungdomsstykket forsøges solgt over nettet.
 13. Næste møde : 23.4.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.2.2012

 

 1. Referat godkendt

 2. Postgang: Der er indbudt til kunst- og kulturmøde på Medborgerhuset den 7.3.2012, JHelle deltager.

 3. Økonomi: Heine har lavet budget, det ser fint ud. Årsregnskabet er klar til revision. Nye medlemmer godkendt: Benjamin Aalbæk Lund, Birthe Ugilt, Cecilie Knudsen, Christel W. Pape, Borte Blem, Dorte Nørgaard, Eva Rasmussen, Hanne Bachmann, Helle Andersen, Kurt Hedegaard, Lone Bitsch, Mathilde Andersen, Mathilde Fanget, Nadia D. Pedersen, Nikita Lange, Per Jeppesen, Peter Bitsch, Signe Larsen, Simone Wildau, Sonja Svarre, Yannick Leroyer, Yngve Lyngsø, Annette Holgaard, Frederik Jensen, Janne Ahler, Christina Holgaard, Irma, Lena Skovgård.

 4. Huskekalender: Dagsorden til generalforsamling gennemgået og drøftet. Der foreslået uændret kontingent. Sommerreparationer: Der skal lys på øvre loft. Loftet i salen skal repareres, der tages igen kontakt til Poul Erik (malernes andelsforretning). Stolene skal renses og lampekuplerne skal vaskes, det foreslås at stolerensning og kuppelvask skal foregå som en ”kursusdag”, altså start med rundstykker og senere frokost. Det lægges lister frem til generalforsamling som man kan skrive sig på. Hvad kan vi gøre for at få skiltet (ved vejen), gjort mere synlige, Badet har foreslået, at vi sætter lys på skiltet, Jørgen spørger Funder el, hvad det vil koste.

 5. Udvalgene: værtsgruppen: fordeling af arbejdet er drøftet, der skal købes ny dug til tag selv bordet. Festudvalget: der er styr på det køkkenpigerne er bestilt, maden også, men der er ikke så mange tilmeldte endnu, det kan stadig nås, der er lige sendt rykker ud. PR-udvalg: går i gang snarest Helle går med i udvalget. Bladet: indkaldelse til generalforsamling, Tina laver indbydelse til ture til Busbjerg og Thorning.

 6. Procedure ved fordeling af roller: drøftet men ikke helt afklaret endnu.

 7. Revy: Publikum tager godt i mod det, anmelderen var ikke så begejstret, skuespillerne var gode nok, men han syntes ikke så godt om teksterne.

 8. Den nøgne sandhed: det går rigtig godt publikum morer sig godt, der er ikke solgt så mange billetter i vinterferien, men ellers ser det fint ud.

 9. Otto er et næsehorn: det kører også fint, der har aldrig været så lang en venteliste.

 10. Repertoire: der er ikke så meget at sige endnu, der læses til bøger til 5 stykker.

 11. Kurser/udvikling: der er intet nyt.

 12. Billetbestilling: intet nyt.

 13. Næste møde: 27.3.2012.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.10.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: note fra børnehaven, husk at sætte krukke over til cigaretskud, så publikum ikke smider dem udenfor, krukken skal stilles tilbage hver aften. Medlemmerne skal også tænke på ikke at smide tomme pakker i vores egen krukke, de skal smides i affaldsspanden, det kan ikke være rigtigt, andre skal rydde op efter rygerne.
 3. Regnskab: vi kommer som lovet ud med et underskud i år, ellers intet at bemærke. Udmeldte: Kim Konnerup, Pernille Christiansen og Lise Juul.
 4. Huskekalender: bestyrelsen gør hovedrent den 12.1.2012 kl. 17. I bladet der kommer i december skal datoer for generalprøverne oplyses.
 5. Udvalgene: Festudvalget mødes den 7.11. og laver der indbydelse til festen, så det kan komme i decemberbladet. Der skal gives besked om udsolgte forestillinger, så de ikke tager derud.
 6. Procedure ved fordeling af roller: Vi har fået aftalt en procedure for næste års fordeling af roller, det kommer i decemberbladet. Ønskeblanketten sættes også i bladet.
 7. I dit korte liv: Trods problemer og vanskeligheder, er holdet kommet godt i mål med en rigtig flot forestilling, det skal nok blive godt modtaget af publikum.
 8. Revy: der er ikke så meget at sige endnu, men det er startet godt.
 9. Den nøgne sandhed: Efter 3 gange i Søvillaen, hvor der er terpet replikker, bliver det godt at komme på scenen igen, men det går efter planen.
 10. Otto er et næsehorn: Det går efter planen.
 11. Kurser/udvikling: Jørgen har bestilt spotkursus hos DGI, vi ønsker forslag til medlemsmøder.
 12. Ungt Blod: Produktet var rigtig, det blev et godt stykke som blev godt modtaget af publikum. Vores unge mennesker har haft en god oplevelse med stykket, også de aftner der ikke var mange publikum. Der har været mange unge mennesker blandt publikum, så vi håber, de har opdaget, teater er en god oplevelse. Mange blandt publikum har syntes at de unge mennesker var modige. Det var en rigtig god oplevelse for Silkeborgskolen. Vi tror ikke det er sidste gang med et stykke for de unge, der er noget vi kan arbejde videre med.
 13. Billetbestilling: overføres til næste møde.
 14. Næste møde 21.11.2011 og 12.1.2012.
 15. Evt.: Joan og Tina var til afsked med Annelise i børnehaven, kedeligt at hun er blevet flyttet, håber vi får et ligeså godt samarbejde med den nye leder.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.10.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er invitation til afsked med Annelise fra børnehaven den 12.oktrober kl. 14-16.30, Tina og Joan repræsenterer Teatret. Der har været DGI møde for frivillige kræfter i Silkeborg, Jørgen og Brian har deltaget.
 3. Økonomi: Vi har brugt mange penge, men til gode formål.
 4. Huskekalender: ønskesedler sendes ud med december nummeret af medlemsbladet.
 5. Udvalgene: PR, der er kommet flere holdere til at sætte vores programmer i hos handlende og lign.  Helle har lavet billede for sidste sæson, og lavet scrapbogen. Teknik: de nye lamper vi har fået er rigtig gode. Brian indkalder festudvalget til møde, invitation skal med i medlemsbladet der udkommer i december.
 6. Ungt blod: forestillingen er rigtig god. Det var en flot anmeldelse, der var i avisen, håber det giver flere solgte billetter men desværre bliver det nok nødvendig at aflyse 2 forestillinger.
 7. I dit korte liv: Der er åben prøve den 11.10. Der er lavet et par ekstra øve gange.
 8. Revy: starter øvning den 11.10. Der er lavet 30 numre. Musikeren har fået melodierne.
 9. Den nøgne sandhed: det går godt, nu hvor alle roller er besat.
 10. Otto er et næsehorn: der er øvet 3 gange.
 11. Kurser/udvikling: DGI laver spotkurser, vi vil prøve at få lavet et.
 12. Procedure ved fordeling af roller: overføres til næste møde.
 13. Næste møde: 31.10. og 21.11.
 14. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.5.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Bunker by night er den 28.5. Der har været afholdt lejermøde på Badet, det var et meget positivt møde, Jørgen ønskede mødetidspunktet ændret til 16.30, det var der enighed om. Da vi måske får problemer med at få øveplanen til at gå op i efteråret, der er jo mange hold, har Annelise fra børnehaven tilbudt at os bruge en af deres lokaler, de bruger dem jo ikke om aftenen, vi kunne ringe og få en aftale, hvis det blev nødvendigt.
 3. Økonomi: Over halvdelen af medlemmerne har betalt kontingent. Marianne og Hans Løkke, Alexander Dahl og Margrethe Trane har udmeldt sig. Brian undersøger om der kan fås tilskud til en hjertestarter hvis man tager hele området med dvs. børnehaven, Kunstcentret og os. Billetpriser børneforestilling uændret 40 kr. hel forestilling 2000 kr. Ungdomsstykket 85 kr. rabat til studerende med studiekort. Voksne 85 kr. hel forestilling 4600 kr.
 4. Huskekalender: sommerreparationer: Tina og Malene rydder op i makeup, Susanne vil godt stå for malingen af salen.
 5. Udvalg: PR-udvalg, der forandres lidt i programmet for at få plads til alle stykker, 5 annoncører vil ikke fortsætte, men Heine vil tage kontakt til Tuborg igen, da vi tror der forelægge en misforståelse, det er en ny salgskonsulent, der er kommet til at stå for det. Der tænkes på andet reklame til ungdomsstykket, bl.a. skal der sendes reklamer ud til ungdomsuddannelsesstederne. Helle foreslår at sende breve til firmaer/forretninger hvor der er mange unge ansat, vi kan også spørge de unge om de har nogle gode ideer. Programmet kommer den 29.8. billetbestillingen åbner den 5.9. for abonnenter, derefter er billetbestillingen som normal. Kostume damerne rydder op efter vinteren. Der er ikke nogen fra holdet der kan komme til møde med instruktører den19.5. Brian tager kontakt til kulisseholdet.
 6. Ungdomsstykke: Michael I. er instruktør. Der er audition den 15.5.. Der bliver premiere den 22.9., billetbestillingen for ungdomsstykket åbner den 22.8. men kun for ungdomsstykket. Holdet har læseaften den 26.5. øvningen starter den 15.8.
 7. I dit korte liv: Jørgen er instruktør. Instruktørerne har været samlet og fordelt roller, men det udmeldes først efter den 19.5.. Måske er der musik klar til stykket.
 8. Revy: Kent er instruktør, Morten hjælper. Holdet starter først øvning til oktober.
 9. Den nøgne sandhed: Wigant er instruktør. Wigant er klar med hvem og hvad der skal bruges til stykket.
 10. Otto er et næsehorn: Helene er instruktør, hun har med glæde taget imod opgaven som instruktør. Vi er overbeviste om, at hun får lavet en god opsætning. Helene vil lave et opstartmøde i maj.
 11. Kurser/udvikling: Gunhild kan lave sangkursus den 27.8.-28.8. Lars melder ud til medlemmerne. Michael holder måske et kursus for ungdomsstykket. Brian vil gerne holdet et kursus for teknik og evt. instruktører.
 12. Næste møde: den 8.6. og 8.8.
 13. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.4.2011

 

 1. Konstituering: Næstformand: Tina Elkjær Pedersen

                                      Sekretær: Jonna Elkjær

 1. Kontaktpersoner: se listen
 2. Ungdomsstykke: der kun plads til 6 på scenen Alle kan ikke komme på scenen, men der jo mange andre opgaver. Der holdes audition midt i maj for teatrets medlemmer d.v.s. hvis der er nye medlemmer skal de have betalt kontingent før 6.5.2011 ellers kan de ikke komme i betragtning.
 3. Revy: der er fundet en pianist Benjamin.
 4. Næste møde: 12.5. og 8.6.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 4.4.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: regnskabet er tilfredsstillende. Vi har fået et nyt skab (lidt dyrt men flot). Det skal bruges til skiftende udstilling af ting fra ”gemmerne”.
 4. Huskekalender: generalforsamling: Jørgen har lavet beretningen, der er bestilt kage, så alt skulle vist være klar, vi foreslår uændret kontingent. Jørgen har talt med Ole K. om opsætning af radiator i sminkerummet, det koster 5000 – 6000 kr.. Jørgen har set på nyt optagerudstyr, det lyder spændende, så det må vi have, så skulle optagelserne blive bedre. Vi har talt om opsætning af ventilatorer i salen, der bliver nogen gange meget varmt. Sommerreparationer: spørg Susanne om hun vil stå for malingen af salen, der skal sættes noget på scenekanten for neden, det ser altid forfærdeligt ud, der bliver sparket på det.
 5. Udvalgene: der bliver afslutning for værtsgruppen, PR-udvalg, repertoireudvalg og billetsælgere. Heine udsender invitation. PR-udvalget starter op midt i april. Kulisseudvalget ordner kulisserne, de skal nok være der og sige hvis noget skal bæres op eller ned. Syholdet ordner selv kostumerne, bærer op efter som de hænger på plads. Verner sørger for regi kommer på plads. Repertoireudvalget: det er p plads hvad der skal spilles til næste år, det oplyses på generalforsamlingen. Vi håber også at have instruktører på plads inden da.
 6. Musefælden: nu nærmer afslutningen sig snart. Der bestilles mad til afslutning.
 7. Revy: der skal holdes møde med forfatterne, Jørgen indkalder.
 8. Peter Pan: der er 2 forestillinger tilbage, der er bestilt mad til dem, der bliver run på den 10, men så kan de jo nemt blive til generalforsamlingen.
 9. Kurser/udvikling: Michael laver et kursus for de unge  i skuespilteknik. Vi forsøge at få Gunhild til at lave et sangkursus.
 10. Næste Møde: bestemmes efter generalforsamlingen
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 27.2.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Henvendelse om et billetsystem på nettet, det kigger vi på, men det er ikke nemt for os, da vi bruger borde i stedet for stolerækker. Henvendelse fra Christian Ejming med tilbud om kurser m.m., men vi vil bruge samme instruktører som sidste år.
 3. Økonomi: det kører fint, det er nu vi har indtægterne, så kommer udgifterne hen over sommeren. Godkendelse af nye medlemmer: Alexander Dahl, Asmus Høyrup; Astrid Søndergaard,  Camilla Olsen, Connie Andersen, Einar Andersen, Hans Chr. Larsen, Jannie Jakobsen, Judith Olesen, Jørgen Olesen, Kristinna Andersen, Lars Linnebjerg, Lilly Munch, Line Klimnkby, Lisa Kristensen, Louise Olsen, Mathilde Pape, Mette Vestergaard, Nanna Jacobsen, Nils Kr. Munch, Per Dybsø, Pernille Christiansen, Susanne Fossgreen, Tanja Andersen, Tina Klinkby.
 4. Huskekalender: Jubilæum: holdet til underholdning mødes mandag, så det skulle være på plads, navneskilte til bestyrelsen er lavet, Jørgen har lavet velkomsttalen, maden er bestilt, journalisten var på teatret onsdag aften, der kommer en artikel i avisen i løbet af ugen. Til festen den 26.3. er der allerede mange tilmeldte. Generalforsamling: indkaldelse er lavet og kommer i medlemsbladet der kommer midt i marts. Da vi meget tragisk har mistet Birgith, er Jan trådt ind i bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Aase og Jan som ikke ønsker genvalg, så vi skal have 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Jørgen har været ved at forberede beretningen. Sommerreparationer: der skal ryddes op i sminken, en del skal nok smides ud. Måske skal der findes en anden måde, at opbevare det på. Der ønskes en radiator i sminkerummet. Loftet i salen skal repareres, det skal stykket under scenen, det ser altid frygtelig ud, salen skal males.
 5. Udvalgene: Der er møde i repertoireudvalget tirsdag den 1.3. planen er at der skal være et ungdomsstykke, et efterårsstykke, revy, børnestykke og forårsstykke. Der har været meget i spil, men der er endnu ikke fundet noget.
 6. Musefælden: intet nyt.
 7. Revy: de er snart færdigspillet, til afslutning ønskes landgangsbrød.
 8. Peter Pan: Det var en god forestilling for Solbo i går eftermiddag, de var meget glade for at vi havde tænkt på dem. De havde en flot kurv med forskellige ting til skuespillerne.
 9. Kurser/udvikling: der satses på kurser den 25.-26.juni og 13.-14.august
 10. Næste møde: 4.4.2011 kl.19.
 11. Evt:. der laves tur til Thorning den 9.6. kør selv og mødes derude, der spilles kl. 20. Tur til Busbjerg 21.6. afgang fra Kvickly kl. 18 der spilles kl. 19.30. Tina sætter noget i bladet om det.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Silkeborg Ny Teater den 17.1.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Heine har lavet regnskabet for 2010 færdig, det er endt med et tilfredsstillende resultat. Vi vil bruge en del penge på jubilæumsaktivitet.
 4. Huskekalender: Jubilæumsudvalget: der skal annonce i Midtjyllands avis og Ekstraposten, vi vil gerne have en omtale i avisen den 24.2. da den husstandsomdeles denne dag. I forbindelse med jubilæet har vi bestemt, at vi vil give en forestilling (Peter Pan) til nogen der ellers ikke kommer i teater. Vi har henvendt os til Solbo, de var meget glad for henvendelsen, og meget interesseret, så vi håber de kommer. 
 5. Udvalg: repertoireudvalget går i gang nu, men ungdomsstykket tager vi os selv af. Udvalget skal se på efterårsstykke, forårsstykke og børnestykke. Intet nyt fra andre udvalg
 6. Musefælden: anmeldelsen var ok, godt at folk bag scenen blev nævnt.
 7. Revy: det køre jo med udsolgte huse.
 8. Peter Pan: der er bestilt mad til premieren, og der bestilles roser. Det bliver spændende at se, det lover godt.
 9. Kurser/udvikling: intet nyt
 10. Næste møde: 9.2. kl. 17 (kun jubilæum) og 27.2 kl. 13 hos Jørgen
 11. Evt.: intet

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 6.11.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Avisens manglende anmeldelse drøftet, vi kan leve med det. Heine har svaret på børneattester til kommunen, ve har dem vi skal have. Der er lavet plan over nødudgangene, medlemmer skal vide hvad der skal ske i forbindelse med brand.
 3. Økonomi: Helle får oprettet døgnboks, vi kan aflevere pengene i, det er blevet lidt sværere nu Jørgen ikke er i banken. Heine skal have ny PC til regnskabet. Allan og Tina tager ud for at kigge på mikrofoner.
 4. Huskekalender: jub.udvalget har drøftet receptionen, der kommer invitation til medlemsfesten i medlemsbladet. Maria og Trine (som har meldt sig til festudvalget) skal med til møde fra januar.
 5. Udvalgene: kulisser til Musefælden er færdig, de er også snart færdig til børnestykket. Der skal en liste på væggen mellem foldedøren og bardøren, det kan ikke undgås at stolene skraber på væggen. Der er lavet værtsplan for forårssæsonen. Jørn I. er trådt ind i PR-udvalget.
 6. Musefælden: der er åben prøve på onsdag, det bliver spændende,  men måske også hårdt for spillerne, men de synes også det er rart at prøve. Spørger holdet hvad de kunne ønske at få serveret efter premieren.
 7. Revy: Det går godt, publikum tager godt i mod. Der er jo udsolgt.
 8. Peter Pan: Der var første gennemspilning mandag den 29.11. Der serveres tærter efter premieren. Helle finder ud af antal roser.
 9. Kurser/udvikling: Intet nyt.
 10. Næste møde: 17.1.2011, lang bestyrelsesmøde 27.2.kl. 13. Generalforsamling bliver den 10.4.2011 kl. 19.
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.10.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er brev fra Flaskekompagniet, der kommer en ny ordning fra 1.1.2011, det indebærer at vi kommer til at betale ca. 500 kr. om året for få afhentet flasker, men vi vil ikke bede nogen om at køre de tomme flasker væk. Der har været montør fra ”Ken” for service på opvaskemaskinen, der er noget med saltindtaget. Der er kommet en henvendelse fra Eva, om der fra teatret evt. kan levere noget underholdning til deres aktive borgerforening i Tange, vi vil ikke fra teatrets side, men har nogen lyst på eget initiativ, må de gerne kontakte Eva.
 3. Økonomi: der har ikke været de store investeringer i år, så regnskabet ser godt, men der skal nok bruges penge i forbindelse med jubilæet.
 4. Huskekalender: Når taget er færdig skal vi have nogen til at hjælpe med at få tømt salen, når vi kender datoen bliver sendt bud rundt. Værtsgruppemøde bliver den 28.10. kl. 19, Heine sender invitation rundt. Jubilæet: udvalget har haft møde igen, der skal være en reception den 4.marts, det bliver annonceret både i Ekstraposten og Midtjyllands Avis. Vi vil prøve at spørge Midtjyllands Avis om de vil lave en reportage om teatret, som vi ser de gør med mange andre ting. Til festen den 26.3. har vi fået et par piger til at hjælpe i køkkenet med maden (baren må selv klare) så alle kan hygge sig i salen denne aften. Der er talt med Pernille og Lotte, om hvad de mener om at sætte et ungdomsstykke op til næste efterår. Detr arbejdes der videre med.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet arbejder godt, Tom og Lillian, som tager sig af børnestykket, har talt med Kim om hvilke tanker han har om det. Kulisserne til skuespillet er ved at blive tapetseret. Kostumedamerne er også godt i gang, der er syet rigtig mange kostumer til Revyen, til Musefælden er det nok mere med at passe tingene til. De er også godt i gang med kostumer til børnestykket.
 6. Musefælden: der læses godt, det er ved at tage form, spillerne er meget langt med deres replikker hvilket betyder at der kan arbejdes i dybden med scenegang osv.
 7. Revy: det går rigtig godt, det er en stor fordel for øvningen, at Yngve har spillet sidste år, han ved hvordan der spilles til en revy. Der er åben prøve den 19.10.
 8. Peter Pan: de arbejder godt, Kim og Pernille er et godt team.
 9. Kurser/udvikling: intet nyt.
 10. Næste møde: mødet 11.11. starter med hovedrengøring kl. 16. mødet i december bliver den 6.
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.9.2010

 

 1. 2 referater godkendt
 2. Postgang: Heine bestiller service på opvaskemaskinen. Programmer til annoncører, abonnenter og medlemmer er pakket i dag. Den 15.9. må der lægges programmer ud. Billetbestillinger åbner den 13.9.
 3. Økonomi: det ser stadig fint ud. Udmeldte: Amalie Andersen, Camilla Nyizsnyanszky, Cecilia Corneliussen, Cecilie Vogel, Isabel Rasmussen, Kristian Winther, Lisa Kristensen, Maria Geishirt, Mette Andersen.
 4. Huskekalender: jubilæumsudvalg: der bliver møde i slutningen af september, når alle er vendt tilbage fra ferie. Receptionen bliver den 5.3.2011 og festen for medlemmer bliver den 26.3.2011. Repertoireudvalget mødes i januar, det undersøges om der evt. kan sættes et ungdomsstykke op.
 5. Udvalgene: kulisseholdet har delt sig således, Lillian og Tom tager sig af børnestykket, Ida, Stig, Aase, Judith og Jørgen tager sig af skuespillet, Susanne tager sig af revyen. Holdet hjælper selvfølgelig hinanden, hvis andre har behov for hjælp. Til skuespillet skal der sættes lister på dørene, så det ligner fyldningsdøre, Steen laver pejsen. Teknik: der er 10 på kulisseholdet her i blandt 3 nye, der er 3 på hvert stykke, en af de nye vil i første omgang kun være med til at sætte lyset, der skal sættes mikrofoner op til optagelse af stykkerne. Kostumer: der er ryddet op i stofferne, så det nu er muligt for alle at se, hvad vi har i ”gemmerne”. Holdet har fordelt sig på stykkerne, men de hjælper hinanden, der skal syes meget til revyen, de er godt i gang.
 6. Musefælden: Der er ingen instruktørassistent, men det går alligevel. Holdet fungerer godt, det går efter planen, alle er nu tilbage efter ferie.
 7. Revy: Man forsøger at finde ekstraforestillinger, hvis det skulle blive nødvendig. Jan vil godt være regissør men ikke alene. Det har haft stor betydning for revyen, at der kunne øves med musiker fra start. Det går efter planen.
 8. Peter Pan: Rollerne er nu fordelt, Kim siger til, når der er brug for sufflør. Kulisser bliver lidt anderledes end det plejer.
 9. Kurser/udvikling: Der er afholdt 2 rigtig gode kurser. Gunhild vil gerne lave sangkursus næste år, det kan ”sangholdet” meget varmt anbefale. Heine finder en dato, måske omkring oktober.
 10. Næste møde: 7.10. og 11.11.2010
 11. Evt.: intet  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 21.6.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Ændringer af leveringer fra Carlsberg, nu 10 kasser i stedet for 15. Bageren har lukket butikken, bageren på Nylandsvej kontaktes angående annonce til programmet.
 3. Økonomi: ser rigtig pænt ud. Efter udsendelse af kontingentopkrævning på mail, har en del medlemmer betalt, sammen med bladet udsendes opkrævning til de der ikke har mail.
 4. Huskekalender: jubilæumsudvalget samles i starten af juli, det består af Mette, Michael I og Jonna, Wigant, Jette, Else da de har været med til at starte teatret, Carsten vil vist også gerne være med, han spørges selvfølgelig også.
 5.  Udvalgene: spilleplanerne være færdig så hurtig efter 1.juli som det er muligt, Heine laver den. Vi holder fast i madpriser fra sidste år. Der mangler stadig 2 annoncer. Eva har lavet tegninger til stykkerne. Der skal ryddes op på loftet, det skal tømmes inden uge 35, da der skal nyt tag på (hvilket også er meget tiltrængt). Oprydning/flytning af møbler den 23.-24.august kl. 17.30, der ønskes hjælp fra medlemmerne. Birgith vil invitere billetsælgerne, når programmet kommer ud. Kulisseholdet mødes og fordeler stykkerne imellem sig, da de helst vil lave hver sit stykke, instruktørerne får meddelelse om hvem de skal henvende sig til, hvis der er ændringer. Sydamerne er i gang med ophængning/oprydning.
 6. Musefælden: der mangler stadig en yngre mand. Holdet har været samlet den 9.6. og fået rollehæfter udleveret. Der er endnu ingen instruktørassistent.
 7.  Revy: Yngve spiller igen i næste sæson. Susanne er instruktørassistent . Holdet har været samlet.
 8. Peter Pan: Da Poul har sagt fra som instruktør, har Kim Konnerup sagt ja. Pernille Lund er instruktørassistent. Spilleplanen sendes ud til godkendelse. Kim mødes den 28.6. med kulissefolk, sydamer og regi.
 9. Kurser/udvikling: der er bestilt værelse til Gunhild.
 10. Næste møde: 9.8. og 9.9. som starter kl. 17.30 for udsendelse af program.
 11. Evt.: intet

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.5.2010

 

 1. Konstituering: næstformand: Birgith Lund

                              Sekretær: Jonna Elkjær

 1. Kontaktpersoner: se vedlagte bilag
 2. Næste møde: den 27.5.2010 og 21.6.2010
 3. Evt.: Vi skal have en udstilling i 2 vinduer hos Banknordik i sep. og okt., der skal laves et skab til udstilling i Cafeen, så der kan laves en ny udsmykning i stedet for kjolen, som har stået længe, vi kontakter Helge (som har lavet baren) for at få noget der ligner baren.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.3.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kunstcentret har meddelt, at det forventes der kommer nyt tag i år. Heine har overfor kommunen bekræftet, at der er indhentet børneattester, det skal der hvert år.
 3. Økonomi: vi har en meget fin økonomi, der er kommet afregning på lys og varme, det var en meget lille efterregning.
 4. Huskekalender: det er for få, der har afleveret ønskesedler, når man tænker på hvor mange medlemmer vi er.
 5. Udvalgene: kulissegruppen vil gerne arbejde med hvert sit stykke. Der bliver også ryddet op i kulisser når sæsonen er slut. Teknik: der er måske flere afviklere til næste år. Kostumer: der kommer et nyt medlem. Pr-udvalget mødes 17.3. for at dele annoncetegning mellem udvalgets medlemmer. Værtsgruppen ønsker hynder til køkkenstolene.
 6. Tak, så er det nok for i aften: Jørgen kontakter Michael (angående alle tre stykker), om han kan tage billeder i år. Susanne eller måske Dorthe optager video.
 7. Revy: Jørgen optager video.
 8. Lille Virgil: Jørgen optager video.
 9. Repertoire: udvalget har valgt stykker. Da der ikke er så mange der har meldt sig til scenen, kulisser, kostumer og instruktion, har vi tænkt kun at lave 3 opsætninger til næste sæson.
 10. Kurser/udvikling: der laves 2 kurser i august 3. og 4. weekend, Michael tager skuespilteknik, og Jørgen kontakter Gunhild med henblik på sang.
 11. Næste møde: 1 time før generalforsamlingen.
 12. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.2.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har ny ”bank”, den har skiftet ejer. Nyt medlem Henriette Lawetz, som er interesseret i værtsgruppen.
 3. Økonomi: God økonomi. Årsregnskabet er revideret. Der skal købes nye flashlight lamper (2 nye bomme) da de er bedre end de lamper vi har, og så er de strømbesparende de koster inkl. kabler ca. 10.000 kr. Der skal fjernsyn op i køkkenet. Godkendte nye medlemmer: Amalie Andersen, Bodil Lyngsøe, Cecilie Vogel, Conny Thomsen, Ditte Lyngsø, Helene Knudsen, Jørn Tidemann, Laura Thomsen, Margit Mikkelsen, Margrethe Thrane, Mette Andersaen, Mette Andersen, Michelle Heder, Niels Kofod-Nielsen, Poul Danielsen, Sebastian Oest, Aase Dybsø.
 4. Huskekalender: der er 40 tilmeldt til festen og alt er på plads. Dagsordenen er gennemgået og drøftet, beretningen er gennemgået, indkaldelsen er lavet.
 5. Udvalgene: der er for få medlemmer der har meldt sig til de forskellige opgaver til næste år, der må være flere til at hjælpe bag scenen, ellers kan vi ikke opsætte så mange stykker. Der udsendes en opfordring til at melde sig til, vi har mange medlemmer, så der må være nogen, der har lyst til at lave noget, og være med i fællesskabet i de forskellige grupper. Jubilæumsudvalget består i øjeblikket af Michael I, Mette og Jonna. Værtsgruppe afslutning den 28.4.2010.   
 6. Tak så er det nok for i aften: Det går rigtig godt, holdet fungerer godt sammen, og publikum tager godt i mod stykket, der er udsolgt og en venteliste.
 7. Revy: her går det også godt, og der er en lang venteliste.
 8. Lille Virgil: Carina aflæser Trine nogle gange, det skal nok gå. Stykket har den længste venteliste, og der er ikke håb for dem, da der er mange klasser, der har købt og de bruger altid alle billetterne.
 9. Repertoire: der læses på livet løs, holdet har vist aldrig været så stort, men det fungerer rigtig godt.
 10. Kurser/udvikling: Michael I. vil gerne køre kursus i skuespilteknik, evt. Gunhild Brethvad som instruktør i sang. Det må holdes i 2 omgange, da begge hold skal bruge scenen og salen.
 11. Næste møde: 15.3.2010.
 12. Evt.: Mette foreslår sommerarrangementer, d.v.s. at mødes en gang eller mere hen over sommeren, måske lave teatersport o.s.v., eller bare hygge sig sammen. Tur til Busbjerg den 24.6.2010.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.1.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. økonomi: der er et overskud på 2009 regnskabet.
 4. Huskekalender: der er kun 4 i festudvalget, men det ser ud til, det går godt alligevel, holdet fungerer godt sammen, så der skal nok blive en fest ud af det.
 5. Udvalgene: teknik: der er akut mangel på afviklere, der sendes mail rundt, om nogen har lyst til opgaven. Kulisser: der bliver ikke lavet nye kulisser, Tom har afbestilt, det har været lovet mange gange, men der sker ikke noget, så nu er tålmodigheden brugt op. Der skal generelt mere fokus på de ting der foregår bag scenen. Jubilæumsudvalg: Michael I og Mette har meldt sig.
 6. Tak, så er det nok for i aften: holdet er klar til premiere og de glæder sig.
 7. Revy: så står generalprøven for døren, de skal nok blive færdige, spændende om der kommer anmelder fra avisen til premieren.
 8. Lille Virgil: de har et par øve gange endnu, men det ser godt ud.
 9. Repertoire: der er en hel del i ”rundgang”, næste møde er den 8.2.
 10. Kurser/udvikling: overføres til næste møde
 11. Næste møde: den 13.2. kl. 13 hos Eva
 12. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 17.12.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helene Knudsen vil forsøge at sætte et stykke op på Slotsholmen til sommer, hun har spurgt, om vi vil lægge navn til, når hun skal søge tilskud. Kirsten P. har fortalt at der skal være teaterfestival sidst i oktober her i byen, vi synes det er en god ide hvis vi kan deltage. 
 3. Økonomi: tilfredsstillende og ser ud til at give overskud.
 4. Huskekalender: Lang bestyrelsesmøde hos Eva den 13.2.2010 kl. 13.
 5. Udvalgene: repertoireudvalget har første møde den 4.1. Festudvalget skal i gang, der skal laves indbydelse, så det kan komme i bladet. Der er kommet lys i kælderen, der er sat stikkontakter op også kraftstik, nu kigges der efter en industristøvsuger. Der skal mere lys i rummet bag køkkenet.
 6. Privatskifte: vedr. Johans klage, vi har drøftet begge sider af sagen. Der er nogle ting vi vil tage op på generalforsamlingen, vi skal være mere opmærksom på alle stykker, allerede på første møde skal det oplyses hvordan instruktøren ser på den åbne prøve, så skuespillerne allerede der kan tage stilling, det skal også oplyses, hvem der er kontaktperson til bestyrelsen.
 7. Tak så er det nok for i aften: Den åbne prøve gik godt, det er et løft for teatret, at skuespillerne prøver at have tilskuere 3-4 uger før generalprøve/premiere, så har man en fornemmelse af, hvor der skal sættes ekstra ind.
 8. Revy: der er åben prøve den 22.12., de er nok knap så langt som sidste år, der har manglet en hver gang, de har heller ikke øvet så meget med musikken endnu.
 9. Lille Virgil: Vi har haft kontakt til Wigant, han får støtte af Helene Knudsen. Vi er blevet opmærksom på, at han har stået lidt for meget alene, og har derfor haft lidt for meget at se til. Jørgen har sagt til ham, at han skal ringe, hvis der noget ekstra vi kan hjælpe med.
 10. Kurser/udvikling: overføres.
 11. Næste møde: 18.1.2010 kl. 16.30 til hovedrengøring derefter møde.
 12. evt.: der skal sættes et lille fjernsyn op i køkkenet.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.11.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Jørgen har sat sedler på radiatorerne, der er styr på det, der brugt lidt mere end sidste år.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene: Michael læser med Ditte, Malene og Allan da de vil til optagelsesprøve på skuespilskolen, han har derfor sendt et forslag til medlemsmødeudvalget, om det var muligt, de kunne afprøve deres lille tekst for et publikum. Vi har talt om det og vil spørge Lone og Helle, om det måske kunne laves i pausen på den åbne prøve hos Revyen. Vi mener ikke vi kan samle medlemmer til en særskilt aften i januar, hvor vi i forvejen har 3 generalprøver. Festudvalget består af Jørgen, Mette, Maria, Trine og Martin. PR: Jørgen har talt med Bog og Ide, om vi evt. kunne lave noget PR sammen med dem i forbindelse med udgivelsen af Anders Bodelsens bog. Vi kunne lave en seddel, hvor folk kan skrive sig på og så trække lod om nogle billetter til den 19.11. eller 26.11. Jørgen undersøger om det bliver til noget, at Anders Bodelsen kommer på teatret en af de sidste gange.
 6. Privatskifte: Jørgen optager på video den 13.11. og han har talt med Michael om foto. Der serveres skinke med salat til afslutning.
 7. Tak, så er det for i aften: Det går godt med øvningen. Salget går også godt.
 8. Revy: vi har fået ny pianist Yngve, han er rigtig god. Helle er af private årsager gået af scenen, men fortsætter som instruktør. Det går godt med øvningen. Revyen er igen udsolgt.
 9. Lille Virgil: De øver tirsdag 17-19, da nogle af spillerne alligevel ikke kunne øve mandag, det er lidt skidt, da det bliver lidt presset når revyholdet kommer til kl. 19, vi har ikke umiddelbart en løsning på det.
 10. Instruktørens sociale arbejde og åbne prøve: vi har drøftet sagen og vil tage det op på generalforsamlingen. Vi har også drøftet det professionelle og det sociale aspekt.
 11. Brandinstruktion til værtsgruppen og ændring af flugtveje: brandtilsynet har været her og er ikke tilfreds med alt det der er bag scenen, det kan ikke bruges til flugtvej, men det er heller ikke nødvendig, da der er 2, den i cafeen og indgangen, men der mangler et skilt på døren i børnehaven, eller på bagvæggen der tydelig viser, det er en flugtvej. Jørgen får skiltet udgang sat op på bagvæggen og købt en lille lampe til at sætte over så det er nemt at se, det gør også et gangen aldrig er helt mørk. Værtsgruppen skal orienteres om, hvad de skal gøre, hvis der skulle opstå brand.
 12. Kurser/udvikling: har drøftet DATS kursus, det er ikke noget vi vil støtte, da vi synes, det er for mange penge at bruge på et enkelt medlem.
 13. Næste møde: 17.12.2009 kl. 19.
 14. evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.10.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Johan har sendt brev tik bestyrelsen angående åben prøve. Bestyrelsen foreslår at det lægges ud opstart af stykkerne, instruktøren vil der bekendtgøre sin holdning til den åbne prøve, og spillerne og instruktøren bliver så enige om forløbet, så alle ved hvordan prøven og den efterfølgende debat afvikles. Michael har foreslået kurser til næste år. Michael får lov til at bruge lokalerne til indøvelse af teatrets medlemmer, der skal til optagelsesprøve på teatrenes elevskole.
 3. Økonomi: intet at bemærke.
 4. Huskekalender: Der laves et punkt på dagsordenen vedr. teatrets jubilæum, der nedsættes et udvalg på 6 medlemmer deraf 2 fra bestyrelsen. Festudvalget bliver Jørgen, Mette, Malene, Maria Jæger og Trine Jacobsen, Sten Møller skal spørges om han ikke kunne have interesse i at sidde i udvalget.
 5. Udvalgene: Teknik: Der mangler afviklere, Jørn Tidemann har meldt sig. Værtsgruppen har holdt møde, det er aftalt at værtsgruppen indretter bordene efter antal, skifter duge hvis bordstørrelsen ændres og sætter stole til bordene. Kulisseholdet hygger sig og laver også lidt indimellem.
 6. Privat skifte: Holdet trænger til premieren nu, de er helt klar.
 7. Tak så er det nok for i aften: Cecilie og Ditte har byttet roller, det går godt fremad.
 8. Revy: der er næsten udsolgt, og holdet er ikke begyndt at øve endnu, hvor ender det.
 9. Lille Virgil: Der har været udskiftning på holdet, men nu er alt besat og der kører derudaf.
 10. Kurser/udvikling: godt kursus på Rønshoved.
 11. Næste Møde: 12.11.2009
 12. Evt.: Henvendelse fra en teatergruppe om vi vil leje salen ud til 2 forestillinger, vi siger nej. Måske vi skulle reklamere for salg af gavekort på hjemmesiden.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.9.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Brev fra De gule sider, det vil vi ikke betale noget til.
 3. Økonomi: Der er udmeldelse fra : Emma Boldsen, Jens Nielsen, Kate Madsen, Kim Larsen, Lena Jespersen, Michael Jørgensen. Heine har været ved at undersøge vores forsikringer, da vi er medlem af DGI er vi dobbeltforsikret, da DGI har en ansvar og arbejdsskadeforsikring, der dækker alle deres medlemmer (foreninger), derfor har Heine fået gennemgået forsikringen og fået et tilbud der lyder på ca. 4300 kr., det er en væsentlig besparelse. Forsikringen skal siges op inden 1.november.
 4. Huskekalender: Jørgen ændrer telefonsvareren efter torsdag.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet er godt i gang. Pr har udsendt programmer + indbetalingskort til abonnementsmedlemmerne, til annoncører er der sendt programmer + gæstebilletter og til medlemmerne er der sendt program + gæstebillet + medlemskort, dette skal bruges ved indgangen og i baren, så er ingen i tvivl om medlemskab. Vi har igen diskuteret omgangstonen, det er vigtigt, at man taler pænt til og om hinanden.
 6. Privatskift: Der er åben øveaften den 14.9., datoen er flyttet p.g.a. misforståelse på teknikholdet. Holdet fungerer godt og  går rigtig godt, så det bliver spændende at vise det for nogen. Anders Bodelsen kommer til generalprøven, det er hans ønske, der er lejet et værelse til ham og fruen. Bestyrelsen spiser sammen med dem inden forestillingen og vi sørger for morgenmad mandag.
 7. Tak, så er det nok for i aften: Det går fint, der øves ca. 12 sider pr. gang, og det er uden hæfte, holdet fungerer rigtig godt sammen.
 8. Revy: musikeren bliver (for nogen en gammel kending på teatret) Jørgen Balle, så det er de bedste hænder. Øvningen starter i uge 43.
 9. Lille Virgil: Carina Bitsch er sprunget fra, så der findes en anden. Jørgen har haft brevvekslinger om kontrakten, det sidste var at de ville have penge allerede nu, men det har han fået ændret til januar, så nu skulle det være i orden.
 10. Kurser/udvikling: det var et rigtig godt kursus, det kunne vi godt tænke os igen, måske skal der tages kontakt til omegnens amatørteatre og tilbyde dem at være med, det er godt med en blanding. Vi tror vi kan lave det til en fornuftig pris. Kirsten P. tager med til Rønshoved for egen regning.
 11. Næste møde: 2.10. kl. 16 til hovedrengøring og derefter møde.
 12. Evt.: hvad med fjernsynet i køkkenet, vi tænker over til næste gang om det store skal op eller vi skal have et lille fladskærms tv.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 4.8.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der mangler kun kontrakt på Lille Virgil, de andre er i orden.
 3. Økonomi: Vi har en større overskud på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år, men alligevel sættes vand op til 15 kr., øl til 20 kr. og vin til 95 kr. pr flaske 20 kr. pr. glas. Der udmelding fra Ørjan Hegdal og Cecilie Eriksen. Der udsendes 19 rykkere. Heine laver medlemskort, som udsendes sammen med program, medlemsblad og gæstebilletter til september.
 4.  Huskekalender: hovedrengøring fredag den 2.10 kl. 16 derefter bestyrelsesmøde. Værtsgruppen indkaldes til opstartsmøde den 23.8. kl. 20. Susanne laver rengøringsplan for efteråret, så det kan komme med i bladet.
 5. Udvalgene: Der er læst første korrektur på programmet, men der mangler billeder af børnene, de skal mødes den 11.8. og så skal de tages. Det går efter planen, så det forventes at der pakkes breve til udsendelse den 31.8. Første billetbestilling for abonnementsmedlemmer er den 3. og 4.9. Kulisseholdet starter op i næste uge, der er intet nyt om de nye kulisser. Teknik har ryddet op, det er pænt. Jørgen kontakter Johan om han vil skrive noget til bladet om turen til Busbjerg.
 6. Privatskifte: Det tegner til at blive et godt hold, der arbejdes intens. Den åbne prøve bliver den 7.9. kl. 19.
 7. Tak så er det nok for i aften: Der udskiftes en spiller Ditte Lyngsøe træder ind, der mangler også billede af hende til programmet. Første øvegang er den 12.8.
 8. Revy: Der vides ikke noget om musik endnu, de starter jo også først øvningen til oktober.
 9. Lille Virgil: De starter den 11.8.
 10. Kurser/udvikling: der er 11 tilmeldte til skuespil. Alt skulle være klar, der er udsendt program, Aase og Jonna har menuen klar.
 11. Næste møde: 2.9. kl.17.
 12. Evt.: intet

 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 5. januar 2022.

Tilstede: Jørn I, Jørn P, Heine, Jonna, Birgit, Mette, Lars, Lone.

Fraværene: Connie.

Ad.1. Referatet fra sidste møde kunne ikke underskrives, da Connie var syg.

Ad.2.

- Jørn I har kontaktet kommunen igen ang. skimmelsvamp /mug på toilettet.

Han har ikke fået nogen tilbagemelding endnu. Han kontakter dem derfor telefonisk.

-          Vi drøftede vores hjemmeside, facebook og instagramprofiler på baggrund af en gennemgang fra en mediekonsulent på ”Midttjyllands avis”

Vi mener, at det er vigtigt at hun kender noget mere til vores behov. Jørn I, Lars, Mogens og måske Connie skal have et møde med konsulenten igen.

-          Vi er inviteret med til at medvirke i ”Børnenes kulturdag”

Der vil være nogle børneskulespillere og et par bestyrelsesmedlemmer på teateret fra kl. 10 - 12.

De vil tage imod de gæster der kommer.

Ad.3.

 Heine gennemgik regnskabet.

Ad.4.

Udmeldelser: Joa Skovboe, Dine Sofie Pedersen.

Indmeldelse: Annelise Brink, Ellen Sølgaard, Carsten Staustrup, Christina Christensen.

Ad.5.

-          Teknik:

Der er styr på alle stykker.

Lars har snakket med produktionsskolen, som havde påtaget sig, at optage vore forestillinger på video. De er sprunget fra p.g.a. corona. De vender tilbage, når der er ro på coronaen.

-          Kulisser:

Kulissen gruppen har stillet spørgsmålet; ”Kan produktionsmøderne ligge på forskellige tidspunkter i stedet for nu, hvor de alle ligge på den samme dag i foråret?”

Vi snakkede om i bestyrelsen, at det kunne være en god ide, at efterårsstykket holder mødet før sommerferien, børne og forårsstykket holder først efter sommerferien.

Det er meget vigtigt med en forventningsafstemning mellem instruktør/holdet og produktionsholdet (kulisser, kostume, regi og teknik)

Der kan evt. være nogle øvekulisser i starten.

 

-          Kostumer:

Det går efter planen, men der er meget travlt.

-          Værtsgruppen:

Bemandingsplanen er lavet for foråret.

Ad.7.

Generalprøve på ”Panik i familien” søndag d. 16. jan afholder vi på almindeligvis, hvis restriktionerne ophæves. Hvis ikke bliver det med begrænset antal og tilmelding.

Ad.8.

Mette har haft flere nye medlemmer der har henvendt sig med en frustration over, at de står på en rengøringsplan. De er muligvis ikke ordentligt informeret! Det vil vi gøre noget ved. Heine vil lave et udkast til et årshjul, så alle kan se, hvad man laver på teateret i løbet af et år.

Ad.9.

Der er stadig mange medlemmer der ikke har reageret på den udsendte ønskeseddel.

Jørn P sender en rykker ud og der laves opslag på facebook  SNTinternt .

Ad.10.

Vi venter og ser, hvor mange der melder sig til den nye sæson inden repertoireudvalget mødes.

Ad.11.

Vi har haft besøg af fødevarestyrelsen. Vi blev godkendt.

Ad.12.

Lone præsenterede en ny flyer. Den blev godkendt. Nu skal der arbejdes på bagsiden.

Ad.13.

Næste møde er det lange bestyrelsesmøde d. 12. feb. Kl. 13. 00 - 16.00. Mødet afholdes hos Heine.

Vi spiser efterfølgende sammen.

Punkter til dagsordenen:

-          Introaften om de forskellige arbejdsgrupper - annonce i avisen om det.

-          Onlinebilletsalg i næste sæson.

-          Årshjul

-          Medlemsfest (udsat til ?)

-          Repertoire? Hvor mange stykker?

-          Generalprøver - Skal de flyttes til sidste øvegang i ugen op til premieren?

Ad.14

-          Medlemsfest i marts udsættes. Lars skriver ud til medlemmerne.

-          Generalforsamling søndag d. 24. april.

-          Nyt møde onsdag d. 30. marts kl. 19.00

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/11-2021 kl 19

 

  1.     Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt og underskrevet.

   2.     Postgang

   Jørn I kontakter Heine fra kommunen  igen ift vandhane og badeværelse

   Der kommer besøg af fødevarestyrelsen 2/11-21

   Heine har fremsendt katalog omkring inventar til bortgivelse fra Torvecenteret- vi har ønsket et julemandskostume derfra

   3.     Økonomi  Regnskab femlagt. Ingen bemærkninger. Intet nyt fra revision ift tilskud.

   4.     Huskekalende

   Birgit bestiller blomster og snitter til revypremieren samt afslutning på efterårsstykket

   Poul har bagt til teateret- det bliver afhentet.

   1 nyt medlem Joan Skovbo

   2 udmeldte Gitte Stoubæk og Ulla Andersen

   5.     Nyt fra udvalgene:

   Kulissegruppen arbejder stadig meget på børnestykket

   Kostume Så småt startet på forårsstykket

   Teknik planlægger afvikling af revyen. Lamperne virker efter Allan har brugt en del tid på det.

   Der tages kontakt til future sales ang rabat, da der fra start har været problemer med at teknikken har kunnet snakke sammen. Vi har nu haft lamperne i 2 år uden at kunne bruge dem.

   Der har været lånt en pult til opdatering af lamper.

   Der er bestilt nye forstærkere i Hi Fi klubben.

   Efterårsstykket er optaget.

   Billetvagt Heine kontakter værtsgruppen og forespørger om der er stemning for at lægge billetvagt ind under værtsgrp arbejdet.

  Suffli Faktisk ved at være på plads. Evt en ekstra på til revyen??

   Stykkerne Flot premiere på efterårsstykket.

   Revy går godt.

   Forårsstykket har sat 3 ekstra øvesøndage af.

   Børnestykket går stille og roligt.

   Skuespil fordeling af skuespillere Forslag- sende mail ud 1 uge før fordeling af skuespillere, for helt at være up to date, og måske undgå aflysninger/ folk melder fra.

   6.     Evt. Forslag om andet udvalg af kage??

   Lone Kjær laver forslag til flyer ift at skaffe nye medlemmer

 


Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/10-2021 kl 19

 

Tilstede : Birgit, Heine, Mette, Jørn P., Jørn I., Lone, Jonna M. og Connie

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendt og underskrevet

2.      Postgang

Mail ang filmprojekt- videresendt til medlemmerne

Kontakt til Stefan Kvam ang skilt fra perronteatret. Dette skilt kan på ingen måde flyttes til Silkeborg Ny teater- men vi kan søge om et at få lov til at sætte et nyt skilt op- selvfølgelig mod egenbetaling.

Mail fra pige som ønsker at komme i praktik- hvilket ikke kan efterkommes

Heine har haft kontakt til kommunen- % nyt ift toilettet – der rykkes for svar

Låsen i døren ml teater og børnehaven er langt om længe blevet vendt, så vrideren nu sidder på vores side.

Rosenbedet ude foran er blevet rengjort

Heine har fået mail ang rapportering ift tilskuddet teatret har fået. Efter ansøgning og tilsagn og endda udbetaling, er der kommet nye regler ift bl.a. revisor. Reglerne er kryptiske og svære at tyde- selv for dem selv. Der afventes yderligere svar fra revisor fra PVC. Det ender måske med at de laver en slags skabelon til brug for rapportering.

3.      Økonomi

Ikke de store bemærkning- alt er fortsat med flot resultat.

4.      Huskekalender

Nye medkemmer

Anne Outzen – Værtsgruppe
Aisling Fitzmaurice – Sufflør revyen

Coco Lykke – 13 år

Bente Sønderbo – værtsgruppen

Rita Balle – regi på revyen

Helle Knudsen – værtsgruppen

Anna Olsen – vært, billetten

 

5.      Nyt fra udvalgene

Rengøring: Der er lavet rengøringsplan- bestyrelsen tager opstartsrengøring

Teknik: Mikkel, Steffen og Lene på revyen

              Susanne tager efterårsstykket fraset 1 forestilling

              Et par forstærkere er gået itu. Lars køber nye ved Hi Fi klubben

Kulissegruppen arbejder på børnestykket- der er lavet et stor flot hoved til næsehornet- flot men enormt arbejde.

Tøj/ kostumer: børnestykket går fremad

                                  Revyen er ved at være på plads.

      Sufflør: efterårsstykket har Lone Skjødt på- Helle P står klar ved evt. forfald

 

 

Sufflør fortsat: revyen har Aisling og Jørn I

                           Forårsstykket: Helle P. fraset 2 torsdage

Billetten: Jørn P har lavet fordeling frem til jul. Der er kommet et par nye medlemmer – Per Dybsø lærer op. Connie laver fordeling af billetten til efter jul.

Låse op: der er lavet fordelingsplan

Birgit køber roser til efterårspremieren

Poul Bager brød og kransekager som vanligt

6.      Nyt fra stykkerne:

Efterårsstykket generalprøve 24/10 2021

Revy: har aftalt ekstra øvelørdag

Forårsstykket % nyt

7.      Skal vi holde åbent hus igen? Hvornår?

Der aftale dato til stormøde.

 8.      Medlemsdagen:

42 fremmødt til en god/ sjov aften. Der snakkedes om evt at holde medlemsdagen på et andet tidspunkt? Tidligere udmelding af dato? Bedre præsentation?

 9.      Evt.

Næste møder 1/11 kl 19, 8/12 kl 12 Langt møde aftales til 12/2 kl 13.Referat fra bestyrelsesmøde 30/8-2021 kl 17

 

Tilstede var: Birgit, Lars, Heine, Mette, Jørn P., Jørn I., Lone, Jonna Mikkelsen og Connie

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet godkendt og underskrevet

 

2. Postgang

 Endnu en gang har der været kontakt til kommunen ( ny kontaktperson) denne gang gr svampeangreb på toilettet, vandhanen i køkkenet drypper, låsen i døren ind til børnehaven er stadig ikke blevet vendt om, der er store huller i vejen og al den megen ukrudt rundt omkring huset. Der kommer en ud og kigger på tingene.

 

Kontakt til Stefan Kvam omkring de gamle skilte fra perronteatret. Kan de flyttes ud til os?

 

Heine har fået tilbud fra DGI omkring webbaseret regnskabs-, medlems og kontingentsystem. Vi enedes om, at det bliver for stort og dyrt for vores lille teater.

Heine vil gå videre med at undersøge ift Dasbilletten, hvor billetter til børnestykket bliver købt igennem. Kan dette system mere end vi anvender det til nu? Eller kan One drive dække vores behov.

 

Der bliver bedt om børneattest ift instruktører på børnestykket.

 

De penge teatret har modtaget som tilskud- der blev vi pludselig stillet overfor nye/ændrede krav, som er svært at leve op til. Heine korresponderer med dem, for at undgå de nye krav.

 

Banken lukker for kontant indlevering, så der fremover kun vil være i bank, hvor man kan indlevere  kontanter. Ikke så stort et problem for os, da flere og flere anvender mobile pay/ kort

 

3. Økonomi

Heine fremlagde regnskab- som vanligt med flot resultat.

 

4. Huskekalender- godkendelse af nye medlemmer/ afgang af medlemmer

Udmeldte:
Leo Gravesen
Kresta Jul
Ann Hay
Thea Hay
Thilde Krüger
Mathias Linack
Yasmina Linack
Kirrie Breumlund (ny)

Nye medlemmer:

Caja Juhl

Steffen Agerskov

Mathilde Jensen,
Anders Schriver
Dinne-Sophie Petersen

Thea Jensen

Shirley Satella Jade Santos

Susanne Rye Jensen

Gitte Stoubæk

Lene Bendix

5. Nyt fra udvalgene

Teknikgruppen har haft kursus i opsætning. Kunne have brugt mere tid til afvikling. Måske endnu en dag? Der var fejl i computerprogrammet- denne fejl er heldigvis både fundet og rettet, så det nu virker igen.

Kulissegruppen er godt på vej ift efterårsstykket. Børnestykket har fået til 1. oktober til at komme med ønsker til ændringer.

Kostumegruppen ser frem til at der kommer et par nye medlemmer og deltager.

Værtsgruppen har møde d. 4/10

Forsyning Danskvand og cola er leveret i plastflasker, da de ikke kan levere i glas. Der skal købes snolder. Lars sender forslag omkring chokolade med logo.

Facebook/ instagram Der bliver oprettet instagram, som linker til FB. Facebook opslag omkring åbent hus har kostet ca 300 kr.

 

6. Nyt fra stykkerne

Efterårsstykket er opstartet øvning

Revy har gennemlæst tekster og der er lagt op til en god sæson

Forårsstykket er nu fuldtallige, da den sidste skuespiller er fundet.

Børnestykket er kommet i gang med at øve

 

7. Hvordan gik åbent hus arrangement?

Der kom 15-20 gæster og det gav 3 nye medlemmer.

Snak om at gentage og holde åbent hus først i april måned??

 

8. Medlemsdag.

Brian Hansen er hyret til kun 5000 kr, og der er sendt invitationer ud. Lone laver tekst, og Heine sender ud.

Vi spiser Pizza kl 18.30. Pris 50 kr/person

 

9. Eventuelt

Rengøring 27/10 kl 16-18

Næste møde aftales til 11/10-21 kl 19


REFERAT FRA KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 24. JUNI 2021

Tilstede var: Jørn Iversen, Lone Kjær, Jørn Pedersen, Heine Snede, Lars Linnebjerg, Mette Frausing, Birgit Jensen, Jonna Mikkelsen og Connie Andersen

1.      Konstituering som følger:

Jørn I formand, Lone Kjær næstformand, Heine Snede kasserer, Connie Andersen sekretær

Jørn Pederen, Birgit Jensen og Jonna Mikkelsen bestyrelsesmedlemmer

Mette Frausing og Lars Linnebjerg suppleanter

 

2.      Jørn I er blevet kontaktet af Martin Holm – de ønsker at gøre brug af teatrets lokaler til foredrag ifm Bunker by night 11.+12. september. Der er også spurgt til ophængning af plancer fra Blicheregnens museum og  Skanderborg museum.

Lån af teatret er gjort betinget af, at vi må sælge øl/ vand, kaffe/the i cafèen. Vi afventer svar.

Jørn I har kontaktet kommunen ift fj af ukrudt ved brandtrappen. Det vokser efterhånden op igennem trappen, så det er svært at benytte den.

 
Kommunen er i øjeblikket ved at skifte rør i kælderen, og reparere de store sætningsskader på huset.

 
Låsen i døren ml teateret og børnehaven bliver vendt, så børnehaven skal benytte nøgle og vrideren kommer til at sidde på teatrets side.

 
Der bliver købt kalender til ophængning i køkkenet, så vi kan se hvornår der er optaget på teatret.

3.      Lone Kjær har haft møde med teknikgruppen. Der vil blive kaldt til kursus 15/8, hvor der er hyret en underviser ind ift al den nye teknik. Det har været mere end svært at finde en dato hvor alle kunne.

 

4.      I forhold til forårsstykket er den gode nyhed, at der kun mangler en mand på ca 40-50 år.

 
5.      Connie har lavet et opslag på FB ift at trække nye medlemmer til. Det ser umiddelbart ud til, at være en god idè. Vi enedes om at Lars og Connie forsøger at lave en annonce som kan køre på FB. I tilknytning dertil vil vi invitere til åbent hus 29/8 kl 13-16 for at promovere vores teater.

6.      Vi pakker programmer på teatret mandag d. 30/8 kl 17 og efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Referent Connie Andersen

           

Referat fra bestyrelsesmøde d 16/6-21

Til stede var,  Birgit- Lone- Jørn I- Jørn P – Connie – Mette – Heine – Jonna-

 

!. Godkendelse af Referat

    Udsat til senere, pga. sekretæren havde glemt referatet.

2. Postgang – herunder hvad formanden har sendt, fået siden sidst. Laila Fischer fra kommunen   har sendt de nye Corona regler, det ser ikke ud til at vi skal se corona pas til generalforsamlingen.  DGI  har en kvinde ansat, som kan være behjælpelig med  et medlemssystem, ligeså billetsalg, samt noget med booking af pladser. Der findes mange andre gode ting i systemet. Heine kikker nærmere på det og melder tilbage

3. Økonomi

  Ser ok ud, selv om vi har haft nedlukning. Vi er godt hjulpet af den håndsrækning vi fik på 170,000,0kr. Fra Dansk ungdoms fællesråd

4. Huskekalender   Godkendelse af nye medlemmer. Eller afgang

    Nye medlemmer----Kirrie Breumlund   14 år-----Emilie Roulund    12 år----------Karolina Cypryanska   12 år

  Udmeldte   Andreas Bernth-----Inger Lorentzen--------Mike Jørgensen------Cille Sommer--------Maluka Reppenhagen----Malthe Skovsted – Nielsen------Katja Tønnesen

5. Nyt fra udvalgene  Hvordan ser det ud med skuespiller staben til de forskellige stykker. Ander fra aftenerne, samling ved hvert stykke.

Min fraskilte enke,  ved Jørgen Kongsbak og Poul Jespersen. De er ved at have spillerne på plads.

Marianne       Mette Petersen

Fernando        Lars Linnebjerg

Mino                Bodil Lyngsø

Paul                 Anton Dare

Victor              Jørgen  

Revyen    af   Morten Sørensen og Kent Knudsen 

Spillere 

Susanne Segalt

Tina Elkjær

Connie Andersen

Conny Skovgaard

Ejvind Nielsen

Martin Tønnesen

Forårs stykket mangler stadig nogle skuespillere         yngre mænd

 

Børne stykket         Otto er et næsehorn

Instruktører Lone og Jan Schjødt

Spillere kommer senere

 

 

6. Forberedelse til Generalforsamling

Vi dækker op ved bordene,  bestyrelsen sidder på senen.

Jørn Kongsbak er ordstyrer Birgit bestiller kager hos Poul

 

7. Input til Medlemsdag

    Der var ingenting

8. Evt.

     Lone har indkaldt teknikgruppen bestående af  Allan Sørensen    Susanne Segalt    Mikkel Grothe    Daniel ??

    Lars Linneberg      Henny  Rasmussen    Mette Pedersen

  til torsdag, for at få en snak om fordeling

 

 Vi har fået brev fra Jørgen Kongsbak med spørgsmål angående hvad der skal rettes i bladet, de fleste ting skal forblive som der nuværende, idet annoncørerne har sagt ja til bladets ordlyd og oplagsstørrelse.

Vi blev enige om at billet prisen og madprisen skal være ens 100,00 kr pr del og børne billetter til 50,00 kr

 

9. Næste møde

    Dette kan først besluttes efter generalforsamlingen.

 

REF. JFM

Referat fra Bestyrelsesmødet 26 maj 2021

 

1 Referatet godkendt.

2 Postgang, formanden har ikke haft nogen nævneværdig   

3 Økonomien hviler næsten i sig selv, Der begynder at komme indbetalinger  Kontingent  over halvdelen har betalt.

4 Godkendelse af nye medlemmer, 2 nye og 7 der har meldt sig ud.  Udmeldingerne er primært børn som ikke kommer på scenen i år.

5 Der var intet nyt fra  udvalgene.

6 Generalforsamlingen, en opgørelse over hvor mange der var på valg og hvem der vil modtage genvalg.

7 Snak og optælling på hvor mange vi måtte være. Birgit ordner brød.

8 Medlemsaften bliver 1 Oktober, Connie havde et forslag til underholdning, men hun var optaget.  Katja havde et link til nogle hjemmesider som vi kan søge videre på.

9 EVT  Børnehaven vil ikke låne salen, ved ombygning ude. Kommunen har gjort opmærksom på, at huset har en sætningsskade , som de kommer og ordner engang.

Næste møde 16 juni

    

Bestyrelsesmøde 22/4 kl 19

 

1.   Referatet fra sidste møde     Godkendt

2.    Postgang. Efter snak med kommunen om udlån til børnehaven, projektet er ikke klar, derfor er det

       udsat, børnehaven mener at de måske kan gøre der med foyeren. Formanden blev gjort opmærksom

          på at huset har en sætningsskade udvendigt, kommunen tager sig af det.

3.  Økonomi.  Corona regnskab, der er ikke det store at komme efter. 

4.  Huskekalender. Nye medlemmer, der er kommet 6 nye børn, og en voksen. Afgang 2 stk.

      Da det altid er bedst at holde møderne på teateret bliver det sådan 25/5 instruktørmøde, opgaven      

      bliver at få fordelt skuespillerne.  Instruktører samt Jørn Iversen og Lone Kjær deltager.

5   Efterårs stykket. Min fraskilte enke. Instruktør  Jørgen Kongsbak og Poul Jespersen

6.  Forårsstykket. Panik i familien. instruktør  Wigant Dreier og Janni Seberg

7.   Revy,  Det skal tænkes igennem  instruktører Morten Sørensen og Kent Knudsen

8.   Børnestykket Otto er et næsehorn. Instruktører  Lone og Jan Schjødt

9.   Arbejdsgruppemøde   1-2-3 juni

10.  Malene er behjælpelig med at lave tekster og billeder til hvad er kommer.

11.  Generalforsamling 20/6 kl 19,00

12.   Medlemsdag i september

13    EDT.  Legedag  13/6

14.    Næste møde  26/5

Bestyrelsesmøde lørdag 6/3 kl 10 hos Jonna Mikkelsen

3 stk var med virtuel, der var Lone -  Katja – Mette

Deltager som vat tilstede:  Jørn Iversen   Jørn Pedersen   Heine   Birgit   Connie   Jonna

 

1  Godkendelse og underskrift på de sidste referater.

2   Postgang forespørgsel fra Granly, i forbindelse med opgravning ude i plænen, de vil gerne om krybberne  kan  komme til at stå inde i salen, for at kunne skabe ro omkring børnene i sovesituationer.  

Iversen holder møde med kommunen omkring vedligehold i brugsperioden. Fra 3/8 starter ( forhåbentlig) kulissegruppen op igen, der kan blive noget logistik som der skal tages højde for.

Heine har fået brev fra banken, fra August skal vi til at betale negativ rente.

3   Økonomi.  Budgettet kom på pc så alle kunne være med, der er underskud på 60 tusind, vi har ingen forventede store udgifter det kommende år. Heldigvis er der stadig penge på bogen, så alle var fortrøstningsfulde

4   Huskekalender- medlemmer – generalforsamling – datoer for næste sæson.  Ingen nye medlemmer. Generalforsamlingen bliver vi nødt til at udskyde indtil vi må være der alle sammen, vi afventer en åbning af landet.  

Vi håber at teateret kommer til at køre max næste år, at alt normaliserer sig. Repertoireudvalget er ved at være færdig, vi venter på næste step. 

Vi har ikke fastlagt nogle kommende ting med dato, i øjeblikket må vi ikke bruge lokalerne så vi venter på genåbning inden der besluttes mere.

5 Børnenes kulturdag d 21/3 bliver virtuel der har vi meldt fra

6 Udvalgene – repertoireudvalg – instruktører til 2021/22.  Jørn P havde lavet et oplæg om for og imod bladet i papirform. Vi kom frem til at få bladet lavet i mindre stk. skulle vi komme i mangel kan vi hurtigt få lavet flere. 

Vi fornemmer at hjemmesiden bliver brugt mere, for at tilgodese vore annoncører rettes der henvendelse til webmaster for evt. at få annoncerne til at blive synlige på hjemmesiden. 

Vi vedbliver med at sende papirbladet med ud sammen med indbetalingerne.  Vi tror ikke på at revyen kan fortsætte, enighed om at lukke helt ned, så spillerne kan få besked.  

Vi kunne godt bruge nogle flere værtsfolk, alle må være opmærksomme på om vi møder eller kender nogen,

7 Indkomne forslag fra Kent om at få professionelle til at optage revyen og skuespillene , vi arbejder videre med at finde nogen der kan. 

Connie havde forslag om at alle skulle kunne købe billetter samtidig, der enes vi om at sådan bliver det fremover, samtidig udvider vi salgstiden til 4 timer den første uge. Bilet prisen vil fremover blive 100 kr..

8 Kurser – medlemsdag.  Vi laver ikke noget nu, tager stilling senere på året.

9 Evt  ikke noget

10  næste møder 22/4 kl 19  der håber vbi at kunne møder med alle

 

Ref Jonna Mikkelsen

Referat fra det virtuelle møde 13/1-21

Frem på skærmen kom:  Birgit, Lone, Jørn I,  Jørn P, Heine, Connie, Mette. Katja,  Jonna.

 

1.       Godkendelse af referat-----   mangler underskrifter  må ordnes når vi kan mødes igen

2.       Postgang herunder----Repertoireudvalget skal i gang---- Perronteateret hvem besøger dem, og hvornår. Ønskesedlen??       Repertoireudvalget vil snarest blive indkaldt, restriktioner på 5 personer kan give udfordringer, måske bliver det en mail korrespondance,  J I tager sig af det  J I kontakter nogle instruktører om de kunne have lyst til at sætte et stykke op..     Jonna og Lone Schjødt besøger Perronteateret, og ser om vi kan bruge noget derude fra.        Ønskesedlen er lavet, men ingen instruktører har meldt sig, vi mangler også svar fra andre, Jørn P ringer til nogle forskellige, for at høre om det evt. kan være en forglemmelse, de ikke har svaret.

3.       Økonomi  Årsregnskabet er færdigt, vi fik det forevist på skærmen ,stod som sædvanlig i snorlige rækker. Vi har et underskud i år på 110 tusind, men heldigvis har vi penge på bogen, så klarer det.

4.       Huskekalenderen   Forårsstykket er for en tid siden  AFLYST, og nu AFLYSER vi også Pippi.

5.        Aflysning af Pippi   Birgit og Jane fjerner og ordner tøjet,  Knud og Tom fjerner kulisserne ,Jørn P tager rekvisitterne .   Der skal findes et nyt børnestyke, Pipi skal ikke gentages.  Teater festen 6/3 vælger vi at aflyse.

6.       Revyen Forhåbentlig kan den køre videre---- hvornår    forhåbentlig fra 11/2-21

7.       Er værtsgruppen klar til at fortsætte?  Ingen har hørt noget negativt fra nogen, vi må konkludere at alt er i orden

8.       Evt input til det lange bestyrelsesmøde  Vi har fået henvendelser fra et par stykker, omkring noget der kan gøres anderledes, det kikker vi på d 6/3  kl 12 hos Lone     hvortil mødet flyttes

9.       EVT

 
Referent Jonna

Referat fra bestyrelsesmødet 12/11-20

Til stede var:  Lone—Jørn I--- Birgit—Heine---Connie—Mette—Katja—Jonna.

 

1.Godkendelse af referat.     Ja

2.Postgang    herunder hvad formanden har sendt siden sidst.  Brandsyn Heine fra Kommunen var med,

    vi får ny branddør.    Vi har fået 10 nye stole, i stedet for de 10 sæder der var bestilt, vi betaler kun  

   for sæderne.   Teknikken er blevet lavet, således at sal og teknik  og opvaskemaskine kører på hver sin    

   fase. Opvaskemaskinen er ikke optimal mere, Birgit og Jonna undersøger priser på nyt.

  henvendelsen fra Haderslev teater er vi ikke interesseret i.  Henvendelse fra Marianne Løkke om

   børnenes kulturdag, kan vi gøre noget Mette og Lone undersøger.

3.Økonomi: Kopi  fra Heine --  Vi har et forventet underskud, men har dog stadig penge på bogen.

    Heine har fået henvendelse fra Carlsberg, Kurvand udgår fremover kan vi kun få Ramløse.

4.Huskekalender—godkendelse af nye medlemmer og evt afgang af medlemmer.

   Vi har fået et nyt medlem:  Dorthe Knudsen   Snak om programmet fysisk, skal måske fremover

  laves på hjemmesiden.  Abonnements ordningen ?  vi snakker om det på det lange møde 6 februar.

5. Privatliv  Kører godt,   kulisserne har været meget omfattende

6. Revy  De øver på fuld kraft. Vi kan tage medlemmer ind til generalprøven.

    Premiere d 27  21 roser  snitter til 25 personer Birgit sørger for det.

7. Piger i sky.De øver og er godt i gang.

8. Pippi Børnene har nu fået kostumer på.

9. Teaterets start, hvordan fungerer værtsgruppen med de nye til tag, Det går i det store hele godt, og

     Publikum har taget det fint.

10.  Næste møde13/1-21

11. EVT. Brændende kærlighed flytter,  

 

Referent JFM

 

Næste møde  13/1-21   


Referat fra bestyrelsesmødet på Silkeborg Ny Teater d. 11.10.2020

Deltagere:  Jørn Iversen—Lone Kjær—Heine Snede--- Jørn Pedersen----Birgit Jensen------ Connie Andersen---Jonna Mikkelsen------ Mette Fausing----- Katja Tønnesen

 

!. Referatet godkendt.

2. Konstituering  Jørn Iversen formand—Lone Kjær  næstfoprmand--  Jonna Mikkelsen  sekretær.

    Arbejdsopgaver Heine Laver liste som hænger i køkkenet

3. Børnenes kulturdag er flyttet 1 år til 21 marts 2021, vi forsøger at få PIPI børnene med, det er en ge

     efter sidste forestilling. Det sker i Silkeborg—vi spørger Helene ???? om hun vil tage sig af det.

4. Økonomien vi har 1000 kr i underskud, men heldigvis stadig penge på” bogen”  altså penge i banken.

5. Ingen nye medlemmer, 1 udmeldelse

6. Udvalgene.  Jørgen P siger at kulisegruppen har haft meget ekstra arbejde, spørger om der er et tilskud til      evt en frokost. Det er et nej grundet, mange andre gør lige så stort et stykke arbejde, alle har meldt sig  frivilligt.

  Teknikken mangler folk, der er kun 3 stk til at tage alle stykker, for lidt.

    Værtsgruppe mødet, der var god stemning alle indforstået med nye regler, for opstilling af borde,       serverings måden bliver anderledes, og der skal være en synlig HYGIEJNE person-Heine laver skrivelser således ingen kan være i tvivl,  Listerne kommer til at ligge—hænge så de er synlige for alle involverede.
Der skal fremover være 5 personer i værtsgruppen, efter spisning og afrydning, kan der gå 1 til 3 personer hjem, alt efter hvad der kan blive enighed om, blandt dem der er i værtsgruppe pågældende aften.

Heine har printet reglerne ud , om opmåling af areal, vi må måle fra væg til væg, altså cene og stykket helt ud til køkkenet. Men når der stadig skal være afstand mellem hver enkelt. Vi bliver ved de 36 tilskurer som vi startede med.

7.Privatliv har generalprøve søndag 18.

8.Revy   den er kommet godt i gang.

9. Piger i sky  er kommet godt i gang-.

10. Pipi  der er kommet nogle nye børn, alle er med i stykket, det går godt.

11.  Vi prøver med bordopstilling, og finder løsningen.    Vi kikkede på visir og fandt nogle som vi prøver at købe hjem til værtsfolkene.

12.    næste møde  12 November   holdes hos Lone   Sportsvej 38  kl 19.

Dato for det lange bestyrelsesmøde bliver  6 Februar

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.9.2020

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: regnskabet er ok
 4. Huskekalender: godkendelse af nyet medlem: Frederikke Bjergegaard. Der serveres øl/vand til generalforsamling.
 5. Udvalgene: billetsalg: Revyen er udsolgt, der er solgt mange billetter til både Privatliv og Piger i sky, bordopstillingen bliver 9 med 4 ved hvert bord, pladerne tages af de store borde, derfor er antallet af gæster 36, det bliver en anderledes oplevelse både for publikum og spillerne, man sådan er det. Der er solgt billetter på nettet til Pippi. Jørn P har skrevet til Susanne på kommunen, hvad/hvordan vi skal gøre for at få reklame på reklamesøjlerne ved indfaldsvejene til Silkeborg.
 6. Kurser/udvikling/medlemsaften: det var en virkelig god og hyggelig aften, rigtig gode boller, pengene var givet godt ud. ”specialklassen” var vilde med vores teater.
 7. Næste møde: generalforsamling den 20.9.
 8. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2020

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: deVi har fået børneattest på Lone Schjødt
 3. Økonomi: Der er købt teknik ind, så der er brugt en masse penge, men de fleste er overskud fra 2017. Fra DATS får vi tilskud til Pippi 3750 kr. og til min kone spøger 5400 kr.
 4. Huskekalender: Lone Fridrich er udmeldt og Jesper Nielsen. Jørn I har på teatret holdt møde med Stefan Kvamm om udlån af teatret til den Kreative skole. Jørn fortalte ham, at alt der er i lokalerne, er noget teatret har købt altså teatrets ejendom, hvis vi forlader stedet, er der kun nøgne lokaler tilbage. Stefan Kvamm var meget imponeret over alt og at det kører så godt, han kan også godt forstå, hvis det evt. skulle lånes ud, skulle der være folk fra teatret til stede, men han var enig med os om at det ikke er muligt med udlån. Efter Stefan Kvamm har fortalt Den kreative, hvordan det er, kan de godt forstå det, så den er lukket. Men Stefan kunne ikke forstå vi ikke har reklame på reklamesøjlerne, der står ved nogle indfaldsveje, så vi vil finde af hvordan vi klarer det.
 5. Udvalgene: Teknik har som omtalt indkøbt lamper, som de gerne vil have hjælp til at få sat op. Der skal indkaldes til møde i værtsgruppen den 5.10 kl. 19. Jonna E holder møde med billetsælgerne ved døren.
 6. Privatliv: det går fint efter planen.
 7. Revy: der er sket en udskiftning Jesper Nielsen har sagt fra, Heine er kommet med i stedet for, det er dejligt Heine igen løser et problem på revyen.
 8. Piger i sky: Mødes første gang den 1.9. Katja har meldt fra, da hun er flyttet til Aarhus, Else er kommet i stedet for, det er godt vi har medlemmer, der træder til, når problemer opstår.
 9. Pippi: mødes første gang i aften.
 10. Kurser/udvikling/medlemsaften: Alt er klar til fredag, vi mødes kl. 16.30, Birgit bestiller mad til ”specialklassen”.
 11. Næste møde 14.9. kl 19
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.8.2020

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Afslag fra DGI på ansøgning om økonomisk i forbindelse med corona nedlukningen. Vi skal afholde generalforsamling,
 3. Økonomi: efter omstændighederne ser det pænt ud. Teknikudvalget har købt ny teknik, der er 6 ugers leveringstid, vi bevilgede pengene sidste år.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Victoris Faber, Diana Martinyk og Thea Hay. Udmeldte: Mia Leth, Magnus Jørgensen, Frejua Bødskov, Ove Hansen, Emely Gybel, Nosh Hartington, Gerda Hansen, Kathrine Jensen, Emma Faarvang, Christian Lauritsen, Hanne Prangsgaard, Helene Gravningsbråten, Nanna Klausen, Laura Fischer, Morten Fischer, Enilie Reppenhagen, Kyung Reppenhagen, Line Laursen, Lone Bitsch, Peter Bitsch, Carina Bitsch, Victor Kubel, Natja Lichtenstein, Emma Laursen, Ingrid Cirkeline Jørgensen, Marie Kunø Nis Ross og Ulla Jacobsen. Generalforsamling den 20.9. kl 19, Jørn udsender indkaldelse. Henvendelse fra Den Kreative Skole om lån af teatret, vi mener ikke vi skal låne det ud, Jørn og Heine skal have et møde Stefan Kvamm og Jytte Skovbo fra kommunen.
 5. Udvalgene: Der skal pakkes programmer den 31.8. kl. 17, billetsalget starter den 9.9.for abonnenter og annoncører off. starter salget den 14.9., vi må på næste møde tage stilling til, hvor mange der må være i teatret. Billetter til Pippi skal købes på nettet.
 6. Privatliv: skuespillere: Mogens, Klaus Møldrup, Mette Pedersen og Tina Elkjær.
 7. Revy: skuespillere: Jørgen Kongsbak, Lars Linnebjerg, Jesper Nielsen, Joan Heervagen, Kristina Linnebjerg og Connie Andersen.
 8. Piger i sky: skuespillere: Mogens Kjær, Martin Tønnesen, Katja Tønnesen, Kirsten Laborn, Maja Gybel og Mette Frausing.
 9. Pippi: intet nyt
 10. Kurser/udvikling/medlemsaften: Heine udsender invitation til 4.9. kl. 17.30, der kan max være 60, når vi åbner til cafeen., så det er først til mølle, det koster 50 kr. per. person for en burger + øl eller vand, underholdningen er fra 18.30 – 20.30.
 11. næste møde 31.8.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.5.2020

 

 1. Referat fra 20.4.20 godkendes på næste møde.
 2. Postgang: Iab.
 3. Økonomi: Vi har søgt puljen til Coronastøtte via DGI/DIF. Aflysningerne har kostet os 106 tkr.,men vi skal være tilfredse, bare vi får dækket lidt af det.

Året 2020 kommer til at give underskud, men vi har haft nogen gode sæsoner, så økonomien er stadig god.

Abonnenter der har betalt girokortet, kan bruge det i næste sæson (sådan har det været hele tiden).

 1. Huskekalender: Nye medlemmer: Anton Dare og Jesper Teddy Lønstrup Nielsen.

Kontingent: Heine opkræver uændret kontingent, på forventet efterbevilling.

Generalforsamling: Udsættes indtil videre pgra. forsamlingsreglerne.

 1. Udvalgene: PR udvalg: Annoncørerne har fået tilbudt annoncer til halv pris (2 år for 1 pris). Godt halvdelen har accepteret. De sidste kontaktes

Teknik: Alle ”jobs” er besat. Udskiftning af lys skal være færdigt inden sæsonen starter.

Kulisse/regi: Der er sat ansvarlige på alle 3 nye stykker. Pippi er jo lavet

Hvis muligt laves et rigtigt gulv, i stedet for podie kasser bag scenen (Jørn P tjekker).

Værtsgruppen: Med de nuværende Coronaregler, skal maden øses op og serveres – dvs. 5 værter indtil der er spist.

 1. Privatliv: Alle roller er besat. Alt OK.
 2. Revy: Alle roller er besat. Alt OK.
 3. Piger i sky: Alle roller er besat. Alt OK.
 4. Pippi: Der har været afholdt medlemsdag med 12 deltagere over 2 omgange. Det gik fint. Opførelsesafgift for musik er betalt
 5. Kurser/udvikling/medlemsdag:

Vi fastholder medlemsaften arrangement den 4. september – muligvis med begrænsning i deltagerantal. Invitation udsendes ca. 1. august.

 1. Næste møde: Mandag d. 3.8.20
 2. Evt.: Endelige retningslinjer for efterårssæsonen venter lidt – der kan ske meget på Coronafronten.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.4.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg Kulturråd V/Carsten Pedersen spørger om, hvilke forventninger vi har til næste sæson, vi gør som vi plejer, så må vi se, hvad fremtiden vil bringe.
 3. Økonomi: stort set ingen ændring fra sidst, vi skal forvente et stort underskud, på grund af aflysningerne. Heine har undersøgt, om vi kan få del i kulturpakken, men det kan vi ikke.
 4. Huskekalender: Jørn aflyser generalforsamlingen, vi kan ikke på nuværende bestemme en ny dato. Jørn udsender aflysningen og søndag aften udsender han repertoiret for næste sæson, hvad der skal spilles, hvem skal instruere, øve ugedage, start dato for øvning og spilleplan. Instruktørerne mødes den 6.5 til fordeling af rollere, svar skal være senest den 8.5., derefter bestemmer grupperne, hvem der skal hjælpe på de forskellige stykker, dvs. om hvert stykke mødes kulisse, sy, regi, teknik og instruktør alle på en gang..
 5. Udvalgene: Det er bestemt at PR ikke skal kontakte vores annoncører i år,  måske er der nogen, der ikke synes, de vil være med i år på grund af krisen, vi vil nævne dem i vores program, så håber vi, de vil være med næste år, vi kan evt. lave programmet lidt mindre.. Der bliver skrevet til instruktørerne , om de vil samle nogen til at rydde op, som vi plejer efter sidste forestilling.
 6. Kurser/udvikling/ medlemsaften: intet.
 7. Næste møde: er ikke aftalt.
 8. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.3.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Børnenes kulturdag blev aflyst på grund af corona krisen, kommunen håber at kunne afholde en i efteråret. Revyen den 11.3. blev aflyst da Susanne var syg. På grund af corona blev hele landet lukket ned fra den 12.3. i første omgang til 25.3., men derefter blevet lukket til den 13.4.,  så desværre sluttede vores sæson på en kedelig måde, desværre blev hverken revy, Min kone spøger eller Pippi optaget på video, det er synd for publikum, som ikke nåede at komme i teatret, men også for skuespillerne som fik en kedelig afslutning for sæsonen, teatret mister også mange penge. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke spilles for at optage video, ingen ved hvornår det åbner op igen for flere mennesker sammen. Spillerne skal hente deres egne ting, inden der kan ryddes op.
 3. Økonomi: På grund af coronaen, forventer vi et underskud for resten sæsonen på ca 75.000 kr. Heine tager kontakt til Your ticket angående billetsystem, vi vil prøve med børneforestillingen til næste sæson.
 4. Huskekalender: nyt medlem: Lena Skovbo. Dagsorden for generalforsamlingen er gennemgået, vi fastholder datoen den 26.4., så ser vi om den skal udsættes og evt. hvor længe. Der afholdes instruktørmøde den 6.5.
 5. Udvalgene: der har været afholdt PR-møde den 10.3., med fordeling af annoncetegning.
 6. Revy: øv aflyst
 7. Min kone spøger: øv aflyst
 8. Pippi: øv aflyst
 9. Kurser/udvikling/medlemsaften: overført til næste møde
 10. næste møde den 20.4.
 11. Evt.: Rigtig god fest, der var 30 til festen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 1.2.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Brev fra Nets om stigning på brug af  Dankortterminalen,  derfor skifter vi til Bambora.
 3. Økonomi: Vi har betalt benyttelsesafgift til Silkeborg kommune. Tilskud fra DATS  til En god Pige på 2.545 kr., fin økonomi.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Nanna Klausen, Mille Løkke, Kristina Linnebjerg, Malte Skovsted-Nielsen, Ejnar Bach og Natja Liechtenstein. Dagsordenen for generalforsamlingen er gennemgået
 5. Udvalg: repertoireudvalget arbejder godt, rollehæfterne er fordelt, så ikke alle behøver læse dem alle, derfor har alle ansvar for at vælge fra, så alle kun læser, det man mener kan bruges.. festudvalget er i fuld gang, så der bliver også fest fødselsdagsfest i år. Teknikgruppen er ved at finde ud af, hvad der bedst til os, de har fået bevilling til at bruge penge til det, de mener er det bedste.
 6. Revy: ingen kommentarer.
 7. Min kone spøger: billetsalget går rigtig godt, der er ikke mange billetter tilbage.
 8. Pippi: der er udsolgt.
 9. Kurser/udvikling/medlemsaften: Børnekulturdag den 22.3., vi skal have åben hus fra kl. 10 – 12,  da børnene skal spille senere den 22.3, vil de være til stede sammen med nogle voksne til åben hus arrangementet, i forbindelse med kulturdagen er der optaget en video på teatret, som bliver lagt på Kommunens hjemmeside, Facebook og teatrets hjemmeside. Medlemsaften den 4.9.2020, hvad der skal ske, må vi finde ud senere.
 10. Næste møde: 16.3.2020 og 20.4.2020
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.1.2020

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: På grund af en henvendelse fra publikum, angående at med bringe mad m.m., har vi bestemt det skal stå i programmet, at der ikke må medbringes mad, drikke m.m.. Torsdag den 9.1. er der møde med alle foreninger m.m. indenfor kulturen, Jørn I og Jonna M deltager.
 3. Økonomi: meget flot regnskab.
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Ulla Jacobsen og Emely Gybel. Punkter til langt bestyrelsesmøde: generalforsamling, datoer for planlægning for næste sæson.
 5. Udvalgene: Der skal skrives ud til medlemmer, for at få nogen til at melde sig til festudvalget Lone skriver. repertoireudvalget skal i gang med at finde nye stykker til den næste sæson, de skal være færdig senest den 15.3.
 6. En god Pige: vat et godt stykke, det var trist, at flere ikke så stykket, ca. 30 i snit pr aften.
 7. Revyen: er udsolgt: der er venteliste men ikke så mange, som der plejer, de fleste er kommet ind til den 16.1. da der var mange afbud.
 8. Min kone spøger: det går godt efter planen, hvem udsender indkaldelse til generalprøven? Alle kommer til generalprøver. Til premieren kommer Heine, Jørn I, Birgit, Jonna E.
 9. Pippi: det går rigtig godt, alle undtagen Heine kommer til generalprøver, hvem skriver ud?
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt møde.
 11. Næste møde: 1.2. kl. 12 hos Lone.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.11.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: fin økonomi, der skal skiftes pærer i lamperne i baren og salen, vi kan ikke den slags pærer mere. Værtsgruppen vil gerne have et nyt serveringsbord, Jørn I og Birgit kører til Ikast og kigger på det.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene. Helene kigger på sminken, om der mangler noget. Jørn P udsender ønskesedler omkring 18.12. med svarfrist den 3.1.2020.
 6. En god pige: Birgit og Jørn kommer til afslutning.
 7. Revy: Det går godt, men nu er der også snart premiere. De fleste i bestyrelsen kommer til generalprøven, Til premieren kommer: Heine, Birgit og Jonna
 8. Min kone spøger: der mangler en del ting til regien, men ellers går det godt.
 9. Pippi: det går rigtig godt, alle er glade.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet
 11. Næste møde 2.1.2020, lang bestyrelsesmøde den 1.2.2020
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.10.2019

Fraværende: Lone

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Stadig meget fint
 4. Huskekalender: godkendelse af nyt medlem: Gerda Hansen.
 5. Udvalgene: værtsgruppen har holdt møde, der var 25 fremmødte. Værtsplan for efteråret og rengøringsplan er udsendt, Kulissegruppen: det kører godt. Teknikken: det kører godt.
 6. En god pige: Det går rigtig godt, spillerne glæder sig til generalprøven på søndag. Jonna M har været nødt til at melde fra som sufflør, men der er fundet sufflør til alle forestillingerne. Helene sender besked til medlemmerne om generalprøven.
 7. Revy: det går rigtig godt.
 8. Min kone spøger: det går efter planen, kostumedamerne er godt i gang.
 9. Pippi: det går rigtig godt, god stemning på holdet.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til lang bestyrelsesmøde.
 11. Næste møde: 11.11., 2.1.2020 hovedrengøring, lang bestyrelsesmøde den 1.2.
 12. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.8.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Heine har fået navneskilte til værtsgruppe, teknik, billetsælgere og bestyrelse. Heine vil undersøge billetsystem fra DATS. Cykelløbet Chasing Cancellara aarrangeret af Virtu den 31.8. har start og mål på Silkeborg Bad, vi har lover Badet at lave kaffe og smøre boller, som skal serveres som skal serveres for deltagerne foran Kurbygningen. Gjessøvej bliver lukket fra Badet og til Gjessø fra kl. 6 til ca. 20.
 3. Økonomi: Regnskabet ser rigtig fint ud, der er kommet tilskud fra DATS til Flammedanserinden og Dyrene i Hakkebakkeskoven i alt 5832 kr.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Nora Hartington, Frederikke Trærup, Else Marie Trærup, Conny Skovgaard, Christian Lauritzen, Lone Schjødt, ikke udmeldte: Nis Ross, Sarah Sandgaard, Svend Skov, Birthe Ugilt.
 5. Udvalgene: Teknik: de har sat første proces i værk, vi sætter næste proces i værk, økonomien er til det, så hvorfor skal vi så vente til næste år. Kulissegruppen hare haft møde og sendt et referat til bestyrelsen, der er 2 personer tilknyttet hvert stykke, det er de 2 der skal nævnesd ved premiere + 2 mere som har lavet meget til det enkelte stykke. Bestyrelsens kontaktperson er Jørn P., Søren Broberg er kommet med i kulissegruppen, da de manglede en mand. Der holdes opstartsmøde med værtsgruppen den 7.10.
 6. Den gode pige: er startet op og det går efter planen.
 7. Revy: Holdet mødes første gang den 28.8., John Olsen skal spørges om han vil være regissør.
 8.  Min kone spøger: starter op den 3.9.
 9. Pippi: mødes den 26.8.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Teknik skal have et kursus med Jens fra Skanderborg, de bestemmer selv datoen
 11. næste møde: onsdag den 28.8. kl. 17 til pakning af breve. Ma 16.9. og 14.10 kl. 19
 12. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.6.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: nye medlemmer: Sabrina Mortensen, Makula Reppenhagen, Frank Poulsen. Udmeldte : Isse Jacobsen, Morten Bak Hansen, Kerstin Hansen, Cecilie Knudsen, Betina Agerbo Nielsen, Jannik Balslev, Ida Hedegaard Pedersen, Janne Kaasgaard, Lørke Sommer, Dinah Bang, Helle Bang, Antonn Dare, Birthe Ugilt, Jacob Overby, Liss Larsen, Lone Rytter Fischer, Nis Ross, Sarah Sandgaard, Svend Skov.
 5. Udvalgene: kulisse: vi har fået mere plads i kælderen, kulissegruppen allerede taget det i brug, der er lavet ny plads til kulisser o.s.v., Teknik: Lone har haft kontakt til DATS, derigennem har hun fået kontakt til Jens fra Skanderborg (som tidligere har været hos os), der er aftalt møde med ham på onsdag, Allan Tina, Susanne og Lone tager med til mødet. Sydamerne har fordelt sig på stykkerne i mellem sig. Når der laves flyers til revyen skal der stå nr. og billede af skuespillerne, alle andre er nævnt i programmet. Til skuespillene skal der være billeder af skuespillerne, hvem de er og hvem de spiller, alle andre står nævnt i programmet. Jørn laver listen med navne til siden i programmet ”omkring scenen”. Heine bestiller navne skilte til værtsgruppen, billetsælgere og bestyrelsen.
 6. Den gode pige: heldet har været samlet, det tegner rigtig godt.
 7. Revy: Holdet har været samlet, men desværre mangler vi en musiker.
 8. Min kone spøger: holdet mødes den 19.6.
 9. Pippi: alt kører på skinner.
 10. Sommerreparationer: der er 10 tilmeldt til maling af salen, Jørn I henter maling, Jørn P sørger for pensler og Birgit laver maden.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: der 21 + 6 fra bestyrelsen tilmeldte til den 22.6, det er for få, så vi aflyser medlemsdagen. Kursus ved vi ikke noget om endnu. Vi vil arrangere en hyggeaften 6.9.
 12. Næste møde: 5.8. og 2.9.
 13. Evt.: vi vil igen undersøge muligheden for teleslynge.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.5.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Konstituering/fordeling af arbejdsopgaver: konstituering: Lone Kjær  næstformand, Jonna Elkjær sekretær, fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer og fordeling af arbejdsopgaver: bilag vedlagt.
 3. Postgang: intet
 4. Økonomi: fin økonomi, mange har betalt kontingent, opgørelsen for lys, varme og renovation for 2018 giver en tilbagebetaling på 600 kr.
 5. Huskekalender: Godkendelse af nye medlemmer: Rasmus Rose, Iben Kristrensen, Kevin Pedersen, Kristinna Klyver, Jimmi Klyver. Udmeldte: Freja Nørgaard, Jørn Tidemann, Ruth Mikkelsen, Lena Skovgaard, Mette Ann Hansen.
 6. Udvalgene: intet nyt
 7. Den gode pige: medvirkende : Bodil Lyngsø, Kristine Paaske, Mette Pedersen, Mike Jørgensen, Mogens Kjær.
 8. Revy: medvirkende: Connie Andersen, Susanne Segalt, Cille Sommer, Allan Sørensen, Lars Linnebjerg; Jørgen Kongsbak.
 9. Min kone spøger: Ejnar Olsen, Mogens Kjær, Else Hansen, Joan Heerwagen, Kirsten Laborn, Mette Frausing, Helene Handberg Nielsen
 10. Pippi: der er legedag den 26.5., derefter sættes holdet.
 11. Sommerreparationer: Der skal males vægge og vinduer i salen, Jørn I sender mail ud om hjælp til malingen. Birgit og Jonna sørger for frokost.
 12. Kurser/udvikling/medlemsdag: Heine har sendt invitation til medlemsdagen.
 13. Næste møde: 12.6. og 5.8.
 14. Evt.: Heine spørger om navneskilte hos Låsesmeden, der skal være skilte til værtsgruppen og bestyrelsen Teknikholdet skal spørges om hvilke trøjer/T-shirt de kan ønske sig.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.4.2019

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Jørn I har igen rykket for vores benyttelsesaftale.
 3. Økonomi: det ser som altid fint ud. Der skal bruges penge til nyt/mere lys til scenen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Marie Kunø, Mia Leth, John Olesen og Freja Nørgaard. Udmeldt: Cathrine Fræer,  Allan Schmidt er afgået ved døden.
 5. Udvalgene: PR-udvalget har afholdt møde og fordelt tegning af annoncer, nuværende annoncer skal være kontaktet senest 15.6., derefter skal udfyldes eventuelt resterende annonceplads. Senest 1.7. skal instruktørerne aflevere teksten til de forskellige stykker. Formandens ord skal afleveres senest 1.8., 15.8. skal programmet godkendes, så er programmet færdig til 1.9. Teknikudvalget har været samlet for at kigge på lyset og finde ud af hvad, vi skal have anskaffet.
 6. Revy: det er gået lige godt, som det altid med alt udsolgt.
 7. Flammedanserinden: det gik rigtig godt, der var også udsolgt og endda lavet en ekstre forestilling.
 8. Sommerreparationer: 15.-16.juni males salen, på generalforsamlingen bliver medlemmerne spurgt om hjælp.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt
 10. Næste møde: dato findes efter generalforsamlingen.
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.3.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi afventer stadig benyttelseskontrakt fra Silkeborg kommune. Vi melder fra til ”Livets vand”, der er ingen interesse fra medlemmerne. Vi siger nej til Hakkehuset, som gerne ville låne teatret, vi må ikke låne/leje det ud til andre.
 3. Økonomi: Det går rigtig godt, alle forestillingerne har givet overskud.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Betina Agerbo og Chatrine Fræer.
 5. Udvalgene: PR-reklamen i biografen stoppes i starten af april. Jørgen Kongsbak har indkaldt PR-udvalget til møde den 9.4.Teknikudvalget: der skal ses på nyt teknik.
 6. Repertoire: der er nu valgt 3 til hver opsætning, som instruktørerne skal tage stilling til. Ønskesedlerne skal ud tidligere, så det er muligt at vælge stykker ud fra antal skuespillere.
 7. Revy: Jonna og Birgit kommer til afslutning.
 8. Flammedanserinden: Tina og Jane kommer til afslutning.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Der har været fuld belægning, det er rigtig fint.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Sangkursus den 17.-18.8. kl 10-16. Medlemsdagen bliver på teatret fra kl. 11.30-18.
 11. Næste møde: den 24.4.
 12. Evt.: sommerreparationer: der skal males i salen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.2.2019

 

 1. Rederat godkendt
 2. Postgang: Dansk flaskegenbrug er overtaget af HCS. Cafax er fusioneret med JDE. Tina har deltaget i nytårsmøde for kunst, kultur, festival m.m., det var et rigtigt godt møde.
 3. Økonomi: regnskabet er rigtig fin. Der er kommet 3.000 kr fra DATS som tilskud til opførelse af efterårsstykket. Budget for 2019 er gennemgået.
 4. Huskekalender: Jane Sønderup er udmeldt, Bent Larsen er afgået ved døden. Dagsordenen for generalforsamlingen er gennemgået. Heine laver ”årshjulet” til næste møde.
 5. Udvalgene: vi spørgen Jørgen K om han vil have kontakten til bogtrykkeren og står for indsamling af tekster m.m.  til programmet ligesom sidste år. Der er 60 tilmeldt festen, det er rigtig dejligt, så mange slutter op om den. Teknik skal have ny pult. Værtsgruppeafslutning en 8.4.2019 kl.19.
 6. Repertoire: udvalget læser rigtig mange stykker, udvalget arbejder godt.
 7. Revy: det går godt , der er jo udsolgt.
 8. Flammedanserinden: stykket bliver rigtig godt modtaget af publikum, der er udsolgt, holdet vil lave en ekstra forestilling den 4.4.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det er endt godt, men der har været for mange afbud. Brug af mobiltlf. På teatret er drøftet. Tl afslutningen dertager: Birgit, Jonna, Jane og Tina.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Prøver at få et sangkursus op at stå. Der er rigtig mange gode forslag til medlemsdag, så der er noget at arbejde videre med.
 11. Næste møde: 25.3 og 24.4.2019
 12. Evt.: medlemmer kan købe drikkevarer til mand/kone til medlemspris ikke til anden familie og venner.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 8.1.2019

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg kommune har overtaget driften af huset, så vi sidder til leje hos kommunen. Nytårsmøde for kunst, kultur, festival o.s.v. på Rampelys den 17,1, Tina deltager.
 3. Økonomi: regnskabet for 2018 viser et pænt overskud.
 4. Huskekalender: generalforsamling den 28.4.2019.
 5. Udvalgene: Jørn P udsender ønskesedler. Jørn I indkalder til møde i repertoireudvalget. Der er udsendt invitation til fødselsdagsfesten. Heine udsender ”huskedatoer” til alle medlemmer.
 6. Revy: det går rigtig godt.
 7. Flammedanserinden: Det går efter planen. Generalprøve: Heine, Jørn P, Jørn I og Birgit. Premiere: Lone, Birgit, Tina.
 8. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det går efter planen. Generalprøve: Lone, Tina, Heine og Jonna. Premiere: Jørn I, Lone og Jonna.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: medlemsdagen bliver den 22.6.2019
 10. Næste møde: langt møde hos Jørn I den 23.2., 25.3.
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.11.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har fået tilskud fra DATS til opførelse af Folk og røvere i Kardemomme By og Mordskab. Hakkehuset har henvendt sig og bedt om et nyt møde om ”Livets vand” (kilden).
 3. Økonomi: Der købes ny computer til kassereren til at føre regnskab på.
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer.
 5. Udvalgene: Allan kigger på tv´erne i sminkierum og køkken. Kulisseholdet: det går efter planen, nu skal de til at lave de sidste kulisser til børnestykket. Kostumer: kostumer til børnene er næsten færdige, de er godt i gang med kostumer til, Flammedanserinden. Vi vil gerne have lavet en ny reklamefilm til biografen, Lars vil hjælpe, der sendes forespørgsel ud til medlemmer angående ideer.
 6. Snak om en ting: Der hare ikke været solgt for mange billetter. Lone, Jørn I og Jonna kommer til afslutning.
 7. Revy: det går rigtig godt, vi glæder os til at se det. Til generalprøven kommer Tina, Lone og Jonna. Til premieren kommer Helene, Birgit og Jonna.
 8. Flammedanserinden: det går rigtig godt, alle går frisk til sagen.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: det går efter planen, kostumerne er færdige den 19.11.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet.
 11. Næste møde: 8.1.2019 kl. 16 rengøring og 23.2.2019 kl.12.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.10.2018

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: se sidste referat. Der skal købes ny stol til suffløren.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Kirsten Wiehe.
 5. Udvalgene: Værtsgruppemøde: der var 36 til opstartsmøde i værtsgruppen, ca 10 mere end der plejer, dejligt. Festudvalget er kommet godt i gang. Jørn og Birgit har lavet rengøringsplan.
 6. Snak om en ting: Tina og Joan bliver interviewet i Radio Silkeborg. Jørn I, Heine, Birgit, Jane og Jonna kommer til generalprøve og premiere, der bestilles mad og roser. Der er lavet åbnevagter.
 7. Revy: der kører efter planen, kostumerne er næsten færdige, regien er næsten klar.
 8. Flammedanserinden: Det går rigtig godt. Efter den 25.10 begynder Jane og Jonna at kigge på kostumer.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det går rigtig godt, de lægger manus efter efterårsferien. Jane og Birgit er i gang med kostumer. Kulisseholdet kan ikke lave kulisserne færdige før Snak om en ting er færdigspillet Susanne kigger på regien.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Medlemsaftenen med sang og øl smagning var fantastisk hyggelig, det kan gentages.
 11. Næste møde: 12.11. og 8.1 rengøring
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 17.9.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Fantastisk økonomi, måske vi skal se på nye stole?  Eller4 måske mere lys?
 4. Huskekalender, nye medlemmer: Emma Faarvang og Nis Roos. Evaluering af BBN: vi havde en rigtig god dag i Hjøllund, vi solgte ikke så meget øl som sidste gang, derfor var indtjeningen mindre, men Heine har haft en snak med Martin fra BBN, så fordelingen blev lidt anderledes, til fordel for os, så trods mindre indtjening og det store arbejde er vi tilfreds, vi har nu også fået en ide om, hvordan vi skal gøre til næste gang, vi er med næste gang, som bliver om 2 år. Vi får reklamefilmen på igen i biografen, vi vil tænke på om der skal laves en ny til næste år.
 5. Udvalg: kostumedamen til børnestykket er sprunget fra, Helene vil godt selv kigge efter kostumer, Birgit og Jane hjælper hende.
 6. Snak om en ting: Det går rigtig godt. Jane har prøvet flere kostumer og det kunne spillerne godt lide.
 7. Revy: det går helt efter planen, de har øvet sange et par aftner, Jacob er rigtig dygtig til at hjælpe. Der er flytte en forestilling fra den 8.3. til den 29.3. (det er en hel solgt forestilling). Revyen er næsten udsolgt, der er kun få billetter i november og december.
 8. Flammedanserinden: Det går bare som det skal, når kostumer er færdige til efterårsstykket, derefter skal der kigges på kostumer til dette stykke.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: Det er dejligt hold, det går godt med øvningen. Cecilie er sprunget fra som medhjælper, Birgit går ind og hjælper det hun kan. Der er fundet 2 som sufflør og billetsælger. Mette sætter kyset. Helene har haft møde med Aase og Allan om kulisser.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der planlægges en medlemsaften med øl smagning og fællessang med Nis (vort nye medlem), forslaget er den 5.10. Lone finder ud af om Nis kan.
 11. Næste møde: 15.10. kl 16 og 12.11.
 12. Evt:. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny teater den 13.8.2018

 

 1. referater godkendt
 2. Indkommet post: Børneattester på Helene og Cecilie er kommet.
 3. Økonomi: det ser rigtig fint ud..Udmeldte: Annette Lauritsen, Lone Voss Boes, Ida Voss Boes, Minea Wieland.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Kristian Rasmussen, Ida Hedegaard Pedersen, Cecilie Knudsen, Ofelia Mogensen, Helena Gravningsbråten, Solveig Grødem, Anton Darre, Aase Ørnstrup og Lærke Insa Grue Sommer. Heine og Jonna har haft et møde med Martin fra BBN, der er lavet aftale med ham, de sætter telt op, borde, bænke og bar, Martin har bestilt fadøl, vi deler udgifter og indtægter ligesom sidst. Derudover sælger vi sodavand, sandwich, håndmadder, kaffe og kage. Heine har næsten styr på værtsgruppen og Jonna har næsten styr på sanggruppen.
 5. Udvalgene: Tina har skrevet med Michelle fra Radio Silkeborg, vi kan komme med indslag i radioen, som vi plejer. Kulisseholdet er startet, der er 2 kontaktpersoner til hvert stykke. Teknik: der mangler en tekniker til opsætning af lys til børnestykket, Lone sender mail til teknikgruppen. Jørn P og Birgit laver rengøringsplan, gulvet i salen er rengjort, Birgit finder ud af, hvordan planen med rengøring laves. Der bliver indkaldt til værtsgruppemøde mandag den 8.10.kl. 19. Birgit får lavet billedet fra sæsonen til Hall of Fame. Festudvalget er klar.
 6. Snak om en ting: Der er byttet lidt rundt på rollerne, Lone Rytter var bange for, hun ikke magtede rollen, Lærke Insa Sommer er kommet med i stedet for. Lone er blevet assistent for Jens.
 7. Revy: holdet går i gang med øvningen den 28.8. Malene har meldt fra og Connie Andersen er kommet med. Der mangler en sufflør.
 8. Flammedanserinden: Holdet starter øvning den 5.9.
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: holdet starter øvning den 20.8., der har været lidt problemer med opførelsesafgiften, den er steget ret meget, men det er, som det nu er. VI spørger et nyt medlem og hun vil være behjælpelig med kostumer.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Vi synes der var for få tilmeldte til medlemsdagen, så vi må finde ud af, om vi skal have en sådan dag og hvad den i givet fald skal indeholde. Begge skuespilkurser gik rigtig godt.
 11. Næste møde: den 30.8. kl. 19 pakkes breve, møde den 17.9. kl. 19 og den 15.10 kl. 16 til hovedrengøring derefter møde
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.4.2018

 

Konstituering: Næstformand: Lone Kjær, sekretær: Jonna Elkjær,

Efter ønske tager Tina pladsen i bestyrelsen for 1 år.

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: en del har betalt kontingent, ellers intet nyt
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: ingen. Udmeldt medlemmer: Annemette og Klaus Jacobsen; Astrid Sangill; Ejnar Bach, Jacob Christoffersen, Lars Handberg, Linda og Mathias Madsen.
 5. Udvalg: PR: der er møde den 14.5.. Malene har lavet udkast til billeder i programmet, de er rigtig gode. Afslutning i værtsgruppen gik rigtig godt. Jørn I har bestilt manus til 3 stykker.
 6. Snak om en ting: der mangler 2 damer.
 7. Revy: der er fundet spillere, men der mangler 1 sufflør
 8. Flammedanserinden: der mangler 1 herre
 9. Dyrene i Hakkebakkeskoven: vi håber der kommer mange børn til legedagen.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der er tilmeldt 15 til skuespilkurset.
 11. Næste møde: den 12.6. kl. 19, den 13.8. kl. 19, der pakkes programmer den 30.8.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.4.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: I DATS regi er teaterfestival for børn og unge 29.6-30.6 og 1.7, vi deltager ikke. Dramas teaterforlag arbejder sammen med Dansk Teaterforlag.
 3. Økonomi: Regnskabet ser rigtig fint ud. Der er købt 500 nye kuglepenne med teatrets navn på.
 4. Huskekalender: Godkendelse af nyt medlem: Jane Sonderup.
 5. Udvalg: Tina har fået lavet aftale med Skabertrang, angående forløbet af vores program, så efter generalforsamlingen, skal der indkaldes til møde i PR-udvalg. Der er bestilt flyers til børnestykket og gæstebilletter. Alt er klar til værtsgruppeafslutning.
 6. Næste sæson: instruktører er på plads og de har valgt stykker, vi skal have fundet hjælpe/medinstruktører til dem.
 7. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der er 14 tilmeldt kurset, på generalforsamlingen bliver der gjort opm,ærksom på at der er plads til flere. Der er bestilt værelse til instruktøren. Heine sender reminder ud angående medlemsdagen.
 8. Næste møde: bestemmes efter generalforsamling.
 9. Evt.: Hakkehuset har udskudt deres projekt ”Kilden” til uge 23 20198, set er fint for os, så har vi bedre tid til at finde ud af, hvad vi kan byde ind med. Vi har været I Hjøllund for at se stedet, hvor ”Bunker by night” skal afholdes, det er et fantastisk sted, med skøn natur og rigtig meget plads, teltet hvor vi skal være kommer til at ligge et rigtigt godt sted.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.3.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der har været et møde med Hakkehuset, vi er interesseret i et samarbejde, men der er ikke så meget konkret endnu, vi får et møde igen senere, når der er lidt mere på plads.
 3. Økonomi: varmeregningen er kommet. Økonomien ser rigtig godt ud nu, men efter næste uge, går der jo et halvt år før der rigtig kommer penge i kassen.
 4. Huskekalender: nyt medlem godkendt: Victoria Faber. Sommerreparationer: teknikken skal gennemgås, stolene skal renses, ellers ikke de store ting.
 5. Udvalg: PR-udvalget indkaldes til møde efter generalforsamlingen. Repertoireudvalget er næsten færdig.
 6. Revy: en god sæson med udsolgt.
 7. Mordskab: god sæson, hvis vi ser bort fra de 2 første forestillinger, var alt udsolgt.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by: det var en rigtig flot forestilling, der har aldrig været så lang en venteliste (heller ikke på revyen), der blev lavet 3 ekstraforestillinger,
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er tilmeldt 13 til skuespilkursus, Tina sender reminder ud, Jane og Jonna sørger for forplejning. Medlemsdagen er klar.
 10. Næste møde: den 18.4. kl. 18
 11. Evt.: vi mangler kuglepenne, Heine undersøger.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.1.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Vi har fået tilskuddet fra DATS 5.357 kr. Regnskabet er fint, men det er jo også nu pengene kommer ind.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Lone Rytter Fischer.
 5. Udvalgene: festudvalget har udsendt invitation til fødselsdagsfesten, en omvendt fest, det kører på skinner, men der kan godt bruges en mere i udvalget. Heine udsender en opfordring til medlemmerne om at købe ”drikkekort” til 50 kr. i stedet for hver gang at betale 5 kr. for en sodavand med MobilePay, det koster teatret 0,75 kr. hver gang en betaler med MobilePay  uanset beløbets størrelse. Repertoireudvalget: Udvalget er startet, der er 11 bøger rundt til gennemlæsning.
 6. Revyen: det går fint.
 7. Mordskab: der er ikke mange billetter tilbage.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by: det er blevet en flot forestilling, der er lavet 2 ekstraforestillinger, måske bliver der en mere, der er nu ca. 90 på venteliste.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er planer om et skuespilkursus for voksne og måske en for børn. Medlemsdagen er næsten planlagt.
 10. Næste møde: 17.2. kl 12 og 19.3.
 11. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.1.2018

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Bunker by night genopstår, den 1.9.afholdes det i Hjøllund, hvor der også er mange bunkere, vi vil deltage, Martin (fra Bunkermuseet) kommer til et bestyrelsesmøde og fortæller lidt mere om det.
 3. Økonomi: Årsregnskabet er færdigt og viser et overskud på 15.184 kr., det er meget fint. Det udligner ca. underskuddene i 2015 og 2016.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: ingen. åbne/lukkevagter for resten af sæsonen er fordelt.
 5. Udvalg: Jørn I vil snarest indkalde til møde i repertoireudvalget. Heine indkalder til møde i festudvalget.
 6. Revy: Det går helt efter planen, der er udsolgt.
 7. Mordskab: Bella har måttet melde fra på grund af sygdom, Susanne er trådt ind i stedet. Til generalprøve/premiere kommer flere fra bestyrelsen.
 8. Folk og røvere i Kardemomme by:  Det går efter planen. Til generalprøve/premiere kommer der flere fra bestyrelsen.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: vi arbejder videre med medlemsdagen.
 10. Næste møde: 30.1., langt møde 17.2. kl. 12 på Borgergade, generalforsamling den 22.4.
 11. Evt.: intetReferat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.11.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi ved ikke om vi får pengene fra DATS (5700 kr.), Drama er gået konkurs, det berøre tilsyneladende tilskuddet fra DATS, det er i hvert fald i første omgang udskudt på ubestemt tid. Vores medlemsmail må kun bruges i forbindelse med ting der vedrøres vores teater, brug facebook til andet. Vi har fået børneattester På Kerstin og Thyge. Vi har fået mobilpay.
 3. økonomi: fint økonomi, pumaen giver overskud. Kulisseholdet vil gerne have en ny skruemaskine, vi giver tilsagn.
 4. Huskekalender: nye medlemmer Line Laursen, Bente Gloggengieser.
 5. Udvalgene: Uddeling af flyers i bilruder den 9.12 kl. 14.30, Festudvalget skal i gang med planlægning, hvem er i festudvalget?
 6. Baggårdspuma: til afslutning deltager Jonna og måske Birgit.
 7. Revy: til Premieren deltager Heine, Birgit, Jane og Jonna.
 8. Mordskab: det går efter planen.
 9. ’Folk og røvere i Kardemomme by: status drøftet. Kulisserne og kostumerne er langt fremme, liste over regi mangler fra Kerstin, men den er undervejs, der er solgt fint med billetter, der er solgt flere til skoleklasser end der var sidste år.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møde: 2.1.2018 til hovedrengøring og 3.2. langt møde.
 12. Evt.: ønskesedler skal udsendes

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.10.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: Heine har fundet ud af, at man hos DATS kan søge om godtgørelse for afgiftsopførelse, han har fået penge, han søger igen når det er muligt.
 3. Økonomi: for tiden er der underskud, men nu skulle det jo gerne snart ”strømme” ind med penge.
 4. Huskekalender: godkendelse af nyt medlemmer: Ruth Mikkelsen.
 5. Udvalgene: der er afholdt møde i værtsgruppen, hvor de nye veste blev præsenteret, ligesom Birgit gennemgik det nye vi har fået til rengøring. Kulisseholdet har haft store udfordringer med drejekulisserne, men nu fungere det.
 6. Baggårdspuma: der er folk på til billetsalg og åbnevagterne er fordelt, der kommer mange fra bestyrelsen til både generalprøve og premiere.
 7. Revy: Jannik er af personlige årsager stoppet på revyen og Martin har indvilget i at overtage rollen, det går rigtig godt. Flere fra bestyrelsen kommer til generalprøve og premiere, i efteråret er der folk på til billetsalg og åbnevagterne er fordelt.
 8. Mordskab: det går efter planen, under den første del af øveforløbet behøver alle ikke at være der hver gang, men der er ”rigeligt” men afbud, det må vi snakke om.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: Vi har fået henvendelse fra Morten, som gerne vil lave en kendingsmelodi, han vil gerne have den beskytte hos Koda, men så skal vi betale afgift, det har vi sagt nej til.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møde: 20.11.og 2.1. til hovedrengøring, lang bestyrelsesmøde den 3.2.
 12. Evt.: vi vil prøve at få stolene gjort rene efter sæsonen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.9.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: 2 forespørgsler om praktikplads, Tina har svaret at det ikke er muligt, da vi ikke er der om dagen, men hvis det har interesse er de velkommen til at komme og kigge til os om aftenen.
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer
 5. Udvalgene: Der er indkaldt til møde i værtsgruppen den 9.10. Heine har også indkaldt til møde om billetsystem. Kenneth og Jørn T har lavet brev til skolerne, Kenneth ringer til hver skole og laver aftale om at sende det på mail og at de sender videre til klasserepræsentanterne, vi håber det kommer til at give noget til Folk og røvere, så vi måske kunne få nogle klasser ind. Vi har fået plakaterne, så hæng op hvor det er muligt. Den 9.12. mellem 14-16 skal der sættes flyers om Folk og røvere i bilruder på Søtorvet, der er forestilling i musikhuset. Martin og Lars holder et møde med dem, der har lyst til at høre om teknik. Martin har også talt teknik med Morten Bach
 6. Baggårdspuma: Tina har taget kontakt til forfatterne angående premieren den 26.10. Det går godt, kulisserne er vist færdig til næste uge, så det bliver spændende.
 7. Revy: På grund af frafald er der kun 6 på scenen, der mangler nogen til at hjælpe med ting til scenen
 8. Mordskab: De er lige startet, men alle er klar til øvningen, som bliver noget opdelt, så alle ikke behøver være der hver gang.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: de er lige startet, vi har drøftet stykket.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Jørgen K og Joan har været på et godt kursus på Rønshoved, Medlemsdagen bliver den 16.6.2018.
 11. Næste møde 18.10 kl. 16 til hovedrengøring og 20.11.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kunstcentret at 25 års stiftelsesjubilæum den 16.8., vi giver en gave.
 3. Økonomi: intet nyt vedr. økonomien. Slettede medlemmer: Anna Roswall, Anni Bjerregaard, Camilla Olsen, Ditrte Bech, Dorte Nørgaard, Frederik Mølgaard, Helle Larsen, Louise Olsen, Mikkel Næsted, Søren Thomsen, Yasmin Bech, Susanne Justesen.
 4. Huskekalender: Godkendelse af nye medlemmer: Ingrid Svenstrup, Sofie Skovridder, Thyge Holting.
 5. Udvalgene: Billetsalgsgruppen holder møde den 7.9. værtsgruppen indkaldes til møde den 9.10. Teknik vil invitere alle interesserede til introduktionsmøde. Jane har syet nye veste, de er blevet rigtig pæne. Pr: programmer er nu pakket, for at spare porto omdeler bestyrelsen rigtig mange.
 6. Baggårds puma: det går efter planen.
 7. Revy: Jane Kaasgaard har været nødt til at melde fra, Charlotte er kommet med i stedet for.
 8. Mordskab: starter den 20.9
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: starter den 18.9.
 10. Næste møde: 25.9. og 18.10. til hovedrengøring.
 11. Evt.: Tina, Jørn og Jørgen skal på radio Silkeborg den 12.9.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.6.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Made in Denmark, international golfturnering, der afholdes i Silkeborg næste år, inviterer til inspirationsmøde om, hvad der kan arrangeres for at vise byen frem for deltagerne i turneringen. Der er invitation fra Horsens til international teaterfestival, hvor der kommer udenlandske instruktører.
 3. Regnskab: intet at bemærke, udmeldte: Nanna, Maria og Trine Jacobsen, Nikita Lange og Kirsten Petersen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Mathias Linack.
 5. Udvalgene: PR: der mangler svar fra Carlsberg ellers er alle annoncer på plads, der er udgået tre, der er kommet 2 nye annoncører + 2 der har udvidet fra 1/8 til ¼. Instruktørerne er rykket for skriv til programmet, Der er indhentet tilbud på nyt kamera til optagelse af stykkerne, som kan tilsluttes harddisken og derfor er det nemmere at lave dvd, det er drøftet i bestyrelsen. Teknik: der er på plads, hvem der skal sætte lys på de forskellige stykker: kulisser: Der er udpeget kontaktpersoner til de enkelte stykker, Ida og Stig er til Mordskab, Lilian og Tom er til baggårdspumaen og Jørn og Sten er til Folk og røvere, der er ryddet op i Kulisserne. Der kan godt søges efter sydamer.
 6. Baggårdspuma: holdet mødes 15.6.
 7. Revy: første møde var 12.6, der var mange gode ideer, der udleveres manus den 29.8.
 8. Mordskab: første møde var 7.6. med gennemlæsning, det gik fint.
 9. Folk og røvere i Kardemomme by: De har haft legedag og det gik rigtig godt.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er ok til medlemsdagen.
 11. Næste møde: 2.8. og 31.8. kl. 17
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 10.5.2017

 

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: der er indkommet 2 forslag, som er drøftet.
 3. Økonomi: intet at bemærke
 4. Huskekalender: Konstituering: næstformand: Martin Tønnesen, sekretær Jonna Elkjær. Godkendelse af nye medlemmer: Mona Jeppesen. Udmeldt medlemmer: Alberte Mortensen, Anette Hansen, Lotte Tidemann, Dennis Ankersen, Ditte Ankersen og Mille Ankersen. På arbejdsdagen skal der ryddes op på kontoret, regi lægges på plads, der skal sættes møbler på loftet, så der kan blive plads bag scenen til kasser med tøj fra sminkerummet, Martin vil male i garderoben og sørge for at der bliver sat flere lamper op, skabet flyttes tilbage, som den stod før, der laves hylder på væggen, Martin vil finde ud af, om det kan laves, så stativet med revytøj, kan hejses op under loftet. Repertoireudvalget skal mødes og gennemgå alle de rollehæfter vi har fået fra Kirsten.
 5. Udvalgene: opfølgning på generalforsamling: der skal holdes møde om billetbestillingssystem Lars, Malene, Claus, Mike, Heine og Jonna skal deltage i mødet.Ejnar har forslag til gulvvask, Birgit og Kristine tager et møde med ham.Heine finder ud af mobilpay. Malene og Mike indkaldes til møde med Tina og Kristine angående plakater Annonce Bjørnholt og Lise´s glider ud, ny er Per-B programmet bliver som sidste år med billeder på forsiden af de 4 forestillinger, flyers bliver også som sidste år. Vi vil få nogen til at køre rundt med breve til annoncører og abonnenter m.m. for at spare porto, medlemmer skal OPFORDRES til at få flere programmer delt ud. Signe tager billeder  til programmet.
 6. Baggårdspuma: Rollerne er besat og spilleplanen godkendt.
 7. Revy: rollerne er besat og spilleplanen godkendt
 8. Mordskab: rollerne er besat og spilleplan godkendt
 9. Folk og røvere: der bliver legedag den 28.5.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er klar til medlemsdagen.
 11. Næste møde : 13.6. og 2.8.
 12. Evt.: Der er 8 tilmeldinger til Varde den 5.7.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.4.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: Dinah Bang og Helle Bang er godkendt som nye medlemmer. Generalforsamling: der er indkommet 3 forslag som udsendes til medlemmerne.
 5. Udvalgene: PR: Tina indkaldt til møde den 3.5., Tina har også fået plan fra Silkeborg Bogtrykkeri. Lars og Michael har ikke tid til at tage billeder til programmet, der må spørges en anden.
 6. Stykkerne i foråret: evaluering: der skal være færre programsatte forestillinger på forårsstykket og børnestykket, så det bliver ca. samme antal som sæsonen 2015/2016.
 7. Opstart af stykker: bestyrelsen skal have møde med instruktørerne inden generalforsamling, så startdato på de forskellige forestillinger kan oplyses den 30.4. og datoen på legedagen.
 8. Kurser/udvikling/medlemsdag: alt er klar til medlemsdagen.
 9. Næste møde: aftales den 30.4.
 10. Evt.: Vi vil forsøge at lave en tur til Varde friluftsspil, der spilles Midt om natten. Knud Sandberg laver nyt lys ved spejlene i smikkerummet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 30.3.2017

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Da vores kasserer indsender aktivitetsskemaet til DATS til tiden, har teatret vundet en bogpakke, med forskellige skuespil.
 3. Økonomi: vi har en fin økonomi
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Mikkel Næsted, Maria Løkke, Sarah Sandgaard, Cille Sommer, Morten Bak Hansen, Kerstin Bak Aagaard, Mette Ladegaard.
 5. Udvalgene: Tina har indkaldt til det første PR-møde 3.maj. Repertoireudvalget er færdig med deres arbejde, instruktørerne er på plads, de skal mødes med bestyrelsen den 20.4.
 6. Revy: Birgit og Jonna kommer til afslutningen.
 7. Stamherren: Tin a, Lars og Jonna kommer til afslutning
 8. Et eventyrligt Måltid: det var en rigtig god forestilling, men vi havde programsat for mange forestillinger. De holder afslutning den 1.4. hos Mads
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: medlemsdagen er på plads
 10. Næste møde 20.4. kl.18
 11. Evt.: vi skal have nyt til optagelse.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.1.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Efter artiklen i avisen om manglende mandlige skuespillere, er der 2 der har henvendt sig, den ene har meldt sig ind.
 3. Økonomi: Der er et underskud på ca. 10.000 kr. I det nye år købes der en industristøvsuger til kælderen.
 4. Huskekalenderen: godkendelse af nye medlemmer: Frederik Mølgaard, Ejnar Olsen
 5. Udvalgene: Til næste sæson skal alle, som har haft noget at gøre med de enkelte stykker at gøre, nævnes på de sedler der ligger på bordene. Generalforsamlingen bliver den 30.4. Værtsgruppeafslutningen bliver den 19.4.
 6. Revy: Det er gået fint med forestillingerne her i efteråret.
 7. Stamherren: Det går efter planen, men nu skal repliksikkerheden til at være der. Til generalprøven kommer Tina, Birgit, Heine og Jonna. Til premieren kommer Jørgen, Tina, Birgit og Jørn.
 8. Et eventyrligt måltid: Det går fint, et par dage mangler der sufflør og billetsalg. Til generalprøven kommer Tina, Birgit, Heine og Jonna. Til premieren kommer Martin, Lars, Tina og Jonna
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er flere forslag, som behandles på det lange bestyrelsesmøde.
 10. Næste møde: 28.1. kl. 12 hos Jørn, den 27.2.
 11. Evt.; der skal kigges på højtalerne, i den ene side støjer de meget. Til sommerreparationer skal der kigges på alle ledninger. Lars laver det så kulisseholdet kan tænde mere lys på scenen, når de skal arbejde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.11.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: intet nyt
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Janne Kaasgaard
 5. Udvalgene: Kristine og Tina har været til møde med Silkeborg radio, de vil lave noget pr for stykkerne, Tina tager kontakt angående Stamherren og Et eventyrligt måltid. Spillerne skal få flere programmer ud i yderområderne. Kulisse: de ønsker en industristøvsuger inden næste sæson. Medlemsmøde: der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 2 til den 4.12. sidste frist er den 29.11.
 6. Kvinde kend din krop: Stykket har solgt rigtig godt, flere aftner er/har været udsolgt. Den 3.12 kommer Jørgen og Jonna.
 7. Revy: Det var en rigtig god generalprøve, så gæsterne kan godt glæde sig.
 8. Stamherren: det går fint efter planen, enkelte skal gøre lidt mere ved teksten.
 9. Et eventyrligt måltid: vi skal have lov til af børn/forældre at lægge billeder på facebook, det skal vi huske at tale om på ”legedagen”.
 10. Kurser/udvikling/ medlemsdag: overføres
 11. Næste møde: den 19.12. kl. til hovedrengøring og 30.1.2017 kl. 12
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 5.10.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Dankort online vil oprette modtagelse af Visa og Mastercard.
 3. Økonomi: Vi vil se på et nyt komfur, Tina vil skrive ud til medlemmerne om nogen har en mikroovn for meget, teatret trænger til en ny.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Astrid Sangill.
 5. Udvalgene: Jonna holder planlægnings møde med billetsælgere den 18.10. Der var ca 40 mødt frem til medlemsmødet den 25.9. Lars sender ny mail til teknikkerne. Lars har taget kontakt til Radio Silkeborg. Der skal sættes flyers i bilruder i januar i forbindelse med nytårskoncerten. Gallerigangen er blevet rigtig flot, billederne er rigtig gode. Tina skriver ud til medlemmer, om nogen er interesseret i de gamle rammer.
 6. Kvide kend din krop: Det går godt, Martin skriver ud til medlemmerne om generalprøven den 30.10.. Morten indspiller noget musik, som skal bruges til stykket. Der går fint med billetsalget.
 7. Revyen: det går efter planen, det går godt med musikeren.
 8. Stamherren: Det går fint med øvningen, Arne har desværre på grund af sygdom været nødt til at melde fra, Mogens Kjær har overtaget Arnes rolle, han kommer til øvning, når han er færdig i Musikhuset, første gang bliver den 9.11.
 9. Et eventyrligt måltid: Det går fint efter planen. Lars bliver nødt til selv at sætte lyset.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der skal afholdes kursus i teknik i maj næste år. Medlemsdagen overføres til langt bestyrelsesmøde.
 11. Næste møde: 31.10. kl. 16 til hovedrengøring. 22.11. og 19.12. kl. 16 til endnu en hovedrengøring.
 12. Evt:. Der skal ryddes bedre op efter øve aftnerne, tørres borde af osv., opvaskemaskinen skal ikke tændes til øve aftner. Der er kommet forslag om ny farve duge til salen, de skal ikke skiftes.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 1.9.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Der mangler betaling for et par annoncer, men det skal nok komme ind, ellers trækkes det fra på den første regning fra dem. Martin har fundet lys, vi kan bruge på bordene i stedet for fyrfadslysene.
 4. Huskekalender: ingen nye medlemmer.
 5. Udvalgene: Lars indkalder til teknikmøde den 13.9. Der indkaldes til værtsgruppemøde den 10.10. Kenneth har talt med Kristian Klok fra Midtjyllands Avis, om han vil skrive noget i avisen, om at vi mangler mænd. Vi synes det er en fin reklamefilm, Michael har fået lavet. Vi vil indkalde medlemmer til hyggeligt samvær den 25.9.
 6. Kvinde kend din krop: holdet er kommet godt i gang.
 7. Revy: Holdet fik udleveret tekster i mandags, så i dag er de gået i gang med øvningen.
 8. Stamherren: Holdet havde første læseprøve i går.
 9. Et eventyrligt måltid: Holdet startede øvningen i sidste uge.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: intet nyt.
 11. Næste møder: 5.10. kl. 19 og 1.11. til hovedrengøring kl. 16
 12. Evt.: Vi får prøver hjem på tøj, måske allerede til 25.p og til værtsgruppen den 10.10.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.8.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Inspirationsmøde i forbindelse med kulturby Aarhus den 23.8. kl. 8-10, ingen kan deltage.
 3. Økonomi: fin økonomi. Udmeldte medlemmer: Alexander Pedersen, Camilla Madsen, Emil Blaabjerg, Hanne Bachmann, Josefine Ryom, Kim Mackayzee, Nicolaj Pedersen, Anne-Louise Sørensen, Kristina Nielsen, Mira Boissard, Alberte Just, Georgine Riech, Maria D. Nielsen, Sabine Alkilde Larsen, Morten Woetmann Jacobsen, Paul Jensen.
 4. Huskekalender: godkendelse af nye medlemmer: Svend Skov, Jacob Overby, Anette og Ove Hanbsen, Klaus Møldrup og Birgit Hersleb.
 5. Udvalgene: Pr: der er få annoncører der skal rykkes. Jørn, Kristine, Tina og Jonna læser korrektur på programmet. Michael vil gerne lave reklamefilm, optagelse den 21.8. fra 9-12, der skal komme publikum fra 11-12, helst omkring 45, det kommer til at koste 1000 kr., det kommer i biografen , når der er plads. Birgit og Heine holder møde med værtsgruppen.
 6. Kvinde kend din krop: medvirkende Tina, Mette, Marianne, Joan, Helene, Allan og Jacob, holdet var samlet i juni og starter øvningen den 16.8.. Jane og Jonna kigger på kostumer.
 7. Revy: Morten, Kent og Jørn mødes den 23.8 for at fordele rollerne. Holdet mødes den 29.8. og får manuskript udleveret.
 8. Stamherren: starter øvningen den 31.8.og Wigant er så glad, alle roller er besat fra start.
 9. Et eventyrligt måltid: øvningen starter den 22.8. de glæder sig meget til at komme i gang.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: skuespilkurset gik rigtig godt. Opfølgning på medlemsdagen tages på møde i oktober.
 11. næste møder: 1.9. kl. 17 til pakning af programmer, 5.10. og 1.11. kl. 16 til hovedrengøring.
 12. Evt.: vi vil købe polo shirt med lange ærmer til værtsgruppen. Kristine og Martin finder priser på tøj til næste møde også på tøj med teatrets logo, som medlemmerne kan købe. Martin køber ”lys prøver” til næste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.6.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kodak opkræver automatisk, hvis der spilles baggrundsmusik, musik til revyen skal indberettes og afregnes som sædvanligt. De arbejder på at lave Bunker by night i 2017, vi vil gerne deltage i mødet de holder den 13.9.
 3. Økonomi: der er ikke den store forandring i regnskabet. Udmeldte medlemmer: Josefine Ryom, Mira Boissart, Anna Roswall, Anne-Louise Sørensen, Georgine Riech, Kristina Nielsen og Monica D. Nielsen
 4. Huskekalender: godkendte nye medlemmer: Birthe Brønd, Lone Boes og Munea Wieland.
 5. Udvalgene: PR: Lars tager kontakt til lokalradioen. Vi vil ikke have streamer. Vi får lavet flyers til børnestykket og til teatret generelt. Mogens har lavet forslag til digital program, det vil vi gerne bruge. Vi kan få en reklame i biografen. Michael vil godt være med til at lave en reklamefilm. Udsendelse af programmet bliver den 1.9.. Kristine kigger på tøj med logo, måske medlemmerne kan have lyst til at gå med reklame for teatret, så kan blive gjort opmærksom på, at der findes et andet teater end Perronteatret. De kigger også på polo trøjer til værtsgruppen. Kristine spørger Mette Hylleberg om hun vil være assistent, derefter findes skuespillerne hurtigst muligt.
 6. Sommerreparationer: Vi er færdige med at male og bestyrelsen har fået ryddet op på kontoret. Sminkerummet er frisket op, gallerigangen er blevet lystr og pæn. Cafe er blevet rigtig flot. Der var dejligt mange medlemmer til hjælp, så det hele blev lavet mandag og tirsdag. Nu mangler vi blot at få hængt nye gardiner op i sminkerummet. Der bliver købt ny kommode til sminkerummet og til køkkenet og der lægges en plade på, så det kan bruges til frasætning fra komfuret, der bliver købt nyt komfur og nye rammer til billederne i gallerigangen.
 7. Revy: der er intet nyt.
 8. Stamherren: der mangler en mand.
 9. Et eventyrligt måltid: Det er været afholdt legedag, det gik rigtig godt. Lone Iversen, Anne Marie Jacobsen og Jane Justesen vil sy kostumerne, Jonna indkalder til møde med dem. Alvilda vil gerne holde pause.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Det er på plads til medlemsdagen, Heine laver holdene. Der er 46 tilmeldte. Vi laver morgenkaffe, eftermiddagskaffe og aftensmad. Birgit laver kaffe til skuespilkurset.
 11. Næste møde: 8.8. og 1.9.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.5.2016

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Steen efterlyser teleslynge, det vil kræve nyt lydanlæg og mikrofoner til alle spillerne, på revyen skal der være to teknikere, så det bliver vist en dyr affære, hvis vi hører om nogen, der hører dårligt, vil vi opfodre dem til at sige det til billetten, når de bestiller billetter, så vil de, så vidt det er muligt, placerer dem ved et af de forreste borde, det er der allerede nogen der gør.
 3. Økonomi: der er ikke noget nyt at sige om økonomien, der mangler en del kontingent penge endnu.
 4. Huskekalender: godkendelse af medlemmer: Anne-Louise Sørensen, Anne-Sophie Andresen, Anni Lundgaard Jensen, Freja Bødskov, Hans Løkke, Inger Lundsgaard, Lonnie Tønnesen, Magnus Jørgensen, Maja Kristensen, Marianne Løkke, Mette Ann Hansen. Udmeldte medlemmer: Anna K Broberg, Dorte Skovrider, Jette Kofod-Nielsen, Kenneth Broberg, Kirstine Sørensen, Lucca Duff, Niels Kofod-Nielsen, Sofie Skovridder, Trine Jakobsen.
 5. Udvalg: PR: Tina har haft møde med bogtrykkeren og aftalt levering den 9.9.2016, så udsender vi den 12.9., Vi skal have noget i programmet, om at vi søger mandlige skuespillere. Måske skal vi forsøge med billeder, af f.eks. af 2 skuespillere fra børnestykket, på forsiden af programmet, vi vil også gerne have en mørkere blå farve, årstallet skal stå tydeligt.
 6. Sommerreparationer: der er en del medlemmer, der har meldt sig, til at hjælpe med maling o.s.v., der males i cafeen, gangen og sminkerummet, døren til sminkerummet skal også males og kanten ved scenen. Skabet til venstre for suffløren skal flyttes på loftet, trækket til scenetæppet skal sættes fast i gulvet.
 7. Revy: der fundet skuespillere og pianist, holdet mødes den 23.5.
 8. Stamherren: der mangler svar fra Søren Thomsen angående den sidste rolle. Tina bestiller manuskripter
 9. Et eventyrligt måltid: der er legedag den 21.5. Lars tager spilleplanen med. Wigant og Lars har haft møde med kulisseholdet, der skal laves spændende kulisser til børnestykket. Efter henvendelse fra medlemmer, har vi drøftet om det er muligt at sætte et stykke op i efteråret, men vi skal allerførst finde en instruktør.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er tilmeldt 12 til skuespilkurset, der er plads til flere, opfordring udsendes igen til medlemmerne. Jørn og Tina haft møde med Annette Raaby angående medlemsdagen.
 11. Næste møde: 18.6. og 8.8.2016
 12. Evt.: invitation til generalprøve i Thorning i år koster den 70 kr.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.5.2016

 

 

 

Konstituering:

Næstformand: Martin Tønnesen

Sekretær: Jonna Elkjær

 

Sommerreparationer: starter den 13.6.2016 kl. 16  og de følgende aftner, Tina sender ud til alle medlemmer, hvis der skulle være nogen, der har lyst at hjælpe, hvilket vi håber.

 

Næste møder: 18.5. og 15.6.2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny teater den 18.4.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: der er kommet forslag fra Jørgen Kongsbak om Swip, hvis vi skal have det skal vi også have Mobilepay, men det er for dyrt, vi tager det op igen. Poul Jespersen er kommet med en ide, måske kan der spilles revy i Lunden, for at i møde komme efterspørgslen, det er meget besværligt at flytte ”lyset”, der er forespørgsel om en revy i juni måned. Der har været ført forkert på dankortterminalen, da beløbet er tastet ind, er det ikke godkendt, så når kunden taster sin pinkode, går den med på beløbet, så pludselig er der fire cifre mere i beløbet, så det bliver flere hundrede tusinde, vi har betalt renterne, som kunden skulle betale på grund af overtræk.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud, men det jo også nu, der er flest penge på kontoen. Rentesatsen i Bank Nordik er faldet til næsten ingenting, så vi flytter det hele til Sparekassen Kronjylland, så har vi det hele samlet i en bank.
 4. Huskekalender: vi er klar til generalforsamling, der er ikke indkommet forslag, der er bestilt kage. Nu har instruktør til alle stykkerne, dejligt.
 5. Udvalgene: på nuværende tidspunkt er der tilmeldt 27 til værtsgruppeafslutning, men der kommer sikkert flere.
 6. Sommerreparationer: væggene i cafeen skal males, Der skal også males i sminkerummet. Bestyrelsen skal have en oprydningsaften.
 7. Revy: Birgit, Tina og Jonna kommer til afslutningen.
 8. Cocktail: spiller sidste officielle forestilling den 21.4., der er lige en ekstra forestilling den 30.4.
 9. Pinocchio: Martin og Kristine kommer med en evaluering.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: der bliver skuespilkursus den 27.-28.6. kl. 18.30 – 22, der skal betales 50 kr.
 11. Næste møde: bestemmes den 24.4. efter generalforsamling.
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 8.3.2016

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: mail fra Helene, hun kunne tænke sig at skrive et børnestykke. DATS vil gerne gøre reklame i vores program, men de har ingen penge til at betale annoncen med.
 3. Økonomi: ikke noget nyt at sige om økonomien.
 4. Huskekalender: Vi har lavet forslag til vedtægtsændringer, de sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Det sendes ud alene ikke i bladet.
 5. Udvalgene: der er lige afholdt fødselsdagsfest der var 56 deltagere deraf en del børn og unge, det var en rigtig god fest. Når der laves værtsplan til næste sæson, skal der tænkes over ikke at sætte for mange nye sammen, der skal være god tid til oplæring. Heine bestiller nye træskilte til opsætning ved indkørslen, selvfølgelig med det rigtige navn.
 6. Repertoire: planen er klar
 7. Revy: der bestilles til holdet lørdag den 9.3, hvor de spiller to gange
 8. Cocktail: Lars optager video, Tina, Lars, Birgit og Jonna deltager den sidste aften.
 9. Pinocchio: en rigtig god forestilling, desværre sælges der for få billetter. Birgit, Lars og Jonna deltager i afslutningen. Lars optager video.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Tina undersøger om det er muligt at få en instruktør til skuespillekursus. Tina og Jørn tager kontakt til Anette angående medlemsdagen.
 11. Næste møde: den 18.4., værtsgruppeafslutning den 2.5.
 12. Evt.: der er fremsat ønske om et par store gryder mere.

Referat af bestyrelsesmøde i Silkeborg Ny Teater tirsdag d. 12. januar 2016 kl. ca. 1900

Formanden ej til stede i starten af mødet pga. personalemøde på sit job.

Jonna delvis fraværende (fysisk!) pga. suffli/øvning på Cocktail.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: En invitation til et spiritusbevillingsmøde i kommunalt regi i aftenfravalgt.

Lidt besværligheder med at få den nye skinne til scenetæppet sendt til den rigtige adresse. Er nu kommet hertil og opsættes onsdag aften af Lars, Martin og Stig.

Ad 3: Årsregnskabet fremlagt. Et beskedent underskud på 4.387,- kr.

 Ad 4: Punkter til det lange best.møde d. 30/1 hos Birgit, Borgergade 37, 2. :

Dagsorden til generalforsamling

Justering af foreningens vedtægter

Reperationer på teatret (Bl.a. maling af paneler)

Læsbare flyers til vores forestillinger (udspring af Et Dukkehjems svært læsbare model)

Medlemsdagen – hvordan, tema?, emner,

Kurser til efteråret?  Eksternt eller på teatret?

 Ad 5: Jørn afgav referat af det første repertoireudv.møde, som var hos Jonna. Udfundet 14 titler, som skal læses og vurderes. Flere titler kommer til senere. Næste møde 2/2 kl. 1900 hos Ida/Stig.

Kent og Morten har ønske om måske at lave noget specielt til næste sæson, da det er de 2’s 25. revy (sølvbryllup) Sagen drøftes på det lange best.møde.

Jubilæumsudvalget/festudvalget: Heine, Jørgen Kongsbak og Steen Nielsen. Der er sendt indbydelse ud til ”HERREFEST” d. 5. marts kl. 1800 (Gælder dog begge køn i dette tilfælde).

Værtsgruppen: Tilgang af 4 nye. Ikke helt klart hvor mange, der er trådt ud. Vagterne fordelt med i snit 8 vagter pr. vært.

 Ad 6: Revy: åbne-vagter fordelt – regivagter fordelt.

Ad 7: Cocktail: Jonna åbner alle gange.

 Ad 8: Instruktøren lidt utilpas med, at kostumer først er blevet fundet frem efter Jul. Mente nok, at det kunne have været iværksat noget før, så børnene vænnede sig til at have tøjet på.  Lidt spændt på, om det hele kan nås.  God hjælp fra nogle forældre til at sminke børnene. De belønnes med 2 stk. fribilletter til hver.

 Ad 9: Drøftes på store Best.møde.

 Ad 10: Mogens Kjær har tilrettet og justeret vores hjemmeside til en noget mere læse- og se-venlig udgave.   (mhb på mobil og tablet. Mogens)

 Næste møde tirsdag d. 8. marts kl. 1900

Generalforsamling er bestemt til søndag d. 24. april kl. 1900.


 

Således passeret

Jørn Iversen, ass. Referent.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.12.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Bunkermuseet har aflyst Bunker by Night i 2016.
 3. Økonomi: regnskabet ser godt ud. Der hænger en tast på klaveret, den skal repareres. Lars prøver at finde ud af en ny stang til scenetæppet.
 4. Huskekalender: langt bestyrelsesmøde den 30.1.2016 kl. 12
 5. Udvalg: Jørn indkalder til møde i repertoireudvalget. Jubilæumsudvalget har holdt møde, det bliver en mandefest.
 6. Et dukkehjem: det var en god forestilling, men for lidt publikum. Det sorte tæppe er ikke så pænt, måske der skal kigges på det.
 7. Revy: det går fint, der er en god stemning. Alle kommer til generalprøven, Lars og Jonna kommer til premieren.
 8. Cocktail: fra nu af kommer alle og det er vigtigt, der skal være gennemspilning fra nu. Tina, Birgit og Lars  kommer til premieren.
 9. Pinocchio: det går fint, men der er solgt for få billetter. Vi vil give en forestilling til Granly. Birgit, Tina og Jonna kommer til premieren
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde.
 11. Næste møder: den 12.1.2016 kl. 16 til hovedrengøring og den 30.1.2016 kl. 12
 12. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde fra den 28.9.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er henvendelse fra en der sælger ud af tøj og stoffer, Helle har videregivet det til sydamerne.
 3. Økonomi: det ser fint ud. Der bestilles gardiner til cafeen.
 4. Huskekalender: jubilæumsfestudvalget består af: Malene, Jørgen K., Steen og Heine
 5. Udvalgene: PR sender mail ud om manglende billeder af skuespillere til flyers . Lars tager billeder af et dukkehjem og videre sender til Mogens som jo skal bruge billeder til avisen. Der er lavet rengøringsplan, den sendes ud i oktober. Der er købt kasser til sminke til hvert hold.
 6. Et dukkehjem: Det går efter planen, mangler lige det sidste til kulisser, tøjet er næsten på plads.
 7. Revy: Kent, Morten og Jørn er samlet i aften med hensyn til tekster.
 8. Cocktail: Den sidste mand er fundet. Det virker til at være et godt hold.
 9. Pinocchio: Martins ord ”det går skide godt”, det er et meget motiveret hold som fungerer godt sammen.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: så er tiden kommet for kulisseholdets tur, vi betaler benzin og frokost.
 11. Næste møde: den 26.10. til hovedrengøring. Datoer for de næste 2 møder findes på mødet den 26.10.
 12. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.8.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Indkommet post: invitation til frivillig fredag den 25.9. Skal vores hjemmeside optimeres til mobiltlf. Og tablets, vi spørger Mogens. Henvendelse fra Lis Rytter, hun er med i gruppe som laver kabaret, vil gerne spille i Silkeborg og synes vores teater ville være stedet, vi kunne dele entreindtægter, men vi må sige nej, andre har spurgt og fået samme svar.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Lars Handberg vil gerne lave en cover til facebook, han synes der skal mere oplysning o, hvad vi laver, der foregår jo meget på teatret.
 5. Udvalgene: Heine skriver ud om der er nogen der har lyst til at være med i festudvalget. Tina tænker, at hvert hold skal have deres egen sminkekasse, som de så har ansvaret for, skal der fyldes op, skal de henvende sig til Tina. Heine indkalder til værtsgruppemøde den 5.10.kl. 19, der skal tales om påklædning.
 6. Et dukkehjem: Kulisseholdet er godt i gang, der er bestilt tapet. Øvningen går efter planen.
 7. Revy: De starter først øvning i oktober, da der må slettes 2 datoer, som desværre er i programmet, (de bliver slettet på hjemmesiden) må der findes 2 nye dage, den ene bliver den 19.3., den anden må findes når holdet mødes første gang.
 8. Cocktail: der mangler stadig en mand.
 9. Pinocchio: de skal bruge vandsminke. Det er et godt hold, og det går efter planen. Helle har fået børneattester på Martin og Kristine.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet tager til Kolding teater den 6.10. og ser på kulisser, må ske de kunne få gode ideer, det er altid godt med nye indput. Førstehjælpskurset er aflyst, ingen tilmeldinger desværre.
 11. Næste møder: 28.9. og 26.10. kl. 16 til hovedrengøring.
 12. Evt.: vi vil ikke spørge nogen om at skrive cabaret i år.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.6.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er indmeldt 4 nye medlemmer, Helle har taget kontakt til dem. Brev fra et par nye medlemmer om medlemsdagen stor tilfredshed.
 3. Økonomi: Det ser meget fint ud. Bunker by night har givet ca. 8.000 kr. i overskud. Det var en god oplevelse at sælge fadøl i teltet, det gør vi gerne igen.
 4. Huskekalender: jubilæum overføres til næste møde.
 5. Udvalgene: programmet: der mangler ½ sides annoncer, der er flere forslag.
 6. Et dukkehjem: Ida og Stig er kontaktpersoner til kulisseholdet, Lars Handberg er på teknik. Der er store ønsker bl.a. 4 fjernsyn, det efterkommer vi ikke. Vi skal have forslag fra Martin Holm om tapet.
 7. Revy: På medlemsdagen kom der mange gode forslag til Morten.
 8. Cocktail: der mangler stadig en mand. Alice og Leo er kontaktpersoner til kulisseholdet, Susanne på teknik.
 9. Pinocchio: Jannick har meldt fra (skal på efterskole) Martin prøver at finde en anden. Tom og Lilian er kontaktpersoner til kulisseholdet, Lars Linnebjerg er på teknik.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Kulisseholdet tager til Dorteateatret i Kolding engang i september. Lørdag den 12.9. kl. 10-15 er der førstehjælpskursus, deltagerantallet kan være fra 5 til 16 pers., indbydelse med i næste blad, der udkommer i juli. Næste bliver der et opfølgningskursus. Medlemsdagen gik rigtig godt, vi har kun fået gode tilkendegivelser, der er mange forslag til jubilæumsfesten. Brandstationen vil gerne være behjælpelig, hvis det har interesse til næste medlemsdag.
 11. Næste møder: 31.8. kl. 18 (til pakning af programmer) og 28.9.
 12. Evt.: Cabaret: Michael laver synopsis til næste møde. Heine har lavet et indlæg til bladet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 5.5.2015

 

 1. Referat godkendt. Konstituering: næstformand: Tina Elkjær, sekretær: Jonna Elkjær, fortegnelse over kontaktpersoner vedlagt.
 2. Postgang: Spiritusbevillingen til Bunker by night er afsendt fra politiet. Helle melder os til DGI og NET´s Klubliv Danmark.
 3. Økonomi: ser fint ud nu, der er mange der har betalt kontingent.
 4. Huskekalender: Lars har haft kontakt til Herning, vi hører nærmere om dato for generalprøve på Pippi. Der er tilmeldt 20 til ølsmagning den 8.5. Generalforsamling evaluering: spørgsmål om mobilpay, ikke på nuværende tidspunkt. Byttepenge i billetkassen, den fra bestyrelsen lægger 500 kr. i billetkassen, så der er 1500 kr. i barkassen, de 500 kr. lægges tilbage igen efter brug. Der laves gavekort, der bliver reklameret for det i programmet. Der købes varmeblæsere til salen, de tændes når bestyrelsen er der for at låse op, de skal slukkes, før publikum kommer. Bunker ny night: Martin har lavet aftale om teltet, bestilt fadøl hos bryggeriet, lejet kølevogn, overskud fra ølsalget bliver delt ligeligt mellem dem og os, der bliver sat en højtaler op hos os, så frihedssangen kan høres i parken.
 5. Udvalgene: Pr møde: annoncetegningen er i gang. Michael og Lars tager billeder til programmet, da Mogens ikke kommer til medlemsdagen, tager Michael og Lars billeder af de medlemmer, der ønsker at få taget nye. Der var også forskellige forslag til at facebook siden, kan gøres mere spændende. Da den første premiere er den 29.10. behøver programmet først komme ud i slutningen af august. Kulisseholdet starter oprydning i kælder og på loft.
 6. Evaluering af Den spanske flue og Revy: det er gået godt, det har været en fin sæson.
 7. Et Dukkehjem: rollerne er ved at blive besat.
 8. Revy: rollerne er ved at blive besat.
 9. Cocktail: rollerne er ved at blive besat.
 10. Pinocchio: der er ”legedag” den 14.5. derefter besættes rollerne.
 11. Kurser/Udvikling/medlemsdag: stadig ingen løsning på kulisseholdets tur. Der er en del på plads til medlemsdagen, antallet kendes jo ikke endnu, da der er tilmelding senest 8.6.
 12. Næste møder 26.5. og 24.6.
 13. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.4.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helle har søgt om spiritusbevilling til Bunker by night. Heine finder ud af om vi skal have kursus i hjertestarter.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Lars har undersøgt en tur til Varde, det bliver ikke til noget, så han prøver at finde noget andet.
 5. Udvalgene: PR: udvalget er indkaldt til møde den 22.4. kl. 19. Prisen er uændret fra sidste år.
 6. Den spanske flue: afslutning Lars, Jørgen deltager fra bestyrelsen
 7. Revy: afslutning: Jonna og Birgit deltager fra bestyrelsen.
 8. Karlson på taget: er afsluttet, Carina og Victor var rigtig gode som instruktører, desværre kan de jo ikke næste år, men vi tror, vi har fået gode instruktører til næste sæson.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet har måske fået en ide til kursus. Medlemsdagen er vist ved at være på plads.
 10. Næste møde: 29.4.2015
 11. Evt.: vi inviterer Martin til næste møde, så vi kan få styr på Bunker by night.
Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.3.2015

 1. referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: det ser fint ud
 4. Huskekalender:/teatertur: Lars er ved at lave en aftale med Varde friluftsspil.
 5. Udvalgene: Tina har haft til Bent Lysdal angående et kursus i teknik, afventer svar. Menuen til værtsgruppen m.m. er planlagt.
 6. Den spanske flue: publikum morer sig godt
 7. Revy: det tager publikum også godt imod
 8. Karlson på taget: desværre er den sidste weekend (den i april) aflyst. Birgit og Jonna deltager i afslutningen
 9. Repertoireudvalg: der er forespørgsel ude til de instruktører der har meldt sig, svar senest den 27.3.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: kulisseholdet har ikke helt fundet det rigtige endnu. Der er ok fra Anette og Birthe skal spørges om børnehaven.
 11. Næste møde: 13.4.
 12. Har fået tilbud fra Funder el, det iværksættesReferat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 14.2.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Silkeborg kulturråd har inviteret til møde på Medborgerhuset den 11.3.2015, DATS har inviteret til generalforsamling den 18.4.-19.4.2015
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Godkendte ny medlemmer: Alberte Greve, Alberte Just, Alexander Pedersen, Anna Bjerregaard, Christina Malmgren, Ditte Kongsbak, Erny Stausbøll, Frederik Hartmann, Georgina Riech, Hao Hoang Nguyen, Helle Larsen, Jacob Weihrauch, Josefine Ryom, Katrine Dahl-Pedersen, Kirsten Laborn, Klaus Jakobsen, Lonnie Tønnesen, Mathias Madsen, Natsja Tønnesen, Nicolaj Pedersen, Pernille F. Christiansen, Paarnannguaq Lynge, Sabina Larsen, Sebastian Oest, Trine Kongsbak, Victor Kubel, Yasmin Pedersen.Funder el skal bestilles til at lave lys på loftet, ellers ingen sommerreparationer.
 4. Huskekalender: Generalforsamling den 19.4.2015, vi foreslår samme kontingent, på valg er Heine, Lars og Jørgen, og Stig som revisor. Helle udsender invitation til generalforsamling.  Festen: der serveres helstegt pattegris, men ikke fadøl.. Der holdes møde med instruktører den 13.4. kl. 18, datoen til fordeling af roller skal instruktørerne være med til at fastsætte. Møde med instruktører, kulisseholdet, sydamer, teknik og regi holdes den 8.6. Lars undersøger en tur til Varde friluftsspil.
 5. Udvalgene: der er afslutning for værtgruppe m.m. den 27.4. kl. 19
 6. Den spanske flue: der optages video den 27.3.
 7. Revy: der optages vedeo den 9.4.
 8. Karlson på taget: der optages video den 14.3., weekenden 11.4.-12.4. aflyses på grund af manglende salg.
 9. Repertoireudvalget: den 23.2. bestemmes hvilke stykker der skal spilles il næste sæson.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: Kulisseholdet er ved at finde af, hvilke andre teater de kan besøge, så de kan få et indblik i, hvordan de laver kulisser.  Medlemsdag: Helle tager kontakt til Anette.
 11. Næste møder: den 9.3. og 13.4.2015
 12. Evt.; vi må skrive et indlæg til bladet, at når man er gæst, bruger man altid fordøren, det er kun medlemmer, der har gratis adgang også til premiererne. Der skal altid vises medlemskort også i baren, vi opfordrer til, at alle køber et  kort til køb i baren, (det købes hos bestyrelsen ), det letter arbejdet for dem i baren og andre kan ikke høre, at der er medlemspriser, til medlemspriser kan man selvfølgelig ikke købe til et helt selskab.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.1.2015

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Nogen mener det er lidt svært at se skiltning, mener måske de sorte ”duge” skal op igen. Det kan nok hjælpe at vaske skiltene, de skal males igen, men vejret skal være til det. Der var været følere ude angående øl smagning, der kan holdes medlemsmøde, tilbud 150 kr. pr. person.
 3. Økonomi: Årsregnskabet er færdig, det viser et overskud.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet har et ønske om at se andre teatre i stedet for et kursus. Teknik: der skal kigges på hvad der er i vejen med højtalerne, de brummer Heine kontakter Helen angående festudvalg.
 6. Den spanske flue Hanne har sagt fra til stykket, Else er trådt ind i stedet. Det var en rigtig god generalprøve.
 7. Revy: der bestilles 20 roser – vildsvinemarineret nakkesteg, salat og flutes.
 8. Karlson på taget: der bestilles 29 roser – lasagne
 9. Repertoireudvalget: der er sket en indkredsning af stykker, så når alle har læst dem, kan der vælges et efterårs- forårs- og børnestykke.
 10. Kurser/udvikling: overføres til langt bestyrelsesmøde
 11. Næste møder: 14.2. og 9.3.2015
 12. Evt: der er købt kopimaskine til print af flyers osv. Thorning amatørteater inviteres til at se Den spanske flue den 22.1 , vi er inviteret til deres generalprøve. Der er reserveret 30 billetter. Der skal laves et print af gulvvask til medlemsbladet.Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.11.2014


 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Fine Spind fra Århus har en hjemmeside, hvor vi kan få reklame for børnestykket. Der har været lidt problemer med bordnumre, vi skal have lavet store bordnumre, der har været lidt problemer med at folk har sat sig ved det forkerte bord, men nu hvor vi har fået bordkortene må det hjælpe, så står det jo hvor folk skal sidde, så må man sige det til dem der sætter sig forkert, der bliver nok ikke problemer efter jul, sår vi får alle bordene ind igen.
 3. Økonomi: det ser fint ud.
 4. Huskekalender: Helle sender ud til medlemmer om sidste frist for stof til medlemsbladet, der kommer sidst i december
 5. Udvalg: vi må kigge på hvem vi kan få med i festudvalget og evt. spørge på holdene.
 6. Den røde tråd: der skal optages video, Tina kigger på det. Der er udsolgt, så det er rigtig godt. Jørgen og Birgit er der til afslutning.
 7. Den spanske flue: Wigant er tilfreds med forløbet, han kan måske godt tænke sig en åben prøve, det taler vi med ham om, så der kan sendes ud til medlemmer. Tina og Heine kommer til generalprøve.
 8. Revy: det går efter planen.
 9. Karlson på tage: det går rigtigt fint.
 10. Repertoireudvalg: der skal være 4 stykker næste, men ingen musikstykke eller julestykke, om efteråret klassisk eller nyere stykke.
 11. Kurser/udvikling: overføres til langt møde.
 12. Næste møde: 8.1.2015 og 14.2.2015
 13. Evt.: Spørg Martin om øl smagning.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.10.-2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Lars har fået forespørgsel om, det kun var til Koldt, der kunne bestilles billetter over nettet og hvorfor. Lars har sendt et uddybende svar, det kunne vedkommende godt forstå og ville så ringe til billetten.
 3. Økonomi: Heine har haft indbrud og de har taget computeren, hvor regnskabet m.v. lå på, så det har været et arbejde og få det konstrueret, men det har Heine klaret.
 4. Huskekalender: lang bestyrelsesmøde den 14.2.2015 hos Helle.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet vil gerne have lys på øvre loft, det finder vi ud af til næste år, og også hvordan værelserne deroppe kan bruges.
 6. Koldt: evaluering: der var alt for få publikum, så vi mener ikke, der skal spilles ungdomsstykke til næste år.
 7. Den røde tråd: Det er gået rigtig godt, generalprøven var helt i top, nu glæder de sig til premieren. Der er så mange på scenen, at kulisseholdet, kostumer og teknik ikke skal på scenen for at få deres rose, det tager alt for lang tid og der er ikke plads, de bliver nævnt, men får roserne bagefter.
 8. Den spanske flue: det går efter planen, der er fundet møbler, tapetet er kommet i dag, så detr bliver spændende at se scenen.
 9. Revy: de har fået teksterne og skal øve anden gang i morgen.
 10. Karlson på taget: Nu spørger de efter kulisser og rekvisitter, der er begyndt på det. Nu da den røde tråd skal have premiere, kan de komme til at få hele øve tiden på scenen, det bliver godt.
 11. Repertoireudvalget: vi har bestemt at der kun skal spilles 4 stykker til næste år. Første møde bliver den 8.12.2014 på teatret.
 12. Kurser/udvikling: kulissekursus overførtes til langt bestyrelsesmøde.
 13. Næste møder: 24.11 og 7.1.2015 kl. 16.30 til hovedrengøring
 14. Evt.: Mundstykket til den ene støvsuger dur ikke, mon ikke vi skal sætte den på loftet, det er nok med 2.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 16.9.2014

 

 1. Referater godkendt
 2. Postgang: Vi giver 2 x 2 fribilletter til tombola ved lokal arrangement Knæk cancer den 20.11.
 3. Økonomi: Regnskabet ser fint ud, der er købt podie til klaveret og gulvet i salen er rengjort, så det ser ud som nyt. Flyers er for dyre, vi vil undersøge om vi ikke selv kan lave dem, der skal ses på en kopimaskine..
 4. Huskekalender: Birgit og Jonna har haft med Martin angående Bunker by night, vi var ikke tilfreds med indtjeningen i år. På næste møde kommer Martin, så vi kan finde ud af, hvad vi gør til næste år.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet vil gerne have tøjstativet flyttet fra rummet bag køkkenet til sminkerummet, det forstår vi godt, den skal køres ind i sminkerummet.
 6. Koldt: Det er et rigtig godt stykke og de spiller godt,  men der kommer ikke noget publikum, der er aflyst 3 forestillinger.
 7. Den røde tråd: de har haft første gennemspilning, det går efter plane
 8. Den spanske flue: Der skal købes retro tapet, det bliver ret kostbar, men vist også det eneste skal købes. Går efter planen.
 9. Revy: Starter den 7.10.
 10. Carlson på taget: Det går godt, alle er meget engageret.
 11. Kurser/udvikling: instruktørkurset var rigtig godt, alle var meget tilfredse.
 12. Næste møder: 20.10. og 24.11.
 13. Evt.: intet.Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.8.2014

 

 1. Godkendelse af referat overføres til næste møde (Jonna Havde at skrive den ud)
 2. Postgang: Bevilling fra Trygfonden til førstehjælpskursus, det skal afholdes indenfor et år, det passer bedst i maj måned. Ønskesedlen på nettet og den i bladet skal rettes til så de passer.
 3. Økonomi: Der er købt pengeboks. Heine laver ”klippekort” til medlemmerne til køb af øl/vand, de købes hos en fra bestyrelsen.
 4. Huskekalender: Birgit spørger Kirsten om hun kan lave en platte til samme pris som maden, vi vil servere den til de sidste forestillinger på Den røde tråd. Vin skal koste 100 kr. medlemsprisen er den samme.
 5. Udvalgene: 1.9. er sidste frist for indlevering til medlemsbladet, Joan udsender ca. 15.9.Fra kulisseholdet er der kommet ønske om at købe et podie til klaveret, det er bevilget.
 6. Koldt: ønsker at spille noget musik til stykket. Der må spilles 3 numre.
 7. Den røde tråd: Tina har inviteret Lisbeth Lautrup Knudsen og hendes mand til premieren.
 8. Den spanske flue: der startes øvning 20., der mangler stadig en pige (er fundet).
 9. Revy: er ikke startet op endnu.
 10. Carlson på taget: starter 1.9.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: til instruktørkurset den 30.-31.8. er der 11 tilmeldte deraf er 2 fra andre teatre.
 12. Næste møder: 16.9. kl. 16.30 til hovedrengøring. 20.10.kl. 19
 13. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 24.6.2014

 

 1. Referat godkendt.
 2. Postgang: Garanttæpper ordner gulvet i salen.
 3. Økonomi: ser rigtigt fint ud, der mangler regning for el + varme. Den halvstore medlemsdag blev meget billigere end sidste år.
 4. Huskekalender: intet
 5. udvalgene: Pr: der er nok annoncer, dejligt. Madprisen bliver i år 95 kr., billetprisen for børneforestilling ændres til 45 kr. og for en hel forestilling bliver det 2400 kr. ungdomsstykke, skuespil og revy er billetprisen 85 kr., en hel forestilling koster 4600 kr. studiekort (skal forevises) 50 kr. til alle forestillinger.
 6. Koldt: spillerne er på plads, så spilleplanen udsendes.
 7. Den røde tråd: der er forslag fra spilerne om at spille 2 gange lørdag, så kan der blive et par fredage mindre.
 8. Den spanske flue: Wigant har forespørgsel til 2, så vi venter stadig spændt.
 9. Revy: premieren ændres til onsdag i stedet for torsdag, så kan spilleplanen bedre gå op.
 10. Carlson på taget: Nu har vi fået instruktør, rigtig dejligt at Carina meldte sig, der bliver mødedag for børnene onsdag den 25.6. spilleplanen udlevet til Carina.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: det kan stadig nås at melde sig til instruktørkurset den 30-31.8, Birgit og Jonna sørger for forplejningen. Det var en rigtig god medlemsdag, vi har kun fået positive tilkendegivelser, det var rigtig hyggeligt, at vi var i egne lokaler/område. ”dilemma” skal med i bladet.
 12. Næste møder: 19.8. kl. 18, og 16.9 kl. 16.30 (hovedrengøring)
 13. evt. intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 10.6.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Hammel neurocenter skal have et kursus i Søvilla og har spurgt om de kan låne teatret til et møde, det har vi sagt nej, da vi jo ikke låner teatret ud.
 3. Økonomi: Der var ikke nær så stor omsætning til Bunker by Night som sidste år, som følge deraf heller ikke så stort overskud, vi manglede teltet nede i parken, vi må snakke med Martin Holm, hvad vi gør til næste år. Vi skal selv lave reklameflyers til næste år.
 4. Huskekalender: Brian laver medlemsbladet denne gang, så må vi finde en løsning til næste gang.
 5. Udvalgene: PR: programmet skal være trykklar den 5.8., spilleplan udsendes i denne uge svar senest den 22.6.. teksten fra instruktørerne til bladet skal skal være hos Helle senest den 26.6.. Der mangler 3 x 1/8 og 1x ¼ annoncer til programmet. Kulisseholdet starter op den 17.6. Lars inbdkalder til teknikmøde.
 6. Koldt: Helene og Lars mangler svar fra 1 spiller.
 7. Den røde tråd: holdet er klar premieren rettes fra den 23.10. til den 24.10.
 8. Den spanske flue: der mangler en herre.
 9. Revy: holdet er klar, der er 6 medvirkende
 10. Karlson på taget; Helle sender efterlysning ud til medlemmer, om der ikke er 1 der kunne tænke sig at være instruktør. Der skal snarest indkaldes til ”legedag”, men in struktøren er nødt til at være på plads først, der skal bruges 10 – 12 børn.
 11. Tur til Varde/Fredericia: begge ture er aflyst da der kun var få tilmeldinger.
 12. Kurser/udvikling/medlemsdag: der er 6 tilmeldinger til instruktørkursus, vi sender invitation til Thorning, Perronteatret og Krabasken, Der er ved at være styr på medlemsdagen den 21.6. der 60 tilmeldte.
 13. Næste møde: 24.6. kl. 17 og 19.8. kl. 18
 14. Evt.: Da Brian er flyttet til København, er han selvfølgelig nødt til at forlade bestyrelsen, hvilket vi beklager meget. Tak Brian for din indsats i bestyrelsen, vi har været meget glade for at have dig med, du er kommet med meget godt nyt til teatret, vi vil komme til at savne dig.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.5.2014

 

 1. Konstituering: Næstformand: Tina Elkjær, sekretær: Jonna Elkjær. Fordeling af arbejdsopgaver: se vedlagte bilag.
 2. Postgang: Helle har bestilt manuskripter. Har fået Koldt. Spiritusbevillingen er fornyet med 8 år.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Udmeldte: Astrid Sørensen, Bente Larsen, Christina Kristensen, Daniel Baun-Christensen, Dorte Blem, Emma Stampe, Signe Larsen, Stine Vestergaard. Der laves flyers til Bunker by night, vi har fået lov til at få dem udleveret ved indgangen. Der bliver ingen telt nede i parken, men der skal stadig sælges udenfor døren ved cafeen.
 4. Medlemsdagen: Anette glæder sig til at hjælpe os igen i år, hun synes der skal foregå en del udenfor, hun laver oplæg til om eftermiddagen. Ca 14 dage før skal hun have endelig antal.
 5. Næste møder: 10.6. – 24.6. og 19.8. kl 18 til pakning af breve.
 6. Evt.: Helle og Birgit deltager den 19.5. i mødet med instruktørerne til fordeling af roller. Jørgen udsender invitation til 12.6, møde med alle grupperne og instruktørerne.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.4.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Landsteaterfestival søger medarrangør i 2015, vi vil ikke være med. Vi vil lave flyers om teatret til uddeling til Bunker by night den 24.45.og til Oplev Silkeborg den 30.5. vi vil undersøge, om der er opbakning til at vi deltager i Oplev Silkeborg.
 3. Økonomi: det ser fint ud, der er ikke betalt forfatterafgift på De skrå brædder endnu.
 4. Huskekalender: oprydning i regi den 15.5. kl. 17.
 5. Udvalgene: der holdes PR møde den 29.4. kl. 16.45.
 6. Evaluering af forårets stykker: af erfaring vil vi håndhæve at børneskuespillerne skal være fyldt 12 år. Vi har haft møde med instruktørerne, det skal påpeges at generalprøverne er for teatrets medlemmer ikke for familie, de må købe billet til en af de programsatte forestillinger.
 7. Aftenen for nye medlemmer: fra bestyrelsen deltager Birgit, Jørgen, Tina og Heine
 8. Tur til Varde/Fredericia: overføres til næste møde.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: Der skal reklameres for medlemsdagen på generalforsamlingen. Helle skal have møde med Anette den 5.5., tilmelding senest den 25.5. Heine laver invitation som sendes på mail. Der afholdes instruktørkursus i 30.-31.august, der skal betales 100 kr.
 10. Evt.: beretningen gennemgået.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den18.3.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Varmeforbruget er steget, strømforbruget er faldet. Heine ser på hvad radiatorerne står på og regulerer det evt.
 4. Huskekalender: Brian sender medlemsbladet ud en af de nærmeste dage. Datoen for ”halvstor” medlemsdag skal med i kalenderen i bladet.
 5. Udvalgene Helle indkalder til PR møde, så der kan komme gang i annoncetegningen.
 6. Revy: afslutning, Jørgen og Jonna deltager, der serveres vildsvinemarineret nakkesteg, salat og flutes.
 7. På de skrå brædder: da det er solgt forestilling, kan man ikke komme ind for se den, men man må meget gerne deltage i afslutningen efter forestillingen. Der serveres barbercueben, salat og flutes. Helle deltager
 8. Orla Frøsnapper: der serveres pizza. Birgit og Lars deltager.
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: Vi vil forsøge at få et kursus for instruktører i august, måske også et for kulisseholdet. Helle snakker mede Anette om den ”halvstore” medlemsdag
 10. Næste møde: 22.4. kl 18
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.2.2014

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Politiet skal have mere dokumentation, da adressen på næringsstyrelsen og bevillingsnævn ikke er den samme, Heine har sendt det. Der mangler stadig rollehæfter fra ”Det man ikke dør af” og der mangler også fra ”Gaslys”, Lars prøver at få fat i dem. Vi skal være omhyggelig med at samle dem sammen den sidste dag der spilles. Hvis nogen vil til DATS generalforsamling, kan man selv melde sig til. Fra Herning er der kommet tilbud om billigere billetter til forpremieren på Cats, Tina sender det ud. Det er nu, der skal søges hos kommunen om støtte fra udviklingspuljen, vi har ikke noget at søge støtte til. Vi vil søge om kursus i førstehjælp.
 3.  Økonomi: vi har drøftet sagen om de bortkomne penge, resultatet udsendes til medlemmerne. Der skal sendes reminder om teaterfesten, og lidt mere oplysning om, der skal betales nu. Godkendelse af nye medlemmer: Bruno Kristensen, Malene Fisker, Kim Mackayzee, Kent Knudsen, Bent Andersen, Lars Nielsen, Stine Vestergaard, Camilla Clausen, Marie Louise Jacobsen,  Pernille Gade, Aja Konnerup, Jens Chr. Sørensen, Brian Clausen, Daniel Baun-Christensen, Maja Gyvel, Alberte Mortensen, Katja Tønnesen, Astrid Søndergaard Julie Nielsen, Kia Thomsen, Lærke Mackayzee, Astrid Sørensen, Julie Gade, Laura Clausen, Nanna Gade, Sara Petrovic, Sarah Clausen, Yasmin Bech, Emma Stampe, Jannik Balslev, Bertram Husum. Heine har laver budget.
 4. Generalforsamling: dagsorden gennemgået, Helle har lavet udkast til beretning, Heine har fået regnskabet revideret. Indbydelse sendes med bladet.
 5. Tidsplan: Afslutning for værtsgruppen m.m. den 28.4. Møde med instruktører den 22.4., medlemsmøde for nye medlemmer den 7.5., den 22.5. udmelding om rollefordeling. Medlemsdag for alle den 21.6.
 6. ”uskrevne regler”: Brian sender forslag rundt til bestyrelsen.
 7. Beskrive arbejdsopgaver: Brian laver udkast.
 8. Sommerreparationer: Gulvene i salen og køkkenet skal vokses. Der skal ryddes op i rekvisitterne, så vi ved hvad vi har. Alle indkøb af rekvisitter til stykkerne, skal gå igennem instruktørerne, så der ikke bliver købt, hvis vi har noget.
 9. Åben prøve: der bliver ikke afholdt åben prøve på alle stykkerne, vi må det diskuteret på generalforsamlingen.
 10. Repertoire: forårsstykket er bestemt, Helene læser ungdomsstykker, der er møde igen den 10.3.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: se under punkt 5: der undersøges andre muligheder for kurser.
 12. Næste møde: 18.3. og 22.4.
 13. Evt.: Lars synes at der i de tidligere stykker (nu da han har set mange af dem i forbindelse med kopiering) var der kulisser, flere og møbler og mere regi, det var flottere end nu. Hvis nogen køber en forestilling til en fødselsdagsfest skal der betales 300 – 500 kr. pr. opvarter, det skal betales direkte til personalet.


 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.1.2014

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der har været brandsyn, den brandslukker, der ved døren til børnehaven, skal byttes med den, der er ved teknikrummet, det var alt der var at bemærke. Der kommer annonce i Ekstraposten den 8.1. med de datoer, man kan få billetter til. Vi skal have spiritusbevillingen fornyet, det klarer Heine.
 3. Økonomi: årsregnskabet er færdigt, der er et underskud, som er lidt mindre end det overskud, der var sidste år. Vi har haft flere engangs investeringer i år og vi havde medlemsdagen.
 4. Huskekalender: langt bestyrelsesmøde: der skal laves tidsplan for foråret generalforsamling gennemgås m.m.
 5. Udvalgene: repertoireudvalget skal vide lidt mere om hvilke ønsker bestyrelsen har til repertoireplanen, i hvilken retning der skal findes stykker. Værtsplanen er lavet og udsendt. Teknik har travlt, der er problemer med computerne. Festudvalget har udsendt indbydelse til fødselsdagsfesten. Smeden er bestilt til at lave det bærende til hylderne over døren til køkkenet.
 6. Revy: det går fint skal nok blive færdig, der bestilles roser, og snitter.
 7. På de skrå brædder: trods alle vanskeligheder bliver stykket færdig, og det skal nok blive godt. Der bestilles roser og snitter.
 8. Orla Frøsnapper: det ser ud til alt når at blive færdig. Der bestilles roser og og lasagne
 9. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde
 10. De næste møder: 22.2.2014 kl. 12 på Dalsvinget 189
 11. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 25.11.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er brandtilsyn 10.12.2013, Birgit tager derud. Der er forslag fra kulisseholdet, om at reolerne ved siden af døren til køkkenet forlænges hen over døren og reolen med kulisser, der kan blive en hylde, hvortil der bl.a. kan flyttes stole, så kan der blive mere plads i reolen til rekvisitter til stykkerne, Jørgen indhenter tilbud, så kigger vi på, hvordan vi kan få det lavet. Der skal laves plads til kostumerne fra Matador, når vi opbevarer, må vi bruge dem alt det vi vil. Der skal laves lys på loftet, Kurt har lovet at lave det, så vi tager fat i ham igen.
 3. Økonomi: der bliver underskud i år, beløbet bliver ca. lig med overskuddet sidste år. Vi har jo også brugt mange penge til medlemsdagen, vi mener de var givet godt ud.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene: Alt til bladet sendes til Brian, så laver han det, som han plejer, ønskesedler sendes ud med bladet. Der er første møde i repertoireudvalget den 2.12.
 6. Gaslys: der har desværre været alt for få, der har set stykket. Stykket er måske for alvorligt, det er synd for skuespillerne, som har lagt et stort arbejde i det, og de spiller rigtig godt. Birgit og Jørgen kommer til afslutning, Lars samler manuskripter ind, så de kan blive sendt retur.
 7. Revy: det kører planmæssigt. Der er taget billeder til flyers, som udleveres til publikum ved indgangen.
 8. På de skrå brædder: Der tages billeder til flyers. Lone er hoppet fra rollen som Lydia (hun døjer stadig med skulderen), Tina har overtaget rollen: Da Verner er blevet alvorlig syg, skal der findes en spiller i stedet for ham.
 9. Orla Frøsnapper: Der er lidt problemer med at børnene ikke er for gode til at møde op. Jette og Niels tager sig af det. Der skal sendes flyers ud til skolerne.
 10. Kurser/udvikling/medlemsdag: overføres til langt bestyrelsesmøde
 11. De næste møder: 3.1.2014 hvor der hovedrengøring og 22.2.2014 som er dagen for langt bestyrelsesmøde.
 12. Evt.: der mangler stadig bøger fra ungdomsstykket.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 21.10.2013

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DGI, vi deltager ikke. Der er lavet aftale med Dansk Teaterforlag om opførelse af Orla Frøsnapper, så vi tager opsætningen med musik. Iben From har rettet henvendelse om vi ikke kunne tænke os at lave et godt invent i forbindelse med Asger Jorns 100 år, der skal være udstillinger på museerne også på Kunstcentret om Jorn, derfor syntes hun det var oplagt at vi var med. Vi har taget imod ideen, og vil se hvad vi kan ”finde på”. Hardy Knudsen (Meyer fra Indenfor murene) har sendt mail til Helle, han har et manuskript ”Store planer”, som han vil give os, vi vil gerne se på det.
 3. Økonomi: vi har underskud for i år, men vi har lavet mange gode investeringer, så pengene er brugt godt.
 4. Huskekalender: dato for rengøring den 3.januar 2014og bestyrelsesmøde den 22.februar 2014 er godkendt.
 5. Udvalgene: Brian har udsendt bladet nu.
 6. Det man ikke dør af: evaluering: Brian og Lars tager med til holdets evalueringsmøde. De har ikke været gode nok til at lave PR., så der har været for få tilskuere.
 7. Gaslys: Der er solgt for få billetter. På fredag den 25.10. kommer der anmelder fra Avisen. Der er bestilt flyers.
 8. Revy: holdet har været samlet en gang, alle var tilfredse med teksterne.
 9. På de skrå brædder: det kører efter planen, men det er nu replikkerne skal læres.
 10. Orla Frøsnapper: Det går godt, meget bedre end sidste år. Børnene virker som et godt hold sammen. Stykket med sangene skal kunne holdes indenfor tiden.
 11. Kurser/udvikling/medlemsdag: tages op på mødet i januar. Måske et kulissekursus.
 12. De næste møder: 25.11.2013 og 3.1.2014
 13. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.9.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Fritidsrådet har inviteret til åbent temamøde 10.10. med B..S. Christiansen, det er udsendt  til alle foreninger. Brian har været til møde på Rampelys,  Brian var meget begejstret, men vi har ingen referat fra mødet.
 3. Økonomi: det ser stadig fint ud. Udmeldte: Ditte Sprogø, Pernille Toft, Janne Ahler, Anne Line Lauritzen, Pernille Lund, Laura Iversen, Erik Paulsen, Sonja Schmidt, Anders Nielsen, Lone Tolstrup, Per Jeppesen, Theodor Østerby, Yngve Lyngsø, Kirsten Jensen.
 4. Huskekalender: Hovedrengøring 3.1 2014 kl. 17, lang bestyrelsesmøde 22.2.2014 (datoerne godkendes på næste møde)
 5. Udvalgene: Der er ikke meget til medlemsbladet denne ganbg. Repertoireudvalgsmøde den 18.11. Jonna udsender indkaldelse, Helle tager kontakt til Brian angående flyers.
 6. Det man ikke dør af: det er småt med tilskuere, fredag den 20.9. blev aflyst. Helle sender opfordring til medlemmerne om at støtte op om stykket. Billetprisen nedsættes til 50 kr. for alle.
 7. Gaslys: Der er åben prøve i aften, men da det er meldt sent ud, har vi været nødt at prioritere bestyrelsesmøde. Det går efter planen.
 8. Revy: Starter 8.10.
 9. På de skrå brædder, det går efter planen, kostumedamerne er begyndt at finde kostumer frem. Scenen er klar
 10. Orla Frøsnapper: Helle har talt med Jette og Niels, de vil gerne have sange med i stykket, Helle har haft kontakt til Drama som vi har kontrakt med, har ikke rettigheder til stykket. Helle har derefter talt med Thomas fra Dansk teaterforlag, da det er dem der har rettighederne, vi hører nærmere fra ham.
 11. Kurser/udvikling: overføres til næste møde.
 12. Næste møde: 21.10 og 25.11
 13. Evt.: Helle har været til møde, da man vil finde ud af om der er brug for et egnsteater. Der er nedsat en arbejdsgruppe, næste møde er 3.10.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.6.2013

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: brev fra NETS angående hvilke dankortterminaler, der skal udskiftes i år. Heine kigger på det.
 3. Økonomi: Der er købt ny PC til teknikken, den koster 17.000 kr. Lysdæmperen fejlede ikke noget, så nu vil Allan, Lars og Kurt igen kigge på det, måske bliver det nødvendig at få hjælp fra Funder El, da det er dem der har kendskab til alt vores el. Udmeldte: Hanne Gjelstrup, Mogens Glænø, Trine og Ditte Kongsbak, Simone Vildau, Eva Boye Rasmussen.
 4. Huskekalender: vi skal snarest have indlæg til medlemsbladet, Jonna laver en liste over datoer for generalprøver, Heine skriver om de nye medlemmer, alt sendes til Brian. Rengøringsplanen for efteråret medsendes ikke nu, den kommer senere på mail.
 5. Udvalgene: Til programmet er der lavet en tegning til ”Det man ikke dør af”, til ”Gaslys” bliver der også lavet en tegning. Til ”Orla Frøsnapper”, ”På de skrå brædder” og Revyen laver Eva tegninger. Der mangler tekst Brian har haft møde med grafikeren hos bogtrykkeren, der bliver lidt på nogen af siderne i programmet. Det hele afleveres til bogtrykkeren i uge 27.  
 6. Det man ikke dør af: alle roller er besat, Kim synes det ser spændende ud. Flere af de nye også det lød spændende.
 7. Gaslys: Rollerne er besat. Alt skal være hvidt. Alle spillerne var der den 15.6.
 8. Revy: Kent og Morten syntes de havde en rigtig god formiddag den 15.6., de fik rigtig mange input til revyen. Alle spillerne var der.
 9. På de skrå brædder: Der skal kun være tæppe som bag scenen, så der må ikke være mange lyde fra køkkenet, svingdøren må ikke bruges, da tæppet så vil bevæge sig, alle spillerne må blive inde bag scenen. Der må ikke vaskes op under forestillingen, værstgruppen kan evt. opholde sig i sminkerummet.
 10. Orla Frøsnapper: Der holdes nyt møde med alle børnene den 24.6., så må det sidste komme på plads med spilleplanen.
 11. Kurser/udvikling: evaluering af den 15.6.: meget dejlig mail fra Allan, Steen har sendt mail til Helle. ”Næste gang” skal vi huske at have navneskilt. Værtsgruppen syntes rigtig godt om Tapas. Andre har også tilkendegivet at de syntes godt om dagen.  Det blev ikke så dyrt som budgetteret med. Måske skal vi have et mindre opstartsmøde hvert år.
 12. Næste møde: den 24.7. er til korrekturlæsning af programmet. Næste bestyrelsesmøde den 21.8.
 13. Evt.: Telefonkø Lars er ved at får tilbud fra 3 forskellige firmaer, så det bliver lidt spændende, hvad de kan tilbyde.  

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 29.5.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kontrakterne på stykkerne er kommet. Manus på Orla Frøsnapper er kommet, de Andre skulle komme inden 1.6.2013.
 3. Økonomi: Computer er bestilt, systemet bliver opgraderet. Alle ”gamle” VHS bånd er overspillet til DVD. Der er købt kamera. Udmeldt er : Sofie Skovbo, Maja Jensen og Tenna Rhiger.
 4. Oprydningsdag: det er flyttet til den 24.8.
 5. Planlægning af 15.6.: der er 62 tilmeldte. Der er morgenkaffe kl. 9. kl. 9.30 går man ud i grupperne. Frokost kl. 12 – 13, kaffe kl. 16 – 16.30 og middag kl. 18.
 6. Fordeling af roller: Der var 25 til mødet med instruktørerne. Der skal laves evaluering af aftenen. Rollerne er fordelt og det er næsten gået op. Kim har ikke unge nok til ungdomsstykket, det finder han. Der er 5 på Gaslys. Til forårsstykket mangler der endelig svar fra 2. Revyen er besat. Det bar en god aften med Jette, Niels, børnene og forældrene, der mangler nogle børn, Jette og Niels vil prøve at finde nogen. De sætter også børnestykke op i Kragelund, så der kan de nok finde dem, de skal bruge. Alle, som har ønsket at spille , har fået en rolle. Der er møde med instruktører, sydamer, kulissefolk, teknik den 13.6. kl. 19
 7. Programmet: Der er plads til 46 ottendedele annoncer, vi har 43 måske 44, det er nok. Eva skal tegne til Revy, De skrå brædder og Orla Frøsnapper. Matarialet skal afleveres til 1.7. Der skal ingen foto i programmet, men der skal laves en lille beskrivelse af stykket og billeder af spillerne til flyers, som lægges på bordene. Brian tager et møde med trykkeren.
 8. Evaluering af Bunker by night: Det var en rigtig god aften, der var så mange hjælpere, at de også fik set lidt. Vi skal flytte det store telt ned på plænen og så have det lille oppe ved teatret. Der blev taget rigtig godt imod håndmadderne, men til næste år skal vi sælge håndmadder fra det store telt på plænen, mange der kom ind på teatret og så håndmadderne, at havde de vidst det, ville de gerne have haft dem i stedet for pølser. Birgit og Inger havde også fået smurt rigtig fine håndmadder. Birgit har skrevet en liste over, hvad vi skal bruge til næste år. Lars havde et forslag om, vi kan lave noget i forbindelse med julesøndag, så der er lidt mere end nisserne, vi tænker over det til senere.
 9. Næste møde:19.6 og 24.7.
 10. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 23.4.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: På maillisten til MØGgruppen, som arbejder med børn og unge, der er kommet tilbud om deltagelse i møde den 8.5., det sendes til Kim, Jette og Niels.
 3. Økonomi: det ser fint ud. Lyset skal efterses, så fejlen kan findes. Lars og Allan kigger på bærbar PC. Lars får lavet en aftale om at få overspillet de gamle VHS bånd.
 4. Generalforsamling: Helle har lavet beretningen. Der er kommet  et forslag.
 5. Planlægning af 15.6.: Det er vist at være på plads. Heine laver invitationen, der startes med morgenkaffe kl. 9. Der sluttes med middag ca. kl. 18. Der er sidste tilmelding den 25.5.
 6. Medlemsmødet den 7.5.: Helle byder velkommen, og Birgit serverer kaffe, instruktørerne præsenterer kort stykkerne, derefter kan man snakke med de forskellige instruktører. Der laves lister hvor man skriver navn, tlf. og mailadresse og hvad man er interesseret i, der tages billeder af alle. Der laves en dag for børn den 9.5. kl. 13 og forældrene skal komme til kaffe kl. 15, så de der kan blive informeret om, hvad det er at spille teater og hvad det indebærer, Birgit og Lars deltager.
 7. Oprydningsdag: der er oprydningsdag den 2.6. start kl. 10 og der sluttes af med grill-hygge.
 8. Evt.: intet


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.3.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Vi er blevet på Dramatikværkstedets mailliste, så ve får tilbud derfra. Kulturrådet har ansat en kulturkonsulent, som skal få den fælles kulturportal op at stå. Sønderport er ved at blive omdannet til et kulturhus, Brian har været der, han synes det et fantastisk hus med mange muligheder.
 3. Økonomi: intet nyt, der er endelig kommet regning for vin, den er nu betalt.
 4. Huskekalender: Afslutning for værtsgruppen m.m. bliver den 29.4 kl. 19. Helle er ved at skrive bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Noter punkter til uskrevne regler til næste møde.
 5. Udvalg: Helle har indkaldt til møde i PR-udvalget den 25.3. Helle venter på tilbud fra trykkeriet. Allan og Lars kigger stadig på lys og computer
 6. Høfeber: Tina, Lars, Helle kommer til afslutning.
 7. Revy: Helle, Tina og Lars kommer til afslutning.
 8. Albert: Lars og Jonna kommer til afslutning.
 9. Medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 10. Helle har møde med Anette Raaby om den 14.4., Helle tager rundstykker med. Desværre kan Niels Kofoed ikke deltage. Planlægning af den 15.6. overføres til næste møde.
 11. Repertoire: udvalget af stykker er afsluttes, så nu kan de fordeles mellem instruktører, det offentliggøres på generalforsamlingen.
 12. Næste møde: 23.4. kl.19
 13. Evt.: sommerreparationer: film på vinduer i sminkerum, gulv bag scenen, oprydning på kontoret, måske flere forslag på næste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 16.2.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: DATS holder seminar i Vildbjerg 13.-14.april, teatret kan sende 2 deltagere, det er gratis. Seminaret holdes, når vi har kursus med bestyrelse, instruktører og DGI. 4 nye medlemmer har indgivet ønskesedler.
 3. Økonomi: Heine har lavet budget, der er afsat penge til kursusdagen, så det giver et underskud. Der er kommet varmeafregning, der er en stigning, som er fremkommet ved højere priser på varme. Nye medlemmer godkendt: Allan Schmidt, Anna Line Lauritzen, Bente Larsen, Ditte Sprogø, Ejvind Nielsen, Emil Blåbjerg, Frederik Jensen, Inge Prang, Inger Krath, Janne Ahler, Jette Koefod-Nielsen, Jonna Mikkelsen, Kathrine Jensen, Knud Sandberg, Kristine Påske, Lena Skovgaard, Lone Tolstrup, Mads Niær Kristensen, Maja Jensen, Mette Hylleberg, Morten Rasmussen, Sofie Skovbo, Tenna Rhiger.
 4. Huskekalender: generalforsamling: Heine genopstiller som kasserer, bestyrelse og suppleant Brian og Lars genopstiller, Joan genopstiller ikke. Revisor og suppleant Stig og Tom genopstiller. Vi foreslår uændret kontingent. Under evt. der er forslag, om at vi ændre medlemspriser for øl og vand, så det bliver 10 kr. for øl, og 5 kr. for vand. Til næste møde skal bladet laves, vi skal have datoerne, på de forskellige planlagte medlemsdage, med i bladet.
 5. Udvalgene: der er styr på fødselsdagsfesten, det er et gangstertema i år. Benjamin + band spiller til spisningen. Brian bestiller noget spændende til middagen.
 6. Medlemsaften med instruktører, Der er ikke nok, som har meldt sig som instruktører.
 7. Kurser/udvikling: der er bekræftelse fra DGI Anette Råby bliver kursusleder den 14.4 kl. 9-16, prisen bliver 280 kr. pr. deltager. Helle skriver til instruktørerne, at de skal mere aktive til medlemsaftenen, Der skal sammen med instruktørerne være lavet øveplan, som skal lægges frem til medlemsaftenen, så spillerne allerede der kan forholde sig til, om de kan øve de dage der planlagt. Der skal ringes til alle skuespillerne den 22.5. og der skal ringes fra teatret, så alle får besked samme dag. Jonna laver udkast til spilleplan, som vi ser på til næste møde
 8. Repertoire: der læses rigtig mange stykker i år, det har fungeret godt at vi har været delt i 2 hold. Der er møde igen den 26.2. og beslutningen tages den 16.3.. Så kan vi få det oplyst på næste møde.
 9. Næste møde: den 19.3. og 23.4.
 10. Evt.: Vi skal se på om der er noget vi kan ændre i programmet. Måske vi kan lave foldere til hvert stykke, som kan lægges på bordene, og som publikum kan tage med hjem.

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.1.2013

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helle har talt med Dorthe Mikkelsen fra DGI, vi kunne tænke os et kursus i bl.a. konflikthåndtering, bestyrelsens forhold til medlemmer, og bestyrelse + instruktører. Kurset afholdes 14.4. kl. 9-16.
 3. Økonomi: Regnskabet for 2012 ser flot ud. Der er kommet regning på huslejen, den kan heldigvis bare sendes videre til kommunen.
 4. Huskekalender: Lars får fremkaldt billeder, så vi kan få billedet for sæsonen 2011-2012 lavet.
 5. Udvalgene: Repertoireudvalget har haft møde den 3.1., udvalget er delt i 2 hold med 6 personer i hver, hold 1 (Tina, Charlotte, Annemette, Birgit N. Lone og Helene) tager ungdomsstykket og efterårsstykket. Hold 2 (Ida, Stig, Kirsten, Poul; Helle og Jonna) tager forårsstykket og børnestykket.
 6. Høfeber: Generalprøven gik godt, holdet glæder sig til at komme i gang. Da Lone skal opereres i skulderen, har Tina læst hendes rolle op, så hun kan afløse Lone et par gange i januar.
 7. Revy: Regner med de er klar til tiden.
 8. Alberte: De kan ikke deres replikker for godt, men det skal nok gå med spillet, de er blevet noget bedre.
 9. Medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 10. Kurser/udvikling: Lars kigger på tilbud af kurser fra DATS.
 11. Næste møde 16.2. kl. 12 hos Birgit.
 12. Evt. Intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 19.11.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Lars har købt ekstern harddisk til brug for optagelsen af stykkerne. Regnskabet ser fint ud.
 4. Huskekalender: dato for lang bestyrelsesmøde overføres til næste møde.
 5. Udvalgene: Festudvalget: Brian indkalder til møde, invitationen skal med i bladet, der udkommer medio december. Repertoireudvalget: der indkaldes til møde den 3.1.2013 kl. 19 på teatret, Jonna udsender indkaldelse. Lars, Tina og Brian får indsamlet materiale til bladet inden næste møde. Hvis nogen har noget til bladet bedes til sendt til Brian i wordform inden 3.12.
 6. Så længe mit hjerte slår: det går rigtig godt, det ser ud som om holdet har forstået, at det bliver en god forestilling, hvis alle står sammen om det.
 7. Høfeber: det går godt et rigtig godt hold, som fungerer godt sammen. Lone skal opereres i skulderen, datoen kendes ikke endnu, skulle der blive problemer med spilledage, går Tina ind og spille rollen.
 8. Revy: går rigtig godt, musikeren er virkelig god.
 9. Albert: Så er der igen problemer, et par spillere har spurgt om de ikke kan spille kl. 12 og kl. 14 den 20.4.2013, men nu er de så i tvivl om de kan nå den kl. 14, så da der ikke er solgt billetter bliver forestillingerne aflyst.
 10. medlemsaften med instruktører: overføres til næste møde.
 11. kurser/udvikling: overføres til næste møde.
 12. Billetbestilling/billetter mede videre: intet
 13. Næste møde: den 3.12. kl. 17.30 og 9.1.2013 kl. 16 til hovedrengøring derefter møde.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 22.10.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Netværksmøde 24.11.2012 i DATS
 3. Økonomi: fint regnskab. Der kommer etiketter med teatrets logo på vinflaskerne.
 4. Huskekalender: der afholdes generalforsamling den 28.4.2013
 5. Udvalgene: vi skal have en til at lave bladet, der skal udkomme i december, hvem?  Repertoireudvalget skal indkaldes snart, på næste bestyrelsesmøde diskuteres hvordan vi deler gruppen, da den er meget stor. Velkommen til teatret opdateres, det samme skal ske velkomst til nye medlemmer.
 6. Snyd: de er færdig med at spille onsdag den 24.10. Det har ikke så godt besøgt som sidste år, men vi vil alligevel forsøge igen til næste år.
 7. Så længe mit hjerte slår: der er premiere torsdag den 25.10. Det er blevet en god forestilling.
 8. Høfeber: der prøves kostumer onsdag. Er færdig med at øve i Søvilla. Det går efter planen.
 9. Revy: Wigant er kommet med på revyen, det er godt med 3 herrer. De har kun været samlet en gang.
 10. Alberte: Der er ingen problemer nu. De har været på scenen for første gang i aften. De øver i mindre grupper.
 11. Medlemsaften med instruktører: skal laves igen til næste år.
 12. Kurser/udvikling:  vi kunne ønske at lave kursus for bestyrelse sammen med instruktører. Et fælles kursus for alle grupper på teatret, forsøg at få Musik- og Teaterhuset den 15.6.2013.
 13. Billetbestilling/billetter m.v.: det er gået rigtig godt med bestilling over nettet til Snyd, måske det kan laves til børneforestilling, men der skal kun bestilles op til 10 billetter, derover må der ringes til billetbestillingen.
 14. Næste møde: 19.11. og 3.12.kl. 17.30.
 15. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.9.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Intet
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Der købes fotokamera. Heine sender ny medlemsliste ud, Tina går maillisten igennem og får rettet op på det.
 4. Huskekalender: intet
 5. Udvalgene: Helle har fået en annonce med spilleplanen for efteråret sat i Ekstraposten. Jørn I sørger for en omtale af stykkerne både i Midtjyllands Avis og Ekstraposten, samt at kalenderen i Ekstraposten er opdateret.
 6. Snyd: det er fine plakater der er lavet, spillerne er ved at hænge dem op rundt på skolerne og i byen, der er lavet forskellige billeder til uddeling i stedet for postkort. Der er ved at være en god nerve i stykket nu. Der bestilles kage til generalprøve, roser og mad til premieren.
 7. Så længe mit hjerte slår: stykket er drøftet.
 8. Høfeber: holdet er nu fyldt op. Det går godt, holdet fungerer godt sammen.
 9. Revy: er ikke startet endnu.
 10. Albert: Eva og Nikita er hoppet fra. det har været en noget kaotisk start, men nu er der styr på det. Laura er på ferie i 3 uger i øveperioden. Til næste år inviteres forældrene til at komme efter børnene, når de er samlet til ”legedag”, da skal forslag til spilleplanen foreligge, man skal der tage stilling til den og om man vil være med på de betingelser teatret stiller, vi kan ikke have det kaos det har været i år. Der er ikke en pasningsordning, man kan komme til, når man har tid lyst.
 11. kurser/udvikling: det er været 2 gode kurser. Til næste år vil vi prøve at få et instruktørkursus op at stå.
 12. Billetbestilling/udvikling: Det er på nettet til Snyd, så det bliver spændende at se, hvor mange der bestiller over nettet. Det har været helt vild med bestillinger i år, de første 4 dage var det nærmest umuligt at komme igennem til teatret, kom man igennem, var det som at vinde i lotteriet. Vi må prøve at finde en løsning til næste år, måske at det bliver oplyst hvilket nummer man er i køen, så ved man der er kontakt og ikke bare at der er optaget.
 13. Næste møde: 22.10.2012 og 19.11.2012
 14. Evt.: Heine og Birgit sørger for avisudklip til scrapbogen, Brian får fremkaldt billeder fra sidste år, så vi kan få lavet billedet til gangen.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den16.8.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Regn skabet ser meget fint ud. Udmeldt medlemmer: Mathilde Pape, Cecilie Knudsen, Nadia D. Pedersen, Lene Ahlgren, Morten V Jakobsen, Elsebeth Kristensen, Irma Sehapovic, Christel W. Pape, Signe Rasmussen, Annette Holgaard, Christina Holgaard, Hans Chr. Larsen.
 4. Huskekalender: Korrekturlæsning på programmet. Helle skriver følgebreve til annoncører, abonnementsmedlemmer, det skal medsendes programmet. Deltagelse i åbenprøve, generalprøve og premiere tages op på næste møde.
 5. Udvalgene: Tina laver rengøringsliste for efteråret. Der gøres hovedrent 18.9. kl. 16. Der inviteres til værtsgruppemøde den 10.9. kl. 19.
 6. Snyd: der er læseprøver tirsdag og torsdag.
 7. Så længe mit hjerte slår: Per Jeppesen er kommet med på holdet i stedet for Steen Møller Nielsen, det går godt med læseprøverne.
 8. Høfeber: der starter læseprøver den 29.8., der mangler desværre en mand, da Morten Voetman har meldt fra på grund af arbejde.
 9. Revy: intet nyt starter læseprøver den 9.10.
 10. Albert: er ikke startet læseprøver endnu. Der har været store problemer med at får spilleplanen til at gå op. Det skal tages med på ”kursusdage” for børnespillerne til næste år.
 11. Kurser/udvikling: Der er kursus med Kim Harris den 18.-19.8., der startes med rundstykker kl. 8.30. Niels Rahbech vil gerne have flere med på kurset den 8.-9.9., der er sendt reminder ud til Revyholdet og ”Mogensenholdet”.
 12. Billetbestilling/billetter m.v.: der åbnes på telefonen for billetsalg den 4.-5.9. for abonnenter og annoncører, derefter må programmer lægges ud til alle.
 13. Næste møde: 18.9. og 22.10.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 20.6.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har diskuteret rollefordelingen og besked til skuespillerne, vi vil samle op på det til næste år. DATS har afholdt netværksmøde på Perronteatret, Heine og Helle, vi har måske ikke meget ud af mødet, da vi har vores egne lokaler og en stor medlemsskare. Det er bestemt at holde 2 møder om året, vi har været nød til at sige fra til at holde næst møde, da vores teater er optaget alle hverdagsaftener i efteråret. Man kan låne Musik- og teaterhuset gratis 1 gang om året, man må sikkert ikke tage entre, men er det nødvendig, man kunne jo gå sammen med en anden amatørteaterforening. Der kan også holdes kurser gennem DATS, det har vi haft et par gange. Der gives et tilskud til disse kurser. Der kommer et referat som opsummerer, hvad der er talt om på mødet.
 3. Økonomi: Lars har undersøgt der kan købes en ekstern harddisk for 1000-1500 kr. til gamle VHS bånd af forestillingerne.  Vi køber en. Der skiftes hvidvin. Økonomien er ok.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene. Maillister skal opdateres til de forestillinger, Brian hjælper Tina. Medlemsbladet kommer sidst i juni, så kan datoer på generalprøver og premiere komme med. Martin Holm(Bunkermuseet) laver et udkast om Snyd til programmet. Helle har lavet forord. Der er lavet en mappe til notering af udlånte kostumer, den står på hylden ved telefonen.
 6. Snyd: Lotte har sagt ja til at være behjælpelig, men hun har ikke hørt noget fra Michael. Helle tager kontakt. Det er ikke godt at han ikke være der de sidste 3 tirsdage. Brian følger op på PR.
 7. Så længe mit hjerte slår: holdet har været samlet, der er udleveret rollehæfter, så der skulle være styr på det.
 8. Høfeber: holdet har været samlet og fået rollehæfter, der er også udleveret øveplan, så der styr på det.
 9. Revy: holdet har været samlet, alle omkring holdet deltog. Der udleveres tekster til oktober når holdet mødes igen.
 10. Albert: Det skal ændres til Alberte, i programmet kunne det evt. laves med et væltet e. Helle tager kontakt til trykkeriet.
 11. Kurser/udvikling: Der er fra teatret tilmeldt 13 på hvert kursus, det er flot.
 12. Billetbestilling/billetter m.v.: Lars har lavet et godt online system, som skal bruges til Snyd, det bliver linket til FB. Det skal hverdag koordineres med billetbestillingen, så de der evt. bestiller over tlf. bliver noteret, Der laves en liste til billetsælgerne som sædvanlig.
 13. Impro: Helene finder nogle datoer, som kan komme med i bladet, så er alle forberedt i god tid.
 14. Næste møde: 16.8 kl. 19 og 18.9. kl. 18.
 15. Evt.: intet.

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 27.3.2012

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Banknordic lukker deres filial her i byen og flytter til Århus, vi undersøger andre muligheder. Vi har vurderet om vi skal med Silkeborg turisme, men til 1100 kr. siger vi nej.
 3. Økonomi: regnskabet ser fint ud. Det er kun medlemmer der kan købe til medlemspriser i baren, de kan købe til mand/kone men ikke til gæster, det står også i brochuren ”Velkommen til Silkeborg Ny Teater”.
 4. Huskekalender: der skal være afslutning for værtsgruppen, PR og billetsælgere den 30.4. kl.  19. Sommerrep: Verner kontakter Poul Erik om reparation af loftet. Der skal ryddes op i depotet og garderoben ved køkkenet, stolene skal rengøres, lampekuplerne skal rengøres, der skal se på gulvet ved siden af scenen. Birgit Davidsen kigger på sofaerne. Det er bestemt til den 17.5. kl. 10. Der lægges sedler frem til generalforsamlingen så man kan skrive sig på.
 5. Udvalgene: Kostumer: vi låner kun tøj ud til de små dilitantforeninger i de nærliggende forsamlingshuse, ikke til andre, medlemmer kan låne til optræden (skal lægges på plads igen) ikke til fest. Der skal laves en bog, hvor man skriver hvad og hvornår man har lånt noget, og der skrives når det er leveret tilbage. Kostumeholdet rydder som sædvanligt op efter sæsonen, vasker selv og hænger tøj på plads. PR er ude og gentegne annoncer. Helene har starter medlemsmøder op med teatersport.
 6. Revy: der er lavet 2 ekstraforestillinger.
 7. Den nøgne sandhed: der er stadig billetter tilbage. Håndværkerforeningen har aflyst forestillingen den 28.3 med 2 dages varsel. De har betalt 4600 kr. for den.
 8. Otto er et næsehorn: det går godt, der er rigtig mange på venteliste, men der kan ikke komme flere ind, de sidste 4 forestillinger er solgt til skoleklasser.
 9. Repertoire: Udvalget her bestemt repertoiret, der bliver ungdomsstykke, efterårsstykke og til foråret bliver der revy, skuespil og børnestykke. Instruktørerne skal være på plads så de kan mødes den 23.4.
 10. Behandling af mail og sms: formanden besvarer mails til bestyrelsen.
 11. Kurser/udvikling: Skuespillernes værktøjer med Kim Harris den 18.-19.8.. Sang og stemmetræning med Niels Rahbek den 8.-9.9. Begge kurser er fra 9 – 16, men der startes med kaffe kl. 8.30. Hvis der ikke bliver fyldt op med vores egne medlemmer inden 15.5. udbydes det til andre interesserede til 500 kr. Medlemmer betaler 100 kr.
 12. Billetbestilling/billetter: Billetter til ungdomsstykket forsøges solgt over nettet.
 13. Næste møde : 23.4.
 14. Evt.: intet

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 11.2.2012

 

 1. Referat godkendt

 2. Postgang: Der er indbudt til kunst- og kulturmøde på Medborgerhuset den 7.3.2012, JHelle deltager.

 3. Økonomi: Heine har lavet budget, det ser fint ud. Årsregnskabet er klar til revision. Nye medlemmer godkendt: Benjamin Aalbæk Lund, Birthe Ugilt, Cecilie Knudsen, Christel W. Pape, Borte Blem, Dorte Nørgaard, Eva Rasmussen, Hanne Bachmann, Helle Andersen, Kurt Hedegaard, Lone Bitsch, Mathilde Andersen, Mathilde Fanget, Nadia D. Pedersen, Nikita Lange, Per Jeppesen, Peter Bitsch, Signe Larsen, Simone Wildau, Sonja Svarre, Yannick Leroyer, Yngve Lyngsø, Annette Holgaard, Frederik Jensen, Janne Ahler, Christina Holgaard, Irma, Lena Skovgård.

 4. Huskekalender: Dagsorden til generalforsamling gennemgået og drøftet. Der foreslået uændret kontingent. Sommerreparationer: Der skal lys på øvre loft. Loftet i salen skal repareres, der tages igen kontakt til Poul Erik (malernes andelsforretning). Stolene skal renses og lampekuplerne skal vaskes, det foreslås at stolerensning og kuppelvask skal foregå som en ”kursusdag”, altså start med rundstykker og senere frokost. Det lægges lister frem til generalforsamling som man kan skrive sig på. Hvad kan vi gøre for at få skiltet (ved vejen), gjort mere synlige, Badet har foreslået, at vi sætter lys på skiltet, Jørgen spørger Funder el, hvad det vil koste.

 5. Udvalgene: værtsgruppen: fordeling af arbejdet er drøftet, der skal købes ny dug til tag selv bordet. Festudvalget: der er styr på det køkkenpigerne er bestilt, maden også, men der er ikke så mange tilmeldte endnu, det kan stadig nås, der er lige sendt rykker ud. PR-udvalg: går i gang snarest Helle går med i udvalget. Bladet: indkaldelse til generalforsamling, Tina laver indbydelse til ture til Busbjerg og Thorning.

 6. Procedure ved fordeling af roller: drøftet men ikke helt afklaret endnu.

 7. Revy: Publikum tager godt i mod det, anmelderen var ikke så begejstret, skuespillerne var gode nok, men han syntes ikke så godt om teksterne.

 8. Den nøgne sandhed: det går rigtig godt publikum morer sig godt, der er ikke solgt så mange billetter i vinterferien, men ellers ser det fint ud.

 9. Otto er et næsehorn: det kører også fint, der har aldrig været så lang en venteliste.

 10. Repertoire: der er ikke så meget at sige endnu, der læses til bøger til 5 stykker.

 11. Kurser/udvikling: der er intet nyt.

 12. Billetbestilling: intet nyt.

 13. Næste møde: 27.3.2012.


Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 31.10.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: note fra børnehaven, husk at sætte krukke over til cigaretskud, så publikum ikke smider dem udenfor, krukken skal stilles tilbage hver aften. Medlemmerne skal også tænke på ikke at smide tomme pakker i vores egen krukke, de skal smides i affaldsspanden, det kan ikke være rigtigt, andre skal rydde op efter rygerne.
 3. Regnskab: vi kommer som lovet ud med et underskud i år, ellers intet at bemærke. Udmeldte: Kim Konnerup, Pernille Christiansen og Lise Juul.
 4. Huskekalender: bestyrelsen gør hovedrent den 12.1.2012 kl. 17. I bladet der kommer i december skal datoer for generalprøverne oplyses.
 5. Udvalgene: Festudvalget mødes den 7.11. og laver der indbydelse til festen, så det kan komme i decemberbladet. Der skal gives besked om udsolgte forestillinger, så de ikke tager derud.
 6. Procedure ved fordeling af roller: Vi har fået aftalt en procedure for næste års fordeling af roller, det kommer i decemberbladet. Ønskeblanketten sættes også i bladet.
 7. I dit korte liv: Trods problemer og vanskeligheder, er holdet kommet godt i mål med en rigtig flot forestilling, det skal nok blive godt modtaget af publikum.
 8. Revy: der er ikke så meget at sige endnu, men det er startet godt.
 9. Den nøgne sandhed: Efter 3 gange i Søvillaen, hvor der er terpet replikker, bliver det godt at komme på scenen igen, men det går efter planen.
 10. Otto er et næsehorn: Det går efter planen.
 11. Kurser/udvikling: Jørgen har bestilt spotkursus hos DGI, vi ønsker forslag til medlemsmøder.
 12. Ungt Blod: Produktet var rigtig, det blev et godt stykke som blev godt modtaget af publikum. Vores unge mennesker har haft en god oplevelse med stykket, også de aftner der ikke var mange publikum. Der har været mange unge mennesker blandt publikum, så vi håber, de har opdaget, teater er en god oplevelse. Mange blandt publikum har syntes at de unge mennesker var modige. Det var en rigtig god oplevelse for Silkeborgskolen. Vi tror ikke det er sidste gang med et stykke for de unge, der er noget vi kan arbejde videre med.
 13. Billetbestilling: overføres til næste møde.
 14. Næste møde 21.11.2011 og 12.1.2012.
 15. Evt.: Joan og Tina var til afsked med Annelise i børnehaven, kedeligt at hun er blevet flyttet, håber vi får et ligeså godt samarbejde med den nye leder.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.10.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er invitation til afsked med Annelise fra børnehaven den 12.oktrober kl. 14-16.30, Tina og Joan repræsenterer Teatret. Der har været DGI møde for frivillige kræfter i Silkeborg, Jørgen og Brian har deltaget.
 3. Økonomi: Vi har brugt mange penge, men til gode formål.
 4. Huskekalender: ønskesedler sendes ud med december nummeret af medlemsbladet.
 5. Udvalgene: PR, der er kommet flere holdere til at sætte vores programmer i hos handlende og lign.  Helle har lavet billede for sidste sæson, og lavet scrapbogen. Teknik: de nye lamper vi har fået er rigtig gode. Brian indkalder festudvalget til møde, invitation skal med i medlemsbladet der udkommer i december.
 6. Ungt blod: forestillingen er rigtig god. Det var en flot anmeldelse, der var i avisen, håber det giver flere solgte billetter men desværre bliver det nok nødvendig at aflyse 2 forestillinger.
 7. I dit korte liv: Der er åben prøve den 11.10. Der er lavet et par ekstra øve gange.
 8. Revy: starter øvning den 11.10. Der er lavet 30 numre. Musikeren har fået melodierne.
 9. Den nøgne sandhed: det går godt, nu hvor alle roller er besat.
 10. Otto er et næsehorn: der er øvet 3 gange.
 11. Kurser/udvikling: DGI laver spotkurser, vi vil prøve at få lavet et.
 12. Procedure ved fordeling af roller: overføres til næste møde.
 13. Næste møde: 31.10. og 21.11.
 14. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.5.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Bunker by night er den 28.5. Der har været afholdt lejermøde på Badet, det var et meget positivt møde, Jørgen ønskede mødetidspunktet ændret til 16.30, det var der enighed om. Da vi måske får problemer med at få øveplanen til at gå op i efteråret, der er jo mange hold, har Annelise fra børnehaven tilbudt at os bruge en af deres lokaler, de bruger dem jo ikke om aftenen, vi kunne ringe og få en aftale, hvis det blev nødvendigt.
 3. Økonomi: Over halvdelen af medlemmerne har betalt kontingent. Marianne og Hans Løkke, Alexander Dahl og Margrethe Trane har udmeldt sig. Brian undersøger om der kan fås tilskud til en hjertestarter hvis man tager hele området med dvs. børnehaven, Kunstcentret og os. Billetpriser børneforestilling uændret 40 kr. hel forestilling 2000 kr. Ungdomsstykket 85 kr. rabat til studerende med studiekort. Voksne 85 kr. hel forestilling 4600 kr.
 4. Huskekalender: sommerreparationer: Tina og Malene rydder op i makeup, Susanne vil godt stå for malingen af salen.
 5. Udvalg: PR-udvalg, der forandres lidt i programmet for at få plads til alle stykker, 5 annoncører vil ikke fortsætte, men Heine vil tage kontakt til Tuborg igen, da vi tror der forelægge en misforståelse, det er en ny salgskonsulent, der er kommet til at stå for det. Der tænkes på andet reklame til ungdomsstykket, bl.a. skal der sendes reklamer ud til ungdomsuddannelsesstederne. Helle foreslår at sende breve til firmaer/forretninger hvor der er mange unge ansat, vi kan også spørge de unge om de har nogle gode ideer. Programmet kommer den 29.8. billetbestillingen åbner den 5.9. for abonnenter, derefter er billetbestillingen som normal. Kostume damerne rydder op efter vinteren. Der er ikke nogen fra holdet der kan komme til møde med instruktører den19.5. Brian tager kontakt til kulisseholdet.
 6. Ungdomsstykke: Michael I. er instruktør. Der er audition den 15.5.. Der bliver premiere den 22.9., billetbestillingen for ungdomsstykket åbner den 22.8. men kun for ungdomsstykket. Holdet har læseaften den 26.5. øvningen starter den 15.8.
 7. I dit korte liv: Jørgen er instruktør. Instruktørerne har været samlet og fordelt roller, men det udmeldes først efter den 19.5.. Måske er der musik klar til stykket.
 8. Revy: Kent er instruktør, Morten hjælper. Holdet starter først øvning til oktober.
 9. Den nøgne sandhed: Wigant er instruktør. Wigant er klar med hvem og hvad der skal bruges til stykket.
 10. Otto er et næsehorn: Helene er instruktør, hun har med glæde taget imod opgaven som instruktør. Vi er overbeviste om, at hun får lavet en god opsætning. Helene vil lave et opstartmøde i maj.
 11. Kurser/udvikling: Gunhild kan lave sangkursus den 27.8.-28.8. Lars melder ud til medlemmerne. Michael holder måske et kursus for ungdomsstykket. Brian vil gerne holdet et kursus for teknik og evt. instruktører.
 12. Næste møde: den 8.6. og 8.8.
 13. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.4.2011

 

 1. Konstituering: Næstformand: Tina Elkjær Pedersen

                                      Sekretær: Jonna Elkjær

 1. Kontaktpersoner: se listen
 2. Ungdomsstykke: der kun plads til 6 på scenen Alle kan ikke komme på scenen, men der jo mange andre opgaver. Der holdes audition midt i maj for teatrets medlemmer d.v.s. hvis der er nye medlemmer skal de have betalt kontingent før 6.5.2011 ellers kan de ikke komme i betragtning.
 3. Revy: der er fundet en pianist Benjamin.
 4. Næste møde: 12.5. og 8.6.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 4.4.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: regnskabet er tilfredsstillende. Vi har fået et nyt skab (lidt dyrt men flot). Det skal bruges til skiftende udstilling af ting fra ”gemmerne”.
 4. Huskekalender: generalforsamling: Jørgen har lavet beretningen, der er bestilt kage, så alt skulle vist være klar, vi foreslår uændret kontingent. Jørgen har talt med Ole K. om opsætning af radiator i sminkerummet, det koster 5000 – 6000 kr.. Jørgen har set på nyt optagerudstyr, det lyder spændende, så det må vi have, så skulle optagelserne blive bedre. Vi har talt om opsætning af ventilatorer i salen, der bliver nogen gange meget varmt. Sommerreparationer: spørg Susanne om hun vil stå for malingen af salen, der skal sættes noget på scenekanten for neden, det ser altid forfærdeligt ud, der bliver sparket på det.
 5. Udvalgene: der bliver afslutning for værtsgruppen, PR-udvalg, repertoireudvalg og billetsælgere. Heine udsender invitation. PR-udvalget starter op midt i april. Kulisseudvalget ordner kulisserne, de skal nok være der og sige hvis noget skal bæres op eller ned. Syholdet ordner selv kostumerne, bærer op efter som de hænger på plads. Verner sørger for regi kommer på plads. Repertoireudvalget: det er p plads hvad der skal spilles til næste år, det oplyses på generalforsamlingen. Vi håber også at have instruktører på plads inden da.
 6. Musefælden: nu nærmer afslutningen sig snart. Der bestilles mad til afslutning.
 7. Revy: der skal holdes møde med forfatterne, Jørgen indkalder.
 8. Peter Pan: der er 2 forestillinger tilbage, der er bestilt mad til dem, der bliver run på den 10, men så kan de jo nemt blive til generalforsamlingen.
 9. Kurser/udvikling: Michael laver et kursus for de unge  i skuespilteknik. Vi forsøge at få Gunhild til at lave et sangkursus.
 10. Næste Møde: bestemmes efter generalforsamlingen
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 27.2.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Henvendelse om et billetsystem på nettet, det kigger vi på, men det er ikke nemt for os, da vi bruger borde i stedet for stolerækker. Henvendelse fra Christian Ejming med tilbud om kurser m.m., men vi vil bruge samme instruktører som sidste år.
 3. Økonomi: det kører fint, det er nu vi har indtægterne, så kommer udgifterne hen over sommeren. Godkendelse af nye medlemmer: Alexander Dahl, Asmus Høyrup; Astrid Søndergaard,  Camilla Olsen, Connie Andersen, Einar Andersen, Hans Chr. Larsen, Jannie Jakobsen, Judith Olesen, Jørgen Olesen, Kristinna Andersen, Lars Linnebjerg, Lilly Munch, Line Klimnkby, Lisa Kristensen, Louise Olsen, Mathilde Pape, Mette Vestergaard, Nanna Jacobsen, Nils Kr. Munch, Per Dybsø, Pernille Christiansen, Susanne Fossgreen, Tanja Andersen, Tina Klinkby.
 4. Huskekalender: Jubilæum: holdet til underholdning mødes mandag, så det skulle være på plads, navneskilte til bestyrelsen er lavet, Jørgen har lavet velkomsttalen, maden er bestilt, journalisten var på teatret onsdag aften, der kommer en artikel i avisen i løbet af ugen. Til festen den 26.3. er der allerede mange tilmeldte. Generalforsamling: indkaldelse er lavet og kommer i medlemsbladet der kommer midt i marts. Da vi meget tragisk har mistet Birgith, er Jan trådt ind i bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Aase og Jan som ikke ønsker genvalg, så vi skal have 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Jørgen har været ved at forberede beretningen. Sommerreparationer: der skal ryddes op i sminken, en del skal nok smides ud. Måske skal der findes en anden måde, at opbevare det på. Der ønskes en radiator i sminkerummet. Loftet i salen skal repareres, det skal stykket under scenen, det ser altid frygtelig ud, salen skal males.
 5. Udvalgene: Der er møde i repertoireudvalget tirsdag den 1.3. planen er at der skal være et ungdomsstykke, et efterårsstykke, revy, børnestykke og forårsstykke. Der har været meget i spil, men der er endnu ikke fundet noget.
 6. Musefælden: intet nyt.
 7. Revy: de er snart færdigspillet, til afslutning ønskes landgangsbrød.
 8. Peter Pan: Det var en god forestilling for Solbo i går eftermiddag, de var meget glade for at vi havde tænkt på dem. De havde en flot kurv med forskellige ting til skuespillerne.
 9. Kurser/udvikling: der satses på kurser den 25.-26.juni og 13.-14.august
 10. Næste møde: 4.4.2011 kl.19.
 11. Evt:. der laves tur til Thorning den 9.6. kør selv og mødes derude, der spilles kl. 20. Tur til Busbjerg 21.6. afgang fra Kvickly kl. 18 der spilles kl. 19.30. Tina sætter noget i bladet om det.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Silkeborg Ny Teater den 17.1.2011

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Heine har lavet regnskabet for 2010 færdig, det er endt med et tilfredsstillende resultat. Vi vil bruge en del penge på jubilæumsaktivitet.
 4. Huskekalender: Jubilæumsudvalget: der skal annonce i Midtjyllands avis og Ekstraposten, vi vil gerne have en omtale i avisen den 24.2. da den husstandsomdeles denne dag. I forbindelse med jubilæet har vi bestemt, at vi vil give en forestilling (Peter Pan) til nogen der ellers ikke kommer i teater. Vi har henvendt os til Solbo, de var meget glad for henvendelsen, og meget interesseret, så vi håber de kommer. 
 5. Udvalg: repertoireudvalget går i gang nu, men ungdomsstykket tager vi os selv af. Udvalget skal se på efterårsstykke, forårsstykke og børnestykke. Intet nyt fra andre udvalg
 6. Musefælden: anmeldelsen var ok, godt at folk bag scenen blev nævnt.
 7. Revy: det køre jo med udsolgte huse.
 8. Peter Pan: der er bestilt mad til premieren, og der bestilles roser. Det bliver spændende at se, det lover godt.
 9. Kurser/udvikling: intet nyt
 10. Næste møde: 9.2. kl. 17 (kun jubilæum) og 27.2 kl. 13 hos Jørgen
 11. Evt.: intet

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 6.11.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Avisens manglende anmeldelse drøftet, vi kan leve med det. Heine har svaret på børneattester til kommunen, ve har dem vi skal have. Der er lavet plan over nødudgangene, medlemmer skal vide hvad der skal ske i forbindelse med brand.
 3. Økonomi: Helle får oprettet døgnboks, vi kan aflevere pengene i, det er blevet lidt sværere nu Jørgen ikke er i banken. Heine skal have ny PC til regnskabet. Allan og Tina tager ud for at kigge på mikrofoner.
 4. Huskekalender: jub.udvalget har drøftet receptionen, der kommer invitation til medlemsfesten i medlemsbladet. Maria og Trine (som har meldt sig til festudvalget) skal med til møde fra januar.
 5. Udvalgene: kulisser til Musefælden er færdig, de er også snart færdig til børnestykket. Der skal en liste på væggen mellem foldedøren og bardøren, det kan ikke undgås at stolene skraber på væggen. Der er lavet værtsplan for forårssæsonen. Jørn I. er trådt ind i PR-udvalget.
 6. Musefælden: der er åben prøve på onsdag, det bliver spændende,  men måske også hårdt for spillerne, men de synes også det er rart at prøve. Spørger holdet hvad de kunne ønske at få serveret efter premieren.
 7. Revy: Det går godt, publikum tager godt i mod. Der er jo udsolgt.
 8. Peter Pan: Der var første gennemspilning mandag den 29.11. Der serveres tærter efter premieren. Helle finder ud af antal roser.
 9. Kurser/udvikling: Intet nyt.
 10. Næste møde: 17.1.2011, lang bestyrelsesmøde 27.2.kl. 13. Generalforsamling bliver den 10.4.2011 kl. 19.
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 7.10.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der er brev fra Flaskekompagniet, der kommer en ny ordning fra 1.1.2011, det indebærer at vi kommer til at betale ca. 500 kr. om året for få afhentet flasker, men vi vil ikke bede nogen om at køre de tomme flasker væk. Der har været montør fra ”Ken” for service på opvaskemaskinen, der er noget med saltindtaget. Der er kommet en henvendelse fra Eva, om der fra teatret evt. kan levere noget underholdning til deres aktive borgerforening i Tange, vi vil ikke fra teatrets side, men har nogen lyst på eget initiativ, må de gerne kontakte Eva.
 3. Økonomi: der har ikke været de store investeringer i år, så regnskabet ser godt, men der skal nok bruges penge i forbindelse med jubilæet.
 4. Huskekalender: Når taget er færdig skal vi have nogen til at hjælpe med at få tømt salen, når vi kender datoen bliver sendt bud rundt. Værtsgruppemøde bliver den 28.10. kl. 19, Heine sender invitation rundt. Jubilæet: udvalget har haft møde igen, der skal være en reception den 4.marts, det bliver annonceret både i Ekstraposten og Midtjyllands Avis. Vi vil prøve at spørge Midtjyllands Avis om de vil lave en reportage om teatret, som vi ser de gør med mange andre ting. Til festen den 26.3. har vi fået et par piger til at hjælpe i køkkenet med maden (baren må selv klare) så alle kan hygge sig i salen denne aften. Der er talt med Pernille og Lotte, om hvad de mener om at sætte et ungdomsstykke op til næste efterår. Detr arbejdes der videre med.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet arbejder godt, Tom og Lillian, som tager sig af børnestykket, har talt med Kim om hvilke tanker han har om det. Kulisserne til skuespillet er ved at blive tapetseret. Kostumedamerne er også godt i gang, der er syet rigtig mange kostumer til Revyen, til Musefælden er det nok mere med at passe tingene til. De er også godt i gang med kostumer til børnestykket.
 6. Musefælden: der læses godt, det er ved at tage form, spillerne er meget langt med deres replikker hvilket betyder at der kan arbejdes i dybden med scenegang osv.
 7. Revy: det går rigtig godt, det er en stor fordel for øvningen, at Yngve har spillet sidste år, han ved hvordan der spilles til en revy. Der er åben prøve den 19.10.
 8. Peter Pan: de arbejder godt, Kim og Pernille er et godt team.
 9. Kurser/udvikling: intet nyt.
 10. Næste møde: mødet 11.11. starter med hovedrengøring kl. 16. mødet i december bliver den 6.
 11. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 9.9.2010

 

 1. 2 referater godkendt
 2. Postgang: Heine bestiller service på opvaskemaskinen. Programmer til annoncører, abonnenter og medlemmer er pakket i dag. Den 15.9. må der lægges programmer ud. Billetbestillinger åbner den 13.9.
 3. Økonomi: det ser stadig fint ud. Udmeldte: Amalie Andersen, Camilla Nyizsnyanszky, Cecilia Corneliussen, Cecilie Vogel, Isabel Rasmussen, Kristian Winther, Lisa Kristensen, Maria Geishirt, Mette Andersen.
 4. Huskekalender: jubilæumsudvalg: der bliver møde i slutningen af september, når alle er vendt tilbage fra ferie. Receptionen bliver den 5.3.2011 og festen for medlemmer bliver den 26.3.2011. Repertoireudvalget mødes i januar, det undersøges om der evt. kan sættes et ungdomsstykke op.
 5. Udvalgene: kulisseholdet har delt sig således, Lillian og Tom tager sig af børnestykket, Ida, Stig, Aase, Judith og Jørgen tager sig af skuespillet, Susanne tager sig af revyen. Holdet hjælper selvfølgelig hinanden, hvis andre har behov for hjælp. Til skuespillet skal der sættes lister på dørene, så det ligner fyldningsdøre, Steen laver pejsen. Teknik: der er 10 på kulisseholdet her i blandt 3 nye, der er 3 på hvert stykke, en af de nye vil i første omgang kun være med til at sætte lyset, der skal sættes mikrofoner op til optagelse af stykkerne. Kostumer: der er ryddet op i stofferne, så det nu er muligt for alle at se, hvad vi har i ”gemmerne”. Holdet har fordelt sig på stykkerne, men de hjælper hinanden, der skal syes meget til revyen, de er godt i gang.
 6. Musefælden: Der er ingen instruktørassistent, men det går alligevel. Holdet fungerer godt, det går efter planen, alle er nu tilbage efter ferie.
 7. Revy: Man forsøger at finde ekstraforestillinger, hvis det skulle blive nødvendig. Jan vil godt være regissør men ikke alene. Det har haft stor betydning for revyen, at der kunne øves med musiker fra start. Det går efter planen.
 8. Peter Pan: Rollerne er nu fordelt, Kim siger til, når der er brug for sufflør. Kulisser bliver lidt anderledes end det plejer.
 9. Kurser/udvikling: Der er afholdt 2 rigtig gode kurser. Gunhild vil gerne lave sangkursus næste år, det kan ”sangholdet” meget varmt anbefale. Heine finder en dato, måske omkring oktober.
 10. Næste møde: 7.10. og 11.11.2010
 11. Evt.: intet  

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 21.6.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Ændringer af leveringer fra Carlsberg, nu 10 kasser i stedet for 15. Bageren har lukket butikken, bageren på Nylandsvej kontaktes angående annonce til programmet.
 3. Økonomi: ser rigtig pænt ud. Efter udsendelse af kontingentopkrævning på mail, har en del medlemmer betalt, sammen med bladet udsendes opkrævning til de der ikke har mail.
 4. Huskekalender: jubilæumsudvalget samles i starten af juli, det består af Mette, Michael I og Jonna, Wigant, Jette, Else da de har været med til at starte teatret, Carsten vil vist også gerne være med, han spørges selvfølgelig også.
 5.  Udvalgene: spilleplanerne være færdig så hurtig efter 1.juli som det er muligt, Heine laver den. Vi holder fast i madpriser fra sidste år. Der mangler stadig 2 annoncer. Eva har lavet tegninger til stykkerne. Der skal ryddes op på loftet, det skal tømmes inden uge 35, da der skal nyt tag på (hvilket også er meget tiltrængt). Oprydning/flytning af møbler den 23.-24.august kl. 17.30, der ønskes hjælp fra medlemmerne. Birgith vil invitere billetsælgerne, når programmet kommer ud. Kulisseholdet mødes og fordeler stykkerne imellem sig, da de helst vil lave hver sit stykke, instruktørerne får meddelelse om hvem de skal henvende sig til, hvis der er ændringer. Sydamerne er i gang med ophængning/oprydning.
 6. Musefælden: der mangler stadig en yngre mand. Holdet har været samlet den 9.6. og fået rollehæfter udleveret. Der er endnu ingen instruktørassistent.
 7.  Revy: Yngve spiller igen i næste sæson. Susanne er instruktørassistent . Holdet har været samlet.
 8. Peter Pan: Da Poul har sagt fra som instruktør, har Kim Konnerup sagt ja. Pernille Lund er instruktørassistent. Spilleplanen sendes ud til godkendelse. Kim mødes den 28.6. med kulissefolk, sydamer og regi.
 9. Kurser/udvikling: der er bestilt værelse til Gunhild.
 10. Næste møde: 9.8. og 9.9. som starter kl. 17.30 for udsendelse af program.
 11. Evt.: intet

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 3.5.2010

 

 1. Konstituering: næstformand: Birgith Lund

                              Sekretær: Jonna Elkjær

 1. Kontaktpersoner: se vedlagte bilag
 2. Næste møde: den 27.5.2010 og 21.6.2010
 3. Evt.: Vi skal have en udstilling i 2 vinduer hos Banknordik i sep. og okt., der skal laves et skab til udstilling i Cafeen, så der kan laves en ny udsmykning i stedet for kjolen, som har stået længe, vi kontakter Helge (som har lavet baren) for at få noget der ligner baren.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 15.3.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Kunstcentret har meddelt, at det forventes der kommer nyt tag i år. Heine har overfor kommunen bekræftet, at der er indhentet børneattester, det skal der hvert år.
 3. Økonomi: vi har en meget fin økonomi, der er kommet afregning på lys og varme, det var en meget lille efterregning.
 4. Huskekalender: det er for få, der har afleveret ønskesedler, når man tænker på hvor mange medlemmer vi er.
 5. Udvalgene: kulissegruppen vil gerne arbejde med hvert sit stykke. Der bliver også ryddet op i kulisser når sæsonen er slut. Teknik: der er måske flere afviklere til næste år. Kostumer: der kommer et nyt medlem. Pr-udvalget mødes 17.3. for at dele annoncetegning mellem udvalgets medlemmer. Værtsgruppen ønsker hynder til køkkenstolene.
 6. Tak, så er det nok for i aften: Jørgen kontakter Michael (angående alle tre stykker), om han kan tage billeder i år. Susanne eller måske Dorthe optager video.
 7. Revy: Jørgen optager video.
 8. Lille Virgil: Jørgen optager video.
 9. Repertoire: udvalget har valgt stykker. Da der ikke er så mange der har meldt sig til scenen, kulisser, kostumer og instruktion, har vi tænkt kun at lave 3 opsætninger til næste sæson.
 10. Kurser/udvikling: der laves 2 kurser i august 3. og 4. weekend, Michael tager skuespilteknik, og Jørgen kontakter Gunhild med henblik på sang.
 11. Næste møde: 1 time før generalforsamlingen.
 12. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 13.2.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Vi har ny ”bank”, den har skiftet ejer. Nyt medlem Henriette Lawetz, som er interesseret i værtsgruppen.
 3. Økonomi: God økonomi. Årsregnskabet er revideret. Der skal købes nye flashlight lamper (2 nye bomme) da de er bedre end de lamper vi har, og så er de strømbesparende de koster inkl. kabler ca. 10.000 kr. Der skal fjernsyn op i køkkenet. Godkendte nye medlemmer: Amalie Andersen, Bodil Lyngsøe, Cecilie Vogel, Conny Thomsen, Ditte Lyngsø, Helene Knudsen, Jørn Tidemann, Laura Thomsen, Margit Mikkelsen, Margrethe Thrane, Mette Andersaen, Mette Andersen, Michelle Heder, Niels Kofod-Nielsen, Poul Danielsen, Sebastian Oest, Aase Dybsø.
 4. Huskekalender: der er 40 tilmeldt til festen og alt er på plads. Dagsordenen er gennemgået og drøftet, beretningen er gennemgået, indkaldelsen er lavet.
 5. Udvalgene: der er for få medlemmer der har meldt sig til de forskellige opgaver til næste år, der må være flere til at hjælpe bag scenen, ellers kan vi ikke opsætte så mange stykker. Der udsendes en opfordring til at melde sig til, vi har mange medlemmer, så der må være nogen, der har lyst til at lave noget, og være med i fællesskabet i de forskellige grupper. Jubilæumsudvalget består i øjeblikket af Michael I, Mette og Jonna. Værtsgruppe afslutning den 28.4.2010.   
 6. Tak så er det nok for i aften: Det går rigtig godt, holdet fungerer godt sammen, og publikum tager godt i mod stykket, der er udsolgt og en venteliste.
 7. Revy: her går det også godt, og der er en lang venteliste.
 8. Lille Virgil: Carina aflæser Trine nogle gange, det skal nok gå. Stykket har den længste venteliste, og der er ikke håb for dem, da der er mange klasser, der har købt og de bruger altid alle billetterne.
 9. Repertoire: der læses på livet løs, holdet har vist aldrig været så stort, men det fungerer rigtig godt.
 10. Kurser/udvikling: Michael I. vil gerne køre kursus i skuespilteknik, evt. Gunhild Brethvad som instruktør i sang. Det må holdes i 2 omgange, da begge hold skal bruge scenen og salen.
 11. Næste møde: 15.3.2010.
 12. Evt.: Mette foreslår sommerarrangementer, d.v.s. at mødes en gang eller mere hen over sommeren, måske lave teatersport o.s.v., eller bare hygge sig sammen. Tur til Busbjerg den 24.6.2010.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 18.1.2010

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. økonomi: der er et overskud på 2009 regnskabet.
 4. Huskekalender: der er kun 4 i festudvalget, men det ser ud til, det går godt alligevel, holdet fungerer godt sammen, så der skal nok blive en fest ud af det.
 5. Udvalgene: teknik: der er akut mangel på afviklere, der sendes mail rundt, om nogen har lyst til opgaven. Kulisser: der bliver ikke lavet nye kulisser, Tom har afbestilt, det har været lovet mange gange, men der sker ikke noget, så nu er tålmodigheden brugt op. Der skal generelt mere fokus på de ting der foregår bag scenen. Jubilæumsudvalg: Michael I og Mette har meldt sig.
 6. Tak, så er det nok for i aften: holdet er klar til premiere og de glæder sig.
 7. Revy: så står generalprøven for døren, de skal nok blive færdige, spændende om der kommer anmelder fra avisen til premieren.
 8. Lille Virgil: de har et par øve gange endnu, men det ser godt ud.
 9. Repertoire: der er en hel del i ”rundgang”, næste møde er den 8.2.
 10. Kurser/udvikling: overføres til næste møde
 11. Næste møde: den 13.2. kl. 13 hos Eva
 12. Evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 17.12.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Helene Knudsen vil forsøge at sætte et stykke op på Slotsholmen til sommer, hun har spurgt, om vi vil lægge navn til, når hun skal søge tilskud. Kirsten P. har fortalt at der skal være teaterfestival sidst i oktober her i byen, vi synes det er en god ide hvis vi kan deltage. 
 3. Økonomi: tilfredsstillende og ser ud til at give overskud.
 4. Huskekalender: Lang bestyrelsesmøde hos Eva den 13.2.2010 kl. 13.
 5. Udvalgene: repertoireudvalget har første møde den 4.1. Festudvalget skal i gang, der skal laves indbydelse, så det kan komme i bladet. Der er kommet lys i kælderen, der er sat stikkontakter op også kraftstik, nu kigges der efter en industristøvsuger. Der skal mere lys i rummet bag køkkenet.
 6. Privatskifte: vedr. Johans klage, vi har drøftet begge sider af sagen. Der er nogle ting vi vil tage op på generalforsamlingen, vi skal være mere opmærksom på alle stykker, allerede på første møde skal det oplyses hvordan instruktøren ser på den åbne prøve, så skuespillerne allerede der kan tage stilling, det skal også oplyses, hvem der er kontaktperson til bestyrelsen.
 7. Tak så er det nok for i aften: Den åbne prøve gik godt, det er et løft for teatret, at skuespillerne prøver at have tilskuere 3-4 uger før generalprøve/premiere, så har man en fornemmelse af, hvor der skal sættes ekstra ind.
 8. Revy: der er åben prøve den 22.12., de er nok knap så langt som sidste år, der har manglet en hver gang, de har heller ikke øvet så meget med musikken endnu.
 9. Lille Virgil: Vi har haft kontakt til Wigant, han får støtte af Helene Knudsen. Vi er blevet opmærksom på, at han har stået lidt for meget alene, og har derfor haft lidt for meget at se til. Jørgen har sagt til ham, at han skal ringe, hvis der noget ekstra vi kan hjælpe med.
 10. Kurser/udvikling: overføres.
 11. Næste møde: 18.1.2010 kl. 16.30 til hovedrengøring derefter møde.
 12. evt.: der skal sættes et lille fjernsyn op i køkkenet.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 12.11.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: intet
 3. Økonomi: Jørgen har sat sedler på radiatorerne, der er styr på det, der brugt lidt mere end sidste år.
 4. Huskekalender: intet.
 5. Udvalgene: Michael læser med Ditte, Malene og Allan da de vil til optagelsesprøve på skuespilskolen, han har derfor sendt et forslag til medlemsmødeudvalget, om det var muligt, de kunne afprøve deres lille tekst for et publikum. Vi har talt om det og vil spørge Lone og Helle, om det måske kunne laves i pausen på den åbne prøve hos Revyen. Vi mener ikke vi kan samle medlemmer til en særskilt aften i januar, hvor vi i forvejen har 3 generalprøver. Festudvalget består af Jørgen, Mette, Maria, Trine og Martin. PR: Jørgen har talt med Bog og Ide, om vi evt. kunne lave noget PR sammen med dem i forbindelse med udgivelsen af Anders Bodelsens bog. Vi kunne lave en seddel, hvor folk kan skrive sig på og så trække lod om nogle billetter til den 19.11. eller 26.11. Jørgen undersøger om det bliver til noget, at Anders Bodelsen kommer på teatret en af de sidste gange.
 6. Privatskifte: Jørgen optager på video den 13.11. og han har talt med Michael om foto. Der serveres skinke med salat til afslutning.
 7. Tak, så er det for i aften: Det går godt med øvningen. Salget går også godt.
 8. Revy: vi har fået ny pianist Yngve, han er rigtig god. Helle er af private årsager gået af scenen, men fortsætter som instruktør. Det går godt med øvningen. Revyen er igen udsolgt.
 9. Lille Virgil: De øver tirsdag 17-19, da nogle af spillerne alligevel ikke kunne øve mandag, det er lidt skidt, da det bliver lidt presset når revyholdet kommer til kl. 19, vi har ikke umiddelbart en løsning på det.
 10. Instruktørens sociale arbejde og åbne prøve: vi har drøftet sagen og vil tage det op på generalforsamlingen. Vi har også drøftet det professionelle og det sociale aspekt.
 11. Brandinstruktion til værtsgruppen og ændring af flugtveje: brandtilsynet har været her og er ikke tilfreds med alt det der er bag scenen, det kan ikke bruges til flugtvej, men det er heller ikke nødvendig, da der er 2, den i cafeen og indgangen, men der mangler et skilt på døren i børnehaven, eller på bagvæggen der tydelig viser, det er en flugtvej. Jørgen får skiltet udgang sat op på bagvæggen og købt en lille lampe til at sætte over så det er nemt at se, det gør også et gangen aldrig er helt mørk. Værtsgruppen skal orienteres om, hvad de skal gøre, hvis der skulle opstå brand.
 12. Kurser/udvikling: har drøftet DATS kursus, det er ikke noget vi vil støtte, da vi synes, det er for mange penge at bruge på et enkelt medlem.
 13. Næste møde: 17.12.2009 kl. 19.
 14. evt.: intet

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.10.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Johan har sendt brev tik bestyrelsen angående åben prøve. Bestyrelsen foreslår at det lægges ud opstart af stykkerne, instruktøren vil der bekendtgøre sin holdning til den åbne prøve, og spillerne og instruktøren bliver så enige om forløbet, så alle ved hvordan prøven og den efterfølgende debat afvikles. Michael har foreslået kurser til næste år. Michael får lov til at bruge lokalerne til indøvelse af teatrets medlemmer, der skal til optagelsesprøve på teatrenes elevskole.
 3. Økonomi: intet at bemærke.
 4. Huskekalender: Der laves et punkt på dagsordenen vedr. teatrets jubilæum, der nedsættes et udvalg på 6 medlemmer deraf 2 fra bestyrelsen. Festudvalget bliver Jørgen, Mette, Malene, Maria Jæger og Trine Jacobsen, Sten Møller skal spørges om han ikke kunne have interesse i at sidde i udvalget.
 5. Udvalgene: Teknik: Der mangler afviklere, Jørn Tidemann har meldt sig. Værtsgruppen har holdt møde, det er aftalt at værtsgruppen indretter bordene efter antal, skifter duge hvis bordstørrelsen ændres og sætter stole til bordene. Kulisseholdet hygger sig og laver også lidt indimellem.
 6. Privat skifte: Holdet trænger til premieren nu, de er helt klar.
 7. Tak så er det nok for i aften: Cecilie og Ditte har byttet roller, det går godt fremad.
 8. Revy: der er næsten udsolgt, og holdet er ikke begyndt at øve endnu, hvor ender det.
 9. Lille Virgil: Der har været udskiftning på holdet, men nu er alt besat og der kører derudaf.
 10. Kurser/udvikling: godt kursus på Rønshoved.
 11. Næste Møde: 12.11.2009
 12. Evt.: Henvendelse fra en teatergruppe om vi vil leje salen ud til 2 forestillinger, vi siger nej. Måske vi skulle reklamere for salg af gavekort på hjemmesiden.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 2.9.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Brev fra De gule sider, det vil vi ikke betale noget til.
 3. Økonomi: Der er udmeldelse fra : Emma Boldsen, Jens Nielsen, Kate Madsen, Kim Larsen, Lena Jespersen, Michael Jørgensen. Heine har været ved at undersøge vores forsikringer, da vi er medlem af DGI er vi dobbeltforsikret, da DGI har en ansvar og arbejdsskadeforsikring, der dækker alle deres medlemmer (foreninger), derfor har Heine fået gennemgået forsikringen og fået et tilbud der lyder på ca. 4300 kr., det er en væsentlig besparelse. Forsikringen skal siges op inden 1.november.
 4. Huskekalender: Jørgen ændrer telefonsvareren efter torsdag.
 5. Udvalgene: Kulisseholdet er godt i gang. Pr har udsendt programmer + indbetalingskort til abonnementsmedlemmerne, til annoncører er der sendt programmer + gæstebilletter og til medlemmerne er der sendt program + gæstebillet + medlemskort, dette skal bruges ved indgangen og i baren, så er ingen i tvivl om medlemskab. Vi har igen diskuteret omgangstonen, det er vigtigt, at man taler pænt til og om hinanden.
 6. Privatskift: Der er åben øveaften den 14.9., datoen er flyttet p.g.a. misforståelse på teknikholdet. Holdet fungerer godt og  går rigtig godt, så det bliver spændende at vise det for nogen. Anders Bodelsen kommer til generalprøven, det er hans ønske, der er lejet et værelse til ham og fruen. Bestyrelsen spiser sammen med dem inden forestillingen og vi sørger for morgenmad mandag.
 7. Tak, så er det nok for i aften: Det går fint, der øves ca. 12 sider pr. gang, og det er uden hæfte, holdet fungerer rigtig godt sammen.
 8. Revy: musikeren bliver (for nogen en gammel kending på teatret) Jørgen Balle, så det er de bedste hænder. Øvningen starter i uge 43.
 9. Lille Virgil: Carina Bitsch er sprunget fra, så der findes en anden. Jørgen har haft brevvekslinger om kontrakten, det sidste var at de ville have penge allerede nu, men det har han fået ændret til januar, så nu skulle det være i orden.
 10. Kurser/udvikling: det var et rigtig godt kursus, det kunne vi godt tænke os igen, måske skal der tages kontakt til omegnens amatørteatre og tilbyde dem at være med, det er godt med en blanding. Vi tror vi kan lave det til en fornuftig pris. Kirsten P. tager med til Rønshoved for egen regning.
 11. Næste møde: 2.10. kl. 16 til hovedrengøring og derefter møde.
 12. Evt.: hvad med fjernsynet i køkkenet, vi tænker over til næste gang om det store skal op eller vi skal have et lille fladskærms tv.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Silkeborg Ny Teater den 4.8.2009

 

 1. Referat godkendt
 2. Postgang: Der mangler kun kontrakt på Lille Virgil, de andre er i orden.
 3. Økonomi: Vi har en større overskud på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år, men alligevel sættes vand op til 15 kr., øl til 20 kr. og vin til 95 kr. pr flaske 20 kr. pr. glas. Der udmelding fra Ørjan Hegdal og Cecilie Eriksen. Der udsendes 19 rykkere. Heine laver medlemskort, som udsendes sammen med program, medlemsblad og gæstebilletter til september.
 4.  Huskekalender: hovedrengøring fredag den 2.10 kl. 16 derefter bestyrelsesmøde. Værtsgruppen indkaldes til opstartsmøde den 23.8. kl. 20. Susanne laver rengøringsplan for efteråret, så det kan komme med i bladet.
 5. Udvalgene: Der er læst første korrektur på programmet, men der mangler billeder af børnene, de skal mødes den 11.8. og så skal de tages. Det går efter planen, så det forventes at der pakkes breve til udsendelse den 31.8. Første billetbestilling for abonnementsmedlemmer er den 3. og 4.9. Kulisseholdet starter op i næste uge, der er intet nyt om de nye kulisser. Teknik har ryddet op, det er pænt. Jørgen kontakter Johan om han vil skrive noget til bladet om turen til Busbjerg.
 6. Privatskifte: Det tegner til at blive et godt hold, der arbejdes intens. Den åbne prøve bliver den 7.9. kl. 19.
 7. Tak så er det nok for i aften: Der udskiftes en spiller Ditte Lyngsøe træder ind, der mangler også billede af hende til programmet. Første øvegang er den 12.8.
 8. Revy: Der vides ikke noget om musik endnu, de starter jo også først øvningen til oktober.
 9. Lille Virgil: De starter den 11.8.
 10. Kurser/udvikling: der er 11 tilmeldte til skuespil. Alt skulle være klar, der er udsendt program, Aase og Jonna har menuen klar.
 11. Næste møde: 2.9. kl.17.
 12. Evt.: intet